Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/08/2019
Date de péremption : 01/01/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Echt: Services de santé et services sociaux

2019/S 161-397108  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/08/2019
S161
- - Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Echt: Services de santé et services sociaux

2019/S 161-397108

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 061-114228)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Inkoopcentrum Zuid namens de Midden-Limburgse gemeenten Oost
14116168
Echt
Pays-Bas
Courriel: info@inkoopcentrumzuid.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.inkoopcentrumzuid.nl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=58737

http://www.inkoopcentrumzuid.nl/
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=58737
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
MLO 2018 Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp

II.1.2)
Code CPV principal
85000000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Inkoop van Gespecialiseerde Jeugdhulp, voor Midden-Limburg Oost, met vooralsnog de gemeenten, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond, met kenmerk "MLO 2018 Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp". De in te kopen diensten vallen onder de Jeugdwet en het betreft vooralsnog, de volgende percelen: - GGZ, - Beperking, - Dyslexiezorg, - Jeugd- & opvoedhulp, - ADHD. Deze inkoopprocedure voor Gespecialiseerde Jeugdhulp voor Midden-Limburg Oost, welke valt onder de zogenaamde "sociale en andere specifieke diensten" van de Richtlijn 2014/24/EU (bijlage XIV). Het betreft een inkoopprocedure conform het dynamisch aankoopsysteem zoals bedoeld in de Aanbestedingswet en Richtlijn 2014/24/EU. Zie bijlage voor verdere informatie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/08/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 061-114228

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

Lire:

Vanaf
   1. 1.2020 veranderd de perceel-indeling door herschikking van de onderliggende producten. De scope van de aanbesteding blijft ongewijzigd. Perceel overzicht er
   1. 1.2020: - ADHD, blijft ongewijzigd - Dyslexiezorg, blijft ongewijzigd - GGZ, komt te vervallen - Beperking, komt te vervallen - Jeugd- & opvoedhulp, komt te vervallen - Ambulant, nieuw perceel - Dagbesteding, nieuw perceel - Verblijf met behandeling + ambulante alternatieven, nieuw perceel - Wonen, nieuw perceel Aanbieders op de vervallen percelen, ontvangen een bericht voor het aanpassen van hun kwalificaties (percelen).

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux