Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 22/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Lublin:Services d'assurance

2023/S 219-689424  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Lublin: Services d'assurance

2023/S 219-689424

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 191-597662)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdztwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii
NumÈro national d'identification: REGON: 387842118
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-027
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki O?rodek Ruchu Drogowego w Bia?ej Podlaskiej
NumÈro national d'identification: REGON: 030220066
Ville: Bia?a Podlaska
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki O?rodek Ruchu Drogowego w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 431181396
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-218
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki O?rodek Ruchu Drogowego w Zamo?ciu
NumÈro national d'identification: REGON: 950346390
Ville: Zamo??
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 22-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZespÛ? Lubelskich ParkÛw Krajobrazowych
NumÈro national d'identification: REGON: 060564948
Ville: Che?m
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 22-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzkie Biuro Geodezji i Urz?dzania TerenÛw Rolnych w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 060659264
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-150
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lubelskie Samorz?dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
NumÈro national d'identification: REGON: 001373654
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-111
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Biblioteka Pedagogiczna w Bia?ej Podlaskiej
NumÈro national d'identification: REGON: 030289916
Ville: Bia?a Podlaska
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Biblioteka Pedagogiczna w Che?mie
NumÈro national d'identification: REGON: 000712730
Ville: Che?m
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 22-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pedagogiczna Biblioteka WojewÛdzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 000636867
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-078
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu
NumÈro national d'identification: REGON: 000583556
Ville: Zamo??
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 22-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: ZespÛ? SzkÛ? Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dzieci?cym w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 431163027
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-093
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. D. SiedzikÛwny ps. "Inka" w Bia?ej Podlaskiej
NumÈro national d'identification: REGON: 000297490
Ville: Bia?a Podlaska
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-500
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. W?adys?awy Szoc w Che?mie
NumÈro national d'identification: REGON: 000289851
Ville: Che?m
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 22-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanis?awa Liebharta w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 000290044
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-090
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzy?a w Pu?awach
NumÈro national d'identification: REGON: 000297419
Ville: Pu?awy
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 24-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wo?ynki w Janowie Lubelskim
NumÈro national d'identification: REGON: 432258155
Ville: JanÛw Lubelski
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 23-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w ?ukowie
NumÈro national d'identification: REGON: 000290239
Ville: ?ukÛw
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanis?awy Leszczy?skiej w Zamo?ciu
NumÈro national d'identification: REGON: 001391511
Ville: Zamo?c
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 22-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szko?a Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Wandy "Wacek" Wasilewskiej w Bi?goraju
NumÈro national d'identification: REGON: 950217764
Ville: Bi?goraj
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 23-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kolegium PracownikÛw S?u?b Spo?ecznych w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 60192777
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-360
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 000277173
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-824
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muzeum Nadwi?la?skie w Kazimierzu Dolnym
NumÈro national d'identification: REGON: 000278043
Ville: Kazimierz Dolny
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 24-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 431181640
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-004
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: O?rodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"
NumÈro national d'identification: REGON: 004160605
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-112
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 000279568
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-029
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Opera Lubelska
NumÈro national d'identification: REGON: 000279551
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-029
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 000276357
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-950
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muzeum Zamoyskich w Koz?Ûwce
NumÈro national d'identification: REGON: 431201294
Ville: Kamionka
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 21-132
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 522448506
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-029
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Muzeum Bada? Polarnych w Pu?awach
NumÈro national d'identification: REGON: 386704673
Ville: Pu?awy
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 24-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lubelska Agencja Wspierania Przedsi?biorczo?ci w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 060271146
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-704
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki Urz?d Pracy w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 430123913
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-092
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Regionalny O?rodek Polityki Spo?ecznej w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 432687353
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-447
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie
NumÈro national d'identification: REGON: 061743021
Ville: Lublin
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 20-029
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: WojewÛdzki O?rodek Ruchu Drogowego w Che?mie
NumÈro national d'identification: REGON: 110182993
Ville: Che?m
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 22-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Maria Szczur
Courriel: maria.szczur@lcit.lubelskie.pl
TÈlÈphone: +48 814416533
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://lcit.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
Adresse du profil díacheteur: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Jednostek WojewÛdztwa Lubelskiego z podzia?em na cz??ci

NumÈro de rÈfÈrence: OZP.26.1.52.2023.SZM

II.1.2)
Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Jednostek WojewÛdztwa Lubelskiego. ZamÛwienie zosta?o podzielone na 2 cz??ci i obejmuje us?ug? ubezpieczenia: Cz??? 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej i posiadanego mienia: a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks) w tym ubezpieczenie sprz?tu elektronicznego, b) Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej z tytu?u prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej. Cz??? 2 Ubezpieczenia komunikacyjne: a) Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdÛw mechanicznych za szkody wyrz?dzone ruchem tych pojazdÛw oraz ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej posiadaczy pojazdÛw mechanicznych w ruchu zagranicznym ZK (OC/ZK), b) Ubezpieczenie nast?pstw nieszcz??liwych wypadkÛw kierowcy i pasa?erÛw (NNW), c) Ubezpieczenie auto-casco (AC) z ryzykiem kradzie?y(KR), d) Ubezpieczenie pomocy assistance (ASS).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 191-597662

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.

Lire:

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. dot. II.2.7) - Termin wykonania zamÛwienia: Cz??? 1: ZamÛwienie b?dzie ?wiadczone przez okres 36 miesi?cy, pocz?wszy od dnia zawarcia umowy, przy czym nie wcze?niej ni? od dnia 01.01.2024 r.

NumÈro de section: II.2.14

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.

Lire:

Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. dot. II.2.7) - IV. Termin wykonania zamÛwienia: Cz??? 2: ZamÛwienie b?dzie ?wiadczone b?dzie przez okres 36 miesi?cy pocz?wszy od dnia zawarcia umowy przy czym nie wcze?niej ni? od dnia 01.01.2024 r., z zastrze?eniem indywidualnych okresÛw ubezpieczenia poszczegÛlnych pojazdÛw.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 16/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?. Oferta musi zachowa? wa?no?? do:

Au lieu de:

Date: 13/02/2024

Lire:

Date: 19/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 16/11/2023

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 22/11/2023

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Us?uga ubezpieczenia mienia, odpowiedzialno?ci cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Jednostek WojewÛdztwa Lubelskiego z podzia?em na cz??ci 22/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
66510000 - Services d'assurance 
66512100 - Services d'assurance accidents 
66514110 - Services d'assurance de véhicules à moteur 
66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes 
66515400 - Services d'assurance intempéries 
66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 
66516100 - Services d'assurance responsabilité civile automobile