01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/04/2011
Date de péremption : 04/05/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Instruments de comptage , Appareils d'analyses , Scanners , Appareils de spectroscopie , Compte-globules , Instruments de mesure du débit, du niveau et de la pression de liquides ou , de gaz

2011/S 74-120505 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Pécsi Tudományegyetem Gazdasági FŃigazgatóság, Honvéd u.
   5. , attn:
Közbeszerzési Csoport, HONGRIE-7624Pécs. Tel. +36 72536001/5328. E-mail:
kozbeszerzes@pte.hu. Fax +36 72536345.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 22.3.2011, 2011/S
56-091044)
Au lieu de:
A részekre vonatkozó információk:
Rész száma 10.
Meghatározás:
Folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás rendszer (a
rendszer elemei:
   1.  alrész: Folyadékkromatográfiás rendszer,
   2.  alrész:
Tömegspektrometriás rendszer).
5) További információ a részekrŃl:

   1.  alrész: Folyadékkromatográfiás rendszer:
- a rendszer legyen alkalmas minimum két mozgófázis szoftveresen
szabályozott tetszŃleges arányú összekeverésére (bináris gradiens elúció).
Rész száma 12.
Meghatározás:
Real-time sejtanalizátor rendszer.
5) További információ a részekrŃl:
- Többféle frekvencián képes legyen detektálni (minimum 10 kHz),
- Mérési sebessége legalább 200 ms/well értéket haladja meg,
- Impedancia dinamikus tartománya legalább 10 Ohm- 5 kOhm tartomány közé
essen,
- Adhéziós sejtvonalak mérésére alkalmas legyen,
- Képes legyen rövid (fél órás), illetve hosszú távú (2-5 napos) idejń
mérésekre,
- Parallelmérés lehetŃsége legalább 32 mintára,
- Legalább 160 mikroliter / well térfogat,
- Steril sejtkultúrában használható legyen,
- Inkubátorba helyezhetŃ, 95 %-os páratartalomig páramentes legyen,
- A rendszer vezérlésére alkalmas számítógép (WINDOWS XP SP3 vagy WINDOWS
7 OS, minimálisan 2GHz Dual-Pentium processzor, 250 GB HDD, 4 GB RAM;
DVD-R/W-ROM; lézer printer),
- A rendszer üzembehelyezésekor legfrisebb verziójú kezelŃ és
adatkiértékelŃ szoftver (szoftverek),
- A készülék tartalmazzon az üzembehelyezéshez szükséges 'starting
kit"-et.
Az ajánlattevŃ vállalja 2 fŃ teljes körń tréningjének teljes költségeit
(szükség esetén utazás, szállás, tréning).
Rész száma 18.
Meghatározás:
Széles tömegtartományban alkalmazható, folyadékkromatográfiával kapcsolt
folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás rendszer.
4) A szerzŃdés idŃtartama vagy eltérŃ kezdési/teljesítési határidŃ
feltüntetése.
III.1.1) A szerzŃdést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás (garancia):
Teljes körń jótállási kötelezettség minimum 36 hónap idŃtartamra.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
12. rész:

   2.  Az elektróda lefedi a "well" aljának legalább 60 %-át.

   3.  A sejt migrációs, invazív és egyben adhéziós tulajdonságainak mérése
egy készüléken megvalósítható. Súlyszám
   4. 
VI.3) További információk:
16. AjánlatkérŃ a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevŃk
figyelmét, hogy a közbeszerzés megvalósítása tekintetében támogatási
igényt nyújtott be, amely megalapozhatja a Kbt. 48.§ (4) bekezdésében
foglaltak alkalmazását. Az ajánlatkérŃ részére rendelkezésre álló fedezet
maximum (nettó értékben) az
   1.  rész 10 000 000 HUF,
   2.  rész 55 000 000
HUF,
   3.  rész 15 000 000 HUF,
   4.  rész 20 000 000 HUF,
   5.  rész 105 000 000
HUF,
   6.  rész 20 000 000 HUF,
   7.  rész 28 000 000 HUF,
   8.  rész 7 500 000
HUF,
   9.  rész 14 500 000 HUF, 10. rész 80 000 000 HUF, 11. rész 50 000 000
HUF, 12. rész 20 000 000 HUF, 13. rész 26 400 000 HUF, 14. rész 39 000 000
HUF, 15. rész 10 000 000 HUF, 16. rész 13 000 000 HUF, 17. rész 17 000 000
HUF, 18. rész 205 000 000 HUF, 19. rész 20 000 000 HUF.
Lire:
A részekre vonatkozó információk:
Rész száma 10.
Meghatározás:
Folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás rendszer (a
rendszer elemei:
   1.  alrész: Folyadékkromatográfiás rendszer,
   2.  alrész:
Tömegspektrometriás rendszer).
5) További információ a részekrŃl:

   1.  alrész: Folyadékkromatográfiás rendszer:
- a rendszer legyen alkalmas minimum 2 mozgófázis szoftveresen
szabályozott tetszŃleges arányú összekeverésére (bináris gradiens elúció)
4 oldószerbŃl választva.
Rész száma 12.
Meghatározás:
Real-time sejtanalizátor rendszer.
5) További információ a részekrŃl:
- Impedancia-változáson vagy optikai hullámhossz-eltolódáson alapuló label
free sejtanalizátor,
- Adhéziós sejtvonalak mérésére alkalmas legyen,
- Képes legyen rövid, illetve hosszú távú mérésekre,
- Parallelmérés lehetŃsége legalább 16 mintára,
- Legyen megoldott az inkubálhatóság,
- A rendszer vezérlésére alkalmas számítógép (WINDOWS XP SP3 vagy WINDOWS
7 OS, minimálisan 2GHz Dual-Pentium processzor, 250 GB HDD, 4 GB RAM;
DVD-R/W-ROM; lézer printer),
- A rendszer üzembehelyezésekor legfrisebb verziójú kezelŃ és
adatkiértékelŃ szoftver (szoftverek),
- A készülék tartalmazzon az üzembehelyezéshez szükséges 'starting
kit'-et.
Az ajánlattevŃ vállalja 2 fŃ teljes körń tréningjének teljes költségeit
(szükség esetén utazás, szállás, tréning).
Rész száma 18.
Meghatározás:
Széles tömegtartományban alkalmazható, folyadékkromatográfiával kapcsolt
folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás rendszer.
4) A szerzŃdés idŃtartama vagy eltérŃ kezdési/teljesítési határidŃ
feltüntetése:
Az idŃtartam hónapban: vagy napokban: 80 (a szerzŃdés megkötésétŃl
számítva).
III.1.1) A szerzŃdést biztosító mellékkötelezettségek:
Jótállás (garancia):
Teljes körń jótállási kötelezettség minimum 36 hónap idŃtartamra, kivéve a

   2. részt, 13. részt, 14. részt, melyek elvárt jótállási ideje minimum 12
hónap.
IV.2.1) Bírálati szempontok:
12. rész:
2) A sejt migrációs, invazív és egyben adhéziós tulajdonságainak mérése 1
készüléken megvalósítható.
3) A készülék alkalmas jelöléses sejtvizsgálati módszerek elvégzésére.
Súlyszám:
   3. 
VI.3) További információk:
16. AjánlatkérŃ a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevŃk
figyelmét, hogy a közbeszerzés megvalósítása tekintetében támogatási
igényt nyújtott be, amely megalapozhatja a Kbt. 48.§ (4) bekezdésében
foglaltak alkalmazását. Becsült értékek, részenként (nettó értékben): az

   1. rész 10 000 000 HUF,
   2. rész 55 000 000 HUF,
   3. rész 15 000 000 HUF, 4
.rész 20 000 000 HUF,
   5. rész 105 000 000 HUF,
   6. rész 20 000 000 HUF,

   7. rész 28 000 000 HUF,
   8. rész 7 500 000 HUF,
   9. rész 14 500 000 HUF,
10.rész 80 000 000 HUF, 11.rész 50 000 000 HUF, 12.rész 20 000 000 HUF,
13.rész 30 400 000 HUF, 14.rész 39 000 000 HUF, 15.rész 10 000 000 HUF,
16.rész 13 000 000 HUF, 17.rész 17 000 000 HUF, 18.rész 205 000 000 HUF,
19. rész 20 000 000 HUF.
Autres informations complémentaires
AjánlatkérŃ az ajánlati dokumentációt a fentiekkel összhangban javítja; a
javított ajánlati dokumentációt jelen korrigendum közzétételének napján,
elektronikus úton küldi meg a dokumentációt megvásárló ajánlattevŃk
részére.
 
 
C L A S S E    C P V
33114000 - Appareils de spectroscopie 
38410000 - Instruments de comptage 
38420000 - Instruments de mesure du débit, du niveau et de la pression de liquides ou de gaz 
38432000 - Appareils d'analyses 
38434550 - Compte-globules 
38520000 - Scanners