Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 14/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Roermond: Combustibles

2021/S 110-289090  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pays-Bas-Roermond: Combustibles

2021/S 110-289090

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 084-214454)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gemeente Roermond
Numéro national d'identification: 61537397
Adresse postale: Markt 31
Ville: Roermond
Code NUTS: NL Nederland
Code postal: 6041 EM
Pays: Pays-Bas
Point(s) de contact: Viviane Lambermont
Courriel: viviane.lambermont@hetnic.nl
Téléphone: +31 682511722
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.roermond.nl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Europese aanbesteding brandstoftank met diesel (HVO50) gemeente Roermond

Numéro de référence: 8236

II.1.2)
Code CPV principal
09100000 Combustibles

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
De doelstelling is te komen tot een nieuwe overeenkomst voor het leveren en plaatsen van een brandstoftank inclusief pomp, brandstof en een registratiesysteem voor gemeente Roermond. Deze brandstoftank dient gevuld te worden met Diesel HVO50. De medewerkers van gemeente Roermond dienen bij deze tank te kunnen tanken door middel van het aanbieden van een druppel. Naast deze tank dient een kleine tank geplaatst te worden, welke bedoeld is voor Adblue. Er dienen minimaal dertig (30) druppels geleverd te worden ten behoeve van de voertuigen voor het tanken bij de brandstoftank op het terrein. Als laatste dienen er nog zes (6) tankpassen geleverd te worden ter reserve van de brandstoftank en voor andere afdelingen binnen de gemeente.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
04/06/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 084-214454

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Au lieu de:

Date: 08/06/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 14/06/2021

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Au lieu de:

Date: 08/06/2021

Heure locale: 12:01

Lire:

Date: 14/06/2021

Heure locale: 12:01

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pays-Bas-Roermond: CombustiblesType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournituresfournitures
14/06/2021
09/06/2021
NL
National

 
 
C L A S S E    C P V
09100000 - Combustibles