Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/12/2019
Date de péremption : 24/03/2023
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-La Haye: Services de recherche

2019/S 246-607189  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

20/12/2019
S246
Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-La Haye: Services de recherche

2019/S 246-607189

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 039-088075)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Numéro national d'identification: 41625119
Adresse postale: Parnassusplein 5
Ville: Den Haag
Code NUTS: NL
Code postal: 2511 VZ
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Henna Suliman
Courriel: Henna.Suliman@rijksoverheid.nl
Téléphone: +31 629369486 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ubrijk.nl/organisatieonderdelen/ubr-his Adresse du profil d'acheteur: https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65299

http://www.ubrijk.nl/organisatieonderdelen/ubr-his
https://ctmsolution.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/65299
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS literatuuronderzoeken

Numéro de référence: 201800274.113

II.1.2)
Code CPV principal
73110000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Het uitvoeren van literatuuronderzoek.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
16/12/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 039-088075

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
VII.2)
Autres informations complémentaires:
Het Dynamisch Aankoopsysteem literatuuronderzoeken ten behoeve van de Gezondheidsraad wordt verplaatst naar een nieuwe omgeving binnen het CTM platform. De reden daarvoor is dat de HIS alle in CTM gepubliceerde aanbestedingen in 1 omgeving wil hebben staan; dus ook deze DAS. Deze (oude) DAS wordt hiervoor gerectificeerd en vervolgens opnieuw aangekondigd op Tenderned. Wij verwachten de DAS dinsdag 17 december opnieuw te publiceren. Let op: vanaf dat moment van publicatie kunt u zich opnieuw aanmelden en functioneren de web-adressen in deze rectificatie. U komt bij de uitnodiging om u aan te melden bij de nieuwe DAS via een van de volgende web-adressen: www.ctmsolution.nl/das/his of http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258665&B=ctmsolution U neemt de adrestekst over door deze in de adresbalk van uw browser te kopiëren. Vervolgens accepteert u de uitnodiging. Indien u reeds gekwalificeerd was hoeft u niets meer verder te doen. Was u nog niet gekwalificeerd in de 'oude' DAS, dan kunt u na acceptatie van de uitnodiging een voorstel maken en vervolgens uw aanbieding uploaden. Wij zullen dan uw aanbieding beoordelen waarna wij eventueel overgaan om u te kwalificeren voor de DAS.

www.ctmsolution.nl/das/his
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=258665&B=ctmsolution
 
 
C L A S S E    C P V
73110000 - Services de recherche 
75131100 - Services généraux de personnel pour les pouvoirs publics 
79300000 - Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 
79310000 - Services d'études de marchés 
79311000 - Services d'études