Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Visonta: Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules

2022/S 89-245619  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Hongrie-Visonta: Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules 2022/S 089-245619 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MVM Mátra Energia Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10729571210 Adresse postale: Er?m? utca 11 Ville: Visonta Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3271 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bordás Krisztina Courriel: krisztina.bordas@mert.hu Téléphone: +36 709044729 Fax: +36 37334016 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mert.hu
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
8/2021 Autóalkatrész beszerzése Numéro de référence: EKR001185302021
II.1.2) Code CPV principal 34300000 Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Különféle járm?alkatrészek beszerzése 4 részben
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 252 100 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MAN, és egyéb járm?vek eredeti alkatrészei
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
MVM Mátra Energia Zrt. telephely, Magyarország 3271 Visonta, Er?m? utca 11.
II.2.4) Description des prestations:
A közbeszerzés tárgya: MAN és egyéb járm?vek, munkagépek OÉM vagy els? beépítés?nek tekintett alkatrészei (eredeti alkatrészek) Beszerzés tervezett mennyisége évente: 1648 db Keretösszeg: Az eljárás adásvételi keretszerz?dés megkötésére irányul, a szerz?dés teljes nettó keretösszege: nettó 52 000 000 Ft. Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-nak, azaz nettó 36 400 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési m?szaki leírásban esetlegesen el?forduló, meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelm? és közérthet? meghatározása érdekében történt, Ajánlatkér? azzal egyenérték? megajánlást is elfogad.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MAN, és egyéb járm?vek utángyártott alkatrészei
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
MVM Mátra Energia Zrt. Er?m? telephely, Magyarország 3271 Visonta, Er?m? utca 11.
II.2.4) Description des prestations:
A közbeszerzés tárgya: MAN, és egyéb járm?vek, munkagépek utángyártott alkatrészei Beszerzés tervezett mennyisége évente: 3130 db, 7442 l, 1 garnitúra. Keretösszeg: Az eljárás adásvételi keretszerz?dés megkötésére irányul, a szerz?dés teljes nettó keretösszege nettó 60 000 000 Ft Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-nak, azaz nettó 42 000 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget. A321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési m?szaki leírásban esetlegesen el?forduló, meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelm? és közérthet? meghatározása érdekében történt, Ajánlatkér? azzal egyenérték? megajánlást is elfogad.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Toyota és egyéb típusú járm. eredeti alkatrészei
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
MVM Mátra Energia Zrt. telephely, Magyarország 3271 Visonta, Er?m? utca 11.
II.2.4) Description des prestations:
Toyota, Mercedes, Tatra és egyéb típusú járm?vek és munkagépek OÉM, vagy els? beépítés?nek tekintett alkatrészei Tervezett éves mennyiség: 4645 db, 1 pár Keretösszeg: Az eljárás adásvételi keretszerz?dés megkötésére irányul, a szerz?dés teljes nettó keretösszege nettó 60 000 000 Ft Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-nak, azaz nettó 42 000 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget. A321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési m?szaki leírásban esetlegesen el?forduló, meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelm? és közérthet? meghatározása érdekében történt, Ajánlatkér? azzal egyenérték? megajánlást is elfogad.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Toyota és egyéb típusú járm. utángyártott alk
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
MVM Mátra Energia Zrt. Er?m? telephely, Magyarország 3271 Visonta, Er?m? utca 11.
II.2.4) Description des prestations:
A közbeszerzés tárgya: Toyota, Mercedes, Tatra és egyéb típusú járm?vek és munkagépek utángyártott alkatrészei Beszerzés tervezett mennyisége évente: Toyota, Mercedes, Tatra és egyéb típusú járm?vek és munkagépek utángyártott alkatrészei: 8158 db, 4730 kg, 165 m, 11 garnitúra, 7 kl, 2 l Keretösszeg: Az eljárás adásvételi keretszerz?dés megkötésére irányul, a szerz?dés teljes nettó keretösszege nettó 80 100 000 Ft Ajánlatkér? a keretösszeg 70%-nak, azaz nettó 56 070 000 Ft lehívására vállal kötelezettséget. A321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési m?szaki leírásban esetlegesen el?forduló, meghatározott gyártmányú, eredet?, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelm? és közérthet? meghatározása érdekében történt, Ajánlatkér? azzal egyenérték? megajánlást is elfogad.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 216-569769
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 42-442
Lot nş: 1 Intitulé:
MAN, és egyéb járm?vek eredeti alkatrészei
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIESEL-DR Kamion és Buszalkatrész Nagykereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 11162911210 Adresse postale: Rákóczi Út 9 Ville: Pálosvörösmart Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3261 Pays: Hongrie Courriel: bardosferenc@dieseldr.hu Téléphone: +36 203325065 Adresse internet: http://www.dieseldr.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 51 105 481.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 52 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 42-443
Lot nş: 2 Intitulé:
MAN, és egyéb járm?vek utángyártott alkatrészei
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIESEL-DR Kamion és Buszalkatrész Nagykereskedelmi Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 11162911210 Adresse postale: Rákóczi Út 9 Ville: Pálosvörösmart Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3261 Pays: Hongrie Courriel: bardosferenc@dieseldr.hu Téléphone: +36 203325065 Adresse internet: http://www.dieseldr.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 58 880 434.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 60 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 42-444
Lot nş: 3 Intitulé:
Toyota és egyéb típusú járm. eredeti alkatrészei
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Korrekt Trió '97 Kft.
Numéro national d'identification: 11175023210 Adresse postale: Alkotmány Út 9/1 Ville: Gyöngyös Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3200 Pays: Hongrie Courriel: info@korrekttrio.hu Téléphone: +36 309630395 Fax: +36 37302000
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 57 514 273.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 60 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 42-445
Lot nş: 4 Intitulé:
Toyota és egyéb típusú járm. utángyártott alk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Korrekt Trió '97 Kft.
Numéro national d'identification: 11175023210 Adresse postale: Alkotmány Út 9/1 Ville: Gyöngyös Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3200 Pays: Hongrie Courriel: info@korrekttrio.hu Téléphone: +36 309630395 Fax: +36 37302000
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 80 072 507.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 80 100 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes ajánlattev?k:
   1.  rész: DIESEL-DR Kamion és Buszalkatrész Nagykereskedelmi Kft. H-3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út
   9.  Adószám: 11162911-2-10
   2.  rész: DIESEL-DR Kamion és Buszalkatrész Nagykereskedelmi Kft. H-3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út
   9.  Adószám: 11162911-2-10
   3.  rész: Korrekt Trió ~97 Kft. H-3200 Gyöngyös, Alkotmány út 9/1 Adószám: 11175023-2-10
   4.  rész: Korrekt Trió ~97 Kft. H-3200 Gyöngyös, Alkotmány út 9/1 Adószám: 11175023-2-10 Ajánlatkér? a Kbt. 81.§ (5) bekezdésére való tekintettel az alábbi ajánlatok bírálatát nem végezte el:
   1.  rész: Partsly System Kft. H-1195 Budapest, Nagysándor József utca
   6. ,
   4.  em. 13. Adószám: 27519790-2-43
   2.  rész: Partsly System Kft. H-1195 Budapest, Nagysándor József utca
   6. ,
   4.  em. 13. Adószám: 27519790-2-43
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022 Hongrie-Visonta: Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhiculesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 06/05/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - Pičces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules