Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas: ' quipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes): Laminaire airflowkasten

2024/S 2024-071875  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71875-2024 - Résultats
Pays-Bas – Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) – Laminaire airflowkasten
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Universiteit Maastricht
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Universiteit Maastricht
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Laminaire airflowkasten
Description: Algemene informatie Universiteit Maastricht De UM staat in binnen- en buitenland bekend om haar unieke onderwijssysteem: het probleemgestuurde onderwijs (PGO). Bovendien profileert de UM zich door de sterk internationale oriëntatie. Een toenemend aantal studenten uit zowel heel Nederland als ook het buitenland kiest voor het Maastrichtse systeem.   De UM is de jongste universiteit van Nederland en groeit snel. Er zijn momenteel ongeveer 22.000 studenten en
   5. 000 medewerkers. Onderwijs en onderzoek van de UM is voornamelijk georganiseerd op basis van faculteiten en schools.   Meer informatie over de UM is te vinden op de internetsite www.maastrichtuniversity.nl. Beschrijving van de Opdracht De Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van UM wenst de aanschaf van LAF-kasten te standaardiseren. Door middel van deze aanbesteding zal FHML de levering van 1 basistype downflow flowkast (hierna LAF-kast genoemd) beleggen bij 1 leverancier met een bewezen goede dienstverlening, reactiesnelheid en begeleiding m.b.t. de levering van kwalitatief hoogwaardige LAF-kasten. Buiten de scope van de aanbesteding vallen: Alle LAF-kasten die afwijken van het in de aanbesteding beschreven standaardmodel en opties (de zgn. specials). Het onderhoud van de LAF-kasten. Bestellingen van het standaardmodel LAF-kast door andere faculteiten van UM. Doel en beoogd resultaat van de Tender De Opdrachtgever heeft als doel het sluiten van een Raamovereenkomst met de leverancier die als economisch meest voordelige inschrijver, op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV) zoals omschreven in de aanbesteding wordt aangemerkt. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van 4 jaar met een eenzijdige mogelijkheid tot verlenging door de UM van 2 maal 2 jaar. Maximale duur van de Raamovereenkomst is derhalve 8 jaar. Beoogde startdatum van de Raamoverkomst is 1 maart 2024.  Hulp nodig? Voor vragen met betrekking tot deze aanbestedingssoftware kunt u terecht bij de helpdesk van Source-to-Contract via tel. 085 0014593 of https://help.negometrix.com/nl/support/solutions. Informatie voor Aanbieders is ook te vinden onder de kop "Inkopers".
Identifiant de la procédure: f91442ed-1aeb-4e16-9978-74fa332efb31
Avis précédent: 47ee65e9-585a-4153-9bc9-30dbca8193cc-01
Identifiant interne: T50931
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434540 Matériel biomédical
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zie documentatie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 750 000,00 EUR
Valeur maximale de l’accord-cadre: 750 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Informations complémentaires: https://s2c.mercell.com
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Laminaire airflowkasten
Description: Algemene informatie Universiteit Maastricht De UM staat in binnen- en buitenland bekend om haar unieke onderwijssysteem: het probleemgestuurde onderwijs (PGO). Bovendien profileert de UM zich door de sterk internationale oriëntatie. Een toenemend aantal studenten uit zowel heel Nederland als ook het buitenland kiest voor het Maastrichtse systeem.   De UM is de jongste universiteit van Nederland en groeit snel. Er zijn momenteel ongeveer 22.000 studenten en
   5. 000 medewerkers. Onderwijs en onderzoek van de UM is voornamelijk georganiseerd op basis van faculteiten en schools.   Meer informatie over de UM is te vinden op de internetsite www.maastrichtuniversity.nl. Beschrijving van de Opdracht De Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van UM wenst de aanschaf van LAF-kasten te standaardiseren. Door middel van deze aanbesteding zal FHML de levering van 1 basistype downflow flowkast (hierna LAF-kast genoemd) beleggen bij 1 leverancier met een bewezen goede dienstverlening, reactiesnelheid en begeleiding m.b.t. de levering van kwalitatief hoogwaardige LAF-kasten. Buiten de scope van de aanbesteding vallen: Alle LAF-kasten die afwijken van het in de aanbesteding beschreven standaardmodel en opties (de zgn. specials). Het onderhoud van de LAF-kasten. Bestellingen van het standaardmodel LAF-kast door andere faculteiten van UM. Doel en beoogd resultaat van de Tender De Opdrachtgever heeft als doel het sluiten van een Raamovereenkomst met de leverancier die als economisch meest voordelige inschrijver, op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding (EMVI-BPKV) zoals omschreven in de aanbesteding wordt aangemerkt. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode van 4 jaar met een eenzijdige mogelijkheid tot verlenging door de UM van 2 maal 2 jaar. Maximale duur van de Raamovereenkomst is derhalve 8 jaar. Beoogde startdatum van de Raamoverkomst is 1 maart 2024.  Hulp nodig? Voor vragen met betrekking tot deze aanbestedingssoftware kunt u terecht bij de helpdesk van Source-to-Contract via tel. 085 0014593 of https://help.negometrix.com/nl/support/solutions. Informatie voor Aanbieders is ook te vinden onder de kop "Inkopers".
Identifiant interne: T50931
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38434540 Matériel biomédical
Quantité: 50 
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Pays: Pays-Bas
Informations complémentaires: Zie documentatie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/01/2024
Date de fin de durée: 14/01/2028
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 2
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: 2 maal 2 jaar
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 750 000,00 EUR
Valeur maximale de l’accord-cadre: 750 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: https://s2c.mercell.com
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: K1
Description: Plan van aanpak
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Qualité
Nom: K2
Description: Ergonomie
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50

Critère:
Type: Qualité
Nom: K3
Description: gebruikerstest
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Prix
Nom: Prijs
Description: Prijs
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 20 dagen
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank Limurg
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Universiteit Maastricht
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Universiteit Maastricht
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Universiteit Maastricht
Organisation qui signe le marché: Universiteit Maastricht

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 750 000,00 EUR
Valeur maximale des accords-cadres dans cette procédure: 750 000,00 EUR
Valeur approximative des accords-cadres: 750 000,00 EUR
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur maximale de l’accord-cadre: 750 000,00 EUR
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 750 000,00 EUR
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: The Baker Company Benelux B.V.
Offre:
Identifiant de l’offre: T50931
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 750 000,00 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: T50931
Titre: laminaire airflowkasten
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 22/12/2023
Date de conclusion du marché: 15/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Universiteit Maastricht

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Universiteit Maastricht
Numéro d’enregistrement: 50169181
Adresse postale: Minderbroedersberg 4  
Ville: Maastricht
Code postal: 6211LK
Subdivision pays (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Stefan Rademakers
Téléphone: +31642096896
Profil de l’acheteur: https://s2c.mercell.com/buyer/30930
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Universiteit Maastricht
Numéro d’enregistrement: 50169181
Département: Maastricht
Adresse postale: Sint Annadal 1  
Ville: maastricht
Code postal: 6214 PA
Subdivision pays (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: S. Rademakers
Téléphone: +31642096896
Télécopieur: +31 881234567
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Rechtbank Limurg
Numéro d’enregistrement: 82942978
Ville: maastricht
Pays: Pays-Bas
Téléphone: 0433882222
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: The Baker Company Benelux B.V.
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: 30088414
Adresse postale: Proostwetering 41 A  
Ville: Utrecht
Code postal: 3543AC
Subdivision pays (NUTS): Zuid-Limburg (NL423)
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Strietman, Dirk Kornelis
Adresse électronique: sales@cleanair.eu.com
Téléphone: 0859022500
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ff041385-b208-4bb0-8e7d-137a2f93cd80 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 16:07:33 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 31/01/2024 16:08:07 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71875-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)