Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Arad:RÈactifs de laboratoire

2023/S 97-303344  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Arad: RÈactifs de laboratoire 2023/S 097-303344 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad NumÈro national d'identification: 3519879 Adresse postale: Strada: Andreny Karoly, nr. 2-4 Ville: Arad Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 310037 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Florin Fasie Courriel: scjuarad.bap@gmail.com TÈlÈphone: +40 357407200 Fax: +40 257211233 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.scjarad.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) NumÈro de rÈfÈrence: 3519879_2022_PAAPD1374355
II.1.2) Code CPV principal 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) OEn cadrul procedurii se vor achizi?iona reactivi si consumabile de laborator, Ón urma defalc?rii obiectului procedurii de achizi?ie public? pe 16 loturi, cu respectarea conditiilor prevazute in cadrul Caietului de sarcini. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este precizata in Anexa nr. 1 - Centralizatorul de produse, la coloana
   9.  Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 23 396 969.60 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Teste
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Kitul recoltare si Transport VTM
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Casete de masurare
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Consumabile medicale (butelie, seringi, capilare)
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi (stripuri) pentru efectuarea examenului sumar de urina
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Carduri de test gaze in sange electroliti si metabolite compatibile cu analizorul Epoc
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pachet determinari, gaze, electroliti si metaboliti in sange compatibil sau echivalent cu analizorul COBAS bl 123
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Reactivi si produse pentru linia de micrometoda in UTS
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pachet consumabile microbiologie
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
REACTIV AMPLIFICARE AND/ARN PENTRU SARS-COV-2
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
REACTIV AMPLIFICARE AND/ARN PENTRU SARS-COV-2 compatibil DTlite 4/stripuri
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
REACTIV EXTRACTIE MANUALA ADN/ARN
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pachet reactivi compatibili cu analizorul VITEK 2 Compact
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Trusa de Extractie DNA/ARN COMPATIBIL CU EXTRACTORUL KINGFISHER 96 FLEX DEEPWELL SI KINGFISHER DUO PRIME
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Varfuri pipete automate cu filtru, sterile
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Placi pentru microamplificare pentru RT-PCR si filme optice adezive
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 RÈactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
SCJU Arad
II.2.4) Description des prestations:
Conform Caietului de sarcini si Anexa nr. 1 la acesta
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 214-613722
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42150
Lot n : 11,10,9 IntitulÈ:
Contract subsecvent lot 9,10,11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ACVAROM INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: 28911176 Adresse postale: Strada Morlaca, Nr. 390 Ville: Morlaca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 1111 Pays: Roumanie Courriel: acvarominternational@gmail.com TÈlÈphone: +40 745210738 Adresse internet: www.acvarom.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 170 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 69 350.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42184
Lot n : 13 IntitulÈ:
Contract subsecvent lot 13
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZYMATECOM MEDICAL NumÈro national d'identification: RO41461206 Adresse postale: Strada ROMANITEI, Nr. 42 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: office@zymatecom.ro TÈlÈphone: +40 720222731 Adresse internet: www.zy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 209 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 285 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42143
Lot n : 14 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIAPRO TOP NumÈro national d'identification: 32730160 Adresse postale: Strada Br'ncu?i Constantin, Nr. 166 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400462 Pays: Roumanie Courriel: office@diapro.com.ro TÈlÈphone: +40 264597978 Fax: +40 264597978 Adresse internet: www.diapro.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 296 934.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 781 008.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42135
Lot n : 4,3 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANTISEL RO SRL NumÈro national d'identification: RO 27040635 Adresse postale: Strada Budila, Nr. 12, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 024095 Pays: Roumanie Courriel: antisel@antisel.ro TÈlÈphone: +40 213001112 Fax: +40 213101118 Adresse internet: www.antisel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 778 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 773 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42134
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A.M.S. 2000 TRADING IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9603757 Adresse postale: Strada Turturelelor, Nr. 62 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030882 Pays: Roumanie Courriel: sales@ams.ro TÈlÈphone: +40 213247050 Fax: +40 213247679 Adresse internet: www.ams.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 087 250.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 865 175.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42140
Lot n : 11,10,9 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ACVAROM INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: 28911176 Adresse postale: Strada Morlaca, Nr. 390 Ville: Morlaca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 1111 Pays: Roumanie Courriel: acvarominternational@gmail.com TÈlÈphone: +40 745210738 Adresse internet: www.acvarom.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 170 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 170 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42144
Lot n : 15,16 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLINI-LAB NumÈro national d'identification: RO 3102218 Adresse postale: Strada STR. RODNEI, Nr. 15 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540342 Pays: Roumanie Courriel: oferte@clinilab.ro TÈlÈphone: +40 265218784/218785 Fax: +40 265218407 Adresse internet: www.clinilab.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 512 280.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 438 267.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42141
Lot n : 12 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SANPRODMED S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 13362380 Adresse postale: Strada Aeroportului, Nr. 2, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013594 Pays: Roumanie Courriel: ramona.constantin@sanprodmed.ro TÈlÈphone: +40 0212424477 Fax: +40 0212422624/ +40 0212430588 Adresse internet: www.sanprodmed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 206 064.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 206 064.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42142
Lot n : 13 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ZYMATECOM MEDICAL NumÈro national d'identification: RO41461206 Adresse postale: Strada ROMANITEI, Nr. 42 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: office@zymatecom.ro TÈlÈphone: +40 720222731 Adresse internet: www.zy.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 209 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 209 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42139
Lot n : 8 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIAMEDIX IMPEX NumÈro national d'identification: RO 8529458 Adresse postale: Strada Fabrica de Glucoza, Nr. 15A, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 012902 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@diamedix.ro TÈlÈphone: +40 021/6688866 Fax: +40 021/6688867 Adresse internet: www.diamedix.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 444 592.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 444 592.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42133
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WATT DISTRIBUTOR S.R.L. S.R.L.
NumÈro national d'identification: 10817509 Adresse postale: Strada: Blvd. Chitu, nr. 33, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200410 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200410 Pays: Roumanie Courriel: office@watt.ro TÈlÈphone: +40 251417664 Fax: +40 251598508 Adresse internet: www.watt.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 705 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 216 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42138
Lot n : 7 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICLIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6300279 Adresse postale: Strada Basarab Matei, Nr. 47 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030671 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@mediclim.ro TÈlÈphone: +40 213225998 Fax: +40 213200660 Adresse internet: www.mediclim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 695 664.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 694 850.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42136
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. WATT DISTRIBUTOR S.R.L. S.R.L.
NumÈro national d'identification: 10817509 Adresse postale: Strada: Blvd. Chitu, nr. 33, Sector: -, Judet: Dolj, Localitate: Craiova, Cod postal: 200410 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200410 Pays: Roumanie Courriel: office@watt.ro TÈlÈphone: +40 251417664 Fax: +40 251598508 Adresse internet: www.watt.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. DELTAMED S.R.L.
NumÈro national d'identification: 9434372 Adresse postale: Strada: FERMA 8, nr. Hala 20-21, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Gilau, Cod postal: 407310 Ville: Gilau Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 407310 Pays: Roumanie Courriel: seap@deltamed.ro TÈlÈphone: +40 264371568 Fax: +40 264371569 Adresse internet: www.deltamed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DEXTER COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 8875940 Adresse postale: Strada Aleea Pantelimon, Nr. 16, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 022406 Pays: Roumanie Courriel: dexter@itcnet.ro TÈlÈphone: +40 2122369 Adresse internet: www.dextercom.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 900 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 483 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42137
Lot n : 6 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANTISEL RO SRL NumÈro national d'identification: RO 27040635 Adresse postale: Strada Budila, Nr. 12, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 024095 Pays: Roumanie Courriel: antisel@antisel.ro TÈlÈphone: +40 213001112 Fax: +40 213101118 Adresse internet: www.antisel.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DEXTER COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 8875940 Adresse postale: Strada Aleea Pantelimon, Nr. 16, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 022406 Pays: Roumanie Courriel: dexter@itcnet.ro TÈlÈphone: +40 2122369 Adresse internet: www.dextercom.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 232 200.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 113 913.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42203
Lot n : 7 IntitulÈ:
Contract subsecvent lot 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICLIM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 6300279 Adresse postale: Strada Basarab Matei, Nr. 47 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030671 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@mediclim.ro TÈlÈphone: +40 213225998 Fax: +40 213200660 Adresse internet: www.mediclim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 695 664.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 249 489.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 42217
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract subsecvent lot 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. DELTAMED S.R.L.
NumÈro national d'identification: 9434372 Adresse postale: Strada: FERMA 8, nr. Hala 20-21, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Gilau, Cod postal: 407310 Ville: Gilau Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 407310 Pays: Roumanie Courriel: seap@deltamed.ro TÈlÈphone: +40 264371568 Fax: +40 264371569 Adresse internet: www.deltamed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 900 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 660.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60, alin. 4 din HG 395/2016. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: - Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. - Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. - Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea ìIntrebariî). - Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP. - Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent. www.elicitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Achizitionare reactivi si consumabile de laborator (16 loturi) 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33696500 - Réactifs de laboratoire