Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Gliwice: Consommables mÈdicaux

2021/S 179-465775  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Gliwice: Consommables mÈdicaux 2021/S 179-465775 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Zygmunta Starego 20 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. ul. Ko?ciuszki 29, 44-100 Gliwice Courriel: t.smykala@szpital4.gliwice.pl TÈlÈphone: +48 324613205 Fax: +48 324613301 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital4.gliwice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Podmiot leczniczy
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawy materia?Ûw medycznych jednorazowego u?ycia NumÈro de rÈfÈrence: 68-PN-21
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Sprz?t jednorazowy w tym: strzykawki, ig?y, cewniki, wenflony, r?kawice chirurgiczne i diagnostyczne, dreny, kaniule, elektrody, prÛbÛwki, szkie?ka laboratoryjne, Zamkni?ty system pobierania krwi, linie dializacyjne,Staplery, stenty, prowadniki, Kieliszki do lekÛw, szpatu?ki, kapturki ochronne, zestawy do lewatywy, pojemnikina ka?, mocz, przyrz?d do zdejmowania ostrzy, opaski do uciskania ?y?y, koreczki, ?ci?gacz do igie?, bezig?oweporty, polisacharydowy ?rodek hemostatyczny, kraniki, torby na wymiociny, kolec przelewowy, Nak?uwacze,Czujniki przep?ywu, obwody oddechowe, dializatory, klipsy, Zg??bniki, zestawy do ?ywienia do jelitowego, Filtry elektrostatyczne, oddechowe, mechaniczne hydrofobowe, powietrza, wymienniki ciep?a, ?y?ka do videolaryng., maski, nebulizatory, przyrz?dy do ?ywienia pozajelitowego, rurki tracheotomijne, intubacyjne,zestawy do lewatywy, zbiÛrki moczu,
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 899 550.62 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Zestawy do higieny jamy ustnej;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33157200 Kits d'oxygËne 33157400 Respirateurs mÈdicaux 33171100 Instruments pour l'anesthÈsie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Filtry oddechowe, hydrofobowe, uk?ady oddechowe, ig?y, ??czniki, systemy do inhalacji, rurki intubacyjne itp.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33157400 Respirateurs mÈdicaux 33157200 Kits d'oxygËne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Obwody oddechowe, ??czniki, maski krtaniowe, wapno sodowe;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141200 CathÈters 33141310 Seringues 33141320 Aiguilles usage mÈdical 33141220 Canules
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Zestawy do dializy, do cewnikowania, nefrostomii, kaniulacji, ig?y, cewniki, filtry, prowadnice, ??czniki, itp.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141200 CathÈters 33141640 Drain 33171200 Instruments de rÈanimation 33157110 Masque pour oxygÈnothÈrapie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Rurki intubacyjne, ?y?ki do laryngoskopu, cewniki, dreny, prowadnice, maski do podawania tlenu, ig?y, port iniekcyjny, uchwyt z elektrod?, itp.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141200 CathÈters 33157200 Kits d'oxygËne 33157400 Respirateurs mÈdicaux 33141640 Drain
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Cewniki, systemy do odsysania, adaptery do drÛg oddechowych, dreny, ostrza chirurgiczne, zestawy do pobierania prÛbek, ko?cÛwki do ssaka, markery medyczne, przewody do cystoskopu, ko?cÛwki do odsysania.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141200 CathÈters 33141240 Accessoires de cathÈter 33141615 Poches urine
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Cewniki, worki do zbiÛrki moczu, zatyczki do cewnikÛw, itp.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 8
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141640 Drain
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Dreny brzuszne, zestawy do drena?u, zg?ebnik ?o??dkowy, butelki ss?ce, butle Redona itp.;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 9
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33194200 Appareils et instruments pour transfusion 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Regulatory przep?ywu dla infuzji, aparaty do przetocze?, aparaty do infuzji, aparaty do szybkiego przygotowania kroplÛwki, przyrz?dy do poda?y p?ynÛw, koreczki, kraniki zestawy infuzyjne, transfuzyjne, strzykawki itp.;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 10
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141220 Canules 33141310 Seringues 33141600 Collecteur et poches, drainage et kits
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Kaniule, koreczki, ig?y, bezig?owe zawory, strzykawki do insuliny, torby na wymiociny;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 11
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141600 Collecteur et poches, drainage et kits 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
polisacharydowy ?rodek hemostatyczny, kraniki, torby na wymiociny, kolec przelewowy, ?ci?gacz do igie?;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 12
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Jednorazowe, sterylne p?tle do polipektomii, ig?y, klipsownice, Siatka z poliesteru do wydobywania usuni?tych polipÛw, stenty, prowadniki, Sterylne zestawy do przezskÛrnej gastrostomii, z??cza ÑYî, ustniki, g?bki, jednorazowe fartuchy zabiegowe, szczotki do mycia endoskopÛw, ?el do podnoszenia zmian pod?luzÛwkowych;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 13
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Jednorazowy worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, klipsownica, Jednorazowy grasper laparoskopowy;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 14
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Nak?uwacze automatyczne;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 15
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Stenty, prowadniki, urz?dzenia do usuwania stentu, zestaw podwi?zek do obliteracji ?ylakÛw prze?yku;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 16
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
R?kawice chirurgiczne i diagnostyczne;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 17
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141640 Drain 33141200 CathÈters
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Cewniki, dreny;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 18
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Linie dializacyjne;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 19
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Linie dializacyjne;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 20
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33157810 Installation d'oxygÈnothÈrapie 33157400 Respirateurs mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Czujniki przep?ywu i obwody oddechowe;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 21
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Dializatory
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 22
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Ig?y do dializ;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 23
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Klipsy
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 24
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33157400 Respirateurs mÈdicaux 33157810 Installation d'oxygÈnothÈrapie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Obwody oddechowe;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 25
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Zg??bniki, zestawy do ?ywienia dojelitowego, strzykawki itp.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 26
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33157400 Respirateurs mÈdicaux 33157810 Installation d'oxygÈnothÈrapie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Filtry elektrostatyczne, oddechowe, mechaniczne hydrofobowe, powietrza, wymienniki ciep?a, obwody i uk?ady oddechowe, ?y?ka do videolaryngoskopu;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 27
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141615 Poches urine 33141640 Drain 33157110 Masque pour oxygÈnothÈrapie 33141200 CathÈters
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Dreny, cewniki, butle do drena?u, maski do podawania tlenu, nebulizatory, rurki intubacyjne, rurki tracheostomijne, zestawy do zbiÛrki moczu, zestawy do nab?onowego drena?u p?cherza moczowego, zestawy do wewn?trznego szynowania moczowodÛw, zestawy do odsysania pola operacyjnego typ Yankauer, zg??bniki itp.;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 28
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33171200 Instruments de rÈanimation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
elektrody EKG, podk?adki do defibrylacji, wk?ady workowe, pojemniki na wk?ady workowe, os?onki na sond endoskopowe;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 29
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
staplery i ?adunki do staplerÛw, no?yczki laparoskopowe, klipsy, ewakuatory laparoskopowe, jednorazowe ochraniacze na rany, zestawy trokarÛw;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 30
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Wk?ady, dreny i zestawy do wstrzykiwacza Medrad Stellant CT Dual;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 31
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Elektrody do diatermii;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 32
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141200 CathÈters 33141240 Accessoires de cathÈter
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Zestawy do cewnikowania;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 33
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Maski krtaniowe;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 34
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33157110 Masque pour oxygÈnothÈrapie 33157810 Installation d'oxygÈnothÈrapie 33157400 Respirateurs mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Maski tlenowe, systemy odsysania, filtry oddechowe, uk?ady oddechowe, wymienniki ciep?a i wilgoci, filtry elektrostatyczne, filtry ochronne;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 35
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
CO2 filtr sterylny, trokary, zestawy w??y z Luer Lock, roztwÛr przeciwparowaniu optyk;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 36
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Jednorazowe ko?cÛwki do no?a harmonicznego, jednorazowe no?yczki do ci?cia i koagulacji tkanek;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 37
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Prowadniki, Nitinolowy ekstraktor z?ogÛw, Ureteroskopowy system irygacyjny, Nitinolowy koszyk do przechwytywania i wydobywania z?ogÛw, Koszulka dost?pu moczowodowego, Zestaw stentu do szynowania moczowodu, Zestaw rozszerzaczy cewki moczowej, cewniki;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 38
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
szwy plecione z kwasu glikolowego;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet 39
Lot n : 39
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical 33141310 Seringues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL229 Gliwicki Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach sp. z o.o. ul. Zygmunta Starego 20 44-100 Gliwice Apteka szpitalna
II.2.4) Description des prestations:
Zamkni?ty system pobierania krwi;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 079-200454
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sinmed SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Graniczna 32B Ville: Przyszowice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-178 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 255.00 PLN Offre la plus basse: 10 292.40 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 21 799.80 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 76 031.26 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 83 260.14 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Promed S.A.
Adresse postale: ul. Dzia?kowa 56 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 056.28 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 32 696.46 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 69 116.94 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 75 206.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Pakiet 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 45 245.37 PLN Offre la plus basse: 43 051.50 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 46 778.22 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Pakiet 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 30 248.06 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 34 050.10 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7
Lot n : 7 IntitulÈ:
Pakiet 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 21 798.37 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 22 944.14 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 8
Lot n : 8 IntitulÈ:
Pakiet 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 10 663.69 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 262.24 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 9
Lot n : 9 IntitulÈ:
Pakiet 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 197 605.82 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 224 448.58 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 10
Lot n : 10 IntitulÈ:
Pakiet 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KD Medical Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Ul. LegionÛw 192b Ville: Czechowice-Dziedzice Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 140 510.74 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 151 352.28 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11
Lot n : 11 IntitulÈ:
Pakiet 11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 617.06 PLN Offre la plus basse: 7 493.86 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 7 550.06 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 12
Lot n : 12 IntitulÈ:
Pakiet 12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SpÛ?ka z o. o.
Adresse postale: Al. Jana Paw?a II 22 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-133 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 199 340.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 197 737.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 13
Lot n : 13 IntitulÈ:
Pakiet 13
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI SpÛ?ka Komandytowa Adresse postale: ul. Szafirowa 1 Ville: Jasin Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-020 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 530.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 30 164.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 14
Lot n : 14 IntitulÈ:
Pakiet 14
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medicus Sp. z o.o. SKA Adresse postale: ul. Browarowa 21 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 222.22 PLN Offre la plus basse: 4 129.92 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 8 294.40 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15
Lot n : 15 IntitulÈ:
Pakiet 15
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUN-MED SpÛ?ka Cywilna Dominik Siekierski S?awomir Naparty Adresse postale: ul. Franciszka?ska 104/112 Ville: ?Ûd Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd Code postal: 91-845 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 340.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 28 263.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16
Lot n : 16 IntitulÈ:
Pakiet 16
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 17
Lot n : 17 IntitulÈ:
Pakiet 17
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VYGON Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Francuska 39/6 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-905 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 81 620.37 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 960.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 18
Lot n : 18 IntitulÈ:
Pakiet 18
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Color Trading Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. ?o?ny 40 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-815 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 866.67 PLN Offre la plus basse: 2 052.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 2 268.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 19
Lot n : 19 IntitulÈ:
Pakiet 19
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Tysi?clecia 14 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL417 Leszczy?ski Code postal: 64-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 108 900.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 125 452.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 20
Lot n : 20 IntitulÈ:
Pakiet 20
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 21
Lot n : 21 IntitulÈ:
Pakiet 21
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA SA Adresse postale: ul. Krzywa 13 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-118 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 251 257.41 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 267 364.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22
Lot n : 22 IntitulÈ:
Pakiet 22
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nipro Medical Poland Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Pa?ska 73 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-834 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 13 032.41 PLN Offre la plus basse: 11 793.60 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 15 379.20 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23
Lot n : 23 IntitulÈ:
Pakiet 23
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BERYL MED POLAND Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. ?opusza?ska 36 bud.14C Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 222.22 PLN Offre la plus basse: 5 650.56 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 11 929.03 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 24
Lot n : 24 IntitulÈ:
Pakiet 24
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 25
Lot n : 25 IntitulÈ:
Pakiet 25
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Pu?askiego 9 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-273 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 205.19 PLN Offre la plus basse: 12 205.19 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 18 318.16 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 26
Lot n : 26 IntitulÈ:
Pakiet 26
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Adresse postale: ul. Strefa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 64 510.65 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 70 129.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 27
Lot n : 27 IntitulÈ:
Pakiet 27
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 28
Lot n : 28 IntitulÈ:
Pakiet 28
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. ANMAR Sp. z o.o. Sp.K.
Adresse postale: ul. Strefowa 22 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 61 954.77 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 69 443.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29
Lot n : 29 IntitulÈ:
Pakiet 29
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BERYL MED POLAND Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. ?opusza?ska 36 bud.14C Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-220 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 31 485.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 32 432.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 30
Lot n : 30 IntitulÈ:
Pakiet 30
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nettle S.A.
Adresse postale: Ul. Hubska 44 Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw Code postal: 50-502 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bayer Sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 158 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-326 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 89 161.11 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 96 681.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31
Lot n : 31 IntitulÈ:
Pakiet 31
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hebu Medical Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kobylnicka 2a Ville: Sady Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 62-080 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 059.26 PLN Offre la plus basse: 5 454.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 14 202.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 32
Lot n : 32 IntitulÈ:
Pakiet 32
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Teleflex Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 16A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-092 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 16 352.41 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 677.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33
Lot n : 33 IntitulÈ:
Pakiet 33
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIAMEDITEK SP. Z O.O.
Adresse postale: Ul. Elewatorska 58 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL841 Bia?ostocki Code postal: 15-620 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 800.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 721.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 34
Lot n : 34 IntitulÈ:
Pakiet 34
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Promed S.A.
Adresse postale: ul. Dzia?kowa 56 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 20 316.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 21 085.54 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 35
Lot n : 35 IntitulÈ:
Pakiet 35
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 36
Lot n : 36 IntitulÈ:
Pakiet 36
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 37
Lot n : 37 IntitulÈ:
Pakiet 37
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 38
Lot n : 38 IntitulÈ:
Pakiet 38
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: YAVO Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Bawe?niana 17 Ville: Be?chatÛw Code NUTS: PL712 ?Ûdzki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 832.00 PLN Offre la plus basse: 180.40 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 006.72 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 39
Lot n : 39 IntitulÈ:
Pakiet 39
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/07/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sarstedt Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Warszawska 25 Blizne ?aszczy?skiego, Ville: Stare Babice Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-082 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 135 390.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 146 717.76 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Pouczenie dotycz?ce przys?uguj?cych Wykonawcom ?rodkÛw ochrony prawnej, sformu?owane zosta?o na pod stawie art. 179 -198g ustawy Pzp i zawiera jedynie podstawowe zasady, informacje i terminy. Wykonawca chc?c korzysta ze ?rodkÛw ochrony prawnej winien zapozna si z art. 179 198g Pzp w pe?nym zakresie.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie o raz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni, je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 11. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 12.Wykonawcy, ktÛrzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze Stron.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 
33141200 - Cathéters 
33141220 - Canules 
33141240 - Accessoires de cathéter 
33141310 - Seringues 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141420 - Gants de chirurgie 
33141600 - Collecteur et poches, drainage et kits 
33141615 - Poches à urine 
33141640 - Drain 
33157110 - Masque pour oxygénothérapie 
33157200 - Kits d'oxygène 
33157400 - Respirateurs médicaux 
33157810 - Installation d'oxygénothérapie 
33171100 - Instruments pour l'anesthésie 
33171200 - Instruments de réanimation 
33194200 - Appareils et instruments pour transfusion