01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/11/2018
Date de péremption : 27/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Utrecht: Services de cantine et service traiteur

2018/S 217-497199 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

10/11/2018
S217
- - Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pays-Bas-Utrecht: Services de cantine et service traiteur

2018/S 217-497199

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 202-459430)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
142161529
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Pays-Bas
Point(s) de contact: Koen Piek
TÈlÈphone: +31 887971111
Courriel: aanbesteding_cd@rws.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rws.nl

http://www.rws.nl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Warme Drankenautomaten & Catering

NumÈro de rÈfÈrence: 31141199

II.1.2)
Code CPV principal
55500000

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
De aanbesteding betreft een opdracht met zaaknummer 31141199 voor:
   1.  Het leveren, technisch onderhouden en verzorgen van Warme Drankenau-tomaten (hierna WDA), het leveren van de benodigde ingrediÎnten en be-kers t.b.v. het OM,
   2.  Het verzorgen van de cateringdienstverlening, t.b.v. het OM en het NFI. Let op: De schouw voor perceel 1 & 2 staat al gepland voor 25 & 26.10.2018. Uiterlijk 24 oktober ontvangt Aanbesteder de aanmeldingen voor de schouw via de berichten module van TenderNed.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/11/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 202-459430

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Korte beschrijving

Au lieu de:

De aanbesteding betreft een opdracht met zaaknummer 31141199 voor:
   1.  Het leveren, technisch onderhouden en verzorgen van Warme Drankenau-tomaten (hierna WDA), het leveren van de benodigde ingrediÎnten en be-kers t.b.v. het OM,
   2.  Het verzorgen van de cateringdienstverlening, t.b.v. het OM en het NFI. Let op: De schouw voor perceel 1 & 2 staat al gepland voor 25 & 26.10.2018. Uiterlijk 24 oktober ontvangt Aanbesteder de aanmeldingen voor de schouw via de berichten module van TenderNed.

Lire:

De aanbesteding betreft een opdracht met zaaknummer 31141199 voor:
   1.  Het leveren, technisch onderhouden en verzorgen van Warme Drankenautomaten (hierna WDA), het leveren van de benodigde ingrediÎnten en bekers t.b.v. het OM,
   2.  Het verzorgen van de cateringdienstverlening, t.b.v. het OM en het NFI. Let op: De schouw voor perceel 1 & 2 staat al gepland voor 25 & 26.10.2018. Uiterlijk 24 oktober ontvangt Aanbesteder de aanmeldingen voor de schouw via de berichten module van TenderNed.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Uitstel van publicatie 1e Nota van Inlichtingen

 
 
C L A S S E    C P V
15860000 - Café, thé et produits connexes 
42968100 - Distributeurs de boissons 
55500000 - Services de cantine et service traiteur 
55520000 - Services traiteur