Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Travaux de construction : Bírósági és ügyészségi épületek energ. felújítása

2024/S 2024-092093  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92093-2024 - Modification du marché
Hongrie – Travaux de construction – Bírósági és ügyészségi épületek energ. felújítása
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis de modification de marché
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Építési és Közlekedési Minisztérium
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Országos Bírósági Hivatal

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Bírósági és ügyészségi épületek energ. felújítása
Description: Vállalkozási szerzodés a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” címu, KEHOP -5.2.2/16-2016-00083 azonosító számú projekt keretében az Ózdi Járásbíróság, 3600 Ózd, Jászi Oszkár u.
   1. , a Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u.
   1. , a Nyíregyházi Törvényszék II., 4402 Nyíregyháza, Bocskai u.
   2. , valamint a Gyulai Törvényszék, 5700 Gyula, Béke sugárút 38. cím alatti épületeinek energetikai korszerusítése tárgyában.
Identifiant de la procédure: f682e6a3-262d-40b0-a699-4b9fbde3a93a
Identifiant interne: EKR000679772021
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: A
   2. sz. szerzodésmódosítás aláírásának dátuma 2024.január 25. Folyt köv. VII.2.2) A módosítás oka BT-200 A módosítás oka: II.1. Muszaki egyenértékuség Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezoi és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései alapján „Az ajánlatkéroként szerzodo fél (Megrendelo) és a nyertes ajánlattevoként szerzodo fél (Vállalkozó) a szerzodés megkötését követoen az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülo egyes tételeket véglegesíthetik.” „A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevo által az ajánlatában megjelölt építoanyagokkal, termékekkel muszakilag egyenértéku vagy magasabb minoségu helyettesíto termékben egyezhetnek meg.” „Amennyiben a felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesíto termék beépítésérol állapodnak meg, a szerzodés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfeleloen kell alkalmazni.” A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfeleloen Vállalkozó változásbejelentést küldött Megrendelo részére. Fentiek alapján a költségvetésben, illetve a muszaki leírásban meghatározott irányadó muszaki tartalom az alábbiak szerint módosul. A szerzodésben szereplo 151 db Sharp NU-JC330 monokristályos napelem panel helyett 130 db JA Solar JAM60S20 385Wp monokristályos napelem panel kerül beépítésre. A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részét képezo árazott költségvetésben megjelölt eredeti tételek, valamint a helyettesíto termékek tárgyában kelt muszaki egyenértékuségi nyilatkozatot jelen
   2.  sz. szerzodésmódosítás
   1.  számú melléklete tartalmazza. A fentiek szerinti módosítás nem érinti a Kivitelezési Szerzodés IV.1. pontjában meghatározott szerzodéses ellenértéket. A fentiek szerinti módosítás nem érinti a Kivitelezési Szerzodés VI.1. pontjában meghatározott teljesítési véghatáridot. A módosítás jelen pontjában rögzítettek nem lényeges módosításnak tekinthetoek, erre tekintettel a Szerzodo Felek a Szerzodést a Kbt. 141. § (6) bekezdésére hivatkozással módosítják. II.3. A Szerzodés finanszírozási formájának módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján Jelen
   2.  számú szerzodésmódosítás aláírásáig az
   1. ,
   2.  és
   3.  munkarészekhez kapcsolódó részszámlák kerültek kifizetésre Vállalkozó részére, szállítói finanszírozással. A KEHOP zárásra tekintettel a 2023.10.31 után szállítói finanszírozásban nem számolható el számla, ezért Megrendelo kezdeményezte
   4.  munkarészhez kapcsolódó részszámla, valamint a végszámla tekintetében a finanszírozási formát utófinanszírozásúra módosítani. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében rögzített szerzodésmódosítási feltételek a finanszírozási formájának módosítása vonatkozásában teljesülnek. BT-3201 BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója: EKR000679772021/4044 BT-720 Megajánlott összeg: 278 050 787 HUF BT-773 Valószínusítheto alvállalkozók igénybevétele a szerzodés teljesítéséhez: Igen BT-150 A szerzodés száma: 2 BT-1451 Nyertesrol szóló döntés dátuma: 2022.07.15 BT-145 V.2.1) A szerzodés megkötésének dátuma: 2022.09.13.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Description: A beruházás a Nyíregyházi Törvényszék I., 4402 Nyíregyháza, Toldi u.
   1. sz alatti épületét érinti. A jelen projekttel megvalósul a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” pályázati felhívás szerinti épületenergetikai korszerusítési koncepció célja, hogy az üzemeltetési költségek csökkenjenek. Fo feladatok és mennyiségek: Homlokzati hoszigetelés: A jelenlegi hoszigetelo rendszer elbontandó, majd erre 15 cm vtg. EPS/kozetgyapot szigetelés kerül ragasztással és mechanikus rögzítéssel. Homlokzati keretállvány készítés: 1243 m2 Hoszigetelendo és vakolandó felületek: 1098 m2 A meglévo attika bádogozás összedolgozása a hoszigeteléssel: 174 m Hotermelo berendezések cseréje: A tetore tervezett hoszivattyúhoz statikailag méretezett acél szelvényekbol álló keret tervezett. A tartólábai körül szigetelni kell és a meglévo bitumenes lemez szigeteléssel össze kell dolgozni. Ugyanígy kell eljárni a napelemes rendszer által indokolt zárófödém áttörésnél is. A tervezett hutés-futési rendszer hotermeloje 2 db kondenzációs kazán, a kazánok névleges futési teljesítménye 99 kW, hotermelésük egyenként 92,9 kW. Qn=185,2 kW A futési rendszerre -10 °C-os külso homérsékletig tud dolgozni a tervezett levego-víz hoszivattyú. A levego-víz hoszivattyú teljesítménye 238,5 kW. Nyáron a fan-coilos rendszerre dolgozik. A hoszivattyú 2 db hutokörrel és 4 db scroll kompresszorral rendelkezik, a hutoközeg R410A. Az „A” épületrészben a jelenlegi futési rendszer, valamint a hutést biztosító split klímák elbontását tervezzük, melyek helyett a tervezett új futési és hutési rendszer kerül kiépítésre. A ”B” épületrészben megmarad a meglévo futési vezetékhálózat és a holeadók, valamint a split klímák is. Napelemes rendszer telepítése: Teljesítmény: 49,83 kWp. Beépítésre kerül 151 db fotovoltaikus tábla 330 Wp. teljesítményu napelem modul. Napelemes (fotovoltaikus) rendszerelemek telepítése, villamossági DC szolárkábelek, szerelvények elhelyezése Szigetelt vezeték elhelyezése védocsobe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve Híradástechnikai és vezérlokábel elhelyezése Muanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése elore elkészített tartószerkezetre szerelve Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, fali kapcsolók elhelyezése Gépészeti felújítás: Új strangok kialakítása szükséges a tervezett energetikai fejlesztésekhez. Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekbol, erosíto pillérrel vagy erosíto pillér nélkül falazva, kisméretu, mészhomok, magasított vagy nagyméretu téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva Gépészeti eldobozolásnak alkalmas szerelodoboz a terveken jelölt méretben Felületképzés, Belso festések, Diszperziós festés, muanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, helyszíni színezése színezo pasztával Vakolás és rabicolás Gipszkarton tartószerkezek strang tartószerkezet Áttörés vezetékek részére, helyreállítással A fejlesztés eredményeképpen a hoszigetelés végett csökkennek a hoveszteségek, megno az épület hotároló képessége. Csökken a felhasznált földgáz mennyisége, a bent tartózkodók komfortérzetének növelése elosegíti a hatékony munkavégzést. Az energiatakarékosság és a kibocsátott üvegház hatású gázok csökkenése környezettudatos szemléletet eredményez. Korszeru távfelügyelet elosegíti a hatékony energiamenedzsment muködését. A részleteket a muszaki dokumentáció tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetu, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmu meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértéku”-t kell érteni. Az egyenértékuség bizonyítása AT feladata. Új dolgon ajánlatkéro a teljesítés helyén eddig nem létezett és még sehol nem használt dolgot ért.
Identifiant interne: EKR000679772021/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45320000 Travaux d'isolation, 45321000 Travaux d'isolation thermique, 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, 45350000 Installations mécaniques, 45443000 Travaux de façade, 45453100 Travaux de remise en état
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Toldi utca 1
Ville: Nyíregyháza
Code postal: 4400
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 270 Jour
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Építési és Közlekedési Minisztérium
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 576 206 710,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000679772021/4044
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 278 050 787,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: hoszivattyú telepítési munkák építész felelos muszaki vezetoi feladatok gépész felelos muszaki vezetoi feladatok
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Vállalkozási szerzodés
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 15/07/2022
Date de conclusion du marché: 13/09/2022
Information sur les fonds de l'Union européenne
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Fonds de cohésion (FC)
Identifiant des fonds de l’UE: A szerzodés pénzügyi forrását a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” címu és KEHOP-5.2.2-16-2016-00083 KEHOP-6.2.1-23-2023-00001, KEHOP-6.2.1-23-2023-00001 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00008 azonosítószámú projekt forrása biztosítja.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 517076-2022
Raison de la modification: Modifications inférieures ŕ une valeur minimale.
Description: II.2. A vállalkozói díj összegének megemelése a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozással A Szerzodés kivitelezése során Megrendelo hocserélo berendezés, szivattyú és tágulási tartály beépítésének a szükségességét jelezte tekintettel arra, hogy a módosítás a kivitelezett rendszer leválasztását teszi lehetové a meglévo megmaradó futési rendszerrol. Ezzel összefüggésben Vállalkozó pótmunka költségvetést nyújtott be a Megrendelonek (2. számú melléklet), amelyet a muszaki ellenor megvizsgált és 2023. július 13. napján nyilatkozatával elfogadott, amely nyilatkozat jelen
   2.  számú szerzodésmódosítás
   3.  számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy a tágulási tartály, a szekunder szivattyú és a hocserélo beépítése nem képezte részét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt vállalkozói feladatoknak, azonban tekintettel arra, hogy a futési rendszerek leválasztása nélkül a régi rendszerbol származó szennyezodések veszélyeztetik az új futési rendszer üzembiztonságát, és az emiatti meghibásodások garanciavesztéssel járnak, a Felek a jelen
   2.  számú szerzodésmódosításban foglaltak szerinti pótmunkák elvégzésében állapodnak meg összesen nettó
   1. 945.406,- Ft értékben. Szerzodo Felek a bemutatott okokra és körülményekre figyelemmel a Szerzodés szerinti Vállalkozói Díjat nettó
   1. 945.406, - Ft összeggel kívánják megemelni a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra hivatkozással. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint a szerzodés – a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt eléro értéku eredeti szerzodés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerzodés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerzodéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerzodés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerzodésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerzodés értékének változásával jár, a szerzodéses jogviszony több elemét érinto módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerzodésmódosításra akkor, ha a szerzodéskötést megelozo közbeszerzési eljárást az ajánlatkéro olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszeruen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkéro az eljárás becsült értékét a szerzodésmódosítást követo értékét figyelembe véve határozta volna meg. Felek rögzítik, hogy a jelen módosítással a szerzodés ellenértékének növekedése (nettó
   1. 945.406, - Ft) nem éri el az uniós értékhatárt (1.883.592.360,- Ft), illetve az eredeti szerzodéses érték 15%-át (4.177.618, - Ft). A módosítás nem változtatja meg a Szerzodés általános jellegét, a Szerzodés tárgya és típusa változatlan marad, a Vállalkozónak továbbra is a Szerzodés szerinti feladatokat kell ellátnia. Felek kijelentik, hogy a fenti nettó
   1. 945.406,- Ft összegu Vállakozói díj növekedést a végszámlában számolják el egymás között és kerül kifizetésre a Vállalkozó részére.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0002
Description des modifications: A II. pontban eloadott indokokra, okokra, körülményekre tekintettel, a Szerzodo Felek a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései, valamint a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják a Szerzodést (Változások félkövér dolt betuvel jelölve): III.1. Szerzodo Felek megállapodnak, hogy a Szerzodés IV.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés:
   1.  A jelen szerzodésben foglalt munkák ellenértéké: 278 050 787 Ft + ÁFA, azaz bruttó 353 124 499,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
   1. 1. A szerzodés finanszírozása a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” címu és KEHOP-5.2.2-16-2016-00083 azonosítószámú projekt forrásaiból történik.)
   1. 2. A finanszírozás formája: • a KEHOP -5.2.2/16-2016-00083 azonosítószámú projekt költségei tekintetében szállítói finanszírozás. Módosult rendelkezés: „1. A jelen szerzodésben foglalt munkák ellenértéké: 279 996 193 Ft + ÁFA, azaz bruttó 355 595 165,- Ft (a továbbiakban: vállalkozói díj).
   1. 1. A szerzodés finanszírozása a „Bírósági és ügyészségi épületek energetikai fejlesztése” címu és KEHOP-5.2.2-16-2016-00083, KEHOP-6.2.1-23-2023-00001 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00008 azonosítószámú projekt forrásaiból történik.”
   1. 2. A finanszírozás formája: a) a KEHOP-5.2.2-16-2016-00083, KEHOP-6.2.1-23-2023-00001 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00008 azonosítószámú projekt keretében az
   1. ,
   2. ,
   3.  munkakarészek tekintetében szállítói finanszírozás, b) a KEHOP-5.2.2-16-2016-00083, KEHOP-6.2.1-23-2023-00001 és KEHOP_PLUSZ-4.1.3-23-2023-00008 azonosítószámú projekt keretében a
   4.  munkakarész és végszámla tekintetében utófinanszírozás. III.2. Szerzodo Felek megállapodnak, hogy a Szerzodés IV.6. pont szerinti számlázás az alábbiak szerint módosítják: Eredeti rendelkezés:
   6.  A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a végszámlát is ideértve - 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenso kimutatások), alvállalkozói kifizetésrol szóló igazolások az alábbi ütemezésben nyújthatók be: (...)
   4.  munkarész ellenértékérol kiállított részszámla benyújtásának idopontja és mértéke: a Szerzodésben rögzített muszaki tartalom legalább 80%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelo mértékben. a végszámlát a szerzodésszeru teljesítést követoen (100%) nyújthatja be a Vállalkozó. Módosult rendelkezés: „6. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A Vállalkozó - a végszámlát is ideértve - 4 db részszámla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák (Közbenso kimutatások), alvállalkozói kifizetésrol szóló igazolások az alábbi ütemezésben nyújthatók be: (...)
   4.  munkarész ellenértékérol kiállított részszámla benyújtásának idopontja és mértéke: a Szerzodésben rögzített muszaki tartalom legalább 80%-os teljesítettsége esetén a nettó vállalkozói díj 25%-ának megfelelo mértékben. A végszámlát a szerzodésszeru teljesítést követoen (100%) nyújthatja be a Vállalkozó. Vállalkozó a nettó
   1. 945.406, Ft összegu Vállakozói díj növekedést a végszámlában jogosult elszámolni.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Építési és Közlekedési Minisztérium
Numéro d’enregistrement: 15847397241
Département: Közbeszerzési Foosztály
Adresse postale: Alkotmány Utca 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1054
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Barabás Áron
Adresse électronique: kozbeszerzes@bmsksport.hu
Téléphone: +36 705227802
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Országos Bírósági Hivatal
Numéro d’enregistrement: 15795960241
Adresse postale: Szalay Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Lacza Krisztián
Adresse électronique: kozbeszerzes@obh.birosag.hu
Téléphone: +36 13544218
Télécopieur: +36 1373 0079
Adresse internet: https://birosag.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 11253525215
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 11253525215
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 22757937209
Adresse postale: Polgári Utca 13.  
Ville: Hajdúböszörmény
Code postal: 4220
Subdivision pays (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Téléphone: +36 301525205
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt.
Numéro d’enregistrement: 14969205242
Adresse postale: Andrássy Út 17.  
Ville: Budapest
Code postal: 1061
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Miklós Katalin
Adresse électronique: szaktanacsado@provitalzrt.hu
Téléphone: +36 16312294
Télécopieur: +36 13502394
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 90fa2ddd-4ede-45c0-8212-94408b7f7b35 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 12:02:52 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 08/02/2024 12:08:55 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 92093-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction