01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/10/2009
Date de péremption : 28/10/2009
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Machines de traitement des données (matériel), Matériel pour unité centrale

2009/S 200-286921 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Dienst Wegverkeer, Postbus 314, ICT Bedrijf, attn: de heer B.H. Kruize,
NL-9640 AH Veendam. Tel. +31 503653826. E-mail: EA-ict@rdw.nl.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   8. 9.2009, 2009/S
172-248568)
Objet: CPV: 30210000, 30211200.
Machines de traitement des données (matériel)
Matériel pour unité centrale.
Au lieu de: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en
aanvullende documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten: 20.10.2009 (11:00).
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
20.10.2009 (12:00).
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 21.10.2009
(09:00).
Plaats: Rozenburglaan 5 Groningen.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver.
Lire: IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende
documenten of een beschrijvend document:
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten: 28.10.2009 (11:00).
Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen.
IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
28.10.2009 (12:00).
IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 29.10.2009
(09:00).
Plaats: Rozenburglaan 5 Groningen.
Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.
Maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver.
 
 
C L A S S E    C P V
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
30211200 - Matériel pour unité centrale