Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques : Dostawy w tym na zasadzie sprzedaüy komisowej, sprz'?tu medycznego do zabiegów wewn'?trznaczyniowych oraz bada'? diagnostycznych z podzia'?em na 4 cz'?'?ci dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Áodzi ZP/47/2023

2024/S 2024-089371  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89371-2024 - Résultats
Pologne – Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques – Dostawy w tym na zasadzie sprzedazy komisowej, sprzetu medycznego do zabiegów wewnatrznaczyniowych oraz badan diagnostycznych z podzialem na 4 czesci dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi ZP/47/2023
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawy w tym na zasadzie sprzedazy komisowej, sprzetu medycznego do zabiegów wewnatrznaczyniowych oraz badan diagnostycznych z podzialem na 4 czesci dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi ZP/47/2023
Description: 1. Przedmiotem zamówienia sa dostawy w tym na zasadzie sprzedazy komisowej, sprzetu medycznego do zabiegów wewnatrznaczyniowych oraz badan diagnostycznych z podzialem na 4 czesci dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Lodzi wyszczególnione w ponizszej tabeli: Czesc nr Opis przedmiotu zamówienia
   1.  Stentgrafty
   2.  Stentgrafty rozwidlone, z powloka heparynowa, aortalne
   3.  Akcesoria zuzywalne do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do angiografii Accutron HP-D firmy Medtron AG
   4.  Zestaw do strzykawki automatycznej OptiVantage DH
   1. 1. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawieraja zalaczniki od nr 1 do nr 4 do SWZ, zwane równiez w dalszej czesci SWZ – „Kosztorysem ofertowym – Czesc…” oraz zalacznik nr 11 do SWZ – „wzór umowy”.
Identifiant de la procédure: 88c6c34b-8031-4c39-8240-70a18803c1d5
Identifiant interne: ZP/47/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: Przedmiot zamówienia stanowi zakup produktów jednorazowego uzytku specjalistycznych koniecznych do zapewnienia nalezytej opieki pacjentom WSSz. im. M. Pirogowa w Lodzi podczas procesu leczniczego, zwlaszcza pilnych zabiegów operacyjnych i badan diagnostycznych. W zwiazku ze zniesieniem na terenie Polski stanu zagrozenia epidemicznego spowodowanego zakazeniami wirusem SARS-CoV-2, a takze przywracaniem swiadczen dla pacjentów oraz uruchamianiem planowych przyjec pacjentów na badania i zabiegi szpitalne w ciagu ostatnich miesiecy, obowiazujace umowy ulegaja szybszemu wyczerpaniu. Zamawiajacy zobowiazany jest do zapewnienia ciaglosci dostepnosci wszystkich uslug medycznych, a sprzet j.u. jest niezbednym elementem w codziennym funkcjonowaniu szpitala. Sprzet powinien trafic do Oddzialów w jak najkrótszym czasie, zeby zapewnic mozliwosc niezwlocznej interwencji medyczne
Principales caractéristiques de la procédure: Szczególowe informacje pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Wólczanska 191/195  
Ville: Lódz
Code postal: 90-531
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 7 607 979,68 PLN
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamówien publicznych -

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Stentgrafty
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 1 do SWZ, zwany równiez w dalszej czesci SWZ – „Kosztorysem ofertowym czesc 1" oraz zalacznik nr 11 – „wzór umowy” do SWZ.
Identifiant interne: czesc 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 842 086,50 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium nr 1 – Cena (C) – waga kryterium 60%

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium nr 2 – Termin platnosci– waga kryterium 40%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: zgodnie z SWZ
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Stentgrafty rozwidlone, z powloka heparynowa, aortalne
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 2 do SWZ, zwany równiez w dalszej czesci SWZ – „Kosztorysem ofertowym czesc 2" oraz zalacznik nr 11 – „wzór umowy” do SWZ.
Identifiant interne: czesc 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 670 974,00 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium nr 1 – Cena (C) – waga kryterium 60%

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: zgodnie z SWZ
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Akcesoria zuzywalne do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do angiografii Accutron HP-D firmy Medtron AG
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 3 do SWZ, zwany równiez w dalszej czesci SWZ – „Kosztorysem ofertowym czesc 3" oraz zalacznik nr 11 – „wzór umowy” do SWZ.
Identifiant interne: czesc 3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 51 026,40 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium nr 1 – Cena (C) – waga kryterium 60%

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium nr 2 – Okres gwarancji – waga kryterium 40%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: zgodnie z SWZ
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui signe le marché: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Zestaw do strzykawki automatycznej OptiVantage DH
Description: Szczególowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zalacznik nr 4 do SWZ, zwany równiez w dalszej czesci SWZ – „Kosztorysem ofertowym czesc 4" oraz zalacznik nr 11 – „wzór umowy” do SWZ.
Identifiant interne: czesc 4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33141000 Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 10 Mois
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 43 892,78 PLN
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Kryterium nr 1 – Cena (C) – waga kryterium 60%

Critère:
Type: Qualité
Description: Kryterium nr 2 – Termin platnosci – waga kryterium 40%.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: zgodnie z SWZ
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 553 540,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 1 do czesci 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 3 471 000,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa 5/2024
Titre: Dostawa stentgraftów
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/01/2024
Date de conclusion du marché: 17/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse3 471 000,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée3 471 000,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: W. L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Synektik S.A.
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 1 do czesci 3
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 45 600,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa 6/2024
Titre: dostawa akcesoriów zuzywalnych do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do angiografii Accutron HP-D firmy Medtron AG
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/01/2024
Date de conclusion du marché: 17/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse45 600,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée45 600,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: POLCORE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Offre:
Identifiant de l’offre: oferta nr 2 do czesci 4
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 36 940,00 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Umowa 8/2024
Titre: dostawa zestawu do strzykawki automatycznej OptiVantage DH
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 16/01/2024
Date de conclusion du marché: 29/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Nom officiel: ALTERIS SPÓLKA AKCYJNA
Offre:
Nom officiel: NOWE TECHNOLOGIE MEDYCZNE J.K J.T. M.K. SPÓLKA CYWILNA
Offre:
Nom officiel: RINORES SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse36 940,00 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée39 207,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Lodzi
Numéro d’enregistrement: 471658536
Adresse postale: Wólczanska 191/195 
Ville: Lódz
Code postal: 90-531
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zampub@pirowgow.pl
Téléphone: 426371322
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl/pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 22458 78 01
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: ALTERIS SPÓLKA AKCYJNA
Numéro d’enregistrement: 278261920
Adresse postale: ul. Ceglana 35  
Ville: Katowice
Code postal: 40-514
Subdivision pays (NUTS): Katowicki (PL22A)
Pays: Pologne
Adresse électronique: biuro@alteris.pl
Téléphone: 326093240
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: W. L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 013043321
Adresse postale: Migdalowa 4  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-796
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetarg@arteriagroup.pl
Téléphone: 422555767
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: HAMMERMED Medical Polska Sp. z o.o., S.K.A.
Numéro d’enregistrement: 360599587
Adresse postale: ul. Kopcinskiego 69/71  
Ville: Lodz
Code postal: 90-032
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@hammer.pl
Téléphone: 426391010
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: POLCORE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numéro d’enregistrement: 387984597
Adresse postale: ul. Peryferyjna 15  
Ville: Kielce
Code postal: 25-562
Subdivision pays (NUTS): Kielecki (PL721)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@polcore.pl
Téléphone: 515559605
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: NOWE TECHNOLOGIE MEDYCZNE J.K J.T. M.K. SPÓLKA CYWILNA
Numéro d’enregistrement: 5993173291
Adresse postale: ul. kard. Stefana Wyszynskiego 154B lokal 1  
Ville: Gorzów Wielkopolski
Code postal: 66-400
Subdivision pays (NUTS): Gorzowski (PL431)
Pays: Pologne
Adresse électronique: ntmmed@gmail.com
Téléphone: 514029646
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Synektik S.A.
Numéro d’enregistrement: 015164655
Adresse postale: ul. Józefa Piusa Dziekonskiego 3  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-728
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@synektik.com.pl
Téléphone: 223270905
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: RINORES SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Numéro d’enregistrement: 389665459
Adresse postale: Debicka 644  
Ville: Rzeszów
Code postal: 35-213
Subdivision pays (NUTS): Rzeszowski (PL823)
Pays: Pologne
Adresse électronique: przetargi@rinores.com
Téléphone: 723010888
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: fc1fae48-c507-411a-bbab-269283cf90ed - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 10:34:19 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 89371-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques