Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Br?ila: Consommables mÈdicaux

2022/S 56-146509  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Roumanie-Br?ila: Consommables mÈdicaux 2022/S 056-146509 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA NumÈro national d'identification: 4342863 Adresse postale: Strada: SOSEAUA BUZAULUI , nr. 2 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Code postal: 810325 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ANDREI STELUTA Courriel: achizitie5@spitjudbraila.ro TÈlÈphone: +40 239693868 Fax: +40 239693868 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalbraila.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE NumÈro de rÈfÈrence: 4342853-CONSUMABILE- 2020-6
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
OEncheierea unor Acorduri cadru pentru furnizarea de consumabile medicale, conform caietului de sarcini. Durata acordurilor cadru va fi de 48 luni. Termenul limita pentru solicitare de clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor in a 11 a zi . Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Autoritatea contactanta Ósi rezerv? dreptul de a redimensiona cantitatea contractat? conf art .221, alin.1, lit.e/ si alin.2 Legea 98/2016. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul acord -cadru / contract subsecvent, printr-o notificare scrisa , fara nicio compensatie, de la data la care incheierii contractelor subsecvente, acordurilor- cadru incheiate de Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii. In acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din acord-cadru / contract - subsecvent indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a prezentului contract. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 677 400.32 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
FIRE DE SUTURA RESOLBABILE MULTIFILAMENT CU AC ROTUND SI TRIUNGHIULAR
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.2 cu ac rotund de 40 mm , L=90cm cant.min. AC =
   8. 064 -cant. max. AC =16.128 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.2 cu ac triunghiular de 40 mm , L=90cm cant.min. AC =
   8. 640-cant. max. AC =17.280 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.1 cu ac rotund de40 mm , L=90cm cant.min. AC = 10.368 -cant. max. AC = 20736 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.1 cu ac triunghiular de40 mm , L=90cm cant.min. AC =4.608 -cant. max. AC =9.216 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.0 cu ac rotund de40 mm , L=90cm cant.min. AC =4.608 -cant. max. AC =
   9. 216 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.0 cu ac triunghiular de40 mm , L=90cm cant.min. AC =6.336 -cant. max. AC =12.672 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament (PGA) nr.2 /0 cu ac rotund de 30 mm , L= 75cm cant.min. AC =10.368 -cant. max. AC =20.736 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament (PGA) nr.2 /0 cu ac triunghiular 3/8 de 26mm , L= 75cm cant.min. AC =6.336 -cant. max. AC =12.672 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.3 /0 cu ac triunghiular 3/8 de 26mm , L= 75cm cant.min. AC =5.760 -cant. max. AC =11.520 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr. 3/0 cu ac rotund de 26 mm , L= 75cm cant.min. AC =
   9. 792 -cant. max. AC =19584 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.4 /0 cu ac triunghiular 3/8 de 26mm , L= 75cm cant.min. AC =
   4. 032-cant. max. AC =
   8. 064 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr. 4 /0 cu ac rotund de 26 mm , L= 75cm cant.min. AC =
   8. 064 -cant. max. AC =16.128 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA)rapid,nr.2 cu acrotund de40 mm, L=90cm cant.min. AC =2.880 -cant. max. AC =5.760 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA)rapid,nr.1 cu acrotund de40 mm, L=90cm cant.min. AC =5.760 -cant. max. AC =11.520 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA)rapid, nr.2/0 cu ac rotund de30 mm , L=75cm cant.min. AC =1.728 -cant. max. AC =
   3. 456 cant.min. CS = -cant. max. CS = Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA)rapid, nr.3/0 cu ac rotund de30 mm , L=75cm cant.min. AC =
   1. 728 -cant. max. AC =
   3. 456 cant.min. CS = -cant. max. CS =
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 402.894,72 Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
FIRE DE SUTURA RESORBBILE MULTIFILAMENT FARA AC
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.2 fara ac L=150 cm cant.min. AC = 10.368 -cant. max. AC =20.736 cant.min. CS =2.592 -cant. max. CS =5.184 Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.2 fara ac L=400 cm cant.min. AC =28.224 -cant. max. AC =56.448 cant.min. CS =7.056 -cant. max. CS =14.112 Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.1 fara ac L=150 cm cant.min. AC =16.704 -cant. max. AC =38.208 cant.min. CS =4.176 -cant. max. CS =9.552 Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.1 fara ac L=400 cm cant.min. AC =14.976 -cant. max. AC =29.952 cant.min. CS =3.744 -cant. max. CS =7.488 Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.0 fara ac L=150 cm cant.min. AC =12.672 -cant. max. AC = 25.344 cant.min. CS =3.168 -cant. max. CS =6.336 Fir de sutura resorbabil multifilament(PGA) nr.0 fara ac L=400 cm cant.min. AC =12.672 -cant. max. AC =24.000 cant.min. CS =3.168-cant. max. CS =6.000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 833.280,00 Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
FIR DE SUTURA NERESORBABIL MONOFILAMENT POLIPROPILENA CU AC ROTUND SI TRIUNGHIULAR
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Fir de sutura neresorbabil monofilment polipropilena nr. 2/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =21.888-cant. max. AC =43.776 cant.min. CS =5.472 -cant. max. CS =10.944 Fir de sutura neresorbabil monofilment polipropilena nr. 3/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =18.432-cant. max. AC =36.864 cant.min. CS =4.608 -cant. max. CS =9.216 Fir de sutura neresorbabil monofilament polipropilena nr. 5/0 cu ac triunghiular 3/8 , de 13-15 mm , L=75 cm cant.min. AC =7.200 -cant. max. AC =14.400 cant.min. CS =1.800 -cant. max. CS =3.600 Fir de sutura neresorbabil monofilament polipropilena nr. 4/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =14.400 -cant. max. AC =28.800 cant.min. CS =3.600 -cant. max. CS =7.200 Fir de sutura neresorbabil monofilment polipropilena nr. 3/0 cu ac rotund 1/2, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =
   2. 880 -cant. max. AC =5.760 cant.min. CS =720 -cant. max. CS =1.440 Fir de sutura neresorbabil monofilment polipropilena nr. 4/0 cu ac rotund 1/2, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =5.184 -cant. max. AC =10.368 cant.min. CS =1.296 -cant. max. CS =2.592 Fir de sutura neresorbabil monofilament polipropilena nr. 5/0 cu ac rotund , de 13-15 mm , L=75 cm cant.min. AC =5.184 -cant. max. AC =10.368 cant.min. CS =1.296 -cant. max. CS =2.592 Fir de sutura neresorbabil monofilment polipropilena nr. 6/0 cu ac rotund 1/2, de 13-15 mm, L=75 cm cant.min. AC =1.728 -cant. max. AC =3.456 cant.min. CS =432 -cant. max. CS =864 Fir de sutura neresorbabil monofilament polipropilena nr. 5/0cu cu 2 ace rotunde ,ac 3/8, de 13 mm, L=90cm cant.min. AC =3.456 -cant. max. AC =6.912 cant.min. CS =864 -cant. max. CS =1.728 Fir de sutura neresorbabil monofilament polipropilena nr. 6/0cu cu 2 ace rotunde ,ac 3/8, de 13 mm, L=90cm cant.min. AC =4.608 -cant. max. AC =9.216 cant.min. CS =1.152 -cant. max. CS =2.304 Fir de sutura neresorbabil monofilament polipropilena nr. 7/0cu cu 2 ace rotunde ,ac 3/8, de 13 mm, L=90cm cant.min. AC =4.032 -cant. max. AC =8.064 cant.min. CS =1.008 -cant. max. CS =2.016
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 667.440,00 Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
MASCA CPAP ORO-NAZALA SILICON
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33171100 Instruments pour l'anesthÈsie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Masca CPAP oro-nazala silicon cant.min. AC =720 -cant. max. AC =4.800 cant.min. CS =180 -cant. max. CS =200
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 140.000,00 Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
MANUSI ATA
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33920000 ...quipement et fournitures pour autopsie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Manusi ata cant.min. AC =1.920 -cant. max. AC =
   3. 840 cant.min. CS =480 -cant. max. CS =960
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 14.400,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
AC INJECTARE MIN 230 mm
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ac injectare min 230 mm cant.min. AC =96 -cant. max. AC = 480 cant.min. CS =24 -cant. max. CS =120
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 72.000,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACE TRIUNCHIULARE, ROTUNDE SI CURBE
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ace chirurgicale triunghiulare 3/8 piele, hernie, muschi, aponevroza, lungimea acului 60 mm. cant.min. AC = -cant. max. AC = 288 576 cant.min. CS = -cant. max. CS =72 144 Ace chirurgicale triunghiulare 3/8 piele, hernie, muschi, aponevroza, lungimea acului 45 mm. cant.min. AC = -cant. max. AC = 384 768 cant.min. CS = -cant. max. CS =96 192 Ace chirurgicale triunghiulare 3/8 piele, hernie, muschi, aponevroza, lungimea acului 38mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 384 768 cant.min. CS = -cant. max. CS =96 192 Ace chirurgicale triunghiulare 3/8 piele, hernie, muschi, aponevroza, lungimea acului 30mm cant.min. AC = -cant. max. AC =384 768 cant.min. CS = -cant. max. CS =96 192 Ace chirurgicale triunghiulare 3/8 piele, hernie, muschi, aponevroza, lungimea acului 27 mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 384 768 cant.min. CS = -cant. max. CS =96 192 Ace chirurgicale triunghiulare 3/8 piele, hernie, muschi, aponevroza, lungimea acului 24 mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 384 768 cant.min. CS = -cant. max. CS =96 192 Ace chirurgicale triunghiulare 3/8 piele, hernie, muschi, aponevroza, lungimea acului 20 mm. cant.min. AC = -cant. max. AC = 96 192 cant.min. CS = -cant. max. CS =24 48 Ace chirurgicale rotunde 1/2 hernie, munschi, aponevroza, lungime ac 45 mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 192 384 cant.min. CS = -cant. max. CS =48 96 Ace chirurgicale rotunde 1/2 hernie, munschi, aponevroza, lungime ac 35 mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 192 384 cant.min. CS = -cant. max. CS =48 96 Ace chirurgicale rotunde 1/2 hernie, munschi, aponevroza, lungime ac ac 28 mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 192 384 cant.min. CS = -cant. max. CS =48 96 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 52 mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 288 576 cant.min. CS = -cant. max. CS =72 144 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 45 mm cant.min. AC = -cant. max. AC = 288 576 cant.min. CS = -cant. max. CS =72 144 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 40 mm cant.min. AC =288-cant. max. AC =576 cant.min. CS =72 -cant. max. CS =144 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 38 mm cant.min. AC =288-cant. max. AC =576 cant.min. CS =72 -cant. max. CS =144 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 30 mm cant.min. AC =288 -cant. max. AC = 576 cant.min. CS =72 -cant. max. CS =144 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 27 mm cant.min. AC = 288 -cant. max. AC =576 cant.min. CS = 72-cant. max. CS =144 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 24 mm cant.min. AC =288 -cant. max. AC =576 cant.min. CS =72 -cant. max. CS =144 Ace chirurgicale curbe , lungimea acului 17 mm cant.min. AC =192-cant. max. AC =384 cant.min. CS =48 -cant. max. C=96
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 264.414,72 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACE BIOPSIE
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33920000 ...quipement et fournitures pour autopsie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ace biopsie mielocan cant.min. AC = 336-cant. max. AC =720 cant.min. CS =84 -cant. max. CS =180 Ace punctie biopsie prostatica BIOPSY GUN GALLINI 18G cant.min. AC = 480 -cant. max. AC =960 cant.min. CS =120 -cant. max. CS =240 Ace chirurgicale sutura postmortem, drepte si curbe cant.min. AC =480 -cant. max. AC =960 cant.min. CS =120-cant. max. CS =240
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 44.400,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
OCHELARI PROTECTIE NOU NASCUTI
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ochelari protectie NN (cu suport cefalic marimea S-Circumferinta 20-28 cm cant.min. AC =960 -cant. max. AC =
   3. 360 cant.min. CS =240 -cant. max. CS =840 Ochelari protectie NN (cu suport cefalic marimea M-Circumferinta 20-28 cm cant.min. AC =960 -cant. max. AC =3.360 cant.min. CS =240 -cant. max. CS =840 Ochelari protectie NN (cu suport cefalic marimea L-Circumferinta 30- 38 cm cant.min. AC =960 -cant. max. AC =3.360 cant.min. CS =240 -cant. max. CS =840
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 88.200,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
MASCA CPAP SEMISILICON
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33171100 Instruments pour l'anesthÈsie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Masca CPAP semisilicon cant.min. AC =960 -cant. max. AC =3.360 cant.min. CS =240 -cant. max. CS =840
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 336.000,00 Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
MANUSI CHIRURGICALE GINECOLOGICE
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141420 Gants de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Manusi chirurgicale ginecologice X-Tenda nepudrate marimea M cant.min. AC =9.600 -cant. max. AC =38.400 cant.min. CS =2.400 -cant. max. CS =9.600 Manusi chirurgicale ginecologice X-Tenda nepudrate marimea L cant.min. AC =9.600 -cant. max. AC =38.400 cant.min. CS =2.400 -cant. max. CS =9.600 Manusi chirurgicale ginecologice X-Tenda pudrate marimea M cant.min. AC =9.600 -cant. max. AC =38.400 cant.min. CS =2.400 -cant. max. CS =9.600 Manusi chirurgicale ginecologice X-Tenda pudrate marimea L cant.min. AC =9.600 -cant. max. AC =38.400 cant.min. CS =2.400 -cant. max. CS =9.600
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 422.400,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACE INSULINA STILOU INJECTOR
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ace 29G 12mm stilou injector cant.min. AC=14,400-cant. max. AC = 28,800 cant.min. CS =3,600 -cant. max. CS =7,200 Ace 30G 8 mm stilou injector cant.min. AC =14,400 -cant. max. AC =28,800 cant.min. CS =3,600 -cant. max. CS =7,200
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 5,184.00 Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
FIRE DE SUTURA NERESORBABIL MULTIFILAMENT SILK SI NYLON
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Fir de sutura neresorbabil multifilament silk nr. 2/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =2.880 -cant. max. AC =5.760 cant.min. CS = 720 -cant. max. CS =1.440 Fir de sutura neresorbabil multifilament silk nr. 2/0 cu ac rotund 1/2, de 26-30 mm, L=75 cm cant.min. AC =3.456 -cant. max. AC =6.912 cant.min. CS =864 -cant. max. CS =1.728 Fir de sutura neresorbabil multifilament silk nr. 3/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =2.880 -cant. max. AC =
   5. 760 cant.min. CS =720-cant. max. CS =1.440 Fir de sutura neresorbabil multifilament silk nr. 3/0 cu ac rotund 1/2, de 26-30 mm, L=75 cm cant.min. AC =4.032 -cant. max. AC =8.064 cant.min. CS =1.008 -cant. max. CS =2.016 Fir de sutura neresorbabil multifilament silk nr. 6/0 cu ac triunghiular 3/8, de 16,3 mm, L=25-30 cm cant.min. AC =1.728 -cant. max. AC =3.456 cant.min. CS =432 -cant. max. CS =864 Fir de sutura neresorbabil monofilament nylon nr. 8/0 dublu armat cu ac rotund , de 5 mm, L=30 cm cant.min. AC =1.728 -cant. max. AC =
   3. 456 cant.min. CS =432 -cant. max. CS =864 Fir de sutura neresorbabil monofilament nylon nr. 10/0 dublu armat cu ac rotund 3/8, de 5 mm, L=30 cm cant.min. AC =1.728 -cant. max. AC =3.456 cant.min. CS =432 -cant. max. CS =864
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 169.920,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SACI CU MANERE PENTRU CADAVRE
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33940000 ...quipement et fournitures de transport et de conservation des cadavres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Saci cu manere pentru cadavre cant.min. AC =4.800 -cant. max. AC = 28.800 cant.min. CS =1.200 -cant. max. CS =7.200
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 640.800,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
FIRE DE SUTURA RESOLBABIL MONOFILAMENT POLIDIOXANONA CU AC ROTUND SI TRIUNGHIULAR
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Fir de sutura resorbabil monofilment polidioxanona nr. 2/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =5.184 -cant. max. AC =10.368 cant.min. CS =1.296-cant. max. CS =2.592 Fir de sutura resorbabil monofilment polidioxanona nr. 3/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =6.336-cant. max. AC =12.672 cant.min. CS =1.584 -cant. max. CS =3.168 Fir de sutura resorbabil monofilment polidioxanona nr. 3/0 cu ac rotund 1/2 de 20-26 mm, L=75 cm cant.min. AC =2.880 -cant. max. AC =5.760 cant.min. CS =720 -cant. max. CS =1.440 Fir de sutura resorbabil monofilment polidioxanona nr. 4/0 cu ac triunghiular 3/8, de 26 mm, L=75 cm cant.min. AC =2.880 -cant. max. AC =5.760 cant.min. CS =720 -cant. max. CS =1.440 Fir de sutura resorbabil monofilment polidioxanona nr. 4/0 cu ac rotund1/2, de 20-26 mm, L=75 cm cant.min. AC =2.880-cant. max. AC =5.760 cant.min. CS =720-cant. max. CS =1.440
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 86.140,80 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACE GLICEMIE
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ace glicemie cant.min. AC =96,000 -cant. max. AC =384,000 cant.min. CS =24,000 -cant. max. CS =96,000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires VValoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 96,000.00 Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACE CHIRURGICALE INTESTINALE 1/2 CURBE
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 45 mm cant.min. AC =240 -cant. max. AC =480 cant.min. CS =60-cant. max. CS =120 Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 40 mm cant.min. AC =240-cant. max. AC = 480 cant.min. CS =60 -cant. max. CS =120 Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 35 mm cant.min. AC = 240-cant. max. AC =480 cant.min. CS =60-cant. max. CS =120 Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 30 mm cant.min. AC =240-cant. max. AC = 480 cant.min. CS = 60-cant. max. CS =120 Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 25 mm cant.min. AC =240 -cant. max. AC = 480 cant.min. CS = 60-cant. max. CS =120 Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 20 mm cant.min. AC = 240 -cant. max. AC =480 cant.min. CS =60 -cant. max. CS =120 Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 20 mm cant.min. AC =192 -cant. max. AC =384 cant.min. CS =48 -cant. max. CS =96 Ace chirurgicale intestinale 1/2 curbe,lungimea acului 13 mm cant.min. AC = 192-cant. max. AC =384 cant.min. CS =48-cant. max. CS =96
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 55.887,36 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
BOTOSI DISPENCER
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33770000 Articles en papier usage sanitaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Botosi dispencer cant.min. AC =4.800 -cant. max. AC =14.400 cant.min. CS =1.200 -cant. max. CS =3.600
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este
   1. 440,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
FIRE SUTURA POLIAMIDA MULTIFILAMENT CU SI FARA AC
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Fir sutura poliamida multifilament nr.0 cu ac triunghilar 38-40mm ,L=75 cm cant.min. AC =65.088 -cant. max. AC = 130.176 cant.min. CS =16.272 -cant. max. CS =29.832 Fir sutura poliamida multifilament nr.1 cu ac triunghiular 38-40mm, L=75 cm cant.min. AC =31.104 -cant. max. AC =62.208 cant.min. CS =7.776 -cant. max. CS =14.256 Fir sutura poliamida multifilament nr.2/0 cu ac rotund 26-30mm, L=75 cm cant.min. AC =
   5. 760 -cant. max. AC = 11.520 cant.min. CS =1.440 -cant. max. CS =2.640 Fir sutura poliamida multifilament nr.0, L=400cm cant.min. AC =31.104 -cant. max. AC =62.208 cant.min. CS =7.776 -cant. max. CS =14.256 Fir sutura poliamida multifilament nr.1, L=400 cm cant.min. AC =5.760 -cant. max. AC =11.520 cant.min. CS =1.440 -cant. max. CS =2.640 Fir sutura poliamida multifilament nr.2, L=400 cm cant.min. AC =48.960 -cant. max. AC = 97.920 cant.min. CS =12.240 -cant. max. CS =22.440 Fir sutura poliamida multifilament nr.2/0, L=400cm cant.min. AC =5.760 -cant. max. AC = 11.520 cant.min. CS =1.440 -cant. max. CS =2.640 Fir sutura poliamida multifilament nr.3/0, L=400 cm cant.min. AC =34.560 -cant. max. AC =69.120 cant.min. CS =8.640 -cant. max. CS =15.840 Fir sutura poliamida multifilament nr.4/0, L=400 cm cant.min. AC =27.168 -cant. max. AC =54.336 cant.min. CS =6.792 -cant. max. CS =12.452
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 938.608,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACE SPINALE
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Ace spinale 20 G 0,7X90 mm cant.min. AC =16.800 -cant. max. AC = 33.600 cant.min. CS =4.200 -cant. max. CS=8.400 Ace spinale 22 G 0,9X90 mm cant.min. AC = 19.200-cant. max. AC =48.000 cant.min. CS =4.800 -cant. max. CS =12.000 Ace spinale 25G 0,50 x 88 mm cant.min. AC =3600 -cant. max. AC =9.600 cant.min. CS =900 -cant. max. CS =2.400 Ace spinale 26 G 0,45 x 88 mm cant.min. AC =3.600 -cant. max. AC =9.600 cant.min. CS =900 -cant. max. CS =2.400 Ace spinale 27 G 0,40 x 88 mm cant.min. AC =
   2. 400-cant. max. AC =
   4. 800 cant.min. CS =600 -cant. max. CS =1.200 Ace spinale 22 G 0,70 x 120 mm cant.min. AC =3.600 -cant. max. AC =
   9. 600 cant.min. CS =900 -cant. max. CS =2.400 Ace spinale 25G 0,50 x 120 mm cant.min. AC =3.600 -cant. max. AC =
   9. 600 cant.min. CS =900 -cant. max. CS =2.400 Ace spinale 22 G 0,70 x 88 mm cant.min. AC =3.600 -cant. max. AC=9.600 cant.min. CS =900-cant. max. CS =2.400 Ace spinale 25G 0,50 x 88 mm cant.min. AC =3.600 -cant. max. AC =
   9. 600 cant.min. CS =900-cant. max. CS =2.400
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 323.112,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
SISTEM PERIPROTETIC
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33183100 Implants orthopÈdiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
MAGAZIA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA
II.2.4) Description des prestations:
Placa periprotetica din titan cant.min. AC = 48 -cant. max. AC =96 cant.min. CS =12 -cant. max. CS =24 Cablu cu sigiliu din titan cant.min. AC = 48-cant. max. AC =96 cant.min. CS =12 -cant. max. CS =24
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 42.480,00 ron Cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ACE SERINGA
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables mÈdicaux 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
Depozitul Spitalului Judetean de Urgenta Braila
II.2.4) Description des prestations:
ACE SERINGA G 18
   1. 2 X 40 mm cant.min. AC =576,000 -cant. max. AC = 2,592,000 cant.min. CS = 144,000 -cant. max. CS = 648,000 ACE SERINGA G21 0,8 X 40 mm cant.min. AC =384,000 -cant. max. AC =1,488,000 cant.min. CS =96,000 -cant. max. CS =372,000 Ace seringa G21 0,8 X 50 mm cant.min. AC =120,000 -cant. max. AC = 288,000 cant.min. CS =30,000 -cant. max. CS = 72,000 ACE SERINGA G23 0,60 X 30mm cant.min. AC =120,000 -cant. max. AC = 384,000 cant.min. CS =30,000 -cant. max. CS =96,000 ACE SERINGA G24 0,55 X 25mm cant.min. AC =57,600 -cant. max. AC =144,000 cant.min. CS =14,400 -cant. max. CS =36,000 ACE SERINGA G25 0,60 X 25mm cant.min. AC =120,000 -cant. max. AC =288,000 cant.min. CS =30,000 -cant. max. CS =72,000 ACE SERINGA G26 0,45 x 16mm cant.min. AC=96,000 -cant. max. AC = 288,000 cant.min. CS =24,000 -cant. max. CS =72,000
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza ca va fi incheiat este 205,200.00 ron cantitatea maxima A.C reprezinta cantitatea estimata pentru posibilele suplimentari conform art.art. 221 din Legea 98/2016
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 179-465387
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 8
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 20
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 372
Lot n : 19 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRIMEX MEDICAL NumÈro national d'identification: RO 12958261 Adresse postale: Strada Sf'ntul Petru Tei, Nr. 44-46, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020359 Pays: Roumanie Courriel: primexmedical@gmail.com TÈlÈphone: +40 212532679 Fax: +40 212522900 Adresse internet: www.primexmedical.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 57 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 46 080.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 359
Lot n : 16 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ARTISANA MEDICAL S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 22742850 Adresse postale: Strada Teleajen, Nr. 50, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021468 Pays: Roumanie Courriel: office@artisana.ro TÈlÈphone: +40 0212522418 Fax: +40 0212522419 Adresse internet: www.artisana.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 360 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 604 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 356
Lot n : 18 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS NumÈro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro TÈlÈphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 689 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 671 168.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 382
Lot n : 21 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DRAEGER ROMANIA NumÈro national d'identification: RO 2836925 Adresse postale: Strada Daniel Danielopolu, Nr. 42, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014314 Pays: Roumanie Courriel: monica.tasca@draeger.com TÈlÈphone: +40 0212331060 Fax: +40 0212331130
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 352 800.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 120 153.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 354
Lot n : 12,9,11 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 27 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 27 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 27
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TOP TRADE MEDICAL NumÈro national d'identification: 24168606 Adresse postale: Strada VIGILENTEI, Nr. 6, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050129 Pays: Roumanie Courriel: TOPTRADEMEDICAL@GMAIL.COM TÈlÈphone: +4 0213186775 Fax: +4 0213186775 Adresse internet: www.top-medicale.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 689 022.37 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 177 349.76 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 384
Lot n : 22 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL ORTOVIT NumÈro national d'identification: RO 9625593 Adresse postale: Strada Miron Costin, Nr. 8, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011098 Pays: Roumanie Courriel: office@ortovit.eu TÈlÈphone: +40 0212228067/ +40 0212228068/ +40 0212228069 Fax: +40 0212228072 Adresse internet: www.ortovit.eu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 169 920.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 152 640.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 381
Lot n : 10 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VODIMEDICOR S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4133530 Adresse postale: Strada Brezeanu Iancu, Nr. 15, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031477 Pays: Roumanie Courriel: vodimedicor@yahoo.com TÈlÈphone: +40 213125120 Fax: +40 213125120 Adresse internet: www.vodimedicor.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 333 120.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 621 570.56 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 363
Lot n : 7 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.BRAUN MEDICAL NumÈro national d'identification: RO 11080242 Adresse postale: Strada Bernd Braun, Nr. 1 Ville: Sanandrei Code NUTS: RO424 Timi? Pays: Roumanie Courriel: beatrix.velimirovici@bbraun.com TÈlÈphone: +40 0256284905/+40 0256284906 Fax: +40 0256284907 Adresse internet: www.bbraun.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 292 448.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 214 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 357
Lot n : 2 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDITECH CMA NumÈro national d'identification: RO 14238283 Adresse postale: Strada Sem?n?torului, Nr. 7 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700551 Pays: Roumanie Courriel: meditechcma@yahoo.com TÈlÈphone: +40 332102764 Fax: +40 332102764 Adresse internet: www.emeditech.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 384 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 34 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 371
Lot n : 13,14 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689 Fax: +40 0332800805
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 775 424.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 850 198.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 373
Lot n : 17 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DR COLOS MEDICAL NumÈro national d'identification: 41808624 Adresse postale: Strada ?endrea, Hatman, Nr. 17 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700613 Pays: Roumanie Courriel: colosmedical@yahoo.com TÈlÈphone: +40 741650280
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 563 200.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 295 712.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 361
Lot n : 15 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 9
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TMS - TOP MEDICAL SUPPLIER NumÈro national d'identification: RO 26950950 Adresse postale: Strada Splaiul Unirii , Nr. 86, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040038 Pays: Roumanie Courriel: office@topmedicals.ro TÈlÈphone: +40 0213313333 Fax: +40 0213313334 Adresse internet: www.topmedicals.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 344 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 386 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 362
Lot n : 5,6 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Euroexpand Impex NumÈro national d'identification: RO 13076876 Adresse postale: Strada Ha?egului, Nr. 46 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410236 Pays: Roumanie Courriel: office@medicalexpand.ro TÈlÈphone: +40 259447153 Fax: +40 259447153
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 834 109.44 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 96 768.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 380
Lot n : 1 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ESA EXCLUSIVESHOP NumÈro national d'identification: 39959242 Adresse postale: Strada Gl?di?ei, Nr. 42, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041211 Pays: Roumanie Courriel: contact@esa-med.ro TÈlÈphone: +04 754452237
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 820 800.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 273 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 368
Lot n : 4 IntitulÈ:
CONSUMABILE MEDICALE
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RS Medical Line NumÈro national d'identification: 39579618 Adresse postale: Strada STRADA FRUMOASA, Nr. 54, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: rsmedicalline@gmail.com TÈlÈphone: +40 749794032
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 288 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 132 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: BIROUL JURIDIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA Adresse postale: SOS, BUZAULUI; NR.2.
Ville: Braila Code postal: 810325 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 0239693868 Adresse internet: www.spitalbraila.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Roumanie-Br?ila: Consommables mÈdicauxType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33141121 - Sutures chirurgicales 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141420 - Gants de chirurgie 
33171100 - Instruments pour l'anesthésie 
33183100 - Implants orthopédiques 
33770000 - Articles en papier à usage sanitaire 
33920000 - Équipement et fournitures pour autopsie 
33940000 - Équipement et fournitures de transport et de conservation des cadavres