Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 14/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-My?lenice: Services de nettoyage

2020/S 147-361838  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Pologne-My?lenice: Services de nettoyage

2020/S 147-361838

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 101-244354)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w My?lenicach
Adresse postale: ul. Szpitalna 2
Ville: My?lenice
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 32-400
Pays: Pologne
Courriel: dzp@szpitalmyslenice.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.szpitalmyslenice.pl

http://www.szpitalmyslenice.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?ugi kompleksowego, specjalistycznego sprz?tania i utrzymania czysto?ci w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych oraz wykonywania transportu wewn?trznego i czynno?ci pomocniczych przy pacje...

NumÈro de rÈfÈrence: 13/PN/20

II.1.2)
Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi kompleksowego, specjalistycznego sprz?tania i utrzymania czysto?ci w pomieszczeniach szpitalnych i administracyjnych oraz wykonywania transportu wewn?trznego i czynno?ci pomocniczych przy pacjencie na zlecenie personelu medycznego wraz z przej?ciem 11 pracownikÛw by?ych pracownikÛw Zamawiaj?cego od obecnego Wykonawcy us?ugi w trybie art. 23í Kodeksu Pracy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 101-244354

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 14/08/2020

Heure locale: 12:30

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 30/07/2020

Heure locale: 13:10

Lire:

Date: 14/08/2020

Heure locale: 13:10

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage