Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Entretien des routes nationales

2021/S 111-290435  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Bucarest: Entretien des routes nationales 2021/S 111-290435 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Numéro national d'identification: RO 16054368 Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioana Silvia B?rbulescu Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro Téléphone: +40 212643310 Fax: +40 213186650 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Timi?oara
II.1.2) Code CPV principal 45233139 Entretien des routes nationales
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - acorduri-cadru de lucrari avand ca obiect "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I-anul IV pentru DRDP Timisoara". Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II, anul III, anul IV) sunt conform Anexei 2 la caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 162 593 561.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Cunta-Ilia)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Cunta-Ilia) conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.:
   6. 546.720,00 Valoarea garantiei de participare este: 65000.00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Remetea-Nadlac)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Remetea-Nadlac) conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.:
   7. 229.900,00 Valoarea garantiei de participare este: 72000.00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Arad
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Arad conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.:
   6. 608.500,00 Valoarea garantiei de participare este: 66000.00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Ilia-Remetea)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Ilia-Remetea) conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.:
   3. 840.000,00 Valoarea garantiei de participare este: 38000.00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Deva
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Deva conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.:
   6. 348.514,00 Valoarea garantiei de participare este: 63000.00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Caransebes
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Caransebes conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.:
   4. 337.167,00 Valoarea garantiei de participare este: 43000.00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Timisoara
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Timisoara conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 14.063.925,00 Valoarea garantiei de participare este: 140000.00 RON.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Orsova
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233139 Entretien des routes nationales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru Lucrari de intretinere curenta pe timp de vara: "Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Orsova conform Anexei 2 la Caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent, lei fara T.V.A.: 15.589.860,00 Valoarea garantiei de participare este: 155000.00 RON.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 040-088449
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/136 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 206 243.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 206 243.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/94 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 704 900.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 704 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/49 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 7 Orsova, aferent Acordului-cadru nr. 550/186/31.08.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 799 122.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 799 122.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/336 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 315 558.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/287 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 589 604.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/282 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 53 268.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/278 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 133 580.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/264 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 449 930.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/207 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 3A1(Remetea-Nadlac)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 419 910.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/208 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 259 032.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/75 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 3A1(Remetea-Nadlac)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 290 410.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/74 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 2 A1(Ilia-Remetea)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 16 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/73 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 1 A1(Cunta-Ilia)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 369 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/80 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 097 940.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/79 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 225 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/78 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 441 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/77 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare-Lot 5 Caransebes
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 222 880.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/76 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/04/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 612 250.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 612 250.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/23 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/02/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 132 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/22 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/02/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 265 140.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/288 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 188 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/287 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 5, Camera
   5. 14, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: strabag@yahoo.com Téléphone: +40 214034387 Fax: +40 256224054 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 36 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/263 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 5, Camera
   5. 14, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: strabag@yahoo.com Téléphone: +40 214034387 Fax: +40 256224054 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 426 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/264 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 411 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/221 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 040 655.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/220 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare-Lot 5 Caransebes
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 867 142.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/244 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 212 560.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/235 Intitulé:
Lucr.intret.vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 3 A1(Remetea-Nadlac)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 375 296.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/224 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 1 A1(Cunta-Ilia)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEO TRANS CONSULTING Numéro national d'identification: RO16572866 Adresse postale: Str. Ion Tuculescu, nr. 42A, Bloc PM 40, Scara C, Etaj 10, Ap. 106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: teotransconsulting@yahoo.com Téléphone: +40 214204965 Fax: +40 217769679 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 300 310.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/266 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 409 940.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/205 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta,benzi incadrar.-Lot 1 A1(Cunta-Ilia)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 369 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/343 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 664 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 664 100.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/342 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 7 Caransebe (pentru Districtele Valea Cernei, Mehadia, Berzasca, Moldova Nou?, Oravi?a ?i Bozovici)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 091 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 091 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/211 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 817 504.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/212 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 203 048.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/210 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 832 690.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/209 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare-Lot 5 Caransebes
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 544 085.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/223 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 420 709.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/222 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/10/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 332 640.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/204 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie nr. 90, Etaj 5, Ap.Camera
   5. 14, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: strabag@yahoo.com Téléphone: +40 214034387 Fax: +40 256224054 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 68 782.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/265 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: RO9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 083 650.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/80 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 166 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 166 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/262 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/09/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 79 014.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/206 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi urgenta,benzi incadrar.-Lot 2 A1(Ilia-Remetea)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/07/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 16 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/52 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 2 A1 (Ilia-Remetea), aferent Acordului-cadru nr. 550/199/07.09.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO 16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 22 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/133 Intitulé:
Contract subsecvent de lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 225 120.08 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 225 120.08 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/177 Intitulé:
Contract subsecvent de lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 806 860.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 806 860.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/229 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 056 581.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 056 581.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/245 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 7 Caransebe (pentru Districtele Valea Cernei, Mehadia, Berzasca, Moldova Nou?, Oravi?a ?i Bozovici)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 865 490.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 865 490.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/230 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 3 A1 (Remetea-N?dlac)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 586 790.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 586 790.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/172 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 5 Caransebe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 643 990.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 643 990.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/137 Intitulé:
Contract subsecvent de lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 704 365.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 704 365.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/81 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 5 Caransebe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 97 440.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 97 440.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/51 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 1 A1 (Cunta-Ilia), aferent Acordului-cadru nr. 550/198/07.09.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO 16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 410 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 410 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/53 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 3 A1 (Remetea-Nadlac), aferent Acordului-cadru nr. 550/202/14.09.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 311 900.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 311 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/200 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Spatiul A, Etaj 3, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: porrconstruct@yahoo.com Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 166 320.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/196 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 8 Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 452 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/249 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 528 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 528 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/268 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 427 420.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 427 420.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/26 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 784 150.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 784 150.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/39 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 3 A1 (Remetea-N?dlac)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 695 310.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 695 310.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/344 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 3 A1 (Remetea-N?dlac)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 623 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 623 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/341 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 625 255.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 625 255.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/340 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 5 Caransebe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 844 740.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 844 740.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/339 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 937 754.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 937 754.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/302 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 671 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 671 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/195 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 7 Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, Etaj 5, Ap. Camera
   5. 14, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: strabag@yahoo.com Téléphone: +40 214034387 Fax: +40 256224054 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 816 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/190 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 5-7, Spatiul A, Etaj 3, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: porrconstruct@yahoo.com Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 042 540.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/212
Lot nº: 6 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 21 270 740.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 435 759.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 1 844 325.00 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Stropiri succesive si colmatari
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/211
Lot nº: 5 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Caransebes
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 281 386.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 11 204 060.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 1 188 735.00 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Stropiri succesive si colmatari
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/202
Lot nº: 3 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Remetea-Nadlac)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 137 260.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 15 142 990.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/199
Lot nº: 2 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Ilia-Remetea)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO 16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 434 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 632 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/198
Lot nº: 1 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot A1 (Cunta-Ilia)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO 16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 487 016.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 16 135 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/187
Lot nº: 8 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Timisoara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 308 945.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 31 793 142.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/186
Lot nº: 7 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Orsova
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 54 916 970.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 45 580 610.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/184
Lot nº: 4 Intitulé:
"Intretinere curenta a partii carosabile, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare, anul I - anul IV pentru DRDP Timisoara": Lot Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 23 013 010.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 670 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/335 Intitulé:
Lucr.intret.curenta vara-parte carosab.acostam.benzi de urgenta si benzi incadrare - Lot 4 Arad
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 86 640.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/50 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 8 Timisoara, aferent Acordului-cadru nr. 550/187/31.08.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 388 071.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 388 071.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/48 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 6 Deva, aferent Acordului-cadru nr. 550/212/27.09.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 399 845.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 399 845.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/46 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 4 S.D.N. Arad, aferent Acordului-cadru nr. 550/184/30.08.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PORR CONSTRUCT S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 16601724 Adresse postale: Bd. Dimitrie Pompeiu, Nr.5-7, et. 3, Spatiul A, sector 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 020337 Pays: Roumanie Courriel: cristian.onoiu@porr.ro Téléphone: +40 213126500 Fax: +40 213126501 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 006 130.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 006 130.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/47 Intitulé:
Contract subsecvent pentru Între?inere curent pe timp de var - parte carosabil?, acostamente, benzi de urgen? ?i benzi de încadrare, pentru D.R.D.P. Timi?oara-Lot 5 Caransebes, aferent Acordului-cadru nr. 550/211/27.09.2018
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 227 884.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 227 884.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/286 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 56 770.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 56 770.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/36 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 7 Caransebe (pentru Districtele Valea Cernei, Mehadia, Berzasca, Moldova Nou?, Oravi?a ?i Bozovici)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STRABAG S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6891914 Adresse postale: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera
   3. 15, sector 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 050726 Pays: Roumanie Courriel: seap.ro@strabag.com Téléphone: +40 314125022 Fax: +40 314125020 Adresse internet: www.strabag.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 749 958.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 749 958.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/38 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 2 A1 (Ilia-Remetea)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO 16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/34 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 5 Caransebe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 415 520.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 415 520.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/35 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 6 Deva
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TECHNOCER S.R.L.
Numéro national d'identification: 9630549 Adresse postale: Str. Metalurgistilor, nr.16 Ville: Nadrag Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 305500 Pays: Roumanie Courriel: office@technocer.ro Téléphone: +40 727770544 Fax: +40 256336785 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 699 870.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 699 870.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/37 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 8 Timi?oara
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXELA CONSTRUCTII S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 3488071 Adresse postale: Bd. Liviu Rebreanu, nr. 125 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300748 Pays: Roumanie Courriel: axela_tehnic@yahoo.com Téléphone: +40 256204907 Fax: +40 256204900 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 556 736.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 556 736.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/33 Intitulé:
Contract subsecvent lucrari de intretinere curenta pe timp de vara - parte carosabila, acostamente, benzi de urgenta si benzi de incadrare - D.R.D.P. Timisoara - Lot 1 A1 (Cun?a-Ilia)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC TEO TRANS CONSULTING SRL Numéro national d'identification: RO 16572866 Adresse postale: str. Ion Tuculescu, nr.42A, bl.PM 40, sc.C, etaj 10, ap.106, sector 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031615 Pays: Roumanie Courriel: cristina.ilinca@plastidrum.ro Téléphone: +40 213184111 / 728268003 Fax: +40 213184111 Adresse internet: www.marcajrutier.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 100.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
NOTA: Autoritatea contractanta recomanda operatorilor economici utilizarea sistemului on line pentru a transmite orice solicitare de clarificare/notificare/contestatie.
   1.  Durata acordurilor cadru este de 48 luni, de la semnarea de catre ambele parti.
   2.  In vederea completarii DUAE, ofertantii vor accesa serviciul on-line dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd Informatii suplimentare in Sectiunea IV.4.3) pct. 6 din Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 60 alin (4) din H.G. nr. 395/2016. "Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia DigiSignOne de la adresa https://www.digisign.ro/utile/download."
   3.  Inainte de a se adresa Consiliului sau instantei de judecata competente, persoana care se considera vatamata are obligatia sa notifice autoritatea contractanta cu privire la solicitarea de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încalcari a legislatiei privind achizitiile publice sau concesiunile, în termenul prevazut de legislatie, începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul autoritatii contractante considerat nelegal. În termen de 3 zile, calculat începând cu ziua urmatoare primirii notificarii prealabile, autoritatea contractanta transmite un raspuns prin care comunica daca urmeaza sau nu sa adopte masuri de remediere a pretinsei încalcari. În cazul în care autoritatea contractanta transmite un raspuns în sensul ca urmeaza sa adopte masuri de remediere, aceasta are la dispozitie un termen de 7 zile pentru implementarea efectiva a acestora. Persoana care se considera vatamata de raspunsul primit la notificarea prealabila sau care nu a primit niciun raspuns în termenul de 3 zile mai sus mentionat, precum si oricare persoana care se considera vatamata de masurile de remediere adoptate de autoritatea contractanta poate sesiza Consiliul în vederea anularii actului autoritatii contractante, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de masuri de remediere, precum si pentru recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termenul prevzut de legislatie. NOTA 1: Autoritatea contractanta recomanda orcarui operator economic, interesat de procedura de achizitie aflata in desfasurare, sa transmita solicitarile de clarificari/notificari/contestatii in legatura cu documentatia de atribuire prin intermediul SEAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. NOTA 2: Evaluarea ofertelor, semnarea acordurilor cadru si contractelor subsecvente se vor derula la nivelul D.R.D.P. Timisoara. NOTA 3: Eventualele contestatii referitoare documentatia de atribure se vor depune la sediul C.N.A.I.R. S.A. Central - Directia Licitatii, Menetenanta, Investitii si RK - Departamentul Achizitii Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investitii si RK, Intretinere si Administrare. Eventualele contestatii referitoare la evaluarea ofertelor, se vor depune la sediul D.R.D.P. Timisoara. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd https://www.digisign.ro/utile/download."
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucure?ti Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia licita?ii, mentenan??, investi?ii ?i RK - Departament achizi?ii publice buget de stat pentru obiective de investi?ii ?i RK, între?inere ?i administrare Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: office@andnet.ro Téléphone: +40 212643310 Fax: +40 213186650
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45233139 - Entretien des routes nationales