Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Ózd: Produits ŕ base de viande

2021/S 110-289110  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/06/2021 S110 Hongrie-Ózd: Produits 09/06/2021 S110 Hongrie-Ózd: Produits ŕ base de viande 2021/S 110-289110 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ózdi Városüzemeltet Intézmény Numéro national d'identification: EKRSZ_59427511 Adresse postale: Zrínyi Miklós út 5/B.
Ville: Ózd Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code postal: 3600 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Molnár Gábor Courriel: titkarsag@ovi-vfo-ozd.hu Téléphone: +36 48471422 Fax: +36 48471422 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ovi-ozd.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Szállítási szerz?dés élelmiszer beszerzésre 2020.
Numéro de référence: EKR001657762019
II.1.2) Code CPV principal 15130000 Produits ŕ base de viande
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Tej, tejtermékek beszerzése
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27. 3600 Ózd, Vasvár út 37. 3600 Ózd, Újváros tér
   1.  3600 Ózd, Bolyky T. út 42. 3600 Ózd, Pet?fi út 18-20., Mekcsey út 209., K?alja út 147., Csépány út 214., Somsály út 15.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Különféle tej és tejtermékek (tej, tartós tej, kakaó, tejföl, tehéntúró, juhtúró,sajt, kefír, túró rudi, krémsajt, puding, actimel, joghurt, tejberizs, krémtúró, margarin, vajkrém, tejszín, tejszelet) szállítása az ajánlatkér által m?ködtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából. Teljes mennyiség: 89 873 db, valamint 1 413 kg különféle tej és tejtermék. A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A szerz?dés tárgyát képezi a tej és tejtermékek közül a tej, tejföl, - heti megrendelése alapján - Vev telephelyeire történ napi leszállítása, a joghurtok, tejberizs, krémtúró, margarin, vajkrém heti leszállítása, a többi termék esetén eseti kiszállítása és a konyhára történ lerakodása legkés?bb
   8. 00 óráig. A szállítás id?tartama: munkanapokon
   7. 00 és
   8. 00 óra közötti id?pontokban. Ajánlattev kötelezettsége a Tej és tejtermékek teljesítési helyre történ leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is). Ajánlatkér a fentiekben részletezett éves mennyiségt?l + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/04/2020 Fin: 31/03/2021
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 069-164012
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş:
   2. 

Lot nş: 2 Intitulé:
Tej, tejtermékek beszerzése
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Egertej Tejipari Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_68790345 Adresse postale: Sas utca 60.
Ville: Eger Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3300 Pays: Hongrie Courriel: egertej@egertej.hu Téléphone: +36 36513100 Fax: +36 36516796 Adresse internet: http://www.egertej.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Abaújtej Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_76441594 Adresse postale: Kakastanya külterület 098/2.
Ville: Forró Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code postal: 3849 Pays: Hongrie Courriel: abaujtej@skylan.hu Téléphone: +36 46385711 Adresse internet: http://www.abaujtej.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 19 073 650.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?dés módosításának id?pontja: 2021.4.14
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148.(3) bekezdése szerint: A kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsért döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtét?l számított 90 napon túl kérelmet el?terjeszteni nem lehet.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 15130000 Produits ŕ base de viande
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
3600 Ózd, Árpád vezér út 13. és 27. 3600 Ózd, Vasvár út 37. 3600 Ózd, Újváros tér
   1.  3600 Ózd, Bolyky T. út 42. 3600 Ózd, Pet?fi út 18-20., Mekcsey út 209., K?alja út 147. ,Csépány út 214., Somsály út 15.
VII.1.4) Description des prestations:
Különféle tej és tejtermékek (tej, tartós tej, kakaó, tejföl, tehéntúró, juhtúró,sajt, kefír, túró rudi, krémsajt, puding, actimel, joghurt, tejberizs, krémtúró, margarin, vajkrém, tejszín, tejszelet) szállítása az ajánlatkér által m?ködtetett iskolákba a háromszori étkeztetés biztosítása céljából. Teljes mennyiség: 89 873 db, valamint 1 413 kg különféle tej és tejtermék. A részletes termékspecifikációt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A szerz?dés tárgyát képezi a tej és tejtermékek közül a tej, tejföl, - heti megrendelése alapján - Vev telephelyeire történ napi leszállítása, a joghurtok, tejberizs, krémtúró, margarin, vajkrém heti leszállítása, a többi termék esetén eseti kiszállítása és a konyhára történ lerakodása legkés?bb
   8. 00 óráig. A szállítás id?tartama: munkanapokon
   7. 00 és
   8. 00 óra közötti id?pontokban. Ajánlattev kötelezettsége a Tej és tejtermékek teljesítési helyre történ leszállítása és átadása (ide értve a tulajdonba adást is). Ajánlatkér a fentiekben részletezett éves mennyiségt?l + 30 %-kal eltérhet bármely áru esetében.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Début: 01/04/2020 Fin: 31/03/2021
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 20 981 015.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Abaújtej Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_76441594 Adresse postale: Kakastanya külterület 098/2.
Ville: Forró Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code postal: 3849 Pays: Hongrie Courriel: abaujtej@skylan.hu Téléphone: +36 46385711 Adresse internet: http://www.abaujtej.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Egertej Tejipari Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_68790345 Adresse postale: Sas utca 60.
Ville: Eger Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3300 Pays: Hongrie Courriel: egertej@egertej.hu Téléphone: +36 36513100 Fax: +36 36516796 Adresse internet: http://www.egertej.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
VII.
   1.  pont eredeti
:
2020. március 31. Az adásvételi szerz?dés VII.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Felek megállapodnak abban, hogy a szerz?dés Eladó általi teljesítésének véghatárideje, a részteljesítések figyelembe vételével - az új közbeszerzési eljárás eredményes lezárásának napja. A Közbeszerzési eljárás több részb?l áll, a módosítása több részt érint! Az el?z hirdetmény módosító száma: 6834/2021
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
MAGYARORSZÁG Kormánya 2020. évben két alkalommal, több hónapra, 2021. évre is átnyúlóan veszélyhelyzetet hirdetett az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (COVID-9) következményeinek elhárítása, valamint a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében. A kialakult járványhelyzet következtében a Vev üzemeltetésében lév f?z?konyhák által ellátott feladat lecsökkent, így az Eladótól megrendelt és felhasznált termékek mennyisége és tárgya is megváltozott. A járványhelyzet az Eladó általi teljesítést is nagymértékben megnehezítette és jelenleg is megnehezíti, hiszen a beszerzend termékek vételára oly mértékben megnövekedett, hogy az Eladó az eredeti szerz?déses áron az adásvételi szerz?dést teljesíteni nem tudja. A Vev az új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról intézkedett, azonban a jelenlegi járványügyi helyzet, valamint annak következtében MAGYARORSZÁG Kormánya által bevezetett korlátozó rendelkezések az eljárás el?készítésében, valamint lefolytatásában részt vev személyek egészségügyi állapota az eljárás lefolytatását az el?relátható id?tartamtól jelent?sen megnövelte. A fentiekre tekintettel, a Felek a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII .törvény (a továbbiakban: Kbt .) 141. § (4) bekezdés c) pontja, valamint a 141. § (6) bekezdés a) pontja alapján az adásvételi szerz?dést módosítják: Az adásvételi szerz?dés II. pontja helyébe az
   1.  mellékletben szerepl ártábla lép azzal, hogy az abban szerepl árak 2021. április
   1.  napjától hatályosak.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 19 073 650.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 20 981 015.00 HUF Hongrie-Ózd: Produits ŕ base de viandeType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures 09/06/2021 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
15130000 - Produits ŕ base de viande 
15500000 - Produits laitiers