Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/12/2021
Date de péremption : 03/07/2028
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Ridderkerk: Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile

2021/S 236-622580  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

06/12/2021
S236
Pays-Bas-Ridderkerk: Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile

2021/S 236-622580

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 231-608987)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: BAR-Organisatie (Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk)
Numéro national d'identification: 421705862
Adresse postale: Koningsplein 1
Ville: Ridderkerk
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 2981 EA
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Mariska Gerdes-Guijt
Courriel: aanbestedingen@bar-organisatie.nl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ridderkerk.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Open house: Hulp bij het Huishouden

Numéro de référence: 295813

II.1.2)
Code CPV principal
79622000 Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Het doel is dat inwoners, welke in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden, worden ontlast middels ondersteuning bij of overname van de activiteiten die het voeren van een huishouden met zich mee brengt. Specifiek betreft dit de Algemene Schoonmaak Voorziening, de Maatwerk Schoonmaak Voorziening en de Maatwerk Schoonmaak Voorziening met persoonlijke dienstverlening.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
01/12/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 231-608987

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.11)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Inlichtingen over opties

Au lieu de:

(Alleen Gemeente Ridderkerk) De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van vier (4) jaar, te weten van maandag 3 januari 2022 tot maandag 5 januari 2026. De Overeenkomst kan uiterlijk vier (4) keer verlengd worden met in Totaal de maximale duur van vier (4) jaar, te weten van maandag 5 januari 2026 tot uiterlijk maandag 7 januari 2030. Een kortere of langere verlengingsduur dan één (1) jaar is derhalve mogelijk. (Alleen Gemeenten Barendrecht en Albrandswaard) De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee (2) jaar, te weten van maandag 3 januari 2022 tot maandag 1 januari 2024. De Overeenkomst kan uiterlijk zes (6) keer verlengd worden met in totaal de maximale duur van zes (6) jaar, te weten van maandag 1 januari 2024 tot uiterlijk maandag 7 januari 2030. Een kortere of langere verlengingsduur dan één (1) jaar is derhalve mogelijk. Een kortere of langere verlengingsduur dan één (1) jaar is derhalve mogelijk. Bij eventuele verlengingsopties zal de looptijd starten op de eerste maandag in het nieuwe contractjaar. Indien Opdrachtgever besluit om de optionele verlengingsopties niet te benutten, dan wordt op TenderNed de procedure beëindigd en zal tijdig gecommuniceerd worden via TenderNed wanneer er geen gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlengingsopties. Indien er gebruik gemaakt wordt van de verlengingsopties volgen er jaarlijks nieuwe toetredingsmomenten.

Lire:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee (2) jaar, te weten van maandag 3 januari 2022 tot maandag 1 januari 2024. De Overeenkomst kan uiterlijk zes (6) keer verlengd worden met in totaal de maximale duur van zes (6) jaar, te weten van maandag 1 januari 2024 tot uiterlijk maandag 7 januari 2030. Een kortere of langere verlengingsduur dan één (1) jaar is derhalve mogelijk. Een kortere of langere verlengingsduur dan één (1) jaar is derhalve mogelijk. Bij eventuele verlengingsopties zal de looptijd starten op de eerste maandag in het nieuwe contractjaar. Indien Opdrachtgever besluit om de optionele verlengingsopties niet te benutten, dan wordt op TenderNed de procedure beëindigd en zal tijdig gecommuniceerd worden via TenderNed wanneer er geen gebruik zal worden gemaakt van de optionele verlengingsopties. Indien er gebruik gemaakt wordt van de verlengingsopties volgen er jaarlijks nieuwe toetredingsmomenten.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
In verband met een wijziging in de looptijd en verlengingsopties.
Pays-Bas-Ridderkerk: Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicileType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
03/07/2028
06/12/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
79622000 - Services de mise à disposition de personnel d'aide à domicile