01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2010
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2010/S 129-196308 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Mi™dzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, attn:
Monika BieÄko, POLOGNE-04-749Warszawa. Tel. +48 224735145. E-mail:
zamowienia@mssw.pl. Fax +48 226131992.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 26.6.2010, 2010/S
122-185417)
Au lieu de:
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz…ce tego samego zamówienia
Nie.
Lire:
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz…ce tego samego zamówienia
Tak.
OgÂoszenie o zamówieniu.
Numer ogÂoszenia w Dz.U.UE: 2010/S 76-113370 z dnia 20.4.2010.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques