Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne :Services d'assistance en génie civil :Utrzymanie waÅ'ów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026

2024/S 2024-070397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70397-2024 - Résultats
Pologne – Services d'assistance en génie civil – Utrzymanie walów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Protection de l’environnement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Utrzymanie walów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026
Description: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie walów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024 -2026 na terenie Nadzoru Wodnego w Dabrowie Tarnowskiej. Usluga dotyczy utrzymania walów o nastepujacym kilometrazu: ? Lewy wal rzeki Bren w km 0+666 – 2+185 (sekcja I) gm. Szczucin (sluzy walowe (2): w km 1+288, 1+936) ? Lewy wal rzeki Bren w km 10+945 – 25+548 (sekcja I) gm. Szczucin, Medrzechów (sluzy walowe (2): w km 13+546, 23+056) ? Lewy wal rzeki Bren w km 0+000 – 4+223 (sekcja II) gm. Medrzechów, Dabrowa Tarnowska, Olesno (sluzy walowe (1): w km 0+134) ? Prawy wal rzeki Bren w km 1+571 – 2+768 (sekcja I) gm. Szczucin ? Prawy wal rzeki Bren w km 0+256 – 7+847 (sekcja III) gm. Szczucin (sluzy walowe (2): w km 1+799, 4+627) ? Prawy wal rzeki Bren w km 8+465 - 9+373 (sekcja III) gm. Szczucin ? Prawy wal rzeki Bren w km 0+000 – 9+833 (sekcja IV) gm. Szczucin, Medrzechów, Dabrowa Tarnowska, Olesno (sluzy walowe (5): w km 0+111, 2+186, 2+653, 5+100, 8+224) ? Lewy wal potoku Deba w km 0+000 – 4+389 (sekcja I) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (8): w km 0+292, 0+453, 1+518, 1+948, 2+895, 3+214, 3+569, 4+037) ? Prawy wal potoku Deba w km 0+000 – 3+467 (sekcja I) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (5): w km 0+594, 0+721, 1+345, 1+862, 2+075) ? Prawy wal potoku Deba w km 0+000 – 0+340 (sekcja II) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (2): w km 0+166, 0+333) ? Lewa wal potoku Los w km 0+000 – 1+220 gm. Szczucin (sluzy walowe (2): w km 0+975, 1+216) ? Lewy wal potoku Nieczajka w km 0+000 – 4+261 gm. Szczucin, Dabrowa Tarnowska (sluzy walowe (6): w km 0+339, 0+957, 2+548, 2+869, 3+629, 4+258) ? Prawy wal potoku Nieczajka w km 0+000 – 4+241 gm. Szczucin, Radgoszcz (sluzy walowe (8): w km 0+189, 0+620, 0+843, 1+074, 2+376, 2+750, 3+277, 3+884) ? Lewy wal potoku Upust w km 0+909 – 10+199 (sekcja I) gm. Szczucin, Radgoszcz (sluzy walowe (2): w km 7+821, 8+495) ? Prawy wal potoku Upust w km 1+127 – 2+180 (sekcja I) gm. Szczucin (sluzy walowe (1): w km 1+157) ? Prawy wal potoku Upust w km 0+000 – 6+215 (sekcja II) gm. Szczucin, Radgoszcz (sluzy walowe (4): w km 0+328, 1+981, 2+763, 5+035) ? Prawy wal potoku Upust w km 0+000 – 1+852 (sekcja III) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (1): w km 0+024) ? Lewy wal potoku Wielopólka w km 0+000 – 1+843 (sekcja I) gm. Olesno (sluzy walowe (2): w km 0+700, 1+196) ? Prawy wal potoku Wielopólka w km 0+000 – 1+528 (sekcja I) gm. Olesno (sluzy walowe (2): w km 0+524, 1+092) ? Prawy wal potoku Wielopólka w km 0+000 – 0+393 (sekcja II) gm. Olesno ? Lewy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 11+517 (sekcja I) gm. Medrzechów, Olesno (sluzy walowe (5): w km 0+076, 5+520, 8+445, 8+678, 11+345) ? Prawy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 6+671 (sekcja I) gm. Medrzechów, Olesno (sluzy walowe (2): w km 0+703, 6+445) ? Prawy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 3+945 (sekcja II) gm. Olesno (sluzy walowe (2): w km 1+600, 3+570) ? Prawy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 0+569 (sekcja III) gm. Olesno (sluzy walowe (1): w km , 0+104) Lacznie: waly przeciwpowodziowe - 102,668 km, sluzy walowe - 65 szt. Dlugosc wszystkich doplywów i odplywów ze sluz - 2 026 m. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy pracowników bioracych bezposrednio udzial w realizacji przedmiotu umowy, tj. osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i patrolowanie walów przeciwpowodziowych i urzadzen walowych oraz wykonywanie drobnych robót remontowych. W normalnych warunkach pracy niezbednym jest zatrudnienie minimalnej ilosci pracowników bezposrednio zaangazowanych w czynnosci utrzymania walów, tj. 4 osób, które w toku realizacji zamówienia beda odpowiedzialne za wykonywanie czynnosci zwiazanych z dozorem oraz konserwacja walów i urzadzen towarzyszacych, gwarantujacych realizacje pelnego zakresu czynnosci w kazdym miesiacu, zatrudnionych na pelny etat na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest utrzymac zespól przez caly okres realizacji umowy. Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zatrudnienie pracowników w niepelnym wymiarze czasu pracy, przy zachowaniu wskazanego wymiaru etatów. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany osób odpowiedzialnych za patrolowanie i nadzorowanie walów przeciwpowodziowych i budowli hydrotechnicznych na inne osoby, po warunkiem dokonania pisemnego zgloszenia takiej zmiany pod warunkiem wykazania wymaganego warunkami postepowania doswiadczenia tych osób. Warunkiem dokonania zmiany jest zachowanie ciaglosci dozoru.
Identifiant de la procédure: 0dd5bb3d-702f-4790-a697-fb4c9c263695
Avis précédent: 643448-2023
Identifiant interne: KR.ROZ.2710.180.2023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71311100 Services d'assistance en génie civil
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. – Prawo zamówien publicznych, Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. - W uprzednio prowadzonym postepowaniu przetargowym (ogloszenie o zamówieniu nr 2023/S 205-643448) nie zostala zlozona zadna oferta realizacji zamówienia. Pierwotne warunki przetargu nie zostaly zmienione, co upowaznilo Zamawiajacego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej reki.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Utrzymanie walów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024-2026” - czesc 1
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie walów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Sandomierz w latach 2024 -2026 na terenie Nadzoru Wodnego w Dabrowie Tarnowskiej. Usluga dotyczy utrzymania walów o nastepujacym kilometrazu: ? Lewy wal rzeki Bren w km 0+666 – 2+185 (sekcja I) gm. Szczucin (sluzy walowe (2): w km 1+288, 1+936) ? Lewy wal rzeki Bren w km 10+945 – 25+548 (sekcja I) gm. Szczucin, Medrzechów (sluzy walowe (2): w km 13+546, 23+056) ? Lewy wal rzeki Bren w km 0+000 – 4+223 (sekcja II) gm. Medrzechów, Dabrowa Tarnowska, Olesno (sluzy walowe (1): w km 0+134) ? Prawy wal rzeki Bren w km 1+571 – 2+768 (sekcja I) gm. Szczucin ? Prawy wal rzeki Bren w km 0+256 – 7+847 (sekcja III) gm. Szczucin (sluzy walowe (2): w km 1+799, 4+627) ? Prawy wal rzeki Bren w km 8+465 - 9+373 (sekcja III) gm. Szczucin ? Prawy wal rzeki Bren w km 0+000 – 9+833 (sekcja IV) gm. Szczucin, Medrzechów, Dabrowa Tarnowska, Olesno (sluzy walowe (5): w km 0+111, 2+186, 2+653, 5+100, 8+224) ? Lewy wal potoku Deba w km 0+000 – 4+389 (sekcja I) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (8): w km 0+292, 0+453, 1+518, 1+948, 2+895, 3+214, 3+569, 4+037) ? Prawy wal potoku Deba w km 0+000 – 3+467 (sekcja I) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (5): w km 0+594, 0+721, 1+345, 1+862, 2+075) ? Prawy wal potoku Deba w km 0+000 – 0+340 (sekcja II) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (2): w km 0+166, 0+333) ? Lewa wal potoku Los w km 0+000 – 1+220 gm. Szczucin (sluzy walowe (2): w km 0+975, 1+216) ? Lewy wal potoku Nieczajka w km 0+000 – 4+261 gm. Szczucin, Dabrowa Tarnowska (sluzy walowe (6): w km 0+339, 0+957, 2+548, 2+869, 3+629, 4+258) ? Prawy wal potoku Nieczajka w km 0+000 – 4+241 gm. Szczucin, Radgoszcz (sluzy walowe (8): w km 0+189, 0+620, 0+843, 1+074, 2+376, 2+750, 3+277, 3+884) ? Lewy wal potoku Upust w km 0+909 – 10+199 (sekcja I) gm. Szczucin, Radgoszcz (sluzy walowe (2): w km 7+821, 8+495) ? Prawy wal potoku Upust w km 1+127 – 2+180 (sekcja I) gm. Szczucin (sluzy walowe (1): w km 1+157) ? Prawy wal potoku Upust w km 0+000 – 6+215 (sekcja II) gm. Szczucin, Radgoszcz (sluzy walowe (4): w km 0+328, 1+981, 2+763, 5+035) ? Prawy wal potoku Upust w km 0+000 – 1+852 (sekcja III) gm. Radgoszcz (sluzy walowe (1): w km 0+024) ? Lewy wal potoku Wielopólka w km 0+000 – 1+843 (sekcja I) gm. Olesno (sluzy walowe (2): w km 0+700, 1+196) ? Prawy wal potoku Wielopólka w km 0+000 – 1+528 (sekcja I) gm. Olesno (sluzy walowe (2): w km 0+524, 1+092) ? Prawy wal potoku Wielopólka w km 0+000 – 0+393 (sekcja II) gm. Olesno ? Lewy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 11+517 (sekcja I) gm. Medrzechów, Olesno (sluzy walowe (5): w km 0+076, 5+520, 8+445, 8+678, 11+345) ? Prawy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 6+671 (sekcja I) gm. Medrzechów, Olesno (sluzy walowe (2): w km 0+703, 6+445) ? Prawy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 3+945 (sekcja II) gm. Olesno (sluzy walowe (2): w km 1+600, 3+570) ? Prawy wal rzeki Zabnica w km 0+000 – 0+569 (sekcja III) gm. Olesno (sluzy walowe (1): w km , 0+104) Lacznie: waly przeciwpowodziowe - 102,668 km, sluzy walowe - 65 szt. Dlugosc wszystkich doplywów i odplywów ze sluz - 2 026 m. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy pracowników bioracych bezposrednio udzial w realizacji przedmiotu umowy, tj. osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i patrolowanie walów przeciwpowodziowych i urzadzen walowych oraz wykonywanie drobnych robót remontowych. W normalnych warunkach pracy niezbednym jest zatrudnienie minimalnej ilosci pracowników bezposrednio zaangazowanych w czynnosci utrzymania walów, tj. 4 osób, które w toku realizacji zamówienia beda odpowiedzialne za wykonywanie czynnosci zwiazanych z dozorem oraz konserwacja walów i urzadzen towarzyszacych, gwarantujacych realizacje pelnego zakresu czynnosci w kazdym miesiacu, zatrudnionych na pelny etat na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowiazany jest utrzymac zespól przez caly okres realizacji umowy. Zamawiajacy dopuszcza ewentualne zatrudnienie pracowników w niepelnym wymiarze czasu pracy, przy zachowaniu wskazanego wymiaru etatów. W toku realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany osób odpowiedzialnych za patrolowanie i nadzorowanie walów przeciwpowodziowych i budowli hydrotechnicznych na inne osoby, po warunkiem dokonania pisemnego zgloszenia takiej zmiany pod warunkiem wykazania wymaganego warunkami postepowania doswiadczenia tych osób. Warunkiem dokonania zmiany jest zachowanie ciaglosci dozoru.
Identifiant interne: KR.ROZ.2710.180.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71311100 Services d'assistance en génie civil
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 15/01/2024
Date de fin de durée: 31/12/2026
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Cena stanowi element negocjacji
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Cena stanowi element negocjacji
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w terminie: 10 dni od dnia przeslania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przeslana za pomoca srodków komunikacji elektronicznej
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Organisation qui signe le marché: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 552 220,32 PLN
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Aucune offre, demande de participation ou candidature appropriée n’a été reçue en réponse à un avis antérieur
Autre justification: W uprzednio prowadzonym postepowaniu przetargowym nie zostala zlozona zadna oferta realizacji zamówienia. Pierwotne warunki przetargu nie zostaly zmienione, co upowaznilo Zamawiajacego do udzielenia zamówienia w trybie z wolnej reki
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Kamil Krupa KAM-TRANS-KOP
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta Wykonawcy Kam-Trans-Kop
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 552 220,32 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Kr.ROZ.2710.180.2023
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 04/01/2024
Date de conclusion du marché: 12/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Numéro d’enregistrement: 368302575
Département: RZGW we Wroclawiu
Adresse postale: ul. Zelazna 59a  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-848
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Regionalny Zarzad Gosppodarki Wodnej w Krakowie
Adresse électronique: krakow@wody.gov.pl
Téléphone: 126284106
Adresse internet: https://www.wody.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.wody.gov.pl/
Profil de l’acheteur: https://przetargi.wody.gov.pl/
Autres points de contact:
Nom officiel: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Téléphone: +48713378868
Adresse internet: https://www.wody.gov.pl/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://przetargi.wody.gov.pl/
Autres points de contact:
Point de contact: Regionalny Zarzad Gosppodarki Wodnej we Wroclawiu
Adresse électronique: mariusz.luczkiewicz@wody.gov.pl
Téléphone: +48713378868
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui signe le marché
Organisation dont le budget est utilisé pour payer le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Kamil Krupa KAM-TRANS-KOP
Numéro d’enregistrement: 8691788270
Adresse postale: Strzelce Wielkie 245 Strzelce Wielkie 245 Strzelce Wielkie 245
Ville: Strzelce Wielkie
Code postal: 32-822
Subdivision pays (NUTS): Krakowski (PL214)
Pays: Pologne
Adresse électronique: krupa.kamil@interia.pl
Téléphone: 51344222
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Krajowa Izba Odwolawcza
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 48 224587801
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 17f3590b-b791-422a-bb72-370fb85937fc - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 11:11:53 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70397-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71311100 - Services d'assistance en génie civil