01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/08/2010
Date de péremption : 09/09/2010
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Produits pharmaceutiques , Médicaments divers , Fournitures pour diagnostic

2010/S 162-249036 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45, jak wyüej, attn:
Edyta Walentek, POLOGNE-62-504. Konin. Tel. +48 632404133. E-mail:
szp@szpital-konin.pl. Fax +48 632404134.
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 15.7.2010, 2010/S
135-207663)
Au lieu de:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupów:
Pakiet VII.
Lp. Nazwa Posta‡ leku IloÛ‡ sztuk.
1 Oxytocyna injekcje 5jm/1 ml 7000
2 Terlipresyna injekcje 0,2mg /2 ml 1500
3 Dexametazon injekcje 0,008g /2 ml 22000
4 Dexametazon injekcje 0,004g / ml 28000
5 Dexametazon tabletki 0,001g 3000
6 Hydrokortyzon injekcje 0,1g /2 ml 7000
7 Hydrokortyzon injekcje 0,025g /2 ml 5000
8 Metyloprednizolon injekcje 1,0g /16 ml 200
9 Metyloprednizolon injekcje 0,04g /1 ml 100
10 Metyloprednizolon injekcje 0,5g /8 ml 250
11 Metyloprednizolon injekcje 0,125g /2 ml 20
12 Metyloprednizolon injekcje 0,250g /2 ml 20
13 Metyloprednizolon tabletki 0,016g 1200
14 Metyloprednizolon tabletki 0,004g 2400
15 Lewotyroksyna tabletki 0,05mg 5000
16 Lewotyroksyna tabletki 0,1mg 2000
17 Lewotyroksyna tabletki 0,025g 800
18 Lewotyroksyna tabletki 0,075g 2000
19 Prednizon tabletki 0,005g 4000
20 Prednizon tabletki 0,01g 5000
21 Prednizon tabletki 0,02g 5000
22 Prednizon tabletki 0,001g 120
23 Prednizon injekcje 0,025g 30
24 Tiamazol tabletki 0,005g 3000
25 Tiamazol tabletki 0,02g 250
26 Tiamazol tabletki 0,01g 300
Pakiet IX.
Lp. Nazwa Posta‡ leku IloÛ‡ sztuk.
1 Diclofenac krople oczne 0,1 %/5 ml 250
2 Dexametazon + gentamycyna krople oczne 5 ml 50
3 Dorzolamid krople oczne 2 %/5 ml 100
4 Tropicamid krople oczne 0,5 %/5 ml 200
5 Tropicamid krople oczne 1 %/5 ml 300
6 Ofloksacyna krople oczne 0,3 %/5 ml 300
7 Kwas poliakrylowy üel oczny 10g 100
8 Atropina krople oczne 1 %/5 ml 30
9 Tymolol krople oczne 0,5 %/5 ml 20
10 Erytromycyna maÛ‡ oczna 0,5 %/3,5g 100
11 Amikacyna krople oczne 0,3 %/10 ml 100
12 Dexametazon 1mg neomycyna 3500 jm polimyxin B 6000 jm zawiesina 5 ml 10
13 Dexametazon 1mg neomycyna 3500 jm polimyxin B 6000 jm maÛ‡ 3,5g 10
14 Proksymetakina krople oczne 0,5 %/15 ml 250
15 Deksapantenol üel oczny 5 %/10,0g 700
16 Solcoseryl üel oczny 5 g 50
17 Trokserutyna krople oczne 10,0 ml 0,05g /1 ml 30
18 Sulfacetamid krople oczne 10 %/0,5 ml 1200
19 Argentum nitricum krople oczne 1 %/1 ml 2500
20 Oksytetracyclina polmiksyna B hydrokortyzon zawiesina do oczu 5 ml 500
21 Fluorometolonum krople oczne 1mg / ml 5 ml 20
22 Neomycyna maÛ‡ oczna 0,5 %/3g 150
ZaÂ…cznik B: Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 7 Nazwa: Leki.
3) WielkoÛ‡ lub zakres
Pakiet 7, poz. 12.
Posta‡ leku: injekcje 0,250/2 ml.
ZaÂ…cznik B: Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 9 Nazwa: Leki.
3) WielkoÛ‡ lub zakres
Pakiet 9, poz. 11.
Posta‡ leku: krople oczne 0,3 %/10 ml.
IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dok. lub dost™pu
do dokumentów: 27.8.2010 - 10:00.
IV
   3. 4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu: 27.8.2010 - 10:00.
IV
   3. 8) Warunki otwarcia ofert: 27.8.2010 - 11:00.
Lire:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupów.
Pakiet VII.
Lp. Nazwa Posta‡ leku IloÛ‡ sztuk.
1 Oxytocyna injekcje 5jm/1 ml 7000
2 Terlipresyna injekcje 0,2mg /2 ml 1500
3 Dexametazon injekcje 0,008g /2 ml 22000
4 Dexametazon injekcje 0,004g / ml 28000
5 Dexametazon tabletki 0,001g 3000
6 Hydrokortyzon injekcje 0,1g /2 ml 7000
7 Hydrokortyzon injekcje 0,025g /2 ml 5000
8 Metyloprednizolon injekcje 1,0g /16 ml 200
9 Metyloprednizolon injekcje 0,04g /1 ml 100
10 Metyloprednizolon injekcje 0,5g /8 ml 250
11 Metyloprednizolon injekcje 0,125g /2 ml 20
12 Metyloprednizolon injekcje 0,250g /2 ml 20
13 Metyloprednizolon tabletki 0,016g 1200
14 Metyloprednizolon tabletki 0,004g 2400
15 Lewotyroksyna tabletki 0,05mg 5000
16 Lewotyroksyna tabletki 0,1mg 2000
17 Lewotyroksyna tabletki 0,025g 800
18 Lewotyroksyna tabletki 0,075g 2000
19 Prednizon tabletki 0,005g 4000
20 Prednizon tabletki 0,01g 5000
21 Prednizon tabletki 0,02g 5000
22 Prednizon tabletki 0,001g 120
23 Prednizon injekcje 0,025g 30
24 Tiamazol tabletki 0,005g 3000
25 Tiamazol tabletki 0,02g 250
26 Tiamazol tabletki 0,01g 300
Pakiet IX.
Lp. Nazwa Posta‡ leku IloÛ‡ sztuk.
1 Diclofenac krople oczne 0,1 %/5 ml 250
2 Dexametazon + gentamycyna krople oczne 5 ml 50
3 Dorzolamid krople oczne 2 %/5 ml 100
4 Tropicamid krople oczne 0,5 %/5 ml 200
5 Tropicamid krople oczne 1 %/5 ml 300
6 Ofloksacyna krople oczne 0,3 %/5 ml 300
7 Kwas poliakrylowy üel oczny 10g 100
8 Atropina krople oczne 1 %/5 ml 30
9 Tymolol krople oczne 0,5 %/5 ml 20
10 Erytromycyna maÛ‡ oczna 0,5 %/3,5g 100
11 Amikacyna krople oczne 0,3 %/5 ml 100
12 Dexametazon 1mg neomycyna 3500 jm polimyxin B 6000 jm zawiesina 5 ml 10
13 Dexametazon 1mg neomycyna 3500 jm polimyxin B 6000 jm maÛ‡ 3,5g 10
14 Proksymetakina krople oczne 0,5 %/15 ml 250
15 Deksapantenol üel oczny 5 %/10,0g 700
16 Solcoseryl üel oczny 5 g 50
17 Trokserutyna krople oczne 10,0 ml 0,05g /1 ml 30
18 Sulfacetamid krople oczne 10 %/0,5 ml 1200
19 Argentum nitricum krople oczne 1 %/1 ml 2500
20 Oksytetracyclina polmiksyna B hydrokortyzon zawiesina do oczu 5 ml 500
21 Fluorometolonum krople oczne 1mg / ml 5 ml 20
22 Neomycyna maÛ‡ oczna 0,5 %/3g 150
ZaÂ…cznik B: Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 7 Nazwa: Leki.
3) WielkoÛ‡ lub zakres
Pakiet 7, poz. 12.
Posta‡ leku: injekcje 0,250/4 ml.
ZaÂ…cznik B: Informacje na temat cz™Ûci.
Cz™Û‡ nr 9 Nazwa: Leki.
3) WielkoÛ‡ lub zakres
Pakiet 9, poz. 11.
Posta‡ leku: krople oczne 0,3 %/5 ml.
IV.3.3) Termin skÂadania wniosków dotycz…cych uzyskania dok. lub dost™pu
do dokumentów:
   9. 9.2010 - 10:00
IV.3.4) Termin skÂadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÂu w
post™powaniu:
   9. 9.2010 - 10:00.
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
   9. 9.2010 - 11:00.
 
 
C L A S S E    C P V
33124130 - Fournitures pour diagnostic 
33600000 - Produits pharmaceutiques 
33690000 - Médicaments divers