Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov:Services de nettoyage

2023/S 227-714738  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Bra?ov: Services de nettoyage 2023/S 227-714738 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV NumÈro national d'identification: 4317495 Adresse postale: M Kogalniceanu nr. 7 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500090 Pays: Roumanie Point(s) de contact: STEFANIA HARLAB Courriel: Achizitii.Publice.BV@anaf.ro TÈlÈphone: +40 268308434 Fax: +40 268547730 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anaf.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Servicii de curatenie la DGRFP Brasov si structurile subordonate NumÈro de rÈfÈrence: 4317495_2023_PAAPD1394823
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Valoarea estimat? a achizi?iei pentru serviciile de cur??enie este:
   2. 389.968,00 lei RON (f?r? TVA)(conform anexa A) pentru intervalul 01.05.2023-31.12.2023) ?i se compune din contravaloarea estimat?, lunar? a prest?rii de servicii de cur??enie (manoper?) ?i din valoarea estimat? a materialelor de cur??enie solicitate conform caietului de sarcini. Contractul poate fi prelungit pentru primele 4 luni din anul 2024, func?ie de alocatiile bugetare.Valoarea estimata pentru optiunea de prelungire pentru cele 4 luni din anul 2024 este de
   1. 194.984,00 lei, valoarea totala estimata pentru 12 luni , respectiv 01.05.2023-30.04.2024, este de
   3. 584.952,00 lei. Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este: 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 525 075.86 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Serviciul Fiscal Orasanesc Gheorgheni
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Serviciul Fiscal Orasanesc Gheorgheni
II.2.4) Description des prestations:
servicii de curatenie la sediul SFO Gheorgheni valoare pana la 31.12.2023 - 24.480,00 lei - pt 8 luni cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2024 -val. 36.720,00 Val estimata 8 luni = 24.480,00 lei Val estimata 12 luni = 36.720,00 lei Garantie de participare = 240,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Gbex - 5%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP SIBIU
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
JUD. SIBIU
II.2.4) Description des prestations:
LOT
   5.  Sedii Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice situate Ón jude?ul SIBIU
   5. 1 Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Sibiu, Calea Dumbravii nr. 17, Sibiu, jud. Sibiu;
   5. 2 Serviciul Fiscal Municipal Medias,str. I. C. Bratianu nr. 3, Medias, jud. Sibiu;
   5. 3 Serviciul Fiscal Orasenesc Agnita , str. 1 Decembrie nr. 2, Agnita, jud. Sibiu;
   5. 4 Serviciul Fiscal Orasenesc Avrig , str. Ghorghe Lazar nr. 41, Avrig, jud. Sibiu;
   5. 5 Serviciul Fiscal Orasenesc Saliste , str. Bucuresti nr. 972, Saliste, jud. Sibiu;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
contract pana la data de 31.12.2023 cu prelungire 4 luni in anul 2024 Val estimata 8 luni =456.816,00 lei Val estimata 12 luni = 685.224,00 lei Garantie de participare = 4500,00 lei
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Garantie de buna executie 5%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP Harghita- Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
jud. HARGHITA
II.2.4) Description des prestations:
SFM Odorheiu Secuiesc str. Morii nr. 5, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
contract pana la data de 31.12.2023 cu prelungire 4 luni in anul 2024 Val estimata 8 luni = 43.344,00lei Val estimata 12 luni = 65.016,00 Garantie de participare = 430 lei
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires garantie de buna executie 5 %
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sedii Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice situate Ón jude?ul Harghita- Serviciul Fiscal Municipal Toplita- Strada Nicolae B?lcescu nr.59.
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
LOTUL
   8. Sedii Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice situate Ón jude?ul Harghita- Serviciul Fiscal Municipal Toplita- Strada Nicolae B?lcescu nr.59.
II.2.4) Description des prestations:
LOTUL
   8. Sedii Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice situate Ón jude?ul Harghita- Serviciul Fiscal Municipal Toplita- Strada Nicolae B?lcescu nr.59.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
contract pana 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2024 Val estimata 8 luni = 22.944,00lei Val estimata 12 luni = 34.416,00 lei Garantie de participare =220,00 lei
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Garantie de buna executie 5% din valaorea contractului fara TVA.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de curatenie Brasov - DGRFP si structurile subordonate
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Brasov-sediul DGRFP BRASOV si structurile subordonate
II.2.4) Description des prestations:
lot 1- BRASOV DGRFP BRASOV Serviciul Fiscal Fagaras Serviciul Fiscal Codlea Serviciul Fiscal Sacele Serviciul Fiscal Rupea Serviciul Fiscal Victoria Serviciul Fiscal Zarnesti Serviciul Fiscal Rasnov AJFP Brasov Inspectie Fiscala Magazin Valorificari Vlahuta 59
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
contractul se va incheia pana 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2024 Val estimata 8 luni =581.136,00 lei Val estimata 12 luni = 871.704,00 lei Garantie de participare =5800 lei
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Garantie de buna executie 5%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP Alba
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
judetul Alba
II.2.4) Description des prestations:
LOT
   2.  Sedii Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice situate Ón jude?ul ALBA
   2. 1 Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Alba,str. Primaverii nr. 10, Alba-Iulia, jud. Alba;
   2. 2 Serviciul Fiscal Municipal Aiud, str. Simion Barnutiu nr. 8, Aiud, jud. Alba;
   2. 3 Serviciul Fiscal Municipal Blaj, str. Mitropolit Ioan Vancea nr. 2, Blaj, jud. Alba;
   2. 4 Serviciul Fiscal Orasenesc Campeni , str. Revolutiei 1848 nr. 1, Campeni, jud. Alba;
   2. 5 Serviciul Fiscal Orasenesc si Trezorerie Cugir, str. 21 Decembrie 1989 nr. 56, Cugir, jud. Alba;
   2. 6 Serviciul Fiscal Municipal Sebes (sediul SFM, str. Mihai Viteazul nr. 2, Sebes, jud. Alba + TREZORERIE;
   2. 7 Serviciul Fiscal Orasenesc Zlatna , str. Valea Morilor nr.1, Zlatna, jud. Alba;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
contractul se va incheia pana 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2024 Val estimata 8 luni =458.256,00 lei Val estimata 12 luni =687.384,00 lei Garantie de participare = 4500 lei
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Garantia de buna executie 5%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP COVASNA
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
JUD COVASNA
II.2.4) Description des prestations:
LOT
   3.  Sedii Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice situate Ón jude?ul COVASNA
   3. 1 Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Covasna , str. Jozef Bem nr. 9, Sf. Gheorghe, jud Covasna;
   3. 2 Serviciul Fiscal Municipal Tg. Secuiesc , str. Kossuth Lajos nr. 10, Tg. Secuiesc, jud. Covasna;
   3. 3 Serviciul Fiscal Orasenesc Baraolt, str. Libertatii nr. 19, Baraolt, jud. Covasna;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
contract pana la darta de 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2024 Val estimata 8 luni =238.752,00 lei Val estimata 12 luni =358.128,00 lei Garantie de participare =2300,00 lei
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires garantie de buna executie 5%
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP MURES
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
JUD.MURES
II.2.4) Description des prestations:
LOT
   4.  Sedii Direc?ia General? Regional? a Finan?elor Publice situate Ón jude?ul MURES
   4. 1 Administra?ia Jude?ean? a Finan?elor Publice Mures , str. Gh.Doja nr. 1-3, Tg. Mures, jud. Mures;
   4. 2 Serviciul Fiscal Municipal Sighisoara, str.1 Decembrie 1918 nr. 37-39, Sighisoara, jud. Mures;
   4. 3 Serviciul Fiscal Municipal Reghin , Reghin, jud. Mures;
   4. 4 Serviciul Fiscal Municipal Tarnaveni, str. Republicii nr. 30, Tarnaveni, jud. Mures;
   4. 5 Serviciul Fiscal Orasenesc Ludus , str. Republicii nr. 25, Ludus, jud. Mures;
   4. 6 Serviciul Fiscal Orasenesc Sovata , str. Principala nr. 159, Sovata, jud. Mures;
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
contractul se va incheia pana 31.12.2023 cu posibilitate de prelungire 4 luni in anul 2024 Val estimata 8 luni = 564.240,00 lei Val estimata 12 luni =846.360,00 lei Garantie de participare = 5600,00 lei
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires garantie de buna executie 5%
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 035-102227
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7593
Lot n : 1 IntitulÈ:
Servicii de curatenie Brasov - DGRFP si structurile subordonate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RCT STARK NumÈro national d'identification: RO 19344986 Adresse postale: Strada PIATRA DE MOARA , Nr. 6 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540474 Pays: Roumanie Courriel: manager@curateniemures.ro TÈlÈphone: +40 756088332 Adresse internet: www.curateniemures.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 581 136.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 450 136.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7594
Lot n : 2 IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP Alba
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: K1 TOT S.R.L.
NumÈro national d'identification: 32677449 Adresse postale: Strada Burdujeni, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032726 Pays: Roumanie Courriel: dumachita@yahoo.co.uk TÈlÈphone: +40 216425328 Fax: +40 216425328
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 458 256.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 268 580.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7601
Lot n : 8 IntitulÈ:
Serviciul Fiscal Orasanesc Gheorgheni
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TORVAN TRADE NumÈro national d'identification: RO 22683680 Adresse postale: Strada Fr??iei, Nr. 26 Ville: Miercurea-Ciuc Code NUTS: RO124 Harghita Code postal: 530162 Pays: Roumanie Courriel: office@curatenieharghita.rom TÈlÈphone: +40 742529554 Adresse internet: www.curatenieharghita.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 24 480.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 17 430.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7599
Lot n : 6 IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP Harghita- Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALFA&OMEGA GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 22675017 Adresse postale: Strada Crizantemelor, Nr. 10 Ville: Alba Iulia Code NUTS: RO114 Maramure? Code postal: 510215 Pays: Roumanie Courriel: office@alfaomegagrup.ro TÈlÈphone: +40 358105133 Fax: +40 358105133 Adresse internet: www.alfaomegagrup.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 43 344.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 39 373.16 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7596
Lot n : 4 IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP MURES
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: K1 TOT S.R.L.
NumÈro national d'identification: 32677449 Adresse postale: Strada Burdujeni, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032726 Pays: Roumanie Courriel: dumachita@yahoo.co.uk TÈlÈphone: +40 216425328 Fax: +40 216425328
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 564 240.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 279 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7595
Lot n : 3 IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP COVASNA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: K1 TOT S.R.L.
NumÈro national d'identification: 32677449 Adresse postale: Strada Burdujeni, Nr. 1, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032726 Pays: Roumanie Courriel: dumachita@yahoo.co.uk TÈlÈphone: +40 216425328 Fax: +40 216425328
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 238 752.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 158 086.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 7597
Lot n : 5 IntitulÈ:
Servicii de curatenie AJFP SIBIU
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RCT STARK NumÈro national d'identification: RO 19344986 Adresse postale: Strada PIATRA DE MOARA , Nr. 6 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540474 Pays: Roumanie Courriel: manager@curateniemures.ro TÈlÈphone: +40 756088332 Adresse internet: www.curateniemures.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 456 816.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 311 970.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura vor fi completate in SEAP in mod direct, dup? autentificare in sistem, de catre fiecare participant. Solicitarile de clarificari se vor adresa EXCLUSIV in SEAP sectiunea Intrebari. In cazul ofertei comune toti semnatarii acordului de asociere vor completa cate un DUAE separat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón urma aplicarii criteriului de atribuire. Ofertantii Ó?i asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea ofertei incarcate in SEAP. Toate documentele depuse in SEAP (indiferent de natura acestora si momentul depunerii lor, de ex. Oferta, solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire ?i raspunsurile la solicitarile de clarificari adresate de comisia de evaluare) se vor transmite semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Modul de departajare a ofertelor cu pre?uri egale se va face astfel: OEn cazul Ón care comisia de evaluare constat? c? au fost depuse/introduse Ón SEAP mai mult de dou? oferte admisibile cu pre?uri egale la ofertan?ii clasa?i pe locul 1, autoritatea contractant? va transmite o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare Ómbun?t??ite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite r?spunsul lor off-line (doar dac? nu exist? facilit??i tehnice de reofertare criptat? Ón SEAP) caz Ón care contractul va fi atribuit ofertantului care are pre?ul cel mai sc?zut. Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr.182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Informatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le confera caracterul de confidentialitate. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Servicii de curatenie la DGRFP Brasov si structurile subordonate 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage