Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Boto?ani: Vaccins antidiphtÈrie, anticoqueluche et antitÈtanos

2021/S 65-164883  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Boto?ani: Vaccins antidiphtÈrie, anticoqueluche et antitÈtanos 2021/S 065-164883 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Jude?ean de Urgen? ÑMavromatiî Boto?ani NumÈro national d'identification: 4557951 Adresse postale: Str. Arhimandrit Marchian nr. 11 Ville: Boto?ani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710211 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Ciritel Courriel: achizitii_mavromati@yahoo.com TÈlÈphone: +40 231517150 Fax: +40 231517780/+40 231517150 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitjudbotosani.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital jude?ean de urgen?
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru furnizare medicamente NumÈro de rÈfÈrence: 4557951/2020/200401
II.1.2) Code CPV principal 33651610 Vaccins antidiphtÈrie, anticoqueluche et antitÈtanos
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru de furnizare medicamente. Descrierea si cantitatile din acordul-cadru, respectiv din contractele subsecvente sunt specificate in Caietul de sarcini si in lista loturi din prezenta documentatie si sunt fara TVA, deoarece acest camp nu permite inserarea tuturor informatiilor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare conform art. 161 din Legea nr. 98/2016 in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 429 633.20 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vaccin tetanic adsorbit - susp.inj.in seringa preumpluta sau fiola 0,5 ml
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651610 Vaccins antidiphtÈrie, anticoqueluche et antitÈtanos
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Vaccin tetanic adsorbit - susp.inj.in seringa preumpluta sau fiola 0,5 ml. Cantitatea minima estimata CS 1000 buc, cantitatea maxima estimata CS 3000 buc; cantitatea minima estimata AC 20000 buc, cantitatea maxima estimata AC 24000 buc; valoare minima estimata CS 59920 RON, valoarea maxima estimata CS 179760 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nitroglycerinum sol.perf.1 mg/ml-10 ml - fiole
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622100 MÈdicaments utilisÈs en cardiologie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Nitroglycerinum sol.perf.1 mg/ml-10 ml - fiole. Cantitatea minima estimata CS 100 fi, cantitatea maxima estimata CS 300 fi; cantitatea minima estimata AC 2000 fi, cantitatea maxima estimata AC 2400 fi; valoare minima estimata CS 730,50 RON, valoarea maxima estimata CS 2191,50 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Bromocriptinum draj 2,5 mg
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33641000 MÈdicaments du systËme gÈnito-urinaire et hormones sexuelles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Bromocriptinum draj 2,5 mg. Cantitatea minima estimata CS 40 draj, cantitatea maxima estimata CS 120 draj; cantitatea minima estimata AC 800 draj, cantitatea maxima estimata AC 960 draj; valoare minima estimata CS 15,24 RON, valoarea maxima estimata CS 45,72 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sertindol - cpr.filmate 4 mg
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Sertindol - cpr.filmate 4 mg. Cantitatea minima estimata CS 50 cp, cantitatea maxima estimata CS 150 cp; cantitatea minima estimata AC 1000 cp, cantitatea maxima estimata AC 1200 cp; valoare minima estimata CS 153 RON, valoarea maxima estimata CS 459 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Combinatii (FOS/fructo-oligozaharide, Bifidobacterium longum AW11, sorbitol ?i aspartam (Óndulcitor), siliciu coloidal, riboflavin?, clorhidrat de piridoxin?, clorhidrat de tiamin?, ciancobalamin?) - plic 250 mg
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Combinatii (FOS/fructo-oligozaharide, Bifidobacterium longum AW11, sorbitol ?i aspartam (Óndulcitor), siliciu coloidal, riboflavin?, clorhidrat de piridoxin?, clorhidrat de tiamin?, ciancobalamin?) - plic 250 mg. Cantitatea minima estimata CS 200 plic, cantitatea maxima estimata CS 600 plic; cantitatea minima estimata AC 4000 plic, cantitatea maxima estimata AC 4800 plic; valoare minima estimata CS 550 RON, valoarea maxima estimata CS 1650 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lactulosum sirop 66,7 % g/l- fl 200 ml
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33613000 Laxatifs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Lactulosum sirop 66,7 % g/l- fl 200 ml. Cantitatea minima estimata CS 17 fl, cantitatea maxima estimata CS 51 fl; cantitatea minima estimata AC 340 fl, cantitatea maxima estimata AC 408 fl; valoare minima estimata CS 146,88 RON, valoarea maxima estimata CS 440,64 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Medazepamum 10 mg - cp
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33661500 Psycholeptiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Medazepamum 10 mg - cp. Cantitatea minima estimata CS 350 cp, cantitatea maxima estimata CS 1050 cp; cantitatea minima estimata AC 7000 cp, cantitatea maxima estimata AC 8400 cp; valoare minima estimata CS 43,75 RON, valoarea maxima estimata CS 131,25 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Tenoxicamum 20 mg-cp
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33632100 Anti-inflammatoires et antirhumatismaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Tenoxicamum 20 mg-cp. Cantitatea minima estimata CS 84 cp, cantitatea maxima estimata CS 252 cp; cantitatea minima estimata AC 1680 cp, cantitatea maxima estimata AC 2016 cp; valoare minima estimata CS 48,64 RON, valoarea maxima estimata CS 145,91 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Combinatii (clorhidrat de tiamina, clorhidrat de piridoxina) fiole 1 ml
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33616000 Vitamines
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Combinatii (clorhidrat de tiamina, clorhidrat de piridoxina) fiole 1 ml. Cantitatea minima estimata CS 1000 fiole, cantitatea maxima estimata CS 3000 fiole; cantitatea minima estimata AC 20000 fiole, cantitatea maxima estimata AC 24000 fiole; valoare minima estimata CS 3046 RON, valoarea maxima estimata CS 9138 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Hialuronat de sodiu, distilat de ginkgo biloba, distilat de afin, distilat de fenicul, distilat de centella asiatica, acid boric, tetraborat de sodiu, clorur de sodiu, ap pentru solu?ii injectabile - sol.oft.flc 10 ml
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33662100 MÈdicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Hialuronat de sodiu, distilat de ginkgo biloba, distilat de afin, distilat de fenicul, distilat de centella asiatica, acid boric, tetraborat de sodiu, clorur de sodiu, ap pentru solu?ii injectabile - sol.oft.flc 10 ml. Cantitatea minima estimata CS 8 flc, cantitatea maxima estimata CS 24 flc; cantitatea minima estimata AC 160 flc, cantitatea maxima estimata AC 192 flc; valoare minima estimata CS 432 RON, valoarea maxima estimata CS 1296 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nimodipinum cpr.film.30 mg - cp
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622700 Inhibiteurs calciques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Nimodipinum cpr.film.30 mg - cp. Cantitatea minima estimata CS 250 cp, cantitatea maxima estimata CS 750 cp; cantitatea minima estimata AC 5000 cp, cantitatea maxima estimata AC 6000 cp; valoare minima estimata CS 145,50 RON, valoarea maxima estimata CS 436,50 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Clorura de Na - pulbere alba, cu gust sarat, fara miros - gr
Lot n : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33697000 PrÈparations mÈdicales, exceptÈ consommables dentaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Clorura de Na - pulbere alba, cu gust sarat, fara miros - gr. Cantitatea minima estimata CS 167 gr, cantitatea maxima estimata CS 501 gr; cantitatea minima estimata AC 3340 gr, cantitatea maxima estimata AC 4008 gr; valoare minima estimata CS 2,84 RON, valoarea maxima estimata CS 8,52 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Extract de hedera helix - sirop 40 mg/5 ml - 100 ml - flc
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33612000 MÈdicaments contre les troubles gastro-intestinaux fonctionnels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Extract de hedera helix - sirop 40 mg/5 ml - 100 ml - flc. Cantitatea minima estimata CS 65 flc, cantitatea maxima estimata CS 195 flc; cantitatea minima estimata AC 1300 flc, cantitatea maxima estimata AC 1560 flc; valoare minima estimata CS 1267,50 RON, valoarea maxima estimata CS 3802,50 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nitrazepamum 5 mg - cp
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33661500 Psycholeptiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Nitrazepamum 5 mg - cp. Cantitatea minima estimata CS 180 cp, cantitatea maxima estimata CS 540 cp; cantitatea minima estimata AC 3600 cp, cantitatea maxima estimata AC 4320 cp; valoare minima estimata CS 17,82 RON, valoarea maxima estimata CS 53,46 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pilocarpinum sol.oft.20 mg/ml flc 10 ml
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33662100 MÈdicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Pilocarpinum sol.oft.20 mg/ml flc 10 ml. Cantitatea minima estimata CS 10 flc, cantitatea maxima estimata CS 30 flc; cantitatea minima estimata AC 200 flc, cantitatea maxima estimata AC 240 flc; valoare minima estimata CS 74,90 RON, valoarea maxima estimata CS 224,70 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Clorura de sodiu (5 %), EDTA disodic, N-hidroximetilglicinat de Sodiu, Polivinilpirolidona K12, 2-Hidroxietilceluloza, Polietilenglicol, Polioxietilen/polioxipropilen copolimer, Fosfat dibazic de sodiu, apa purificata sol.oftalmica 5 % flc 10 ml
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33662100 MÈdicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Clorura de sodiu (5 %), EDTA disodic, N-hidroximetilglicinat de Sodiu, Polivinilpirolidona K12, 2-Hidroxietilceluloza, Polietilenglicol, Polioxietilen/polioxipropilen copolimer, Fosfat dibazic de sodiu, apa purificata sol.oftalmica 5 % flc 10 ml. Cantitatea minima estimata CS 8 flc, cantitatea maxima estimata CS 24 flc; cantitatea minima estimata AC 160 flc, cantitatea maxima estimata AC 192 flc; valoare minima estimata CS 300,80 RON, valoarea maxima estimata CS 902,40 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ziprasidonum cps 60 mg
Lot n : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Ziprasidonum cps 60 mg. Cantitatea minima estimata CS 50 cp, cantitatea maxima estimata CS 150 cp; cantitatea minima estimata AC 1000 cp, cantitatea maxima estimata AC 1200 cp; valoare minima estimata CS 184,80 RON, valoarea maxima estimata CS 554,40 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ritonavirum cpr.filmate 100 mg
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage systÈmique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Ritonavirum cpr.filmate 100 mg. Cantitatea minima estimata CS 1000 cp, cantitatea maxima estimata CS 3000 cp; cantitatea minima estimata AC 20000 cp, cantitatea maxima estimata AC 24000 cp; valoare minima estimata CS 2219 RON, valoarea maxima estimata CS 6657 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Tenoxicamum 20 mg liof+solv.pt.sol.inj.flc+fi*2 ml - flc+fi
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33632100 Anti-inflammatoires et antirhumatismaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Tenoxicamum 20 mg liof+solv.pt.sol.inj.flc+fi*2 ml - flc+fi. Cantitatea minima estimata CS 67 flc+fi, cantitatea maxima estimata CS 201 flc+fi; cantitatea minima estimata AC 1340flc+fi, cantitatea maxima estimata AC 1608 flc+fi; valoare minima estimata CS 343,71 RON, valoarea maxima estimata CS 1031,13 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Acidum ascorbicum sol.inj.750 mg-5 ml - fiole
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33616000 Vitamines
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Acidum ascorbicum sol.inj.750 mg-5 ml - fiole. Cantitatea minima estimata CS 1900 fiole, cantitatea maxima estimata CS 5700 fiole; cantitatea minima estimata AC 38000 fiole, cantitatea maxima estimata AC 45600 fiole; valoare minima estimata CS 7904 RON, valoarea maxima estimata CS 23712 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lactat de calciu pentahidrat cpr 500 mg
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33617000 SupplÈments minÈraux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Lactat de calciu pentahidrat cpr 500 mg. Cantitatea minima estimata CS 750 cpr, cantitatea maxima estimata CS 2250 cpr; cantitatea minima estimata AC 15000 cpr, cantitatea maxima estimata AC 18000 cpr; valoare minima estimata CS 243,75 RON, valoarea maxima estimata CS 731,25 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Codeinum fosforicum 15 mg -cp
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33674000 MÈdicaments de la toux et du rhume
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Codeinum fosforicum 15 mg -cp. Cantitatea minima estimata CS 1600 cp, cantitatea maxima estimata CS 4800 cp; cantitatea minima estimata AC 32000 cp, cantitatea maxima estimata AC 38400 cp; valoare minima estimata CS 259,20 RON, valoarea maxima estimata CS 777,60 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ziprasidonum cps 40 mg
Lot n : 33
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Ziprasidonum cps 40 mg. Cantitatea minima estimata CS 50 cp, cantitatea maxima estimata CS 150 cp; cantitatea minima estimata AC 1000 cp, cantitatea maxima estimata AC 1200 cp; valoare minima estimata CS 122,30 RON, valoarea maxima estimata CS 366,90 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fluoxetinum 20 mg - cp
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33661500 Psycholeptiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Fluoxetinum 20 mg - cp. Cantitatea minima estimata CS 84 cp, cantitatea maxima estimata CS 252 cp; cantitatea minima estimata AC 1680 cp, cantitatea maxima estimata AC 2016 cp; valoare minima estimata CS 53,34 RON, valoarea maxima estimata CS 160,02 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Carbune activat si excipienti:acid citric monohidrat,guma arabica,glicerol - flac 50 g granule
Lot n : 37
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33697100 PrÈparations pour lavements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Carbune activat si excipienti:acid citric monohidrat,guma arabica,glicerol - flac 50 g granule. Cantitatea minima estimata CS 40 flac, cantitatea maxima estimata CS 120 flac; cantitatea minima estimata AC 800 flac, cantitatea maxima estimata AC 960 flac; valoare minima estimata CS 2800 RON, valoarea maxima estimata CS 8400 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Darunavirum cpr.film.800 mg
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage systÈmique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Darunavirum cpr.film.800 mg. Cantitatea minima estimata CS 1000 cp, cantitatea maxima estimata CS 3000 cp; cantitatea minima estimata AC 20000 cp, cantitatea maxima estimata AC 24000 cp; valoare minima estimata CS 25797 RON, valoarea maxima estimata CS 77391 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lecarnidipinum cpr.film.20 mg- cp
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622700 Inhibiteurs calciques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Lecarnidipinum cpr.film.20 mg- cp. Cantitatea minima estimata CS 500 cp, cantitatea maxima estimata CS 1500 cp; cantitatea minima estimata AC 10000 cp, cantitatea maxima estimata AC 12000 cp; valoare minima estimata CS 427 RON, valoarea maxima estimata CS 1281 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Acetazolamidum 250 mg - cp
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33662100 MÈdicaments ophtalmologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Acetazolamidum 250 mg - cp. Cantitatea minima estimata CS 84 cp, cantitatea maxima estimata CS 252 cp; cantitatea minima estimata AC 1680 cp, cantitatea maxima estimata AC 2016 cp; valoare minima estimata CS 43,85 RON, valoarea maxima estimata CS 131,54 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Combinatii (Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum) comp.film.100 mg+60 mg
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621300 PrÈparations antianÈmiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Combinatii (Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum) comp.film.100 mg+60 mg. Cantitatea minima estimata CS 665 cpr, cantitatea maxima estimata CS 1995 cpr; cantitatea minima estimata AC 13300 cpr, cantitatea maxima estimata AC 15960 cpr; valoare minima estimata CS 157,61 RON, valoarea maxima estimata CS 472,82 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nitroglycerinum cpr.elib.prel.2,6 mg
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622100 MÈdicaments utilisÈs en cardiologie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Nitroglycerinum cpr.elib.prel.2,6 mg. Cantitatea minima estimata CS 180 cp, cantitatea maxima estimata CS 540 cp; cantitatea minima estimata AC 3600 cp, cantitatea maxima estimata AC 4320 cp; valoare minima estimata CS 24,12 RON, valoarea maxima estimata CS 72,36 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Combinatii (Petrolatum, Mineral Oil, Zinc Oxide, Calcium Carbonate, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate) crema 75 g - tub
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 MÈdicaments divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Combinatii (Petrolatum, Mineral Oil, Zinc Oxide, Calcium Carbonate, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate) crema 75 g - tub. Cantitatea minima estimata CS 7 tub, cantitatea maxima estimata CS 21 tub; cantitatea minima estimata AC 140 tub, cantitatea maxima estimata AC 168 tub; valoare minima estimata CS 158,27 RON, valoarea maxima estimata CS 474,81 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Clorura de potasiu - pulbere alba, cistalina, fara miros, cu gust sarat, neplacut - gr
Lot n : 35
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33697000 PrÈparations mÈdicales, exceptÈ consommables dentaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Clorura de potasiu - pulbere alba, cistalina, fara miros, cu gust sarat, neplacut - gr. Cantitatea minima estimata CS 167 gr, cantitatea maxima estimata CS 501 gr; cantitatea minima estimata AC 3340 gr, cantitatea maxima estimata AC 4008 gr; valoare minima estimata CS 7,52 RON, valoarea maxima estimata CS 22,55 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nifedipinum R cpr.elib.prel.20 mg-cp
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622700 Inhibiteurs calciques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Nifedipinum R cpr.elib.prel.20 mg-cp. Cantitatea minima estimata CS 500 cp, cantitatea maxima estimata CS 1500 cp; cantitatea minima estimata AC 10000 cp, cantitatea maxima estimata AC 12000 cp; valoare minima estimata CS 88,50 RON, valoarea maxima estimata CS 265,50 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Combinatii (betametazona, clotrimazol si gentamicina) 0,5 mg+10 mg+1 mg/gram unguent - tub
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651200 Antimycosiques usage systÈmique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Combinatii (betametazona, clotrimazol si gentamicina) 0,5 mg+10 mg+1 mg/gram unguent - tub. Cantitatea minima estimata CS 5 tub, cantitatea maxima estimata CS 15 tub; cantitatea minima estimata AC 100 tub, cantitatea maxima estimata AC 120 tub; valoare minima estimata CS 61,65 RON, valoarea maxima estimata CS 184,95 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pentaerithrytyli tetranitas 20 mg - cp
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622100 MÈdicaments utilisÈs en cardiologie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Pentaerithrytyli tetranitas 20 mg - cp. Cantitatea minima estimata CS 1800cp, cantitatea maxima estimata CS 5400 cp; cantitatea minima estimata AC 36000 cp, cantitatea maxima estimata AC 43200 cp; valoare minima estimata CS 408,60 RON, valoarea maxima estimata CS 1225,80 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Carbune activat si excipienti: guma arabica,glicerol,acid citric monohidrat- flac 25 g granule
Lot n : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33697100 PrÈparations pour lavements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Carbune activat si excipienti: guma arabica,glicerol,acid citric monohidrat- flac 25 g granule. Cantitatea minima estimata CS 40 flac, cantitatea maxima estimata CS 120 flac; cantitatea minima estimata AC 800 flac, cantitatea maxima estimata AC 960 flac; valoare minima estimata CS 1600 RON, valoarea maxima estimata CS 4800 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Nifedipinum cpr.elib.modif.30 mg-cp
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33622700 Inhibiteurs calciques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Nifedipinum cpr.elib.modif.30 mg-cp. Cantitatea minima estimata CS 250 cp, cantitatea maxima estimata CS 750 cp; cantitatea minima estimata AC 5000 cp, cantitatea maxima estimata AC 6000 cp; valoare minima estimata CS 106,75 RON, valoarea maxima estimata CS 320,25 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Otilonium bromidum cpr.film.40 mg - cp
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33612000 MÈdicaments contre les troubles gastro-intestinaux fonctionnels
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Farmacia Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani, str.Marchian, nr.11
II.2.4) Description des prestations:
Otilonium bromidum cpr.film.40 mg - cp. Cantitatea minima estimata CS 1170 cp, cantitatea maxima estimata CS 3510 cp; cantitatea minima estimata AC 23400 cp, cantitatea maxima estimata AC 28080 cp; valoare minima estimata CS 742,95 RON, valoarea maxima estimata CS 2228,95 RON.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 162-392267
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 17
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 32
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 30
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 23
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 16
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 27
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 36
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 26
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 25
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 34
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 33
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 22
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 37
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 14
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 31
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 28
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 35
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 18
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 38
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4357
Lot n : 29 IntitulÈ:
Codeinum fosforicum 15 mg -cp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING S.A.
NumÈro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro TÈlÈphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 560.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4239
Lot n : 21 IntitulÈ:
Vaccin tetanic adsorbit - susp.inj.in seringa preumpluta sau fiola 0,5 ml
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM NumÈro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro TÈlÈphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 25 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5570
Lot n : 4 IntitulÈ:
Acidum ascorbicum sol.inj.750 mg-5 ml - fiole
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIO EEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 1199107 Adresse postale: Strada, Nr.
Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540390 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@bioeel.ro TÈlÈphone: +40 265250667/208/0749058316 Fax: +40 265250075 Adresse internet: www.bioeel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 304.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 24 304.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4100
Lot n : 3 IntitulÈ:
Lactulosum sirop 66,7 % g/l- fl 200 ml
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM NumÈro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: ionela.tudorache@adpharma.com TÈlÈphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: www.mediplus.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 548.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 548.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5575
Lot n : 29 IntitulÈ:
Codeinum fosforicum 15 mg -cp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING S.A.
NumÈro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro TÈlÈphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 128.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 128.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5558
Lot n : 19 IntitulÈ:
Ritonavirum cpr.filmate 100 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 090.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 090.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5625
Lot n : 4 IntitulÈ:
Acidum ascorbicum sol.inj.750 mg-5 ml - fiole
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIO EEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 1199107 Adresse postale: Strada, Nr.
Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540390 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@bioeel.ro TÈlÈphone: +40 265250667/208/0749058316 Fax: +40 265250075 Adresse internet: www.bioeel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 784.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 784.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5559
Lot n : 20 IntitulÈ:
Darunavirum cpr.film.800 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 103 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 103 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5432
Lot n : 20 IntitulÈ:
Darunavirum cpr.film.800 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
29/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 489.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 489.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5421
Lot n : 21 IntitulÈ:
Vaccin tetanic adsorbit - susp.inj.in seringa preumpluta sau fiola 0,5 ml
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM NumÈro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro TÈlÈphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 66 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 66 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Lactulosum sirop 66,7 % g/l- fl 200 ml
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING S.A.
NumÈro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro TÈlÈphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM NumÈro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: ionela.tudorache@adpharma.com TÈlÈphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: www.mediplus.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 35 252.12 RON Offre la plus basse: 3 157.92 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 3 190.56 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/21
Lot n : 21 IntitulÈ:
Vaccin tetanic adsorbit - susp.inj.in seringa preumpluta sau fiola 0,5 ml
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIO EEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 1199107 Adresse postale: Strada, Nr.
Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540390 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@bioeel.ro TÈlÈphone: +40 265250667/208/0749058316 Fax: +40 265250075 Adresse internet: www.bioeel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING S.A.
NumÈro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro TÈlÈphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROM¬NIA SRL NumÈro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro TÈlÈphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM NumÈro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro TÈlÈphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 438 080.00 RON Offre la plus basse: 1 200 000.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 1 368 000.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Combinatii (clorhidrat de tiamina, clorhidrat de piridoxina) fiole 1 ml
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROM¬NIA SRL NumÈro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro TÈlÈphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 73 104.00 RON Offre la plus basse: 68 160.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 68 880.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/13
Lot n : 13 IntitulÈ:
Nimodipinum cpr.film.30 mg - cp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING S.A.
NumÈro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro TÈlÈphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 492.00 RON Offre la plus basse: 3 180.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 3 300.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/9/24
Lot n : 9 IntitulÈ:
Nitroglycerinum cpr.elib.prel.2,6 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 006.56 RON Offre la plus basse: 864.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 864.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/19
Lot n : 19 IntitulÈ:
Ritonavirum cpr.filmate 100 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM NumÈro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: ionela.tudorache@adpharma.com TÈlÈphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: www.mediplus.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 53 256.00 RON Offre la plus basse: 48 240.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 49 680.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/15/29
Lot n : 29 IntitulÈ:
Codeinum fosforicum 15 mg -cp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING S.A.
NumÈro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro TÈlÈphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 14 469.84 RON Offre la plus basse: 14 393.04 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 14 393.04 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Acidum ascorbicum sol.inj.750 mg-5 ml - fiole
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIO EEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 1199107 Adresse postale: Strada, Nr.
Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540390 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@bioeel.ro TÈlÈphone: +40 265250667/208/0749058316 Fax: +40 265250075 Adresse internet: www.bioeel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROM¬NIA SRL NumÈro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro TÈlÈphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 189 696.00 RON Offre la plus basse: 178 752.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 185 136.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/20
Lot n : 20 IntitulÈ:
Darunavirum cpr.film.800 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROM¬NIA SRL NumÈro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: licitatiispitale@dci.farmexpert.ro TÈlÈphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM NumÈro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: ionela.tudorache@adpharma.com TÈlÈphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: www.mediplus.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 619 128.00 RON Offre la plus basse: 276 000.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 566 400.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5410/2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Otilonium bromidum cpr.film.40 mg - cp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DONA. LOGISTICA NumÈro national d'identification: 33358111 Adresse postale: Strada Minca Dumitru, Nr. 2-4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041406 Pays: Roumanie Courriel: marinela.man@farmaciiledona.ro TÈlÈphone: +40 213614690 Fax: +40 213614113 Adresse internet: www.farmaciiledona.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 830.80 RON Offre la plus basse: 16 567.20 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 16 567.20 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5461
Lot n : 19 IntitulÈ:
Ritonavirum cpr.filmate 100 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 030.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 030.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5412
Lot n : 20 IntitulÈ:
Darunavirum cpr.film.800 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 34 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 34 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5417
Lot n : 4 IntitulÈ:
Acidum ascorbicum sol.inj.750 mg-5 ml - fiole
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIO EEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 1199107 Adresse postale: Strada, Nr.
Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540390 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@bioeel.ro TÈlÈphone: +40 265250667/208/0749058316 Fax: +40 265250075 Adresse internet: www.bioeel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 58 408.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 58 408.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5447
Lot n : 29 IntitulÈ:
Codeinum fosforicum 15 mg -cp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING S.A.
NumÈro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro TÈlÈphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 432.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 432.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5462
Lot n : 20 IntitulÈ:
Darunavirum cpr.film.800 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 34 500.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 34 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5411
Lot n : 19 IntitulÈ:
Ritonavirum cpr.filmate 100 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 030.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 030.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4042
Lot n : 24 IntitulÈ:
Nitrazepamum 5 mg - cp
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHARMAFARM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 200106 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1B/1 Ville: Corunca Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@pharmafarm.ro TÈlÈphone: +40 214050320 Fax: +40 214050318 Adresse internet: www.pharma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 250.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 17 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4006
Lot n : 4 IntitulÈ:
Acidum ascorbicum sol.inj.750 mg-5 ml - fiole
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIO EEL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 1199107 Adresse postale: Strada, Nr.
Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540390 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@bioeel.ro TÈlÈphone: +40 265250667/208/0749058316 Fax: +40 265250075 Adresse internet: www.bioeel.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 27 440.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 27 440.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4047
Lot n : 19 IntitulÈ:
Ritonavirum cpr.filmate 100 mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
NumÈro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro TÈlÈphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 640.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 640.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021 Roumanie-Boto?ani: Vaccins antidiphtÈrie, anticoqueluche et antitÈtanosType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures 02/04/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33612000 - Médicaments contre les troubles gastro-intestinaux fonctionnels 
33613000 - Laxatifs 
33616000 - Vitamines 
33617000 - Suppléments minéraux 
33621300 - Préparations antianémiques 
33622100 - Médicaments utilisés en cardiologie 
33622700 - Inhibiteurs calciques 
33632100 - Anti-inflammatoires et antirhumatismaux 
33641000 - Médicaments du système génito-urinaire et hormones sexuelles 
33651200 - Antimycosiques à usage systémique 
33651400 - Antiviraux à usage systémique 
33651610 - Vaccins antidiphtérie, anticoqueluche et antitétanos 
33661500 - Psycholeptiques 
33662100 - Médicaments ophtalmologiques 
33674000 - Médicaments de la toux et du rhume 
33690000 - Médicaments divers 
33697000 - Préparations médicales, excepté consommables dentaires 
33697100 - Préparations pour lavements