Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2020
Date de péremption : 01/08/2029
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Hoogeveen: Moniteurs Ècran tactile

2020/S 54-128430  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2020
S54
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure restreinte
Pays-Bas-Hoogeveen: Moniteurs Ècran tactile

2020/S 054-128430

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 078-173506)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Vereniging voor Primair Christelijk Onderwijs Hoogeveen (PricoH)
NumÈro national d'identification: 38639972
Adresse postale: Stoekeplein 8 a
Ville: Hoogeveen
Code NUTS: NL
Code postal: 7902 HM
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: inkoop meesters
Courriel: info@pricoh.nl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.pricoh.nl

http://www.pricoh.nl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
DAS ICT hardware ñ touchscreens

II.1.2)
Code CPV principal
30231320

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware ñ touchscreens voor PricoH. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze touchscreens ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen. Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012 en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
12/03/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 078-173506

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.5)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Gunningscriteria

Au lieu de:

Kwaliteitscriterium - naam: kwaliteit Kwaliteitscriterium - weging: dertig Prijs - weging: zeventig

Lire:

Kwaliteitscriterium - naam: kwaliteit Kwaliteitscriterium - weging: vijftig Prijs - Weging: vijftig

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30231320 - Moniteurs à écran tactile