01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/02/2010
Date de péremption : 15/03/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Matériel de photocopie, Encre pour imprimantes laser/télécopieurs, Encre pour photocopieurs, Rubans encreurs, Matériel et fournitures informatiques, Ordinateurs portables, Ordinateur de bureau, Scanners informatiques, Lecteurs de codes-barres, Écrans de visualisation, Imprimantes laser, Imprimantes matricielles, Routeurs, Matériel de réseau, Système d'exploitation de réseau, Logiciels de création de documents, Logiciels de scanner, Systèmes d'exploitation, Serveurs de réseau, Serveurs d'imprimantes, Maintenance et réparation de matériel informatique

2010/S 38-054504 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w BiaÂymstoku, ul. M.
SkÂodowskiej-Curie 23, attn: Anna Lisowska PL-15-950 BiaÂystok. Tel. +48
857447002. E-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl. Fax +48 857447133.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne,
   2. 2.2010, 2010/S
22-031085)
Objet: CPV: 30200000, 30213300, 30213100, 30231300, 30216130, 30216110,
30232110, 30232120, 30121200, 32413100, 32420000, 32425000, 48620000,
48310000, 48821000, 48824000, 48318000, 30125110, 30125120, 30192300,
50312000.
Matériel et fournitures informatiques.
Ordinateur de bureau.
Ordinateurs portables.
Au lieu de: II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Cz™Û‡ I ' Dostawa, instalacja i konfiguracja sprz™tu komputerowego i
oprogramowania dla jednostek systemowych:
1) jednostka systemowa typ I ' 165 szt.,
2) jednostka systemowa typ II ' 10 szt.,
3) jednostka systemowa typ III ' 55 szt.,
4) jednostka systemowa typ IV ' 28 szt.,
5) monitor ' 258 szt.,
6) czytnik kodów kreskowych ' 295 szt
7) urz…dzenia podtrzymuj…ce napiecie (ups) ' 20 szt.,
8) skaner A3 ' 5 szt.,
9) oprogramowanie dla jednostek systemowych i laptopów:
a) pakiet biurowy ' 2 licencje,
b) system antywirusowy ' 122 licencji,
Oraz peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla w/w elementów
niniejszej cz™Ûci (z wyÂ…czeniem oprogramowania).
Cz™Û‡ II ' Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek igÂowych,
laserowych, urz…dzeÄ kserograficznych:
1) drukarki igÂowe ' 67 szt.,
2) drukarki laserowe mono z interfejsem sieciowym ' 79 szt.,
3) drukarki laserowe kolor z interfejsem sieciowym ' 7 szt.,
4) drukarki atramentowe kolorowe ' 7 szt.,
5) urz…dzenia kserograficzne ' 5 szt.
Wraz z dostaw… materiaÂów eksploatacyjnych przez okres
   4.  lat oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla ww. elementów niniejszej
cz™Ûci.
Cz™Û‡ III ' Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek
termortansferowych:
1) drukarki termotransferowa do wydruku kodów typ I ' 17 szt.,
2) drukarki termotransferowe do wydruku kodów typ II ' 94 szt.,
3) drukarki termotransferowe do wydruku etykiet typ I ' 3 szt.,
4) drukarki termotransferowe do wydruku etykiet typ II ' 30 szt.
Wraz z dostaw… materiaÂów eksploatacyjnych przez okres
   4.  lat oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla ww. elementów niniejszej
cz™Ûci.
Cz™Û‡ IV ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ I oraz peÂnienie
2-letniego serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ V ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ II oraz peÂnienie
2-letniego serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ VI ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ III oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ VII ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ IV oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjne.
Cz™Û‡ VIII ' Dostawa i instalacja serwera typ V oraz peÂnienie 2-letniego
serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ IX ' Dostawa i instalacja serwera typ VI oraz peÂnienie 2-letniego
serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ X ' Dostawa i instalacja urz…dzeÄ sieciowych (tj. router, firewall,
switch):
1) Firewall typ I ' 2 szt.,
2) Firewall typ II ' 3 szt.,
3) Firewall typ III ' 2 szt.,
4) Firewall typ IV ' 1 szt.,
5) Router typ I ' 2 szt.,
6) Router typ II ' 3 szt.,
7) Router typ III ' 6 szt.,
8) Router typ IV ' 1 szt.,
9) Router typ V ' 1 szt.,
10) Router typ VI ' 2 szt.,
11) Router typ VII ' 2 szt.,
12) Router typ VIII ' 17 szt.,
13) Router typ IX ' 1 szt.,
14) Switch typ I ' 2 szt.,
15) Switch typ II ' 3 szt.,
16) Switch typ III ' 6 szt.,
17) Switch typ IV ' 2 szt.,
18) Switch typ V ' 10 szt.,
19) Switch typ VI ' 2 szt.,
20) Switch typ VII ' 14 szt.,
Oraz peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla w/w elementów
niniejszej cz™Ûci.
Cz™Û‡ XI ' Dostawa, instalacja i konfiguracja laptopów:
1) Laptop typ I ' 16 szt.,
2) Laptop typ II ' 10 szt.,
3) Laptop typ III ' 8 szt.,
4) Laptop typ IV ' 35 szt.,
5) Laptop typ V ' 7 szt.,
6) Laptop typ VI ' 4 szt.,
Oraz peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla w/w elementów
niniejszej cz™Ûci.
Informacje o cz™Ûciach zamówienia.
Cz™Û‡ nr
   3.  Nazwa: Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek
termortansferowych.
3) WielkoÛ‡ lub zakres:
1) drukarki termotransferowa do wydruku kodów typ I ' 17 szt.,
2) drukarki termotransferowe do wydruku kodów typ II ' 94 szt.,
3) drukarki termotransferowe do wydruku etykiet typ I ' 3 szt.,
4) drukarki termotransferowe do wydruku etykiet typ II ' 30 szt.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 12.3.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 12.3.2010 (10:15)
Lire: II.2.1) CaÂkowita wielkoÛ‡ lub zakres:
Cz™Û‡ I ' Dostawa, instalacja i konfiguracja sprz™tu komputerowego i
oprogramowania dla jednostek systemowych:
1) jednostka systemowa typ I ' 165 szt.,
2) jednostka systemowa typ II ' 10 szt.,
3) jednostka systemowa typ III ' 55 szt.,
4) jednostka systemowa typ IV ' 28 szt.,
5) monitor ' 258 szt.,
6) czytnik kodów kreskowych ' 295 szt
7) urz…dzenia podtrzymuj…ce napiecie (ups) ' 20 szt.,
8) skaner A3 ' 5 szt.,
9) oprogramowanie dla jednostek systemowych i laptopów:
a) pakiet biurowy ' 2 licencje,
b) system antywirusowy ' 122 licencji,
Oraz peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla w/w elementów
niniejszej cz™Ûci (z wyÂ…czeniem oprogramowania).
Cz™Û‡ II ' Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek igÂowych,
laserowych, urz…dzeÄ kserograficznych:
1) drukarki igÂowe ' 67 szt.,
2) drukarki laserowe mono z interfejsem sieciowym ' 79 szt.,
3) drukarki laserowe kolor z interfejsem sieciowym ' 7 szt.,
4) drukarki atramentowe kolorowe ' 7 szt.,
5) urz…dzenia kserograficzne ' 5 szt.
Wraz z dostaw… materiaÂów eksploatacyjnych przez okres
   4.  lat oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla ww. elementów niniejszej
cz™Ûci.
Cz™Û‡ III ' Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek
termortansferowych:
1) drukarki termotransferowa do wydruku kodów typ I ' 17 szt.,
2) drukarki termotransferowe do wydruku kodów typ II ' 94 szt.,
3) drukarki termotransferowe do wydruku etykiet ' 33 szt.,
Wraz z dostaw… materiaÂów eksploatacyjnych przez okres
   4.  lat oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla ww. elementów niniejszej
cz™Ûci.
Cz™Û‡ IV ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ I oraz peÂnienie
2-letniego serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ V ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ II oraz peÂnienie
2-letniego serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ VI ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ III oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ VII ' Dostawa, instalacja i konfiguracja serwera typ IV oraz
peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjne.
Cz™Û‡ VIII ' Dostawa i instalacja serwera typ V oraz peÂnienie 2-letniego
serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ IX ' Dostawa i instalacja serwera typ VI oraz peÂnienie 2-letniego
serwisu pogwarancyjnego.
Cz™Û‡ X ' Dostawa i instalacja urz…dzeÄ sieciowych (tj. router, firewall,
switch):
1) Firewall typ I ' 2 szt.,
2) Firewall typ II ' 3 szt.,
3) Firewall typ III ' 2 szt.,
4) Firewall typ IV ' 1 szt.,
5) Router typ I ' 2 szt.,
6) Router typ II ' 3 szt.,
7) Router typ III ' 6 szt.,
8) Router typ IV ' 1 szt.,
9) Router typ V ' 1 szt.,
10) Router typ VI ' 2 szt.,
11) Router typ VII ' 2 szt.,
12) Router typ VIII ' 17 szt.,
13) Router typ IX ' 1 szt.,
14) Switch typ I ' 2 szt.,
15) Switch typ II ' 3 szt.,
16) Switch typ III ' 6 szt.,
17) Switch typ IV ' 2 szt.,
18) Switch typ V ' 10 szt.,
19) Switch typ VI ' 2 szt.,
20) Switch typ VII ' 14 szt.,
Oraz peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla ww. elementów
niniejszej cz™Ûci.
Cz™Û‡ XI ' Dostawa, instalacja i konfiguracja laptopów:
1) Laptop typ I ' 16 szt.,
2) Laptop typ II ' 10 szt.,
3) Laptop typ III ' 8 szt.,
4) Laptop typ IV ' 35 szt.,
5) Laptop typ V ' 7 szt.,
6) Laptop typ VI ' 4 szt.,
Oraz peÂnienie 2-letniego serwisu pogwarancyjnego dla w/w elementów
niniejszej cz™Ûci.
Informacje o cz™Ûciach zamówienia.
Cz™Û‡ nr
   3.  Nazwa: Dostawa, instalacja i konfiguracja drukarek
termortansferowych.
3) WielkoÛ‡ lub zakres
1) drukarki termotransferowa do wydruku kodów typ I ' 17 szt.,
2) drukarki termotransferowe do wydruku kodów typ II ' 94 szt.,
3) drukarki termotransferowe do wydruku etykiet ' 33 szt.
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 15.3.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 15.3.2010 (10:15)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
30121200 - Matériel de photocopie 
30125110 - Encre pour imprimantes laser/télécopieurs 
30125120 - Encre pour photocopieurs 
30192300 - Rubans encreurs 
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
48310000 - Logiciels de création de documents 
48318000 - Logiciels de scanner 
48620000 - Systèmes d'exploitation 
48821000 - Serveurs de réseau 
48824000 - Serveurs d'imprimantes 
30232120 - Imprimantes matricielles 
32413100 - Routeurs 
32420000 - Matériel de réseau 
32425000 - Système d'exploitation de réseau 
50312000 - Maintenance et réparation de matériel informatique 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30216110 - Scanners informatiques 
30216130 - Lecteurs de codes-barres 
30231300 - Écrans de visualisation 
30232110 - Imprimantes laser