Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2019
Date de péremption : 17/04/2024
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Apeldoorn: Services gÈnÈraux de personnel pour les pouvoirs publics

2019/S 178-434493  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

16/09/2019
S178
- - Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure restreinte
Pays-Bas-Apeldoorn: Services gÈnÈraux de personnel pour les pouvoirs publics

2019/S 178-434493

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2019/S 170-415566)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Waterschap Vallei en Veluwe
6513549
Steenbokstraat 10
Apeldoorn
7324 AX
Pays-Bas
Point(s) de contact: Merle Olvers
TÈlÈphone: +31 555272911
Courriel: bvriezenga@vallei-veluwe.nl
Fax: +31 555272704
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.vallei-veluwe.nl Adresse du profil díacheteur: http://www.vallei-veluwe.nl

http://www.vallei-veluwe.nl
http://www.vallei-veluwe.nl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dynamisch aankoopsysteem

II.1.2)
Code CPV principal
75131100

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Vanaf
   1. 7.2016 is conform de nieuwe richtlijnen voor de Aanbestedingswet 2012 de inhuurdesk van WerkenInGelderland.nl ingericht als Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Het waterschap Vallei en Veluwe zal, als lid van de Stichting Werken in Gelderland, vanaf 30.8.2019, het DAS van WerkenInGelderland gaan gebruiken voor het inhuren van personeel voor de functies vanaf schaal 9 (CAO Waterschappen) voor de categorieÎn P&O, FinanciÎn, Planning en Control, Inkoop, Arbo- en milieu, Facilitair, Documentaire informatievoorziening en IT. Mogelijk wordt in de toekomst ook gebruik gemaakt van andere categorieÎn. Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers een Verzoek tot toelating indienen voor deze categorie. Dit is mogelijk op de website: https://www.werkeningelderland.nl/uitleg-inhuur/ Gunningen worden periodiek gepubliceerd op TenderNed via de Stichting Werken in Gelderland.

https://www.werkeningelderland.nl/uitleg-inhuur/
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2019

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 170-415566

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

Vanaf
   1. 7.2016 is conform de nieuwe richtlijnen voor de Aanbestedingswet 2012 de inhuurdesk van WerkenInGelderland.nl ingericht als Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Het waterschap Vallei en Veluwe zal, als lid van de Stichting Werken in Gelderland, vanaf 30.8.2019, het DAS van WerkenInGelderland gaan gebruiken voor het inhuren van personeel voor de functies vanaf schaal 9 (CAO Waterschappen) voor de categorieÎn P&O, FinanciÎn, Planning en Control, Inkoop, Arbo- en milieu, Facilitair, Documentaire informatievoorziening en IT. Mogelijk wordt in de toekomst ook gebruik gemaakt van andere categorieÎn. Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers een Verzoek tot toelating indienen voor deze categorie. Dit is mogelijk op de website: https://www.werkeningelderland.nl/uitleg-inhuur/

https://www.werkeningelderland.nl/uitleg-inhuur/
Lire:

Vanaf
   1. 7.2016 is conform de nieuwe richtlijnen voor de Aanbestedingswet 2012 de inhuurdesk van WerkenInGelderland.nl ingericht als Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). Het waterschap Vallei en Veluwe zal, als lid van de Stichting Werken in Gelderland, vanaf 30.8.2019, het DAS van WerkenInGelderland gaan gebruiken voor het inhuren van personeel voor de functies vanaf schaal 9 (CAO Waterschappen) voor de categorieÎn P&O, FinanciÎn, Planning en Control, Inkoop, Arbo- en milieu, Facilitair, Documentaire informatievoorziening en IT. Mogelijk wordt in de toekomst ook gebruik gemaakt van andere categorieÎn. Om in aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten kunnen leveranciers een Verzoek tot toelating indienen voor deze categorie. Dit is mogelijk op de website: https://www.werkeningelderland.nl/uitleg-inhuur/ Gunningen worden periodiek gepubliceerd op TenderNed via de Stichting Werken in Gelderland.

https://www.werkeningelderland.nl/uitleg-inhuur/
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Gunningen worden periodiek gepubliceerd op TenderNed via de Stichting Werken in Gelderland.

 
 
C L A S S E    C P V
75131100 - Services généraux de personnel pour les pouvoirs publics 
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire