01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/12/2018
Date de péremption : 19/12/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Jastrz?bie-ZdrÛj: ...quipement minier

2018/S 232-531228 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

01/12/2018
S232
- - Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Jastrz?bie-ZdrÛj: ...quipement minier

2018/S 232-531228

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2018/S 202-460610)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Jastrz?bska SpÛ?ka W?glowa S.A. z siedzib w Jastrz?biu-Zdroju, Zak?ad Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrz?bie-ZdrÛj
44-330
Pologne
TÈlÈphone: +48 327564943
Courriel: przetargi@zwp.jsw.pl
Fax: +48 327564943
Code NUTS: PL227 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jsw.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

www.jsw.pl
http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa do JSW S.A. KWK KnurÛw ñ Szczyg?owice ci?gnikÛw manewrowych z zestawami transportowymi oraz mobilnymi stacjami tankowania

NumÈro de rÈfÈrence: 92/P/18

II.1.2)
Code CPV principal
43100000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa do JSW S.A. KWK KnurÛw ñ Szczyg?owice ci?gnikÛw manewrowych z zestawami transportowymi oraz mobilnymi stacjami tankowania.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/11/2018

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 202-460610

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 30/11/2018

Heure locale: 08:00

Lire:

Date: 19/12/2018

Heure locale: 08:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 28/01/2019

Lire:

Date: 16/02/2019

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 30/11/2018

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 19/12/2018

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
43100000 - Équipement minier