Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Uniformes militaires : :Egyenruha és kiegészít'? cikkek beszerzése 2024"

2024/S 2024-089333  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89333-2024 - Mise en concurrence
Hongrie – Uniformes militaires – „Egyenruha és kiegészíto cikkek beszerzése 2024"
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: „Egyenruha és kiegészíto cikkek beszerzése 2024"
Description: • Teljes mennyiség: „Egyenruha és kiegészíto cikkek beszerzése 2024"
   1.  részajánlati kör: Noi és férfi lábbeli 2024. év vonatkozásában nettó 217 344 000, - Ft keretösszegig
   2.  részajánlati kör: Kesztyu 2024. év vonatkozásában nettó 143 162 588, - Ft keretösszegig
   3.  részajánlati kör: Zokni 2024. év vonatkozásában nettó 28 440 000, - Ft keretösszegig
   4.  részajánlati kör: Társasági ing 2024. év vonatkozásában nettó 154 600 000, - Ft keretösszegig
   5.  részajánlati kör: Nyakkendo és nyaksál 2024. év vonatkozásában nettó 49 530 000, - Ft keretösszegig
   6.  részajánlati kör: Díszöv és kardtartó csatlék 2024. év vonatkozásában nettó 127 799 400, - Ft keretösszegig
   7.  részajánlati kör: Sapka és kalap 2024. év vonatkozásában nettó 121 079 380, - Ft keretösszegig
   8.  részajánlati kör: Fémkellékek 2024. év vonatkozásában nettó 59 329 107, - Ft keretösszegig
   9.  részajánlati kör: Esokabát 2024. év vonatkozásában nettó 54 401 280, - Ft keretösszegig 10. részajánlati kör: Ruházati kiegészíto elemek 2024. év vonatkozásában nettó 113 317 200, - Ft keretösszegig 11. részajánlati kör: Zsinórok 2024. év vonatkozásában nettó 42 439 400, - Ft keretösszegig 12. részajánlati kör: Noi Nadrág szoknya 2024. év vonatkozásában nettó 69 592 500, - Ft keretösszegig Ajánlatkéro a részajánlati körönként a keretösszeg minimum 50%-os felhasználására vállal kötelezettséget. A keretösszeg ezt meghaladó lehívásának elmaradásából Ajánlattevo semmilyen igényt nem támaszt Ajánlatkérovel szemben.
Identifiant de la procédure: 731e0611-38a5-4e19-8a2e-596b48521f07
Avis précédent: 37348-2024
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel ŕ la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35811300 Uniformes militaires
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2009/81/CE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Egyenruha és kiegészíto cikkek beszerzése 2024
Description: • Teljes mennyiség: „Egyenruha és kiegészíto cikkek beszerzése 2024"
   1.  részajánlati kör: Noi és férfi lábbeli 2024. év vonatkozásában nettó 217 344 000, - Ft keretösszegig
   2.  részajánlati kör: Kesztyu 2024. év vonatkozásában nettó 143 162 588, - Ft keretösszegig
   3.  részajánlati kör: Zokni 2024. év vonatkozásában nettó 28 440 000, - Ft keretösszegig
   4.  részajánlati kör: Társasági ing 2024. év vonatkozásában nettó 154 600 000, - Ft keretösszegig
   5.  részajánlati kör: Nyakkendo és nyaksál 2024. év vonatkozásában nettó 49 530 000, - Ft keretösszegig
   6.  részajánlati kör: Díszöv és kardtartó csatlék 2024. év vonatkozásában nettó 127 799 400, - Ft keretösszegig
   7.  részajánlati kör: Sapka és kalap 2024. év vonatkozásában nettó 121 079 380, - Ft keretösszegig
   8.  részajánlati kör: Fémkellékek 2024. év vonatkozásában nettó 59 329 107, - Ft keretösszegig
   9.  részajánlati kör: Esokabát 2024. év vonatkozásában nettó 54 401 280, - Ft keretösszegig 10. részajánlati kör: Ruházati kiegészíto elemek 2024. év vonatkozásában nettó 113 317 200, - Ft keretösszegig 11. részajánlati kör: Zsinórok 2024. év vonatkozásában nettó 42 439 400, - Ft keretösszegig 12. részajánlati kör: Noi Nadrág szoknya 2024. év vonatkozásában nettó 69 592 500, - Ft keretösszegig Ajánlatkéro a részajánlati körönként a keretösszeg minimum 50%-os felhasználására vállal kötelezettséget. A keretösszeg ezt meghaladó lehívásának elmaradásából Ajánlattevo semmilyen igényt nem támaszt Ajánlatkérovel szemben.
Identifiant interne: 1-133/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35811300 Uniformes militaires
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 7 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité économique et financičre

Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Indication obligatoire de la sous-traitance: Pas d’indication sur la sous-traitance
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: hongrois
Conditions du marché:
Conditions relatives ŕ l’exécution du contrat: Ajánlatkéro a szerzodést biztosító mellékkötelezettségek feltételét az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívás mellékleteként kiadott szerzodéstervezetben ismerteti.
Montage financier: A számla kiegyenlítése, annak kézhezvételétol számított 30 naptári napon belül banki átutalással, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak alapján, a MÁK fizetési szabályai szerint történik. Az átutalástól eltéro fizetési módot Ajánlatkéro nem tud elfogadni. Ajánlatkéro a Vbt. 101. § szerint eloleget biztosít.
Sous-traitance:
Le contractant doit indiquer tout changement de sous-traitant(s) au cours de l’exécution du marché.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt.
Ville: Budapest
Code postal: 1118
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: beszerzes@vbuzrt.hu
Téléphone: +36 13819400
Profil de l’acheteur: www.vbuzrt.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
10. Modification
Version de l’avis antérieur ŕ modifier: 37348-2024
Principale raison de la modification: Mise ŕ jour d’informations
Description: Ajánlatkéro a részvételi felhívás IV.3.4) szakaszát (részvételi jelentkezések benyújtásának határideje) módosítja.
10.1.
Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des modifications: Ajánlatkéro a BT-131-es mezoben szereplo részvételi jelentkezések benyújtásának határidejét módosítja. Eredeti részvételi jelentkezési határido 2024.02.26. 10.00 óra. Módosított részvételi jelentkezési határido: 2024.03.04. 10:00 óra. Ajánlatkéro a részvételi dokumentációt is módosítja.
Les documents de marché ont été modifiés le: 09/02/2024
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 05caaa29-a3a9-4866-9da2-0c08e90bba56 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 12:00:19 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 89333-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
35811300 - Uniformes militaires