Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gda?sk:...lectricit╚

2022/S 225-648009  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Gda?sk: ...lectricit╚ 2022/S 225-648009 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo Pomorskie Num╚ro national d'identification: 191674836 Adresse postale: ul. Okopowa 21/27 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-810 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gda?sku Adresse postale: Al. gen. J█zefa Hallera 14 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 58326735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: M?odzie?owy O?rodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie Adresse postale: ul. Moniuszki 5 Ville: Kwidzyn Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Nies?ysz?cych i S?abos?ysz?cych im. J. Siestrzy?skiego w Wejherowie Adresse postale: ul. Sobieskiego 277c Ville: Wejherowo Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 84-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w S?upsku Adresse postale: ul. Jaracza 18a Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gda?skiej Macierzy Szkolnej w Gda?sku Adresse postale: ul. Hallera 14 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorski Zesp█? Park█w Krajobrazowych Adresse postale: ul. Poniatowskiego 4a Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki O?rodek Medycyny Pracy w Gda?sku Adresse postale: ul. Okr?g 1b Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-871 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorska Medyczna Szko?a Policealna Adresse postale: ul. Hallera 17 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-401 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorska Medyczna Szko?a Policealna w Sztumie Adresse postale: ul. Reja 12 Ville: Sztum Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Adresse postale: ul. Mostowa 11 A Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-778 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Bytowie Adresse postale: ul. Le?na 1 Ville: Byt█w Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 77-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Kartuzach Adresse postale: ul. Wzg█rze Wolno?ci 15 Ville: Kartuzy Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Rejon Dr█g Wojew█dzkich w L?borku Adresse postale: ul. S?upska 18 Ville: L?bork Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 84-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Pucku Adresse postale: ul. ?arnowiecka 3 Ville: Puck Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 84-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Starogardzie Gda?skim Adresse postale: ul. Mickiewicza 9 Ville: Starogard Gda?ski Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Sztumie Adresse postale: ul. ?eromskiego 14 Ville: Sztum Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 802-440 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dom im. J. Korczaka Regionalna Plac█wka Opieku?czo-Terapeutyczna w Gda?sku Adresse postale: ul. Abrahama 56 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-307 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzkie Biuro Geodezji i Teren█w Rolnych w Gda?sku Adresse postale: ul. Sucha 12 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-531 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorska Medyczna Szko?a Policealna w S?upsku Adresse postale: ul. Ba?tycka 29 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorska Medyczna Szko?a Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni Adresse postale: ul. Stefana ?eromskiego 31 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-346 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ba?tycka Galeria Sztuki Wsp█?czesnej Adresse postale: ul. Partyzant█w 31 a Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Stacja Pogotowia Ratunkowego w S?upsku Adresse postale: ul. Paderewskiego 5 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich Adresse postale: ul. Teodora i Izydora Gulgowskich 68 Ville: Wdzydze Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-406 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Archeologiczne w Gda?sku Adresse postale: ul. Mariacka 25/26 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-958 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie Adresse postale: ul. Zamkowa 2 Ville: Byt█w Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 77-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Opera Ba?tycka w Gda?sku Adresse postale: Al. Zwyci?stwa 15 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-219 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Filharmonia Ba?tycka im. F. Chopina w Gda?sku Adresse postale: ul. O?owianka 1 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-751 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorski O?rodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Adresse postale: Luba?, ul. Tadeusza Maderskiego 3 Ville: Nowy Barkoczyn Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-422 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Zdrowia Psychicznego w S?upsku Adresse postale: ul. Obro?c█w Wybrze?a 4 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Dzieci?cy Polanki im. Macieja P?a?y?skiego w Gda?sku sp. z o.o. Adresse postale: ul. Polanki 119 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-308 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanis?awa Kryzana w Starogardzie Gda?skim Adresse postale: ul. Skarszewska 7 Ville: Starogard Gda?ski Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Prabutach sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kuracyjna 30 Ville: Prabuty Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 82-550 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Teatr Wybrze?e w Gda?sku Adresse postale: ul. ?w. Ducha 2 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-834 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gda?sku Adresse postale: ul. Srebrniki 17 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-282 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w S?upsku sp. z o.o. Adresse postale: ul. Hubalczyk█w 1 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki O?rodek Ruchu Drogowego w S?upsku Adresse postale: ul. Mieros?awskiego 10 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. Adresse postale: ul. Grunwaldzka 1-3 Ville: Sopot Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-759 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Pomorza ?rodkowego w S?upsku Adresse postale: ul. Dominika?ska 5/9 Ville: S?upsk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadba?tyckie centrum Kultury w Gda?sku Adresse postale: ul. Korzenna 33/35 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-851 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Powstania Styczniowego 1 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-519 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny w Ko?cierzynie sp. z o.o Adresse postale: ul. Piechowskiego 36 Ville: Ko?cierzyna Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 83-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni Adresse postale: Pl. Grunwaldzki 1 Ville: Gdynia Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 81-372 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Narodowe w Gda?sku Adresse postale: ul. Toru?ska 1 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-822 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gda?sku Adresse postale: ul. Orzeszkowej 1 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-208 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki O?rodek Terapii Uzale?nie? w Gda?sku Adresse postale: ul. Zakopia?ska 37 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-142 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorski O?rodek Ruchu Drogowego w Gda?sku Adresse postale: ul. R█wna 19/21 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-067 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nowe Ogrody 1-6 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-803 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pomorska Kolej Metropolitalna SA Adresse postale: ul. Budowlanych 77 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-298 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Gda?sku Rejon Dr█g Wojew█dzkich w Chojnicach Adresse postale: ul. Gda?ska 110 Ville: Chojnice Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 89-600 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jolanta Jery? Courriel: zamowienia@pomorskie.eu T╚l╚phone: +48 583268735 Fax: +48 583268557 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.pomorskie.eu
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
Le march╚ fait l'objet d'une proc╚dure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ugi dystrybucji energii elektrycznej Num╚ro de r╚f╚rence: DAZ-Z.272.71.2022
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricit╚
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ugi dystrybucji energii elektrycznej.
   2.  Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ˝ Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczeg█lno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorc█w okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? oraz Rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn?. Zamawiaj?cy dokonuje podzia?u zam█wienia na dwie cz??ci. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do wykonania czynno?ci zg?oszenia wszystkich punkt█w poboru energii do 10.12.2022 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricit╚ 65310000 Distribution d'╚lectricit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
wojew█dztwo pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ˝ Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczeg█lno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorc█w okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? oraz Rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn?.
   3.  Parametry jako?ciowe energii elektrycznej w cz??ci dystrybucyjnej reguluje Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego .
   4.  Zam█wienie nale?y zrealizowa? zgodnie z wymogami zawartymi w: Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia wraz z przyk?adem wype?niania danych w umowie i na fakturze stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??czniki nr
   2. 1 oraz
   2. 2 do SWZ, a tak?e w wykazie poboru energii, kt█re stanowi? za??cznik nr
   3. 1 i
   3. 2 do SWZ.
   5.  Prawem w?a?ciwym dla niniejszego zam█wienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego post?powania i dla oceny skutk█w prawnych wszystkich dokument█w w tym zam█wieniu) jest prawo polskie z uwzgl?dnieniem prawa Unii Europejskiej.
   6.  Zamawiaj?cy dokonuje podzia?u zam█wienia na dwie cz??ci (mo?na z?o?y? ofert? na ka?d? z cz??ci zam█wienia): 1) Cz??? 1- 270 punkt█w poboru energii elektrycznej zlokalizowanych na obszarze ENERGA Operator SA. Wykaz punkt█w poboru energii wchodz?cych w sk?ad tej cz??ci znajduje si? w za??czniku nr
   3. 1 do SWZ 2) Cz??? 2 - 16 punkt█w poboru energii elektrycznej zlokalizowanych na obszarze ENEA Operator Sp. z o.o. Wykaz punkt█w poboru energii wchodz?cych w sk?ad tej cz??ci znajduje si? w za??czniku nr
   3. 2 do SWZ
   7.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zam█wienie wy??cznie przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   8.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci z?o?enia oferty wariantowej, o kt█rej mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewiduj?cej odmienny spos█b wykonania zam█wienia ni? okre?lony w niniejszej SWZ.
   9.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zmawiaj?cy, ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci opisania przedmiotu zam█wienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y spos█b, odwo?uje si? do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub system█w referencji technicznych, b?d? wskazane s? znaki towarowe, patenty, ?r█d?a pochodzenia lub szczeg█lne procesy, kt█re charakteryzuj? produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. 10. W przypadku, gdy w dokumentach, kt█re stanowi? opis przedmiotu zam█wienia podano nazwy materia?█w, produkt█w konkretnych producent█w to nale?y traktowa? to jedynie jako okre?lenie po??danego standardu i jako?ci. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca mo?e zaoferowa? r█wnowa?ne materia?y, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jako?ciowych. Przez r█wnowa?no?? produktu rozumie si? zaoferowanie produktu, kt█rego parametry techniczne zastosowanych materia?█w, wydajno??, trwa?o?? oraz jako?? jest nie gorsza od jako?ci produkt█w opisanych w SWZ. 11. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takim przypadku, Wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji przedmiotu zam█wienia w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Kryterium oceny ofert to cena o wadze 100%, przy czym 1%= 1pkt
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I nr POIS.05.02.00-00-0028/17-00, w ramach dzia?ania
   5. 2. Rozw█j transportu kolejowego poza TEN-T, o? priorytetowa V Rozw█j transportu kolejowego w Polsce, POI? 2014 ˝ 2020 oraz w ramach POWER 2014-2020 wsp█?finansowanego ze EFS oraz w ramach RPO WP na lata 2014- 2022
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu, zaliczek., odbycia wizji lokalnej. Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej do komunikacji, spos█b przygotowania i sporz?dzenia oferty zosta? okre?lony w swz. Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia przez Wykonawc? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09310000 ...lectricit╚ 65310000 Distribution d'╚lectricit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
wojew█dztwo pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa energii elektrycznej odbywa? si? b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ˝ Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczeg█lno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorc█w okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn? oraz Rozporz?dzenie Ministra Klimatu i ?rodowiska z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie szczeg█?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze? w obrocie energi? elektryczn?.
   3.  Przedmiot zam█wienia ma ustalone standardy jako?ciowe. Parametry jako?ciowe energii elektrycznej w cz??ci dystrybucyjnej reguluje Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
   4.  Zam█wienie nale?y zrealizowa? zgodnie z wymogami zawartymi w: Szczeg█?owym Opisie Przedmiotu Zam█wienia wraz z przyk?adem wype?niania danych w umowie i na fakturze stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy stanowi?cych za??czniki nr
   2. 1 oraz
   2. 2 do SWZ, a tak?e w wykazie poboru energii, kt█re stanowi? za??cznik nr
   3. 1 i
   3. 2 do SWZ.
   5.  Prawem w?a?ciwym dla niniejszego zam█wienia (w tym dla umowy zawartej w wyniku niniejszego post?powania i dla oceny skutk█w prawnych wszystkich dokument█w w tym zam█wieniu) jest prawo polskie z uwzgl?dnieniem prawa Unii Europejskiej.
   6.  Zamawiaj?cy dokonuje podzia?u zam█wienia na dwie cz??ci (mo?na z?o?y? ofert? na ka?d? z cz??ci zam█wienia): 1) Cz??? 1- 270 punkt█w poboru energii elektrycznej zlokalizowanych na obszarze ENERGA Operator SA. Wykaz punkt█w poboru energii wchodz?cych w sk?ad tej cz??ci znajduje si? w za??czniku nr
   3. 1 do SWZ 2) Cz??? 2 - 16 punkt█w poboru energii elektrycznej zlokalizowanych na obszarze ENEA Operator Sp. z o.o. Wykaz punkt█w poboru energii wchodz?cych w sk?ad tej cz??ci znajduje si? w za??czniku nr
   3. 2 do SWZ
   7.  Zamawiaj?cy nie zastrzega mo?liwo?ci ubiegania si? o zam█wienie wy??cznie przez Wykonawc█w, o kt█rych mowa w art. 94 ustawy Pzp.
   8.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci z?o?enia oferty wariantowej, o kt█rej mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewiduj?cej odmienny spos█b wykonania zam█wienia ni? okre?lony w niniejszej SWZ.
   9.  We wszystkich zapisach SWZ oraz jej za??cznikach, w kt█rych Zmawiaj?cy, ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci opisania przedmiotu zam█wienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y spos█b, odwo?uje si? do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub system█w referencji technicznych, b?d? wskazane s? znaki towarowe, patenty, ?r█d?a pochodzenia lub szczeg█lne procesy, kt█re charakteryzuj? produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. 10. W przypadku, gdy w dokumentach, kt█re stanowi? opis przedmiotu zam█wienia podano nazwy materia?█w, produkt█w konkretnych producent█w to nale?y traktowa? to jedynie jako okre?lenie po??danego standardu i jako?ci. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca mo?e zaoferowa? r█wnowa?ne materia?y, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jako?ciowych. Przez r█wnowa?no?? produktu rozumie si? zaoferowanie produktu, kt█rego parametry techniczne zastosowanych materia?█w, wydajno??, trwa?o?? oraz jako?? jest nie gorsza od jako?ci produkt█w opisanych w SWZ. 11. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takim przypadku, Wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych wraz z jego opisem lub normami. Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji przedmiotu zam█wienia w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Kryterium oceny ofert cena o wadze 100 %, 1%=1pkt
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I nr POIS.05.02.00-00-0028/17-00, w ramach dzia?ania
   5. 2. Rozw█j transportu kolejowego poza TEN-T, o? priorytetowa V Rozw█j transportu kolejowego w Polsce, POI? 2014 ˝ 2020 oraz w ramach POWER 2014-2020 wsp█?finansowanego ze EFS oraz w ramach RPO WP na lata 2014- 2022
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium i wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu, zaliczek., odbycia wizji lokalnej. Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej do komunikacji, spos█b przygotowania i sporz?dzenia oferty zosta? okre?lony w swz. Zamawiaj?cy nie ??da z?o?enia przez Wykonawc? przedmiotowych ?rodk█w dowodowych
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 171-483877
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Cz??? nr 1
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz??? nr 2
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ci?g dalszy z sekcji III
   1. 3) - podmiot trzeci, na kt█rego potencja? powo?uje si? wykonawca celem potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?p. W takim przypadku o?wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?p. w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na jego zasoby - forma okre?lona w swz 1) Pe?nomocnictwo ˝ zakres, forma w swz 2) o?wiadczenie wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█w, ˝ zakres i forma okre?lona w swz 3) zobowi?zanie podmiotu trzeciego ˝ zakres i forma okre?lona w swz 4) Zastrze?enie tajemnicy przedsi?biorstwa - zakres i forma okre?lone w swz
   1.  Wraz z ofert? nale?y z?o?y?: 1) o?wiadczenie, i? nie istniej? wobec Wykonawcy/podmiotu udost?pniaj?cego zasoby okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 5k rozporz?dzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady UE 2022/576 ˝ zakres i forma w swz
   2.  w zakresie przes?anki wykluczenia w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, Wykonawca sk?ada o?wiadczenie w Cz??ci III Sekcja D JEDZ I. Dokumenty sk?adane na wezwanie, podmiotowe ?rodki dowodowe.
   1.  Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia o?wiadcze? lub dokument█w: 1) informacji z KRK w zakresie i formie okre?lonym w swz 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, w zakresie i formie w swz 3) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, w zakresie i formie w swz 4) dokument█w dotycz?cych podmiotu udost?pniaj?cego zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy Pzp, w zakresie i formie w swz 5) wykaz dostaw wykonanych, r█wnie? wykonywanych w zakresie i formie okre?lonym w swz 6) Aktualnej na okres realizacji przedmiotu zam█w. koncesji, wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? zgodnie z ustaw? Prawo energetyczne; 7) Aktualnej na okres realizacji przedmiotu zam█w. koncesji wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustaw? Prawo energetyczne (w przypadku wykonawc█w b?d?cych w?a?cicielami sieci dystrybucyjnej) albo obowi?zuj?cej w okresie realizacji przedmiotu zam█wienia umowy generalnej dystrybucji dla us?ugi kompleksowej dla podmiot█w instytucjonalnych zawartej z w?a?ciwym (tj. stosownie do cz??ci zam█wienia) OSD na ?wiadczenie us?ug dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na kt█rym znajduje si? miejsce dostarczania energii, lub o?wiadczenie o posiadaniu zawartej ww. umowy (w przypadku wykonawc█w nie b?d?cych w?a?cicielami sieci dystrybucyjnej).
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z KRK, o kt█rej mowa w swz - sk?ada informacj?/dokumenty odpowiednio opisane co do formy, aktualno?ci i tre?ci w swz
   3.  Do podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 Pzp maj?cych siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, przepis Rozdz. X ust. 2 i 3 SWZ stosuje si? odpowiednio.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█w. podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, sk?ada ka?dy z wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie.
   5.  W przypadku podmiotu, na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 118 ustawy Pzp, wykonawca sk?ada podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do ka?dego z tych podmiot█w.
   6.  Formy dokument█w i o?wiadcze? okre?la swz.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej (Rozdzia? XXIV SWZ) Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/11/2022 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmuj?ca sprzeda? energii elektrycznej oraz ?wiadczenie us?ugi dystrybucji energii elektrycznej 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - ╔lectricitÚ 
65310000 - Distribution d'ÚlectricitÚ