Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Brad: Équipements de protection

2021/S 65-164794  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Brad: Équipements de protection 2021/S 065-164794 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Numéro national d'identification: 4634256 Adresse postale: Str. M?gura nr. 25 Ville: Brad Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 335200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Birou achizi?ii Courriel: sanatoriul.brad@yahoo.com Téléphone: +40 254611050 Fax: +40 254612282 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.smii-brad.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sanatoriu subordine CJ
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ia de echipamente de protec?ie medical Numéro de référence: PAAP_2021_2
II.1.2) Code CPV principal 18143000 Équipements de protection
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitionarea de echipamente de protectie medicala in anul 2021, prin încheierea de acorduri-cadru pe o perioad de 12 luni, in conformitate cu specificatiile si cantitatile din caietul de sarcini, astfel: - lot 1 - manusi de protectie marimea M; - lot 2 - manusi de protectie marimea S; - lot 3 - masca protectie FFP3; - lot 4 - masca chirurgicala simpla; - lot 5 - combinezon de unica folosinta; - lot 6 - botosi de protectie tip cisma; - lot 7 - protector incaltaminte - botosi cu elastic; - lot 8 - bonete medicale de unica folosinta; - lot 9 - manusi chirurgicale sterile marimea 6; - lot 10 - manusi chirurgicale sterile marimea 7,5; - lot 11 - manusi chirurgicale sterile marimea 8,5; - lot 12 - ochelari de protectie; - lot 13 - viziere; - lot 14 - halat vizitator de unica folosinta. Num?rul de zile pân la care se pot solicita clarific?ri înainte de data-limit de depunere a ofertelor: ?apte zile. Autoritatea contractant va r?spunde, în mod clar ?i complet, la toate solicit?rile de clarific?ri ?i/sau de informa?ii suplimentare primite de la operatorii economici interesa?i cel târziu in a cincea zi înainte de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 372 464.00 RON / Offre la plus élevée: 505 372.00 RON prise en considération
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Manusi chirurgicale sterile marimea
   8. 5
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1 Material Latex din cauciuc natural de inalta calitate C.2. Manusi Latex Chirurgicale Pudrate Sterile C.3. 1 pereche (1 stanga si 1 dreapta) 1 folie interioara pe punga C.4. pudrate C.5. forma anatomica (5 degete) C.6. manseta cu bordura, lungime minim 600 mm C.7. marimi 8,5 C.8.rezistente manevrelor medicale C.9. ambulate individual - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 1200 per Cantitate maxima AC: 2400 per Cantitate minima CS: 300 per Cantitate maxima CS: 600 per Valoare estimata minima contract subsecvent: 600.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 1200.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 2400.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 4800.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 1200.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Manusi de protectie marimea S
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. manusi de examinare de unica folosinta C.2. nesteril C.3. din nitril C.4. nepudrate C.5. forma anatomica (5 degete) C.6. manseta cu bordura, lungime minim 400 mm C.7. rezistente pentru examinari medicale non-invazive, suprafata texturata, clorinate C.8. marcaj CE, Sa fie in conformitate Directiva 93/42/EEC privind Dispozitivele Medicale, categoria III (in conformitate cu Regulamentul UE 2016/425 al Parlamentului Consiliului European privind Echipamentele individuale de protectie) clasa I nesterile, C.9. sa fie in conformitate cu EN 388:2016, EN374-1:2013;EN374-2, EN 374-5:206 ASTM 1671-13, EN420:2010, EN 455-1.2.3.4 manusi medicale pentru unica utilizare. C.10. AQL minim
   1. 5 C.11. ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive): numele produsului, Descriere, cod, valabilitate, lot, dimensiunea. C.12. marimi S C.13. se va prezenta Certifcatul de conformitate emis de un organism notificat care se regaseste pe siteul ec.europa.eu, conform tipurilor de produse certificate. Nu se accepta certificate voluntare. C.14. se va prezenta Declaratia de conformitate in care sa fie precizat standardul EN 455 (pe declara?ie Se va reg?si reprezentantul produc?torului in UE) C.15. se va prezenta Raportul de testare pe standardul EN 455, EN 374-5 C.16. se vor prezenta poze cu produsul. C.17. pentru a se asigura trasabilitatea produsului, denumirile din cele 3 documente trebuie sa fie identice C.18. marcaj: standardul certificat, model/ producator pe produs C.19. termen de valabilitate de minim 18 luni de la data livr?rii - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 2400 buc Cantitate maxima AC: 4800 buc Cantitate minima CS: 600 buc Cantitate maxima CS: 1200 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 300.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 600.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 1200.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 2400.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 600.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ochelari de protectie
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1 Cu protectii laterale late C.2. transparenti C.3. policarbonat C.4. Aerisire directa C.5. tip lentila transparenta C.6. rezistenta la zgarieturi C.7. rezistenta la dezinfectii repetate - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 500 buc Cantitate maxima AC: 1000 buc Cantitate minima CS: 125 buc Cantitate maxima CS: 250 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 750.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 1500.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 3000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 6000.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 1500.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Combinezon de unica folosinta
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. combinezon de unica folosinta C.2. din material ne?esut (100 % polipropilena), microporos, laminat (film polietilena), minim 63 g/m2 C.3. antichimic, antiacid, antistatic, nu contine silicon C.4. cusaturi sigilate cu band protectoare C.5. inchidere prin fermoar si fenta autoadeziva care s nu permit agen?ilor infec?io?i s p?trund Prin materialul fermoarului C.6. cu elastic la gluga, clapa pentru închidere la b?rbie, cu elastic la maini si picioare pentru Etansietate C.7. combinezonul de protec?ie va fi prevazut cu gluga din 3 segmente C.8. captuseala microporoasa respirabila C.9. marimi:XXL- C.10. culoare alba C.11. multiple certificari: EN 14065- Imbracaminte de protectie împotriva produselor chimice lichide, Protectie tip 3 si
   4.  EN 1073 - Imbracaminte de protectie împotriva contaminarii radioactive. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru îmbracamintea de protectie ventilata, împotriva contaminarii cu Particule radioactive EN 14126- Imbracaminte de protectie. Cerinte de performanta si metode de Încercare pentru imbracaminte de protectie împotriva agentilor infectiosi EN 1149 - Imbracaminte de Protectie. Proprietati electrostatice. Partea 1: Metoda de încercare pentru masurarea rezistivitaii de Suprafata EN 13034 - Imbracaminte de protectie împotriva produselor chimice. Cerinte de performante Pentru îmbramintea de protectie chimica care prezinta o protectie limitata împotriva produselor chimice lichide echipamente de tip 6 si tip PB [6] EN 13982-1: Imbracaminte de protectie pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerinte de performanta pentru îmbracamintea de protectie împotriva substantelor chimice, care asigura protectie întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer îmbracaminte tip 5 Combinezon vopsitorie, costum vopsitor, combinezoane Antichimice. C.12. se va prezenta Certificatul de conformitate emis de un organism notificat care se regaseste pe Site-ul ec.europa.eu, conform tipurilor de produse certificate. Nu se accepta certificate voluntare. C.13. se va prezenta Declaratia de conformitate in care sa fie precizat standardul EN 14126 (pe Declara?ie se va reg?si reprezentantul produc?torului in UE) C.14. se va prezenta Raportul de testare pe standardul EN 14126 C.15. pentru a se asigura trasabilitatea produsului, denumirile din cele 3 documente trebuie sa fie Identice. C.16. se vor prezenta poze cu produsul C.17. ambalaj individual vidat, pentru reducerea volumului de depozitare C.18. termen de valabilitate de minim 18 luni de la data livr?rii - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 5000 buc Cantitate maxima AC: 10800 buc Cantitate minima CS: 1250 buc Cantitate maxima CS: 2500 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 45000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 90000.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 180000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 388800.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 90000.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Protector incaltamine - Botosi cu elastic
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. acoperitori pantof C.2.din polietilena C.3.prevazuti cu stringere in elastic C.4.grosime 3G, culoare albastra - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 10000 buc Cantitate maxima AC: 21600 buc Cantitate minima CS: 2500 buc Cantitate maxima CS: 5000 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 500.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 1000.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 2000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 4320.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 1000.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Manusi de protectie marimea M
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. manusi de examinare de unica folosinta C.2. nesterile C.3. din nitril C.4. nepudrate C.5. forma anatomica (5 degete) C.6. manseta cu bordura, lungime minim 400 mm C.7. rezistente pentru examinari medicale non-invazive, suprafata texturata, clorinate C.8. marcaj CE, Sa fie in conformitate Directiva 93/42/EEC privind Dispozitivele Medicale, categoria III (in conformitate cu Regulamentul UE 2016/425 al Parlamentului Consiliului European privind Echipamentele individuale de protectie) clasa I nesterile, C.9. sa fie in conformitate cu EN 388:2016, EN374-1:2013;EN374-2, EN 374-5:206 ASTM 1671-13, EN420:2010, EN 455-1.2.3.4 manusi medicale pentru unica utilizare. C.10. AQL minim
   1. 5 C.11. ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive): numele produsului, Descriere, cod, valabilitate, lot, dimensiunea. C.12. marimi M C.13. se va prezenta Certifcatul de conformitate emis de un organism notificat care se regaseste pe siteul ec.europa.eu, conform tipurilor de produse certificate. Nu se accepta certificate voluntare. C.14. se va prezenta Declaratia de conformitate in care sa fie precizat standardul EN 455 (pe declara?ie Se va reg?si reprezentantul produc?torului in UE) C.15. se va prezenta Raportul de testare pe standardul EN 455, EN 374-5 C.16. se vor prezenta poze cu produsul. C.17. pentru a se asigura trasabilitatea produsului, denumirile din cele 3 documente trebuie sa fie identice C.18. marcaj: standardul certificat, model/ producator pe produs C.19. termen de valabilitate de minim 18 luni de la data livr?rii - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 18000 buc Cantitate maxima AC: 36000 buc Cantitate minima CS: 4500 buc Cantitate maxima CS: 9000 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 2250.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 4500.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 9000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 18000.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 4500.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Masca protectie FFP3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. Masca de protectie pliabila clasa FFP3 / N99 C.2. asigura protectie minim BFE ?98% pentru minim 4 ore C.4. material polipropilen C.5. num?r straturi: 5 C.6. valv expir C.7. destinat adul?i, certificat CE C.8. supapa de respiratie 3M Cool Flow pentru inlaturarea eficienta a caldurii si condensului, oferind o purtare mult mai confortabila. C.9. se va prezenta Certificatul de conformitate emis de un organism notificat care se regaseste pe siteul ec.europa.eu, conform tipurilor de produse certificate. Nu se accepta certificate voluntare. C.10. se va prezenta Declaratia de conformitate in care sa fie precizat standardul EN 149 (pe declara?ie Se va reg?si reprezentantul produc?torului in UE) C.11. se va prezenta Raportul de testare pe standardul EN 149 C.12. pentru a se asigura trasabilitatea produsului, denumirile din cele 3 documente trebuie sa fie identice C.13. se vor prezenta poze cu produsul C.14. marcaj: standardul certificat, model/ producator pe produs C.15. termen de valabilitate de minim 18 luni de la data livr?rii - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 1675 buc Cantitate maxima AC: 10800 buc Cantitate minima CS: 420 buc Cantitate maxima CS: 840 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 12600.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 25200.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 50250.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 324000.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 25200.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Botosi de protectie tip cisma
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. acoperitori de tip cisma C.2. din material ne?esut (100 % polipropilena), microporos, laminat (film polietilena), minim 63 g/m2 C.3. antichimic, antiacid, antistatic, nu contine silicon C.4. cusaturi sigilate cu band protectoare C.5. culoare alba C.6.prindere cu legaturi pe picior C.7.inaltime minima 35 cm - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 10000 buc Cantitate maxima AC: 21600 buc Cantitate minima CS: 2500 buc Cantitate maxima CS: 5000 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 7500.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 15000.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 30000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 64800.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 15000.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Manusi chirurgicale sterile marimea 6
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. Material Latex din cauciuc natural de inalta calitate C.2. Manusi Latex Chirurgicale Pudrate Sterile C.3. 1 pereche (1 stanga si 1 dreapta) 1 folie interioara pe punga C.4. pudrate C.5. forma anatomica (5 degete) C.6. manseta cu bordura, lungime minim 600 mm C.7. marime 6 C.8.rezistente manevrelor medicale C.9. ambulate individual - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 1000 per Cantitate maxima AC: 2000 per Cantitate minima CS: 500 per Cantitate maxima CS: 1000 per Valoare estimata minima contract subsecvent: 1000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 2000.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 2000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 4000.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 2000.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Viziere
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. viziera de protec?ie rabatabila C.2. antiaburire si antireflexie C.3. dispune de sistem de fixare pe cap ajustabil/elastic, care s asigure punerea ?i scoaterea u?oar a Vizierei ?i s asigure men?inerea ferm a vizierei pe fa??, f?r pies din burete sau neopren pentru sprijin pe frunte. C.4. folia ce asigur protec?ia ?i vizibilitatea are o grosime de minim 0,8 mm C.5. dimensiunea foliei este 220 X 330 mm (+/-10cm) C.6. materialul vizierei s fie transparent, rezistent la stropiri ?i pic?turi lichide, precum ?i la impact Cu energie medie, conform SR EN 166 (inclusiv sub forma de aerosoli) C.7. protectie UV conform SR EN 168. C.8. satisfacerea cerin?elor esen?iale de s?n?tate ?i securitate va fi dovedit prin prezentarea Certificatelor de conformitate cu normele: SR EN 166 - Protec?ie individual a ochilor. C.9. la livrare produc?torul trebuie s prezinte o declara?ie de conformitate pe propria r?spundere din Care s rezult c produsele sunt identice cu cele certificat. C.10. la furnizarea produselor se vor prezenta instruc?iuni de utilizare ?i depozitare în limba Român?/englez in format tiparit ?i/sau în format electronic C.11. se va prezenta Certificatul de conformitate emis de un organism notificat care se regaseste pe Site-ul ec.europa.eu, conform tipurilor de produse certificate. Nu se accepta certificate voluntare. C.12. se va prezenta Declaratia de conformitate in care sa fie precizat standardul EN 166 (pe declara?ie Se va reg?si reprezentantul produc?torului in UE) C.13. se va prezenta Raportul de testare pe standardul EN 166, EN 168 C.14. se vor prezenta poze cu produsul C.15. pentru a se asigura trasabilitatea produsului, denumirile din cele 3 documente trebuie sa fie Identice C.16. marcaj CE C.17. termen de valabilitate de minim 18 luni de la data livr?rii - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 500 buc Cantitate maxima AC: 1000 buc Cantitate minima CS: 125 buc Cantitate maxima CS: 250 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 1250.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 2500.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 5000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 10000.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 2500.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Manusi chirurgicale sterile marimea
   7. 5
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. Material Latex din cauciuc natural de inalta calitate C.2. Manusi Latex Chirurgicale Pudrate Sterile C.3. 1 pereche (1 stanga si 1 dreapta) 1 folie interioara pe punga C.4. pudrate C.5. forma anatomica (5 degete) C.6. manseta cu bordura, lungime minim 600 mm C.7. marimi 7,5 C.8.rezistente manevrelor medicale C.9. ambulate individual - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 2250 per Cantitate maxima AC: 9000 per Cantitate minima CS: 560 per Cantitate maxima CS: 1130 per Valoare estimata minima contract subsecvent: 1120.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 2260.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 4500.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 18000.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 2260.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Halat vizitator de unica folosinta
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1.de unica folosinta C.2.din polipropilena netesuta C.3.cu prindere in talie in snur C.4.sa aiba densitate mai mare de 23gr/mp - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 1500 buc Cantitate maxima AC: 7200 buc Cantitate minima CS: 375 buc Cantitate maxima CS: 750 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 1500.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 3000.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 6000.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 28800.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 3000.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bonete medicale de unica folosinta
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1.confectionate din polipropilena netesuta C.2.cu elastic rezistent C.3.sa nu scamoseze C.4.non iritant,sa permita circulatia aerului C.5.rezistente la rupere C.6 Culoare verde - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 7500 buc Cantitate maxima AC: 10800 buc Cantitate minima CS: 1875 buc Cantitate maxima CS: 3750 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 375.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 750.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 1500.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 2160.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 750.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Masca chirurgicala simpla
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad - str. Magura, nr. 25, mun. Brad, jud. Hunedoara
II.2.4) Description des prestations:
C.1. masca de protectie non sterile,de unica folosinta. C.2.compusa din 3 straturi polipropilena pentru protectie aeriana C.3.prevazute cu sistem de ajustare in zona nasului,confectionat din metal C.4.sistem de prindere dupa ureche cu elastic,hipoalergenice C.5.dimensiune 17,5cm/9,5cm C.6.sa fie o bariera eficienta de filtrare aerianana,neiritante C.7.certificare CE,declaratie de comformitate. - in conformitate cu cantitatile specificate in caietul de sarcini- Cantitate minima AC: 12000 buc Cantitate maxima AC: 24000 buc Cantitate minima CS: 3000 buc Cantitate maxima CS: 6000 buc Valoare estimata minima contract subsecvent: 1200.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima contract subsecvent: 2400.00 RON fara TVA Valoare estimata minima acord cadru: 4800.00 RON fara TVA Valoare estimata maxima acord cadru: 9600.00 RON fara TVA Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru: 2400.00 RON fara TVA
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Conf. prev. Art. 74 (3) din legea 98/2016. In conf. cu prev. Ord 1813 / 23.10.2020, Sanatoriul Brad a fost inclus pe Lista unitatilor suport care asigura asistenta pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-COV 2 In vederea asigurarii protectiei si sigurantei personalului si pacientilor, scopul nostru il reprezinta achizi?ionarea cat mai urgenta a echipamentelor de protectie necesare personalului medical in cadrul unitatii implicat in tratarea pacientilor infectati cu virusul SARS-COV
   2. 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 242-596288
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1626
Lot nº: 4 Intitulé:
Masca chirurgicala simpla
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BEST ACHIZITII Numéro national d'identification: 32125703 Adresse postale: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021393 Pays: Roumanie Courriel: tenders@bestachizitii.ro Téléphone: +40 754204322 Fax: +40 374092019
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INEDIT CLEAN TOTAL Numéro national d'identification: RO34397550 Adresse postale: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38 Ville: Catelu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077106 Pays: Roumanie Courriel: maria.rosu@ineditgrup.ro Téléphone: +40 214670292 Fax: +40 318163788 Adresse internet: www.ineditgrup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NERAMO DISTRIBUTION Numéro national d'identification: RO 16174216 Adresse postale: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200689 Pays: Roumanie Courriel: vanzari@neramo.ro Téléphone: +40 72240480 Fax: +40 351814781 Adresse internet: www.neramo.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 600.00 RON Offre la plus basse: 3 360.00 RON / Offre la plus élevée: 3 600.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1642
Lot nº: 12 Intitulé:
Ochelari de protectie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com Téléphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INEDIT CLEAN TOTAL Numéro national d'identification: RO34397550 Adresse postale: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38 Ville: Catelu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077106 Pays: Roumanie Courriel: maria.rosu@ineditgrup.ro Téléphone: +40 214670292 Fax: +40 318163788 Adresse internet: www.ineditgrup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000.00 RON Offre la plus basse: 4 730.00 RON / Offre la plus élevée: 5 250.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1644
Lot nº: 13 Intitulé:
Viziere
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATLAS MEDICAL Numéro national d'identification: 42958255 Adresse postale: Strada Voinicenilor, Nr. 62 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540252 Pays: Roumanie Courriel: contact@atlasmedical.ro Téléphone: +40 753476771 Fax: +40 746611288 Adresse internet: www.atlasmedical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 RON Offre la plus basse: 5 900.00 RON / Offre la plus élevée: 6 900.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1632
Lot nº: 7 Intitulé:
Protector incaltamine - Botosi cu elastic
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATLAS MEDICAL Numéro national d'identification: 42958255 Adresse postale: Strada Voinicenilor, Nr. 62 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540252 Pays: Roumanie Courriel: contact@atlasmedical.ro Téléphone: +40 753476771 Fax: +40 746611288 Adresse internet: www.atlasmedical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com Téléphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INEDIT CLEAN TOTAL Numéro national d'identification: RO34397550 Adresse postale: Strada INDEPENDENTEI, Nr. 38 Ville: Catelu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077106 Pays: Roumanie Courriel: maria.rosu@ineditgrup.ro Téléphone: +40 214670292 Fax: +40 318163788 Adresse internet: www.ineditgrup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 320.00 RON Offre la plus basse: 1 944.00 RON / Offre la plus élevée: 2 376.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1634
Lot nº: 8 Intitulé:
Bonete medicale de unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALISON HAYES (ROMANIA) Numéro national d'identification: RO5222849 Adresse postale: Strada Sos. Bucuresti-Buzau Km 55,2, Nr. FN Ville: Urziceni Code NUTS: RO315 Ialomi?a Code postal: 925300 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@alisonhayes.com Téléphone: +40 372439100
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATLAS MEDICAL Numéro national d'identification: 42958255 Adresse postale: Strada Voinicenilor, Nr. 62 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540252 Pays: Roumanie Courriel: contact@atlasmedical.ro Téléphone: +40 753476771 Fax: +40 746611288 Adresse internet: www.atlasmedical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com Téléphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 500.00 RON Offre la plus basse: 1 080.00 RON / Offre la plus élevée: 1 512.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1624
Lot nº: 3 Intitulé:
Masca protectie FFP3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com Téléphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ARTISANA MEDICAL S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 22742850 Adresse postale: Strada Teleajen, Nr. 50, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021468 Pays: Roumanie Courriel: silvia@artisana.ro Téléphone: +40 212522418 Fax: +40 212522419 Adresse internet: www.artisana.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 324 000.00 RON Offre la plus basse: 90 720.00 RON / Offre la plus élevée: 138 564.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1630
Lot nº: 6 Intitulé:
Botosi de protectie tip cisma
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATLAS MEDICAL Numéro national d'identification: 42958255 Adresse postale: Strada Voinicenilor, Nr. 62 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540252 Pays: Roumanie Courriel: contact@atlasmedical.ro Téléphone: +40 753476771 Fax: +40 746611288 Adresse internet: www.atlasmedical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JOLIDON INTERNATIONAL Numéro national d'identification: RO29974202 Adresse postale: Strada T?b?carilor, Nr. 2A Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400136 Pays: Roumanie Courriel: jolidon.int@gmail.com Téléphone: +40 264419391 Fax: +40 264447869
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 64 800.00 RON Offre la plus basse: 38 880.00 RON / Offre la plus élevée: 47 088.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1640
Lot nº: 11 Intitulé:
Manusi chirurgicale sterile marimea
   8. 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 800.00 RON Offre la plus basse: 3 144.00 RON / Offre la plus élevée: 3 144.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1628
Lot nº: 5 Intitulé:
Combinezon de unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BEST ACHIZITII Numéro national d'identification: 32125703 Adresse postale: Strada Bulevardul Ferdinand I, Nr. 58, Sector: 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021393 Pays: Roumanie Courriel: tenders@bestachizitii.ro Téléphone: +40 754204322 Fax: +40 374092019
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATLAS MEDICAL Numéro national d'identification: 42958255 Adresse postale: Strada Voinicenilor, Nr. 62 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540252 Pays: Roumanie Courriel: contact@atlasmedical.ro Téléphone: +40 753476771 Fax: +40 746611288 Adresse internet: www.atlasmedical.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 388 800.00 RON Offre la plus basse: 191 160.00 RON / Offre la plus élevée: 263 520.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1646
Lot nº: 14 Intitulé:
Halat vizitator de unica folosinta
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRIO - 2 S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4414293 Adresse postale: Strada Padurii, Nr. 6 Ville: Iasi Code NUTS: RO213 Ia?i Code postal: 700397 Pays: Roumanie Courriel: crio2_2005@yahoo.com Téléphone: +40 232210959 / 332800805 / 232211689 Fax: +40 332800805
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALISON HAYES (ROMANIA) Numéro national d'identification: RO5222849 Adresse postale: Strada Sos. Bucuresti-Buzau Km 55,2, Nr. FN Ville: Urziceni Code NUTS: RO315 Ialomi?a Code postal: 925300 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@alisonhayes.com Téléphone: +40 372439100
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JOLIDON INTERNATIONAL Numéro national d'identification: RO29974202 Adresse postale: Strada T?b?carilor, Nr. 2A Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400136 Pays: Roumanie Courriel: jolidon.int@gmail.com Téléphone: +40 264419391 Fax: +40 264447869
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 28 800.00 RON Offre la plus basse: 17 136.00 RON / Offre la plus élevée: 19 008.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1638
Lot nº: 10 Intitulé:
Manusi chirurgicale sterile marimea
   7. 5
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 000.00 RON Offre la plus basse: 11 790.00 RON / Offre la plus élevée: 11 790.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1636
Lot nº: 9 Intitulé:
Manusi chirurgicale sterile marimea 6
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DELUXE CARDS Numéro national d'identification: RO18035010 Adresse postale: Strada C?l?ra?i, Nr. 167, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030615 Pays: Roumanie Courriel: sales@zentrum.ro Téléphone: +40 728252252 Adresse internet: www.zentrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 000.00 RON Offre la plus basse: 2 620.00 RON / Offre la plus élevée: 2 620.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18143000 - Équipements de protection