Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/12/2021
Date de péremption : 31/12/2026
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Amsterdam: Services de santé et services sociaux

2021/S 242-638825  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/12/2021
S242
Pays-Bas-Amsterdam: Services de santé et services sociaux

2021/S 242-638825

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 176-458310)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UWV
Numéro national d'identification: 48467678
Adresse postale: La Guardiaweg 116
Ville: Amsterdam
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 1043 DL
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Elvi Kloppenburg
Courriel: elvi.kloppenburg@uwv.nl
Téléphone: +31 611598593
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uwv.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Inkoopkader IPS (Individuele Plaatsing en Steun)

Numéro de référence: 20210906/ekl029/IPS

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
In dit Inkoopkader IPS ((Individuele Plaatsing en Steun) en de daar bijhorende bijlagen wordt ingegaan op de IPS dienstverlening die UWV wenst in te kopen. Dit Inkoopkader treedt 1 januari 2022 in werking. Wij raden u aan om allereerst het document Inkoopkader IPS door te nemen. Alle bijbehorende stukken vindt u onder 'Documenten'. Het indienen van de Aanvraag dient buiten TenderNed te gebeuren. Wij willen graag dat dit via beveiligde mail gebeurt. UWV werkt met Zivver. Om de benodigde stukken via Zivver bij ons aan te leveren, volgt u onderstaande stappen: U stuurt een mail naar het volgende e-mailadres: inkoopkaderips@uwv.nl waarin u aangeeft u dat u zich wilt aanmelden voor het Inkoopkader IPS en u vermeldt een mobiel telefoonnummer. Wij sturen u vervolgens een mail via Zivver en via het mobiele telefoonnummer ontvangt u een beveiligingscode voor het openen van de mail. Door deze beveiligde mail te beantwoorden, kunt u de benodigde stukken via Zivver aan ons toesturen.

inkoopkaderips@uwv.nl
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/12/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 176-458310

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

In dit Inkoopkader IPS ((Individuele Plaatsing en Steun) en de daar bijhorende bijlagen wordt ingegaan op de IPS dienstverlening die UWV wenst in te kopen. Dit Inkoopkader treedt 1 januari 2022 in werking. Wij raden u aan om allereerst het document Inkoopkader IPS door te nemen. Alle bijbehorende stukken vindt u onder 'Documenten'. Het indienen van de Aanvraag dient buiten TenderNed te gebeuren. Wij willen graag dat dit via beveiligde mail gebeurt. UWV werkt met Zivver. Om de benodigde stukken via Zivver bij ons aan te leveren, volgt u onderstaande stappen: U stuurt een mail naar het volgende e-mailadres: inkoopkaderips@uwv.nl waarin u aangeeft u dat u zich wilt aanmelden voor het Inkoopkader IPS en u vermeldt een mobiel telefoonnummer. Wij sturen u vervolgens een mail via Zivver en via het mobiele telefoonnummer ontvangt u een beveiligingscode voor het openen van de mail. Door deze beveiligde mail te beantwoorden, kunt u de benodigde stukken via Zivver aan ons toesturen.

inkoopkaderips@uwv.nl
Lire:

In dit Inkoopkader IPS (Individuele Plaatsing en Steun) en de daarbij horende bijlagen wordt ingegaan op de IPS-dienstverlening die UWV wenst in te kopen. Dit Inkoopkader treedt in werking op 1 januari 2022. Wij raden u aan om allereerst het document 'Inkoopkader IPS' door te nemen. Alle bijbehorende stukken vindt u onder 'Documenten'. De vragenronde sluit vrijdag 17 december om 10.00 uur. Het indienen van de Aanvraag dient buiten TenderNed te gebeuren. Wij verwijzen u hiervoor graag naar het document "Welkomtekst en indieninstructie'.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Herziening n.a.v. inrichten in twee percelen.
Pays-Bas-Amsterdam: Services de santé et services sociauxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
31/12/2026
14/12/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85300000 - Services d'action sociale et services connexes