Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 01/05/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas : Services d'enseignement et de formation : EA Onderwijs(begeleiding) - 2024

2024/S 2024-123908  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123908-2024 - Mise en concurrence
Pays-Bas – Services d'enseignement et de formation – EA Onderwijs(begeleiding) - 2024
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ministerie van Defensie
Forme juridique de l’acheteur: Contractant du secteur de la défense
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: EA Onderwijs(begeleiding) - 2024
Description: De Aanbestedende dienst biedt de kinderen van het personeel dat in het buitenland is geplaatst Onderwijs(begeleiding) aan, de onderhavige Opdracht ziet toe op deze Onderwijs(begeleiding). De Opdracht betreft het ondersteunen van Leerlingen die onderwijs volgen of gaan volgen buiten Nederland, bestaande uit: Intakegesprek Taalcursus basis- en voortgezet onderwijs Onderwijs Nederlandse taal op afstand voor basis- en voortgezet onderwijs Basis programma Aanvullend programma Handelingsplan Remedial teaching Uitstroomtraject Uitstroomgesprek Uitstroomtoets alsmede de daarbij behorende ondersteunende dienstverlening, zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken Intakegesprek De begeleiding van de Leerling start met een Intakegesprek vóór de plaatsing in het buitenland. Het Intakegesprek heeft tot doel de Leerling en diens Wettelijk vertegenwoordigers informeren over het volgen van onderwijs in het betreffende land, alsmede de mogelijkheid tot het volgen van een voorbereidende Taalcursus én te adviseren over de mogelijkheden van Onderwijs Nederlandse taal in het buitenland, waarbij het onderwijstraject in kaart wordt gebracht rekening houdende met de belastbaarheid van de Leerling en diens Wettelijke vertegenwoordiger(s). Taalcursus Om de Leerling voor te bereiden op de plaatsing in het buitenland wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van een Taalcursus met als doel het aanleren van de taal in het land van plaatsing of de taal die gehanteerd wordt op de (internationale) school waar de Leerling onderwijs gaat volgen in het betreffende land zodat de Leerling zich in de eerste communicatie kan redden. Opdrachtnemer dient tenminste een taalcursus aan te bieden in de talen Engels, Duits, Frans en Spaans Onderwijs Nederlandse taal op afstand voor basis- en voortgezet onderwijs De begeleiding richt zich op het op niveau houden van de Nederlandse taal op het niveau van de betreffende Leerling en ziet toe op alle leerjaren en niveaus in het  basis- en voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om onderwijs op afstand inclusief de begeleiding die hier bij hoort, waarbij het niveau van het onderwijs op afstand qua inhoud vergelijkbaar dient te zijn met het Nederlands onderwijs op de scholen in Nederland. Het Nederlandse taal onderwijs bestaat uit een basisprogramma en een aanvullend programma. Het Basisprogramma betreft het geheel van samenhangende onderwijsactiviteiten (o.a. instructie, theorie, oefeningen, inleveropdrachten en toetsen) behorende bij één leerjaar die ervoor zorgen dat de Leerling, zonder extra zorgbehoefte, het gewenste niveau van het betreffende leerjaar behaald. Binnen het basisprogramma krijgt de Leerling privéles van de Leerkracht via een videoverbinding en werkt de Leerling in de Online leeromgeving eventueel ondersteund met folio materialen. Huiswerk en toetsen staan klaar in de Online leeromgeving. De begeleiding van de Leerkracht bestaat daarnaast uit tenminste uit drie gesprekken met de Leerling en diens Wettelijk vertegenwoordiger(s), het onbeperkt beantwoorden van vragen en nakijken beoordelen van toetsen (incl. feedback). Het Aanvullend programma is een uitbreiding op het Basisprogramma voor Leerlingen die een extra zorg behoefte hebben, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het opstellen van een Handelingsplan en Remedial teaching Uitstroomtraject Het Uitstroomtraject is de afronding van de begeleiding van de Leerling na afronding van de plaatsing in het buitenland. Het Uitstroomgesprek heeft tot doel de Leerling en diens Wettelijk vertegenwoordigers informeren en adviseren over de terugkeer naar het onderwijs in Nederland Daarnaast maakt een Uitstroomtoets onderdeel uit van het Uitstroomtraject. De Uitstroomtoets heeft al doel het bepalen op welk niveau en in welk leerjaar een Leerling kan terugkeren in het onderwijs in Nederland
Identifiant de la procédure: 0536fa22-9e7e-4f65-9695-9e038c7802b6
Identifiant interne: T68786
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 80100000 Services d'enseignement primaire, 80200000 Services d'enseignement secondaire
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Zie documentatie
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 400 000,00 EUR
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 600 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleZie Aanbestedingsstukken
FailliteZie Aanbestedingsstukken
CorruptionZie Aanbestedingsstukken
ConcordatZie Aanbestedingsstukken
Participation à une organisation criminelleZie Aanbestedingsstukken
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalZie Aanbestedingsstukken
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeZie Aanbestedingsstukken
FraudeZie Aanbestedingsstukken
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsZie Aanbestedingsstukken
InsolvabilitéZie Aanbestedingsstukken
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailZie Aanbestedingsstukken
Biens administrés par un liquidateurZie Aanbestedingsstukken
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureZie Aanbestedingsstukken
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéZie Aanbestedingsstukken
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéZie Aanbestedingsstukken
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialZie Aanbestedingsstukken
Paiement des cotisations de sécurité socialeZie Aanbestedingsstukken
État de cessation d’activitésZie Aanbestedingsstukken
Paiement d’impôts et taxesZie Aanbestedingsstukken
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesZie Aanbestedingsstukken

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: EA Onderwijs(begeleiding) - 2024
Description: De Aanbestedende dienst biedt de kinderen van het personeel dat in het buitenland is geplaatst Onderwijs(begeleiding) aan, de onderhavige Opdracht ziet toe op deze Onderwijs(begeleiding). De Opdracht betreft het ondersteunen van Leerlingen die onderwijs volgen of gaan volgen buiten Nederland, bestaande uit: Intakegesprek Taalcursus basis- en voortgezet onderwijs Onderwijs Nederlandse taal op afstand voor basis- en voortgezet onderwijs Basis programma Aanvullend programma Handelingsplan Remedial teaching Uitstroomtraject Uitstroomgesprek Uitstroomtoets alsmede de daarbij behorende ondersteunende dienstverlening, zoals beschreven in de Aanbestedingsstukken Intakegesprek De begeleiding van de Leerling start met een Intakegesprek vóór de plaatsing in het buitenland. Het Intakegesprek heeft tot doel de Leerling en diens Wettelijk vertegenwoordigers informeren over het volgen van onderwijs in het betreffende land, alsmede de mogelijkheid tot het volgen van een voorbereidende Taalcursus én te adviseren over de mogelijkheden van Onderwijs Nederlandse taal in het buitenland, waarbij het onderwijstraject in kaart wordt gebracht rekening houdende met de belastbaarheid van de Leerling en diens Wettelijke vertegenwoordiger(s). Taalcursus Om de Leerling voor te bereiden op de plaatsing in het buitenland wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van een Taalcursus met als doel het aanleren van de taal in het land van plaatsing of de taal die gehanteerd wordt op de (internationale) school waar de Leerling onderwijs gaat volgen in het betreffende land zodat de Leerling zich in de eerste communicatie kan redden. Opdrachtnemer dient tenminste een taalcursus aan te bieden in de talen Engels, Duits, Frans en Spaans Onderwijs Nederlandse taal op afstand voor basis- en voortgezet onderwijs De begeleiding richt zich op het op niveau houden van de Nederlandse taal op het niveau van de betreffende Leerling en ziet toe op alle leerjaren en niveaus in het  basis- en voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om onderwijs op afstand inclusief de begeleiding die hier bij hoort, waarbij het niveau van het onderwijs op afstand qua inhoud vergelijkbaar dient te zijn met het Nederlands onderwijs op de scholen in Nederland. Het Nederlandse taal onderwijs bestaat uit een basisprogramma en een aanvullend programma. Het Basisprogramma betreft het geheel van samenhangende onderwijsactiviteiten (o.a. instructie, theorie, oefeningen, inleveropdrachten en toetsen) behorende bij één leerjaar die ervoor zorgen dat de Leerling, zonder extra zorgbehoefte, het gewenste niveau van het betreffende leerjaar behaald. Binnen het basisprogramma krijgt de Leerling privéles van de Leerkracht via een videoverbinding en werkt de Leerling in de Online leeromgeving eventueel ondersteund met folio materialen. Huiswerk en toetsen staan klaar in de Online leeromgeving. De begeleiding van de Leerkracht bestaat daarnaast uit tenminste uit drie gesprekken met de Leerling en diens Wettelijk vertegenwoordiger(s), het onbeperkt beantwoorden van vragen en nakijken beoordelen van toetsen (incl. feedback). Het Aanvullend programma is een uitbreiding op het Basisprogramma voor Leerlingen die een extra zorg behoefte hebben, hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het opstellen van een Handelingsplan en Remedial teaching Uitstroomtraject Het Uitstroomtraject is de afronding van de begeleiding van de Leerling na afronding van de plaatsing in het buitenland. Het Uitstroomgesprek heeft tot doel de Leerling en diens Wettelijk vertegenwoordigers informeren en adviseren over de terugkeer naar het onderwijs in Nederland Daarnaast maakt een Uitstroomtoets onderdeel uit van het Uitstroomtraject. De Uitstroomtoets heeft al doel het bepalen op welk niveau en in welk leerjaar een Leerling kan terugkeren in het onderwijs in Nederland
Identifiant interne: T68786
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 80000000 Services d'enseignement et de formation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 80100000 Services d'enseignement primaire, 80200000 Services d'enseignement secondaire
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Pays-Bas
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Zie documentatie
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/09/2024
Date de fin de durée: 31/08/2028
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 400 000,00 EUR
Valeur maximale de l’accord-cadre: 3 600 000,00 EUR
5.1.6.
Informations générales
Il s’agit d’un marché récurrent
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Utilisation de ce critère: Non utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Inschrijving beroeps- of handelsregister
Description: Zie Aanbestedingsstukken
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Rapport Kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs
Description: Zie Aanbestedingsstukken
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Aangesloten bij het NOB
Description: Zie Aanbestedingsstukken
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: néerlandais
Date limite de demande d’informations complémentaires: 05/04/2024 10:00:00 (UTC+2)
Adresse des documents de marché: https://s2c.mercell.com/today/68786
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Autorisée
Adresse de présentation: https://s2c.mercell.com/today/68786
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: néerlandais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 01/05/2024 08:00:00 (UTC)
Date limite de validité de l’offre: 180 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 02/05/2024 00:00:00 (UTC+2)
Lieu: Online
Informations complémentaires: Inschrijvers zijn niet uitgenodigd voor de opening van de kluis
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Zie Aanbestedingsstukken
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: Zie Aanbestedingsstukken
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank Den Haag
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Ministerie van Defensie
Organisation qui traite les offres: Ministerie van Defensie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Ministerie van Defensie
Numéro d’enregistrement: 27370985
Adresse postale: Plein 4  
Ville: 's-Gravenhage
Code postal: 2511CR
Pays: Pays-Bas
Point de contact: Mirella Drentje
Adresse électronique: ME.Drentje@mindef.nl
Téléphone: +31 623544632
Adresse internet: https://www.mindef.nl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Rechtbank Den Haag
Numéro d’enregistrement: 82946175
Adresse postale: Prins Clauslaan 60  
Ville: Den Haag
Code postal: 2595 AJ
Pays: Pays-Bas
Adresse électronique: leveranciers.ondersteuning@mindef.nl
Téléphone: +31883622200
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 300f86c8-e7d1-4808-9fd6-aaed3a4ef41c - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 10:35:10 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 10:36:04 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: néerlandais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 123908-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
80100000 - Services d'enseignement primaire