01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/11/2011
Date de péremption : 05/12/2011
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques

2011/S 215-349836 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Samodzielny Publiczny ZakÂad Oopieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki, ul.
OgiÄskiego 6, Dzia Umów i Zaopatrzenia, attn: Beata Odwarzna, Jerzy
Úwi…tkowski, POLOGNE-58-506Jelenia Góra. Tel. +48 757537288. E-mail:
przetargi@spzoz.jgora.pl. Fax +48 757543883.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 29.10.2011, 2011/S
209-340283)
Au lieu de:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe oficjalna nazwa: Samodzielny
Publiczny ZakÂad Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Dostawa produktów leczniczych i
gazu medycznego z podziaÂem na 7 zadaÄ tzn.:
Pakiet 1'4; 6 ' produkty lecznicze.
Pakiet nr 5- gaz medyczny + ustnik z filtrem.
Lire:
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe oficjalna nazwa: Wojewódzkie
Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: Dostawa produktów leczniczych i
gazu medycznego z podziaÂem na 6 zadaÄ tzn.:
Pakiet 1'4; 6 ' produkty lecznicze.
Pakiet nr 5- gaz medyczny + ustnik z filtrem.
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques