Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/11/2021
Date de péremption : 31/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Hengelo OV: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2021/S 213-563005  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/11/2021
S213
Pays-Bas-Hengelo OV: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2021/S 213-563005

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2017/S 174-356596)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Twence BV
Numéro national d'identification: 08090697
Adresse postale: Boldershoekweg 51
Ville: Hengelo OV
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 7554 RT
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Harm Bunt
Courriel: h.bunt@twence.nl
Téléphone: +31 2404444
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.twence.nl
Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=70827

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
DAS transporten

II.1.2)
Code CPV principal
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Twence heeft regelmatig behoefte aan transporten op diverse vakgebieden en maakt hiervoor, naast de door haar afgesloten of nog af te sluitend transportovereenkomsten, gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem, hierna te noemen DAS. Het betreft o.a. transporten voor de afzet van de Twence reststoffen, die naar diverse (eind)verwerkers zowel nationaal als internationaal vervoert dient te worden. Het vervoer geschiedt o.a. maar niet uitsluitend met; ContainersKippersWalking FloorsHuiftrailersBulktransportOm deze transporten te realiseren worden er voorwaarden gesteld aan zowel het voertuig als aan de chauffeur. Naast vervoer over de weg, kan het ook voorkomen dat het afleveradres via het water bereikbaar is en het materiaal gelost kan/moet worden via een loskade.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 174-356596

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Contactpersoon

Au lieu de:

Nathalie Alberink

Lire:

Harm Bunt

Numéro de section: I.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: E-mail

Au lieu de:

n.alberink@twence.nl

n.alberink@twence.nl
Lire:

h.bunt@twence.nl

h.bunt@twence.nl
Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Aanvang

Au lieu de:

Date: 08/09/2017

Lire:

Date: 02/10/2017

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: (1) Voltooiing

Au lieu de:

Date: 06/09/2021

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 09/09/2017

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tijdstip Plaatselijke tijd (uu:mm)

Au lieu de:

09:10

Lire:

09:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 09/09/2017

Lire:

Date: 31/12/2022

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Tijdstip Plaatselijke tijd (uu:mm)

Au lieu de:

09:10

Lire:

09:01

Numéro de section: VI.4.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Officiële benaming

Au lieu de:

Twence B.V.

Lire:

Rechtbank Overijssel

Numéro de section: VI.4.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Plaats

Au lieu de:

Hengelo

Lire:

Zwolle

Numéro de section: VI.4.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Telefoon

Au lieu de:

+31 2404444

Lire:

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pays-Bas-Hengelo OV: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)Type d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
31/12/2022
03/11/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)