Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Informations générales
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Inowroc?aw:Services de transport routier public

2023/S 195-610497  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Inowroc?aw: Services de transport routier public 2023/S 195-610497 Avis de préinformation relatif à un contrat de service public
 
 
Section I: Autorité compétente
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Inowroc?awski reprezentowany przez Zarz?d Powiatu ul. M?tewska 17, 88-100 Inowroc?aw Adresse postale: ul. M?tewska 17 Ville: Inowroc?aw Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Skirzy?ska Courriel: a.skirzynska@inowroclaw.powiat.pl Téléphone: +48 523592204 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl
I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type d'autorité compétente Autorité régionale ou locale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Og?oszenie o zamiarze przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub bezpo?redniego zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego Numéro de référence: KT.III.7140.56.2023
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Lieu principal d'exécution:
Powiat inowroc?awski
II.2.4) Description des prestations:
Przewozy b?d? realizowane na liniach komunikacyjnych: 1) Linia A: Pechowo - Z?otniki Kujawskie - Inowroc?aw o przebiegu: P?chowo - Kr??kowo - D?brówka Kujawska - Palczyn - Lisewo Ko?cielne - Rucewko - Rucewo - Z?otniki Kujawskie - Kr??o?y - Tuczno - Helenowo - Turlejewo - P?awin - Rad?ówek - P?awin - Rad?ówek - Sójkowo - S?aw?cin - S?aw?cinek - Inowroc?aw, 2) Linia B: Chróstowo - Modliborzyce - Inowroc?aw o przebiegu: Chróstowo - Walentynowo - Chlewiska - Mleczkowo - Wola Stanomi?ska - Brudnia - O?niszczewko - O?niszczewo - Zagajewiczki - Zagajewice - Wonorze - Modliborzyce - Parchanie - S?o?sko - Olszewice - Turzany - Dalkowo - Jacewo - Inowroc?aw, 3) Linia C: Gniewkowo - G?ski - Inowroc?aw o przebiegu: Gniewkowo - Lipionka - G?ski - Parchanki - Parchanie - Modliborzyce - Szpital - G?ski - Wierzbiczany - Ostrowo - Wierzchos?awice - Skalmierowice - Szad?owice - Wi?c?awice - Latkowo - Balin - Inowroc?aw, 4) Linia D: Jankowo - Pako?? - Ko?cielec - Inowroc?aw o przebiegu: Jankowo - Pako?? - Wielowie? - Rycerzewo - Ko?cielec - Dziarnowo - Batkowo - Inowroc?aw, 5) Linia E: Gniewkowo - Rojewo - Inowroc?aw o przebiegu: Gniewkowo - Wielowie? - Kaczkowo - P?onkowo - P?onkówko - Rojewo - ?elechlin - Liszkowo - Wybranowo - ?ciborze - Dobies?awice - ?ciborze - Or?owo - K?opot - Inowroc?aw, 6) Linia G: Inowroc?aw - Gniewkowo - ?yros?awice - Gniewkowo - Inowroc?aw o przebiegu: Inowroc?aw - Balin - Latkowo - Szad?owice - Wierzchos?awice - Wielowie? - Gniewkowo - Lipie - Murzynko - Murzynno - Kaw?czyn - ?yros?awice - Stare Grabie - Kijewo - Warzyn - Branno - Markowo - Gniewkowo - Wielowie? - Wierzchos?awice - Szad?owice - Latkowo - Balin - Inowroc?aw, 7) Linia H: Broniewice - Janikowo - Inowroc?aw o przebiegu: Broniewice - Wierzejewice - Ko?odziejewo - D?bowo - D?bina - Korytkowo - Trl?g - Broniewice - Janikowo - Ko?uda Ma?a - Ko?uda Wielka - Janikowo - W?gierce - Gorzany - Ko?cielec - Dziarnowo - Batkowo - Inowroc?aw, 8) Linia I: Janikowo - Góry - Inowroc?aw o przebiegu: Janikowo - Sielec - Ko?uda Wielka - Ludzisko - Balice - Skalmierowice - O?drzychowo - Góry - O?drzychowo - Skalmierowice - Balice - Ludzisko - Krusza Zamkowa - Inowroc?aw, 9) Linia J: Konary - D?browa Biskupia - Modliborzyce - Inowroc?aw o przebiegu: Konary - Pieranie - B?kowo - Przybys?aw - D?browa Biskupia - Stanomin - O?niszczewko - Zagajewiczki - Wonorze - Modliborzyce - Parchanie - Marcinkowo - Turzany - Dalkowo - Jacewo - Inowroc?aw, 10) Linia K: Inowroc?aw - Turzany - Komaszyce - Inowroc?aw o przebiegu: Inowroc?aw - Jacewo - Dalkowo - Turzany - Balczewo - Komaszyce - Dziennice - Dulsk - Jaronty - Trzaski - Komaszyce - Marulewy - Jacewo - Inowroc?aw, 11) Linia L: Inowroc?aw - Piotrkowice - Tupad?y - Inowroc?aw o przebiegu: Inowroc?aw - Tupad?y - Krusza Zamkowa - Krusza Podlotowa - ?alinowo - Piotrkowice - Krusza Podlotowa - Krusza Zamkowa - Krusza Duchowna - Tupad?y - Inowroc?aw, 12) Linia M: Inowroc?aw - ?ojewo - Góra - Inowroc?aw o przebiegu: Inowroc?aw - Sikorowo - Jaronty - Dulsk - P?awinek - Dulsk - Góra - ??kocin - Góra - Witowy - Karczyn - Szarlej - ?ojewo - Sikorowo - Inowroc?aw, 13) Linia N: Z?otniki Kujawskie - Oporówek - Inowroc?aw o przebiegu: Z?otniki Kujawskie - Gniewkówiec - Tupad?y - Broniewo - Budziaki - ?elechlin - Liszkowo - Wybranowo - Jaksice - Oporówek - Czyste - Gnojno - Inowroc?aw. (nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7) Date de commencement prévue et durée du marché Début: 01/01/2025 Durée en mois: 12
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Procédure d'appel d'offres compétitive [article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/2007]
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Informations complémentaires:
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega si? mo?liwo?? zmiany informacji.
VI.4) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Og?oszenie o zamiarze przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub bezpo?redniego zawarcia umowy o ?wiadczenie us?ug w zakresie publicznego transportu zbiorowego 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public