Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Adjud:Mobilier urbain

2023/S 194-607775  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Roumanie-Adjud: Mobilier urbain 2023/S 194-607775 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL ADJUD (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD) NumÈro national d'identification: 4350491 Adresse postale: Strada: stadionului, nr. 2 Ville: Adjud Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 625100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Veronica Bogea Courriel: uat@primariaadjud.ro TÈlÈphone: +40 237641908 Fax: +40 237641912 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.adjud.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie de dot?ri aferente obiectivului de investi?ii OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea NumÈro de rÈfÈrence: 4350491_2023_PAAPD143840
II.1.2) Code CPV principal 34928400 Mobilier urbain
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie de dot?ri aferente obiectivului de investi?ii ,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " cod smis 125765 pe loturi, LOT 1 - Echipamente / dispozitive electronice, LOT 2: Echipamente ?i mobilier specific didactic ?i de laborator, LOT 3: Echipamente sportive exterior (aparate fitness) ?i mobilier urban Parc Municipal, LOT 4: toalete ecologice mobile, LOT 5: Achizi?ie echipamente destinate s?lii de dans /balet Clubul Copiilor, LOT 6: Echipament destinat cerc muzic?, LOT 7: Ansamblu performant camer? ?i proiec?ie filme Sala Ciupitu, LOT 8: Pachet licen?? antivirus de protec?ie complet? cu asigurarea utiliz?rii a 27 de sta?ii (utilizat Ón cadrul unui laborator informatic ?colar) Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 1 este de 126.500,00 lei Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 2 este de 25.600,00 lei Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 3 este de 648.163,00 lei Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 4 este de 52.000,00 lei Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 5 este de 28.300,00 lei Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 6 este de 90.000,00 lei Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 7 este de 28.000,00 lei Valoarea estimat?(f?r? TVA ) Lot 8 este de 76.000,00 lei Descrierea detaliata a produselor pentru fiecare lot Ón parte este disponibil? Ón sectiunea Caietul de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire. Nota: Autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informatiilor suplimentare cu 10(zece) zile Ónainte de data limita de depunere a ofertelor, Ón m?sura Ón care solicit?rile sunt transmise in termenul de13 zile, precizat la cap.I.3.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 233 108.23 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 3: Echipamente sportive exterior (aparate fitness) ?i mobilier urban Parc Municipal
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928400 Mobilier urbain 37440000 ...quipement de culture physique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
LOT 3: Echipamente sportive exterior (aparate fitness) ?i mobilier urban Parc Municipal Se vor livra urm?toarele produse: - Aparat fitness persoane cu dizabilit??i 2 buc. - Echipament de Óntindere ?i Ónt?rire a taliei 2 buc. - Bicicleta ?i stepper 2 buc. - Echipament OEnt?rirea mu?chilor bra?elor, abdomenului, picioarelor 2 buc. - Echipament dublu pentru picioare ?i abdomen 2 buc. - Echipament musculatur? Óntindere picioare 2 buc. - Stepper dublu 2 buc - Biciclet? ?i streching picioare 2 buc. - Echipament dual bra?e ?i culturism 2 buc. - Echipament OEnt?rirea musculaturii picioarelor 2 buc. - Ansamblu loc joac? (5+) ñ turn, tobogan, acoperi?, scar? 1 buc. - Ansamblu loc joac? (3+) ñ turn, tobogan, acoperi?, scar?,balustrad? 1 buc. - Loc joac? trenule? cu leag?n 2 buc. - Carusel cu figurine 1 buc. - Pod cu lan?uri 1 buc - Pod cu lanturi complex sportiv 1 buc - Element de joc (cu figurini de ciuperci) 1 buc. - Element de joc cu fr'nghie 2 buc. - Leagan din metal cu 2 locuri 2 buc. - Figurin? arc 0-3 ani 4 buc. - Balansoar cu 2 locuri-diverse figurini 4 buc. - Balan? clasic unic 4 buc. - Aparat sonic profesional de mare putere Ómpotriva p?s?rilor 8 buc. - B?nci parc 100 buc. - Co?uri stradale 60 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " COD SMIS 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 4 : toalete ecologice mobile
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928400 Mobilier urbain
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
LOT 4 : toalete ecologice mobile Se vor livra urmatoarele produse: - Toalet? cabin? ecologic? persoane dizabilit??i 2 buc. - Toalet? cabin? ecologic? standard 4 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " cod SMIS 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 5 : Achizi?ie echipamente destinate s?lii de dans /balet Clubul Copiilor
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37420000 ...quipements de gymnastique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, jud. VRANCEA
II.2.4) Description des prestations:
LOT 5 : Achizi?ie echipamente destinate s?lii de dans /balet Clubul Copiilor - Oglinzi 13 m - Banc? gimnastic? 4 buc. - Saltele gimnastic? 4 buc. - Cilindru gimnastic? 2 buc. - Bar? gimnastic? 5 buc. - Spalier gimnastic? multifunc?ional 4 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " COD smis 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele caietului de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 8: Pachet licen?? antivirus de protec?ie complet? cu asigurarea utiliz?rii a 27 de sta?ii (utilizat Ón cadrul unui laborator informatic ?colar)
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48761000 Logiciels antivirus
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
LOT 8 : Pachet licen?? antivirus de protec?ie complet? cu asigurarea utiliz?rii a 27 de sta?ii (laborator informatic ?colar) ñ 1 pachet
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " cod SMIS 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele caietului de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 1 Echipamente / dispozitive electronice
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30000000 Machines, matÈriel et fourniture informatique et de bureau, exceptÈ les meubles et logiciels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
LOT 1 : Echipamente / dispozitive electronice Se vor livra urm?toarele produse: - Sistem All-In-One 26 buc - Laptop 1 buc - Videoproiector 1 buc - Ecran de proiec?ie 1 buc - Sistem audio complet 1 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " cod SMIS 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele caietului de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 2: Echipamente ?i mobilier specific didactic ?i de laborator
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39160000 Mobilier scolaire 39161000 Mobilier pour jardin d'enfants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
LOT 2: Echipamente ?i mobilier specific didactic ?i de laborator Se vor livra urm?toarele produse: - Dulap tip caseta cu 9 compartimente 2 buc. - Catedr? 1 buc. - Set banc? ?colar? pentru elev (banc? ?i scaun) 26 buc. - Scaun birou (ergonomic), material textil 1 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " COD SMIS 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 6 : Echipament destinat cerc muzic?
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 37310000 Instruments de musique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
LOT 6 : Echipament destinat cerc muzic? - Pian acustic cu coad? cu scaun 1 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " cod smis 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele caietului de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 7 : Ansamblu performant camer? ?i proiec?ie filme Sala Ciupitu
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30000000 Machines, matÈriel et fourniture informatique et de bureau, exceptÈ les meubles et logiciels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Adjud, judetul Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
LOT 7 : Ansamblu performant camer? ?i proiec?ie filme Sala Ciupitu - Videoproiector 1 buc. - Ecran proiec?ie electrin (tavan) 1 buc. - Ansamblu camer? video profesional? 1 buc. cu accesorii(- Box? portabil? activ? cu USB/SD/BT/VHF 1 buc, Monitor ?i un Ónregistrator pentru streaming live 1 buc, Card memorie 1 buc, Trepied Video
   2. 44 1 buc, Cablu HDMI-1 m 1 buc, OEnc?rc?tor 1 buc, Acumulator cu Ónc?rcare USB pentru camera video profesional? 1 buc, Microfon pentru camera video 1 buc, Camer? video 4K 1 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
,,OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea " cod SMIS 125765
II.2.14) Informations complÈmentaires Se vor respecta cerintele caietului de sarcini.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 092-282294
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7/65970/(RI4) 304
Lot n : 6 IntitulÈ:
Contract ÑAchizi?ie de dot?ri LOTUL 6 - Echipament destinat cerc muzic? aferente obiectivului de investi?ii OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIA CRUSHER S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 18640363 Adresse postale: Strada Calea Torontalului DN6 KM 560+800 M ST¬NGA, Nr. - Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: david.kadar@soundcreation.ro TÈlÈphone: +40 721339921 Fax: +40 372873557 Adresse internet: www.soundcreation.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 90 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 81 570.59 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7/65971/(RI4) 305
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract ÑAchizi?ie de dot?ri LOTUL 2 - Echipamente ?i mobilier specific didactic ?i de laborator aferente obiectivului de investi?ii OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SAVA MOB TRENDING NumÈro national d'identification: 38979462 Adresse postale: Strada TEIULUI, Nr. 2 Ville: Adjud Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 625100 Pays: Roumanie Courriel: mobtrending@gmail.com TÈlÈphone: +40 744331456
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 23 261.64 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7/65969/(RI4) 303
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract ÑAchizi?ie de dot?ri LOTUL 5 - Achizi?ie echipamente destinate s?lii de dans /balet Clubul Copiilor aferente obiectivului de investi?ii OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMBIENT ROOF DAHA NumÈro national d'identification: RO32951810 Adresse postale: Strada Manole?ti Deal, Nr. 20 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710005 Pays: Roumanie Courriel: office.ambientroof@gmail.com TÈlÈphone: +40 756037739
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 28 300.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 28 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7/65972/(RI4) 306
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract ÑAchizi?ie de dot?ri LOTUL 1 - Echipamente / dispozitive electronice aferente obiectivului de investi?ii OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMBIENT ROOF DAHA NumÈro national d'identification: RO32951810 Adresse postale: Strada Manole?ti Deal, Nr. 20 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710005 Pays: Roumanie Courriel: office.ambientroof@gmail.com TÈlÈphone: +40 756037739
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 126 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 99 976.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sectiunea îOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la Sectiunea îDocumentatie, clarificari si deciziiî din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si vor transmite solicitarile avand Ón vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante . Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP (Sectiunea ìOEntrebariî). Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei. Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul sectiunilor corespunzatoare ale aplicatiei electronice de achizitii. Autoritatea contractant? informeaz? fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate Ón ceea ce prive?te rezultatul selec?iei, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/Óncheierea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru sau admiterea Óntr-un sistem dinamic de achizi?ii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oric?rei decizii de a nu atribui un contract, de a nu Óncheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achizi?ii ori de a relua procedura de atribuire, c't mai cur'nd posibil, dar nu mai t'rziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. Ofertantii vor prezenta traducerea autorizata in limba romana a tuturor documentelor prezentate Ón alta limba dec't limba rom'na.OEn cazul Ón care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari Ón scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse,atat solicitarea,cat si raspunsul ofertantului se transmit Ón SEAP doar Ón format electronic,semnate cu semnatura electronica extinsa,bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.Potrivit art.193 din Legea 98/2016, aut contr va accepta Ón cadrul ofertelor DUAE Ón locul documentelor solicitate pentru dem cerintelor de calificare, inclusiv a cap de exercitare, ca dovada preliminara. Detaliile cu privire la Óntocmirea DUAE se regasesc dup? aut Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/imputernicit al operatorului economic in functie de calitatea acestuia(asociat/tert/subcontractant), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in condi legii si incarcate in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic si numai de catre op ec inregistrati in SEAP. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Primaria Municipiului Adjud-Compartiment achizitii publice Adresse postale: Str. Stadionului nr. 2 Ville: Adjud Code postal: 625100 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@primariaadjud.ro TÈlÈphone: +40 237641908 Adresse internet: www.adjud.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Achizi?ie de dot?ri aferente obiectivului de investi?ii OEmbun?t??irea calit??ii vie?ii popula?iei Ón Municipiul Adjud, jude?ul Vrancea 09/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30000000 - Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
34928400 - Mobilier urbain 
37310000 - Instruments de musique 
37420000 - Équipements de gymnastique 
37440000 - Équipement de culture physique 
39160000 - Mobilier scolaire 
39161000 - Mobilier pour jardin d'enfants 
48761000 - Logiciels antivirus