Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Baia Mare: Services liÈs la sylviculture

2022/S 130-370263  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Roumanie-Baia Mare: Services liÈs la sylviculture 2022/S 130-370263 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA - prin DIRECTIA SILVICA Maramures NumÈro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: 22 Decembrie, nr. 36 Ville: Baia Mare Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 430314 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Directia Silvica Maramures Courriel: daniel.robu@rnp.rosilva.ro TÈlÈphone: +40 262211963 Fax: +40 262211794 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: regie autonoma
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Silvicultura si exploatari forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizitii prestari servicii Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere Directia Silvica Maramures NumÈro de rÈfÈrence: Nr.6072/14.03.2022
II.1.2) Code CPV principal 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
708,61 ha Degajari si 1165,65 ha curatiri, conform caietului de sarcini, defalcate pentru fiecare lot : pentru suprafete RNP din cadrul ocoalelor silvice din subordinea Directiei Silvice Maramures . Normelor de timp ?i produc?ie unificate pentru lucr?rile Ón Silvicultur?, MAPPM, Regia Na?ional? a P?durilor Bucure?ti , edi?ia 1997, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare au fost folosite de ocoalele silvice la elaborarea Documentatiilor tehnico -economice Ón func?ie de situa?ia din teren , fundament'ndu-se valorile estimate pe loturi . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari/informatii suplimentare inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 376 265.15 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 11 OS Tirgu Lapus
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Tirgu Lapus
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 13,16 ha degajari si 63,8 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 6 OS Poieni
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Poieni
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 184,92 ha degajari si 291,38 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 5 OS Mara
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Mara
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 38 ha degajari si 57,91 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 12 OS Ulmeni
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Ulmeni
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 15,49 ha degajari si 28,61 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 4 OS Grosii Tiblesului
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Grosii Tiblesului
II.2.4) Description des prestations:
Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 1 OS Baia Sprie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Baia Sprie
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 70 ha degajari si 29,13 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 3 OS Dragomiresti
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Dragomiresti
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 56 ha degajari si 44,57 ha curatiri, conform caietului de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 13 OS Viseu
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Viseu
II.2.4) Description des prestations:
Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 7 OS Sighet
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Sighet
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 21,59 ha degajari si 51,52 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 2 OS Borsa
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Borsa
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 29,51 ha degajari si 14,79 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 8 OS Strimbu Baiut
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Strimbu Baiut
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 89,45 ha degajari si 206,27 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 10 OS Tautii Magheraus
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Tautii Magheraus
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 55,79 ha degajari si 94,4 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT 9 OS Somcuta Mare
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77230000 Services liÈs la sylviculture
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO114 Maramure? Lieu principal d'exÈcution:
Ocolul Silvic Somcuta
II.2.4) Description des prestations:
Taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere 34,8 ha degajari si 25,37 ha curatiri, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Prestarile servicii se vor realiza pana cel tarziu 31.10.2022.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 058-152254
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 13
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11764,11765,11766,11768,11767
Lot n : 9,6,8,3,4 IntitulÈ:
Contract prestari servicii taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere Lot 3 OS Dragomiresti, Lot 4 OS Grosii Tiblesului, Lot 6 OS Poieni, Lot 8 OS Strimbu, Lot 9 OS Somcuta Directia Silvia Maramures
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SICRAN 2002 SRL NumÈro national d'identification: RO14645015 Adresse postale: Strada Targului, Nr. 191 Ville: Lechinta Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Pays: Roumanie Courriel: sicran.sicran@yahoo.com TÈlÈphone: +40 744645265 Fax: +40 363408100 Adresse internet: www.sicran2002.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 133 636.24 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 992 047.91 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 44 098 449.74 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
taieri de ingrijire si conducere a arboretelor tinere conform caietului de sarcini
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 11761,11762,11763
Lot n : 5,10,7 IntitulÈ:
Contract prestari servicii taieri de ingrijire si conducere arboreta tinere Lot 5 OS Mara, Lot 7 OS Sighet, Lot 10 OS Tautii Magheraus
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SILV PETROPIN SRL NumÈro national d'identification: RO 16976880 Adresse postale: Strada Arh. Petre Antonescu, Nr. 13, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: neagupetru60@yahoo.com TÈlÈphone: +40 741386435 Fax: +40 233292694
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 408 130.52 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 384 217.24 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Silvica Maramures Adresse postale: 22 Decembrie, nr. 36 Ville: Baia Mare Code postal: 430314 Pays: Roumanie Courriel: dssecretariat@marasilva.ro TÈlÈphone: +40 262211963 Fax: +40 262211794 Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/07/2022 Roumanie-Baia Mare: Services liÈs la sylvicultureType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
77230000 - Services liés à la sylviculture