Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/01/2019
Date de péremption : 08/10/2019
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
PAYS-BAS
appel-offre

Pays-Bas-Zwolle: Services divers aux entreprises et services connexes

2019/S 14-029576  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

21/01/2019
S14
- - Services - Informations complémentaires - Procédure restreinte
Pays-Bas-Zwolle: Services divers aux entreprises et services connexes

2019/S 014-029576

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 172-390720)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
SSC ONS
08218173 0000
Luttenbergstraat 2
Zwolle
8012 EE
Pays-Bas
Point(s) de contact: Harm Tijms
Téléphone: +31 384985196
Courriel: inkoop@zwolle.nl
Code NUTS: NL Adresse(s) internet: Adresse principale: https://ons.zwolle.nl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99221

https://ons.zwolle.nl/
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99221
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Instellen DAS / Marktplaats Inhuur tbv Talentenregio

Numéro de référence: Zwl-2018-10-01/ONS 99221Nx

II.1.2)
Code CPV principal
79900000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Deze publicatie, van een aantal deelnemers aan de Talentenregio, betreft het instellen van het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS). Hiermee beogen zij invulling te geven aan de behoefte aan de tijdelijke inhuur van extern personeel op basis van een inspanningsverplichting (en dus niet voor advies-/resultaatopdrachten). Het DAS wordt voor onbepaalde tijd ingesteld. Indien deze DAS wordt beëindigd, dan zal dit tijdig gecommuniceerd worden. De ingangsdatum is
   8. 10.2018. Het DAS biedt de mogelijkheid om iedere keer als een offerteaanvraag in uw vakgebied(en) wordt geplaatst, mee te dingen. Ondernemers (zowel ondernemingen, als ZZP'ers) worden uitgenodigd te reageren op deze offerteaanvragen. Aan registratie en toelating kunt u geen rechten op gunningen ontlenen. De selectieleidraad bevat de beschrijvingen van de procedures voor registraties, toelating en offerteaanvragen. Het staat de deelnemers vrij om gebruik te maken van het DAS of op een andere wijze in de behoefte te voorzien.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/01/2019

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 172-390720

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nadere inlichtingen

Au lieu de:

De aanbestedende diensten zijn de volgende deelnemers van de Talentenregio: gemeente Zwolle, Deventer, Oldebroek, Meppel, Dronten, Heerde, Olst-Wijhe, Westerveld, Hattem, Raalte, Steenwijkerland, Dalfsen, Kampen, (bestuursdienst) Ommen- Hardenberg, Shared Service Centrum ONS, Omgevingsdienst IJsselland. Gedurende de looptijd van het DAS kan dit wijzigen De data vermeld bij IV.2.2 en IV.2.3 zijn 'fictief', omdat dit een verplicht invulveld is, anders kan de publicatie niet voltooid worden.

Lire:

De aanbestedende diensten zijn de volgende deelnemers van de Talentenregio: gemeente Zwolle, Deventer, Oldebroek, Meppel, Dronten, Heerde, Olst-Wijhe, Westerveld, Hattem, Raalte, Steenwijkerland, Dalfsen, Kampen, (bestuursdienst) Ommen- Hardenberg, Shared Service Centrum ONS, Omgevingsdienst IJsselland. Gedurende de looptijd van het DAS kan dit wijzigen. Per januari 2019 gaat de Intergemeentelijke sociale dienst Steenwijkerland en Westerveld (IGSD-SW) ook gebruik maken van de marktplaats www.talentenregiohuurtin.nl. De data vermeld bij IV.2.2 en IV.2.3 zijn 'fictief', omdat dit een verplicht invulveld is, anders kan de publicatie niet voltooid worden.

www.talentenregiohuurtin.nl
VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
79600000 - Services de recrutement 
79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire 
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes