Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Services relatifs aux déchets médicaux : '?wiadczenie us'?ug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z dzia'?alno'?ci medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesi'?cy od daty zawarcia umowy.

2024/S 2024-083757  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83757-2024 - Résultats
Pologne – Services relatifs aux déchets médicaux – Swiadczenie uslug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z dzialalnosci medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Siedlcach Sp. z o.o.
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Swiadczenie uslug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z dzialalnosci medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Description: • Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z dzialalnosci medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesiecy od daty zawarcia umowy. • Niniejsze zamówienie dotyczy odpadów o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10 *, 15 02 03 • Szczególowe zestawienie ilosci poszczególnych grup odpadów zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiacy Zalacznik nr 2 do SWZ. Dane wskazane w Formularzu sa danymi szacunkowymi i moga ulec zmianie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zmiany ilosci i rodzaju wywozonych odpadów zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wykonawca z tego tytulu nie bedzie wnosil zadnych roszczen
Identifiant de la procédure: 7079e0cf-166c-45d4-a157-3808a64350a1
Identifiant interne: FZP.2810.2.2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: oui
Justification de la procédure accélérée: WCZESNIEJSZE WYKORZYSTANIE KWOTY UMOWY NA ODBIÓR I UTYLIZACJE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I DUZY WZROST ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADÓW W LOKALIZACJI RUDKA ZE WZGLEDU NA URUCHOMIENIE W PELNI ODDZIALU REHABILITACJI W RUDCE
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90524000 Services relatifs aux déchets médicaux
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Poniatowskiego 26 Rudka al. T.Dunina 1 
Ville: Siedlce
Code postal: 08-110
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Odpady beda odbierane co dwa dni (3 razy w tygodniu, tj. poniedzialek, sroda, piatek, w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz dodatkowo w wyjatkowych, naglych sytuacjach, na zgloszenie telefoniczne z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego: - Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, - Rudka, ul. Teodora Dunina
   1. 
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Swiadczenie uslug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z dzialalnosci medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Description: • Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie uslug w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych z dzialalnosci medycznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sp. z o.o. z lokalizacji w Siedlcach i Rudce przez okres 12 miesiecy od daty zawarcia umowy. • Niniejsze zamówienie dotyczy odpadów o kodach: 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 09, 15 01 10 *, 15 02 03 • Szczególowe zestawienie ilosci poszczególnych grup odpadów zawiera Formularz asortymentowo-cenowy stanowiacy Zalacznik nr 2 do SWZ. Dane wskazane w Formularzu sa danymi szacunkowymi i moga ulec zmianie. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosc zmiany ilosci i rodzaju wywozonych odpadów zgodnie z aktualnymi potrzebami. Wykonawca z tego tytulu nie bedzie wnosil zadnych roszczen.
Identifiant interne: FZP.2810.2.2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Poniatowskiego 26 siedlce Al. T.Dunina 1
Ville: rudka
Code postal: 08-110
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: • Odpady beda odbierane co dwa dni (3 razy w tygodniu, tj. poniedzialek, sroda, piatek, w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz dodatkowo w wyjatkowych, naglych sytuacjach, na zgloszenie telefoniczne z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego: - Siedlce, ul. Poniatowskiego 26, - Rudka, ul. Teodora Dunina
   1. 
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 100
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 508 056,00 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: EMKA S.A/Saba Sp. z o.o.
Offre:
Identifiant de l’offre: 2858/FZP.2810.2.2024
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 3 508 056,00 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: FZP.2810.2.2024
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 01/02/2024
Date de conclusion du marché: 06/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Jana Pawla II w Siedlcach Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 0000336825
Adresse postale: ul. Poniatowskiego 26  
Ville: siedlce
Code postal: 08-110
Subdivision pays (NUTS): Siedlecki (PL925)
Pays: Pologne
Adresse électronique: ozp@szpital.siedlce.pl
Téléphone: 256403299
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Warszawski wschodni (PL912)
Pays: Pologne
Adresse électronique: uzp@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587700
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: EMKA S.A/Saba Sp. z o.o.
Numéro d’enregistrement: 146249404/611313750
Adresse postale: Jaktorowskia 15/a,  
Ville: zyrardów/plock
Code postal: 96-300
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: emka
Adresse électronique: j.rybkowska@ekoemka.com
Téléphone: +48 662260046
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 79808-2024
Principale raison de la modification: Correction par l’éditeur
Description: dodany wspólnik Saba Sp. zo.o.
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: bd151975-f596-4234-972a-f99b1f855a1b - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 10:49:54 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 83757-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90524000 - Services relatifs aux déchets médicaux