01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/02/2010
Date de péremption : 15/03/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2010/S 38-054463 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital Bródnowski SP ZOZ w Warszawie, ul. Kondratowicza 8,
attn: Anna Karczmarczyk-Tryc PL-03-242 Warszawa. Tel. +48 223265353.
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@szpital-brodnowski.waw.pl. Fax +48
223265834.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.12.2009, 2009/S
249-358316)
Objet: CPV: 33600000.
Produits pharmaceutiques.
Au lieu de: II.1.8) Podzia na cz™Űci:
127.
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca skÂadaj…cy ofert™ zobowi…zany jest do wniesienia wadium w
wysokoŰci Â…cznej: 30 786,00 PLN (sÂownie: trzydzieŰci tysi™cy siedemset
osiemdziesi…t szeۇ zÂotych). W przypadku skÂadania ofert na poszczególne
cz™Űci, odpowiednio:
1) Cz™Ű‡ nr 1 ' 1,00 PLN,
2) Cz™Ű‡ nr 2 ' 88,00 PLN,
3) Cz™Ű‡ nr 3 ' 600,00 PLN,
4) Cz™Ű‡ nr 4 ' 122,00 PLN,
5) Cz™Ű‡ nr 5 ' 2,00 PLN,
6) Cz™Ű‡ nr 6 ' 76,00 PLN,
7) Cz™Ű‡ nr 7 ' 44,00 PLN,
8) Cz™Ű‡ nr 8 ' 44,00 PLN,
9) Cz™Ű‡ nr 9 ' 12,00 PLN,
10) Cz™Ű‡ nr 10 ' 84,00 PLN,
11) Cz™Ű‡ nr 11 ' 12,00 PLN,
12) Cz™Ű‡ nr 12 - 11,00 PLN,
13) Cz™Ű‡ nr 13 - 67,00 PLN,
14) Cz™Ű‡ nr 14 - 38,00 PLN,
15) Cz™Ű‡ nr 15 - 13,00 PLN,
16) Cz™Ű‡ nr 16 - 23,00 PLN,
17) Cz™Ű‡ nr 17 - 58,00 PLN,
18) Cz™Ű‡ nr 18 - 23,00 PLN,
19) Cz™Ű‡ nr 19 - 27,00 PLN,
20) Cz™Ű‡ nr 20 - 3,00 PLN,
21) Cz™Ű‡ nr 21 - 94,00 PLN,
22) Cz™Ű‡ nr 22 - 39,00 PLN,
23) Cz™Ű‡ nr 23 - 363,00 PLN,
24) Cz™Ű‡ nr 24 - 829,00 PLN,
25) Cz™Ű‡ nr 25 - 197,00 PLN,
26) Cz™Ű‡ nr 26 - 68,00 PLN,
27) Cz™Ű‡ nr 27 - 405,00 PLN,
28) Cz™Ű‡ nr 28 - 21,00 PLN,
29) Cz™Ű‡ nr 29 - 9,00 PLN,
30) Cz™Ű‡ nr 30-
   1. 300,00 PLN,
31) Cz™Ű‡ nr 31 ' 19,00 PLN,
32) Cz™Ű‡ nr 32 - 19,00 PLN,
33) Cz™Ű‡ nr 33 ' 45,00 PLN,
34) Cz™Ű‡ nr 34 ' 45,00 PLN,
35) Cz™Ű‡ nr 35 ' 225,00 PLN,
36) Cz™Ű‡ nr 36 ' 75,00 PLN,
37) Cz™Ű‡ nr 37 ' 68,00 PLN,
38) Cz™Ű‡ nr 38 ' 14,00 PLN,
39) Cz™Ű‡ nr 39 ' 14,00 PLN,
40) Cz™Ű‡ nr 40 ' 225,00 PLN,
41) Cz™Ű‡ nr 41 ' 225,00 PLN,
42) Cz™Ű‡ nr 42 ' 7,00 PLN,
43) Cz™Ű‡ nr 43 - 7,00 PLN,
44) Cz™Ű‡ nr 44 ' 35,00 PLN,
45) Cz™Ű‡ nr 45 ' 35,00 PLN,
46) Cz™Ű‡ nr 46 ' 5,00 PLN,
47) Cz™Ű‡ nr 47 ' 5,00 PLN,
48) Cz™Ű‡ nr 48 - 110,00 PLN,
49) Cz™Ű‡ nr 49 ' 110,00 PLN,
50) Cz™Ű‡ nr 50 ' 290,00 PLN,
51) Cz™Ű‡ nr 51 ' 200,00 PLN,
52) Cz™Ű‡ nr 52 ' 200,00 PLN,
53) Cz™Ű‡ nr 53 ' 250,00 PLN,
54) Cz™Ű‡ nr 54 ' 250,00 PLN,
55) Cz™Ű‡ nr 55 ' 700,00 PLN,
56) Cz™Ű‡ nr 56 ' 700,00 PLN,
57) Cz™Ű‡ nr 57 ' 85,00 PLN,
58) Cz™Ű‡ nr 58 ' 85,00 PLN,
59) Cz™Ű‡ nr 59 ' 32,00 PLN,
60) Cz™Ű‡ nr 60 ' 290,00 PLN,
61) Cz™Ű‡ nr 61 ' 60,00 PLN,
62) Cz™Ű‡ nr 62 ' 625,00 PLN,
63) Cz™Ű‡ nr 63 ' 625,00 PLN,
64) Cz™Ű‡ nr 64 ' 85,00 PLN,
65) Cz™Ű‡ nr 65 ' 800,00 PLN,
66) Cz™Ű‡ nr 66 - 400,00 PLN,
67) Cz™Ű‡ nr 67 ' 5,00 PLN,
68) Cz™Ű‡ nr 68 ' 38,00 PLN,
69) Cz™Ű‡ nr 69 ' 150,00 PLN,
70) Cz™Ű‡ nr 70 ' 4 000,00 PLN,
71) Cz™Ű‡ nr 71 ' 1 410,00 PLN,
72) Cz™Ű‡ nr 72 ' 25,00 PLN,
73) Cz™Ű‡ nr 73 ' 8,00 PLN,
74) Cz™Ű‡ nr 74 ' 420,00 PLN,
75) Cz™Ű‡ nr 75 ' 85,00 PLN,
76) Cz™Ű‡ nr 76 ' 15,00 PLN,
77) Cz™Ű‡ nr 77 ' 11,00 PLN,
78) Cz™Ű‡ nr 78 ' 20,00 PLN,
79) Cz™Ű‡ nr 79 ' 6,00 PLN,
80) Cz™Ű‡ nr 80 ' 70,00 PLN,
81) Cz™Ű‡ nr 81 ' 130,00 PLN,
82) Cz™Ű‡ nr 82 - 33,00 PLN,
83) Cz™Ű‡ nr 83 - 99,00 PLN,
84) Cz™Ű‡ nr 84 ' 350,00 PLN,
85) Cz™Ű‡ nr 85 ' 5,00 PLN,
86) Cz™Ű‡ nr 86 ' 50,00 PLN,
87) Cz™Ű‡ nr 87- 39,00 PLN,
88) Cz™Ű‡ nr 88 ' 132,00 PLN,
89) Cz™Ű‡ 89 - 2 096,00 PLN,
90) Cz™Ű‡ 89a - 26,00 PLN,
91) Cz™Ű‡ 89b - 26,00 PLN,
92) Cz™Ű‡ 89c - 26,00 PLN,
93) Cz™Ű‡ 89d - 26,00 PLN,
94) Cz™Ű‡ nr 90 ' 265,00 PLN,
95) Cz™Ű‡ nr 91 ' 9,00 PLN,
96) Cz™Ű‡ nr 92 - 440,00 PLN,
97) Cz™Ű‡ nr 93 ' 880,00 PLN,
98) Cz™Ű‡ nr 94 ' 60,00 PLN,
99) Cz™Ű‡ nr 95 ' 270,00 PLN,
100) Cz™Ű‡ nr 96 ' 4125,00 PLN,
101) Cz™Ű‡ nr 97 ' 35,00 PLN,
102) Cz™Ű‡ nr 98 ' 670,00 PLN,
103) Cz™Ű‡ nr 99 ' 10,00 PLN,
104) Cz™Ű‡ nr 100 - 41,00 PLN,
105) Cz™Ű‡ nr 101 - 230,00 PLN,
106) Cz™Ű‡ nr 102 - 170,00 PLN,
107) Cz™Ű‡ nr 103 - 90,00 PLN,
108) Cz™Ű‡ nr 104 - 26,00 PLN,
109) Cz™Ű‡ nr 105 - 100,00 PLN,
110) Cz™Ű‡ nr 106 ' 950,00 PLN,
111) Cz™Ű‡ nr 107 ' 620,00 PLN,
112) Cz™Ű‡ nr 108 - 5,00 PLN,
113) Cz™Ű‡ nr 109 - 3,00 PLN,
114) Cz™Ű‡ nr 110 ' 2,00 PLN,
115) Cz™Ű‡ nr 111 - 10,00 PLN,
116) Cz™Ű‡ nr 112 - 4,00 PLN,
117) Cz™Ű‡ nr 113 - 20,00 PLN,
118) Cz™Ű‡ nr 114 - 24,00 PLN,
119) Cz™Ű‡ nr 115 - 200,00 PLN,
120) Cz™Ű‡ nr 116 - 114,00 PLN,
121) Cz™Ű‡ nr 117 - 45,00 PLN,
122) Cz™Ű‡ nr 118 - 8,00 PLN,
123) Cz™Ű‡ nr 119 - 45,00 PLN,
124) Cz™Ű‡ nr 120 - 101,00 PLN,
125) Cz™Ű‡ nr 121 - 28,00 PLN,
126) Cz™Ű‡ nr 122 - 240,00 PLN,
127) Cz™Ű‡ nr 123 - 7,00 PLN.
Wadium moüe by‡ wniesione w nast™puj…cych formach:
1) pieni…dzu,
2) por™czeniach bankowych lub por™czeniach spóÂdzielczej kasy
oszcz™dnoŰciowo-kredytowej, z tym, üe por™czenie kasy jest zawsze
zobowi…zaniem pieni™ünym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi™biorczoŰci (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z póún. zm.).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   1. 2.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   1. 2.2010 (11:00)
Lire: II.1.8)
128.
III.1.1)
Wykonawca skÂadaj…cy ofert™ zobowi…zany jest do wniesienia wadium w
wysokoŰci Â…cznej: 30 786,00 PLN (sÂownie: trzydzieŰci tysi™cy siedemset
osiemdziesi…t szeۇ zÂotych). W przypadku skÂadania ofert na poszczególne
cz™Űci, odpowiednio:
1) Cz™Ű‡ nr 1 ' 1,00 PLN,
2) Cz™Ű‡ nr 2 ' 88,00 PLN,
3) Cz™Ű‡ nr 3 ' 600,00 PLN,
4) Cz™Ű‡ nr 4 ' 122,00 PLN,
5) Cz™Ű‡ nr 5 ' 2,00 PLN,
6) Cz™Ű‡ nr 6 ' 76,00 PLN,
7) Cz™Ű‡ nr 7 ' 44,00 PLN,
8) Cz™Ű‡ nr 8 ' 44,00 PLN,
9) Cz™Ű‡ nr 9 ' 12,00 PLN,
10) Cz™Ű‡ nr 10 ' 84,00 PLN,
11) Cz™Ű‡ nr 11 ' 12,00 PLN,
12) Cz™Ű‡ nr 12 - 11,00 PLN,
13) Cz™Ű‡ nr 13 - 67,00 PLN,
14) Cz™Ű‡ nr 14 - 38,00 PLN,
15) Cz™Ű‡ nr 15 - 13,00 PLN,
16) Cz™Ű‡ nr 16 - 23,00 PLN,
17) Cz™Ű‡ nr 17 - 58,00 PLN,
18) Cz™Ű‡ nr 18 - 23,00 PLN,
19) Cz™Ű‡ nr 19 - 27,00 PLN,
20) Cz™Ű‡ nr 20 - 3,00 PLN,
21) Cz™Ű‡ nr 21 - 94,00 PLN,
22) Cz™Ű‡ nr 22 - 39,00 PLN,
23) Cz™Ű‡ nr 23 - 363,00 PLN,
24) Cz™Ű‡ nr 24 - 829,00 PLN,
25) Cz™Ű‡ nr 25 - 197,00 PLN,
26) Cz™Ű‡ nr 26 - 68,00 PLN,
27) Cz™Ű‡ nr 27 - 405,00 PLN,
28) Cz™Ű‡ nr 28 - 21,00 PLN,
29) Cz™Ű‡ nr 29 - 9,00 PLN,
30) Cz™Ű‡ nr 30 - 1 300,00 PLN,
31) Cz™Ű‡ nr 31 ' 19,00 PLN,
32) Cz™Ű‡ nr 32 -19,00 PLN,
33) Cz™Ű‡ nr 33 ' 45,00 PLN,
34) Cz™Ű‡ nr 34 ' 45,00 PLN,
35) Cz™Ű‡ nr 35 ' 225,00 PLN,
36) Cz™Ű‡ nr 36 ' 75,00 PLN,
37) Cz™Ű‡ nr 37 ' 68,00 PLN,
38) Cz™Ű‡ nr 38 ' 14,00 PLN,
39) Cz™Ű‡ nr 39 ' 14,00 PLN,
40) Cz™Ű‡ nr 40 ' 225,00 PLN,
41) Cz™Ű‡ nr 41 ' 225,00 PLN,
42) Cz™Ű‡ nr 42 ' 7,00 PLN,
43) Cz™Ű‡ nr 43 - 7,00 PLN,
44) Cz™Ű‡ nr 44 ' 35,00 PLN,
45) Cz™Ű‡ nr 45 ' 35,00 PLN,
46) Cz™Ű‡ nr 46 ' 5,00 PLN,
47) Cz™Ű‡ nr 47 ' 5,00 PLN,
48) Cz™Ű‡ nr 48 - 110,00 PLN,
49) Cz™Ű‡ nr 49 ' 110,00 PLN,
50) Cz™Ű‡ nr 50 ' 290,00 PLN,
51) Cz™Ű‡ nr 51 ' 200,00 PLN,
52) Cz™Ű‡ nr 52 ' 200,00 PLN,
53) Cz™Ű‡ nr 53 ' 250,00 PLN,
54) Cz™Ű‡ nr 54 ' 250,00 PLN,
55) Cz™Ű‡ nr 55 ' 700,00 PLN,
56) Cz™Ű‡ nr 56 ' 700,00 PLN,
57) Cz™Ű‡ nr 57 ' 85,00 PLN,
58) Cz™Ű‡ nr 58 ' 85,00 PLN,
59) Cz™Ű‡ nr 59 ' 32,00 PLN,
60) Cz™Ű‡ nr 60 ' 290,00 PLN,
61) Cz™Ű‡ nr 61 ' 60,00 PLN,
62) Cz™Ű‡ nr 62 ' 625,00 PLN,
63) Cz™Ű‡ nr 63 ' 625,00 PLN,
64) Cz™Ű‡ nr 64 ' 85,00 PLN,
65) Cz™Ű‡ nr 65 ' 800,00 PLN,
66) Cz™Ű‡ nr 66 - 400,00 PLN,
67) Cz™Ű‡ nr 67 ' 5,00 PLN,
68) Cz™Ű‡ nr 68 ' 38,00 PLN,
69) Cz™Ű‡ nr 69 ' 150,00 PLN,
70) Cz™Ű‡ nr 70 ' 4 000,00 PLN,
71) Cz™Ű‡ nr 71 ' 1 410,00 PLN,
72) Cz™Ű‡ nr 72 ' 25,00 PLN,
73) Cz™Ű‡ nr 73 ' 8,00 PLN,
74) Cz™Ű‡ nr 74 ' 420,00 PLN,
75) Cz™Ű‡ nr 75 ' 85,00 PLN,
76) Cz™Ű‡ nr 76 ' 15,00 PLN,
77) Cz™Ű‡ nr 77 ' 11,00 PLN,
78) Cz™Ű‡ nr 78 ' 20,00 PLN,
79) Cz™Ű‡ nr 79 ' 6,00 PLN,
80) Cz™Ű‡ nr 80 ' 70,00 PLN,
81) Cz™Ű‡ nr 81 ' 130,00 PLN,
82) Cz™Ű‡ nr 82 - 33,00 PLN,
83) Cz™Ű‡ nr 83 - 99,00 PLN,
84) Cz™Ű‡ nr 84 ' 350,00 PLN,
85) Cz™Ű‡ nr 85 '5,00 PLN,
86) Cz™Ű‡ nr 86 ' 50,00 PLN,
87) Cz™Ű‡ nr 87 - 39,00 PLN,
88) Cz™Ű‡ nr 88 ' 132,00 PLN,
89) Cz™Ű‡ 89 - 2 070,00 PLN,
90) Cz™Ű‡ 89a - 26,00 PLN,
91) Cz™Ű‡ 89b - 26,00 PLN,
92) Cz™Ű‡ 89c - 26,00 PLN,
93) Cz™Ű‡ 89d - 26,00 PLN,
94) Cz™Ű‡ 89e - 26,00 PLN,
95) Cz™Ű‡ nr 90 ' 265,00 PLN,
96) Cz™Ű‡ nr 91 ' 9,00 PLN,
97) Cz™Ű‡ nr 92 - 440,00 PLN,
98) Cz™Ű‡ nr 93 ' 880,00 PLN,
99) Cz™Ű‡ nr 94 ' 60,00 PLN,
100) Cz™Ű‡ nr 95 ' 270,00 PLN,
101) Cz™Ű‡ nr 96 ' 4 125,00 PLN,
102) Cz™Ű‡ nr 97 ' 35,00 PLN,
103) Cz™Ű‡ nr 98 ' 670,00 PLN,
104) Cz™Ű‡ nr 99 ' 10,00 PLN,
105) Cz™Ű‡ nr 100 - 41,00 PLN,
106) Cz™Ű‡ nr 101 - 230,00 PLN,
107) Cz™Ű‡ nr 102 - 170,00 PLN,
108) Cz™Ű‡ nr 103 - 90,00 PLN,
109) Cz™Ű‡ nr 104 - 26,00 PLN,
110) Cz™Ű‡ nr 105 - 100,00 PLN,
111) Cz™Ű‡ nr 106 ' 950,00 PLN,
112) Cz™Ű‡ nr 107 ' 620,00 PLN,
113) Cz™Ű‡ nr 108 - 5,00 PLN,
114) Cz™Ű‡ nr 109 - 3,00 PLN,
115) Cz™Ű‡ nr 110 ' 2,00 PLN,
116) Cz™Ű‡ nr 111 - 10,00 PLN,
117) Cz™Ű‡ nr 112 - 4,00 PLN,
118) Cz™Ű‡ nr 113 - 20,00 PLN,
119) Cz™Ű‡ nr 114 - 24,00 PLN,
120) Cz™Ű‡ nr 115 - 200,00 PLN,
121) Cz™Ű‡ nr 116 - 114,00 PLN,
122) Cz™Ű‡ nr 117 - 45,00 PLN,
123) Cz™Ű‡ nr 118 - 8,00 PLN,
124) Cz™Ű‡ nr 119 - 45,00 PLN,
125) Cz™Ű‡ nr 120 - 101,00 PLN,
126) Cz™Ű‡ nr 121 - 28,00 PLN,
127) Cz™Ű‡ nr 122 - 240,00 PLN,
128) Cz™Ű‡ nr 123 - 7,00 PLN.
Wadium moüe by‡ wniesione w nast™puj…cych formach:
1) pieni…dzu,
2) por™czeniach bankowych lub por™czeniach spóÂdzielczej kasy
oszcz™dnoŰciowo-kredytowej, z tym üe por™czenie kasy jest zawsze
zobowi…zaniem pieni™ünym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) por™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi™biorczoŰci (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z póún. zm.).
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 15.3.2010 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 15.3.2010 (11:00)
Autres informations complémentaires
Zmiany zostaÂy wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques