Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Ordinateur de bureau

2020/S 69-163799  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Bucarest: Ordinateur de bureau 2020/S 069-163799 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Afacerilor Interne NumÈro national d'identification: 4267095 Adresse postale: Pia?a Revolu?iei nr. 1A, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 050035 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Nedea Mariana ñ Direc?ia achizi?ii publice, Str. Domni?a Anastasia nr. 3, Bucure?ti Courriel: valeriu.radu@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213037080/30449 Fax: +40 213132761 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul General de Avia?ie al MAI ñ UM 0900 NumÈro national d'identification: 24367374 Adresse postale: Calea Ion Z?voi nr. 14, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 013696 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alina Albu Courriel: achizitie.ia@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213104399 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aviatia.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.aviatia.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul General pentru Imigr?ri NumÈro national d'identification: 2284517 Adresse postale: Str. Lt. Col. Constantin Marinescu nr. 15A, sector 5 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 050795 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valeriu Radu Courriel: valeriu.radu@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213156468 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.igi.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.igi.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Protec?ie Intern NumÈro national d'identification: RO36755310 Adresse postale: Str. R?zoare nr. 5, sector 6 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 050506 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Pascu Courriel: achizitii@dgpi.ro TÈlÈphone: +40 213156911/ +40 213111353 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dgpi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.dgpi.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul General al Jandarmeriei Rom'ne ñ UM 0251 Bucure?ti NumÈro national d'identification: 4192782 Adresse postale: Str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 013894 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ovidiu Dubit Courriel: achizitii.teritorial@jandarmeriaromana.ro TÈlÈphone: +40 214096511 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jandarmeria.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.jandarmeria.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul Teritorial al Poli?iei de Frontier Oradea NumÈro national d'identification: 4208528 Adresse postale: Calea Aradului nr. 2, jude?ul Bihor Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Code postal: 410223 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sergiu Dem Courriel: achizitii.itpforadea@igpf.ro TÈlÈphone: +40 259401400 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.politiadefrontiera.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.politiadefrontiera.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul Teritorial al Poli?iei de Frontier Giurgiu NumÈro national d'identification: 4201295 Adresse postale: Str. Mircea cel B?tr'n nr. 36 Ville: Giurgiu Code NUTS: RO314 Code postal: 080036 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentin Negut Courriel: achizitii.itpfgiurgiu@igpf.ro TÈlÈphone: +40 246213640 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.politiadefrontiera.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.politiadefrontiera.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Garda de Coast Constan?a NumÈro national d'identification: 29521430 Adresse postale: Aleea Zmeurei nr. 3 Ville: Constan?a Code NUTS: RO223 Code postal: 900433 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Costel Dinu Courriel: achizitii.gardadecoasta@igpf.ro TÈlÈphone: +40 241553794 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.politiadefrontiera.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.politiadefrontiera.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul Teritorial al Poli?iei de Frontier Ia?i NumÈro national d'identification: 5051447 Adresse postale: Str. George Co?buc nr. 3-5 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Code postal: 700469 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Gitman Courriel: itpf.iasi@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 232272220 / 460014 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.itpfiasi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.itpfiasi.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul Teritorial al Poli?iei de Frontier Sighetu Marma?iei NumÈro national d'identification: 4296406 Adresse postale: Str. Drago Vod nr. 38, jude?ul Maramure Ville: Sighetu Marma?iei Code NUTS: RO114 Code postal: 435500 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Simona Leordean Courriel: achizitii.itpfsighet@igpf.ro TÈlÈphone: +40 262348380 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ijpfmm.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.ijpfmm.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul Teritorial al Poli?iei de Frontier Timi?oara NumÈro national d'identification: 4250638 Adresse postale: Calea Sever Bocu nr. 49 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Code postal: 300278 Pays: Roumanie Point(s) de contact: D?nu Dr?gan Courriel: danut.dragan@igpf.ro TÈlÈphone: +40 256306348 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.politiadefrontiera.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.politiadefrontiera.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Unitatea Special de Avia?ie Ia?i NumÈro national d'identification: 24824573 Adresse postale: Str. Moara de V'nt nr. 34A Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Code postal: 700675 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Crihan Courriel: usais.ia@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 746210184 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aviatia.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.aviatia.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Unitatea Special de Avia?ie Bucure?ti ñ UM 0970 NumÈro national d'identification: 13495254 Adresse postale: Calea Ion Z?voi nr. 16, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 013696 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ionel Ivan Courriel: achizitie.usab@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213193191 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aviatia.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.aviatia.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Unitatea Special de Avia?ie Cluj-Napoca NumÈro national d'identification: 24683180 Adresse postale: Str. Traian Vuia nr. 149, jud. Cluj Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Code postal: 400397 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniel Lusca Courriel: achizitie.cj.igav@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 264274432 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aviatia.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.aviatia.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Unitatea Special de Avia?ie Tulcea NumÈro national d'identification: 24849870 Adresse postale: ?oseaua Tulcea-Constan?a km 15 Ville: Tulcea Code NUTS: RO225 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Marius R?zvan Georgescu Courriel: achizitie.usatl@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 240550436 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.aviatia.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.aviatia.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agen?ia Na?ional Antidrog NumÈro national d'identification: 28652497 Adresse postale: Bulevardul Unirii nr. 37, bloc A4, parter, sector 3 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 030823 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adriana Gheorghe Courriel: logistica@ana.gov.ro TÈlÈphone: +40 3184400 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.ana.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.ana.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor ?i Administrarea Bazelor de Date NumÈro national d'identification: 26362870 Adresse postale: Str. Obcina Mare nr. 2, sector 6 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 061593 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Eduard Ionu Soare Courriel: achizitii.depabd@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 214135559 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.depabd.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.depabd.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agen?ia Na?ional Ómpotriva Traficului de Persoane NumÈro national d'identification: 28703167 Adresse postale: Str. Ion C'mpineanu nr. 20, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 010038 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Marius Holban Courriel: marius.holban@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213118982 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.anitp.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.anitp.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Arhivele Na?ionale NumÈro national d'identification: 6563755 Adresse postale: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 050013 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alina Carmen Mocanu Courriel: achizitii@arhivelenationale.ro TÈlÈphone: +40 213150238 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.arhivelenationale.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.arhivelenationale.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Academia de Poli?ie ÑAlexandru Ioan Cuzaî NumÈro national d'identification: 4266472 Adresse postale: Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 014031 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Petre Iona?cu Courriel: achizitii@academiadepolitie.ro TÈlÈphone: +40 213175523 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.academiadepolitie.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.academiadepolitie.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Institutul de Studii pentru Ordine Public NumÈro national d'identification: 4183172 Adresse postale: ?oseaua Olteni?ei nr. 158-160, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 041323 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Rodica Negru Courriel: achizitii.isop@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213324867 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.isop.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.isop.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Casa de Pensii Sectorial NumÈro national d'identification: 4420490 Adresse postale: Str. George Georgescu nr. 3, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 040131 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Radu Valeriu Courriel: casadepensii@mira.gov.ro TÈlÈphone: +40 213037080/30081 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.casapensii.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro http://www.casapensii.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Clubul Sportiv Dinamo Bucure?ti NumÈro national d'identification: 4266340 Adresse postale: ?oseaua ?tefan cel Mare nr. 7-9 sector 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 020121 Pays: Roumanie Point(s) de contact: George Cosac Courriel: achizitiicsd@gmail.com TÈlÈphone: +40 212104735 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.csdinamo.eu Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.csdinamo.eu www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia Asigurare Logistic Integrat NumÈro national d'identification: 4267060 Adresse postale: Str. Eforie nr. 3-5, sector 5 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 050036 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Medrut Courriel: cristina.medrut@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213037080 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mai.gov.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.mai.gov.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul General al Poli?iei de Frontier NumÈro national d'identification: 4193222 Adresse postale: Str. Geniului nr. 42C, sector 6 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 060117 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Marius Lucian Gogoi Courriel: achizitii.igpf@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 213162598/19662/19428 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.politiadefrontiera.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.politiadefrontiera.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?coala de Preg?tire a Agen?ilor Poli?iei de Frontier ÑAvram Iancuî Oradea NumÈro national d'identification: 4208501 Adresse postale: Calea Aradului nr. 2 Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Code postal: 410223 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Calin Neaga Courriel: achizitii.avramiancu@gmail.com TÈlÈphone: +40 259419520 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.politiadefrontiera.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.politiadefrontiera.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?coala de Formare Ini?ial ?i Continu a Personalului Poli?iei de Frontier Ia?i NumÈro national d'identification: 32593550 Adresse postale: Str. George Co?buc nr. 3-5 Ville: Ia?i Code NUTS: RO213 Code postal: 700469 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniela Mormeci Courriel: sficppf.iasi@yahoo.com TÈlÈphone: +40 232460203 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sficppfiasi.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.sficppfiasi.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?coala de Perfec?ionare a Preg?tirii Personalului Poli?iei de Frontier Drobeta-Turnu Severin NumÈro national d'identification: 6752789 Adresse postale: Str. Serpentina Ro?iori nr. 3-5, jud. Mehedin?i Ville: Drobeta-Turnu Severin Code NUTS: RO413 Code postal: 220114 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Carmen Gabriela Visan Courriel: achizitii.sppppf.dts@gmail.com TÈlÈphone: +40 252208077 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.scoalapfrdrobeta.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.scoalapfrdrobeta.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Baza de Repara?ii Nave Br?ila NumÈro national d'identification: 4205572 Adresse postale: Port Br?ila, Incint Docuri nr. 1 Ville: Br?ila Code NUTS: RO221 Code postal: 900900 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sevastian Zatreanu Courriel: achizitii@bazanave.ro TÈlÈphone: +40 239612241 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bazanave.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.bazanave.ro www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urgen? NumÈro national d'identification: RO 4203997 Adresse postale: Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 032572 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Lucian ?erbu Courriel: achizitiipublice@igsu.ro TÈlÈphone: +40 212322640 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.igsu.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.igsu.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru de furnizare echipamente informatice ?i licen?e pentru unit??ile aparatului central al MAI ?i alte structuri subordonate NumÈro de rÈfÈrence: 4267095/26/2019
II.1.2) Code CPV principal 30213300
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru de furnizare echipamente informatice ?i licen?e pentru unit??ile aparatului central al MAI ?i alte structuri subordonate MAI. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, o singura data, in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru clarificarile solicitate cu 18 zile inaintea termenului-limita de depunere a ofertelor, precizat la sectiunea I.3) Comunicare din fisa de date.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 38 059 188.98 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 38 059 188.98 RON prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru portabil tip 1 A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 1): ó Cantitati - minim 14 - maxim
   1. 441 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 29.294,16 RON - maxima
   3. 015.206,04 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 1): ó Cantitati - minim 1 - maxim 200 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   2. 092,44 RON - maxima 418.488,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 1), este de 418.488,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru portabil tip 2 A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 2): ó Cantitati - minim 6- maxim 329 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 12.554,64 RON - maxima 688.412,76 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 2): ó Cantitati - minim 1 - maxim 75 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   2. 092,44 RON - maxima 156.933,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 2), este de 156.933,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru portabil tip 3 A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 3): ó Cantitati - minim 16 - maxim 491 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 67.226,88 RON - maxima
   2. 063.024,88 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 3): ó Cantitati - minim 1 - maxim 75 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   4. 201,68 RON - maxima 315.126,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 3), este de 315.126,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru portabil tip 4 A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 4): ó Cantitati - minim 19 - maxim 575 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 95.798,38 RON - maxima
   2. 899.161,50 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 4): ó Cantitati - minim 1 - maxim 50 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   5. 042,02 RON - maxima 252.101,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 4), este de 252.101,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru portabil tip 5 A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 5): ó Cantitati - minim 8 - maxim 106 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 73.949,60 RON - maxima 979.832,20 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 5): ó Cantitati - minim 1 - maxim 18 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   9. 243,70 RON - maxima 161.764,75,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 5), este de 161.764,75,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru fix tip 1
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru fix tip 1 A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 7): ó Cantitati - minim 18 - maxim
   5. 080 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 37.663,92 RON - maxima 10.629.595,20 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 7): ó Cantitati - minim 1 - maxim 750 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   2. 092,44 RON - maxima
   1. 569.330,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 7), este de
   1. 569.330,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru fix tip 2
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213300
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru fix tip 2 A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 8): ó Cantitati - minim 26- maxim
   6. 104 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 76.470,68 RON - maxima 17.952.962,72 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 8): ó Cantitati - minim 1 - maxim 800 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   2. 941,18 RON - maxima
   2. 352.944,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 8), este de
   2. 352.944,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil rigidizata
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sta?ie de lucru portabil rigidizata A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 6): ó Cantitati - minim 14 - maxim 212 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 129.411,80 RON - maxima
   1. 959.664,40 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 6): ó Cantitati - minim 1 - maxim 52 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   9. 243,70 RON - maxima 480.672,40 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 6), este de 480.672,40 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pachet tip Office
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48300000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Pachet tip Office A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 10): ó Cantitati - minim 25 - maxim 11.475 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima 42.016,75 RON - maxima 19.285.688,25 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 10): ó Cantitati - minim 1 - maxim
   1. 750 ó Valoarea estimata fara TVA, minima
   1. 680,67 RON - maxima
   2. 941.172,50 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 10), este de
   2. 941.172,50 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta suport / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sistem de operare
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48624000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exÈcution:
Sediile autoritatilor contractante mentionate in Anexa 6 la acordul-cadru si unitatilor subordonate acestora
II.2.4) Description des prestations:
Sistem de operare A. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale acordului cadru pentru o perioada de 24 luni (Lot 9): ó Cantitati - minim 11 - maxim
   3. 468 ó Valoarea totala estimata fara TVA, minima
   9. 798,36 RON - maxima
   3. 089.155,68 lei B. Cantitati/valori minime/maxime estimate ale celui mai mare contract subsecvent pentru o perioada de 3 luni (Lot 9): ó Cantitati - minim 1 - maxim 500 ó Valoarea estimata fara TVA, minima 890,76 RON - maxima 445.380,00 lei ó Valoarea maxima estimata fara TVA, a celui mai mare contract subsecvent (Lot 9), este de 445.380,00 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta suport / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Men?ion?m faptul c pe perioada de valabilitate a acordului-cadru exist posibilitatea ca unit??ile Ministerului Afacerilor Interne s devin parte Ón proiecte finan?ate din fonduri europene ?i unele contracte subsecvente pot fi Óncheiate cu finan?are din aceste Proiecte.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 172-419146
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 593762
Lot n : 3 IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 3164881 Adresse postale: Strada Cerchez C. Mihail, g-ral., Nr. 23 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Code postal: 040593 Pays: Roumanie Courriel: seap@pragma.ro TÈlÈphone: +40 213325925 Fax: +40 213321664 Adresse internet: www.pragma.ro www.pragma.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 063 024.88 RON Offre la plus basse: 1 566 290.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 1 566 290.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 593760
Lot n : 5 IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DANTE INTERNATIONAL S.A.
NumÈro national d'identification: 14399840 Adresse postale: Strada: Virtutii, nr. 148, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 70004 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Code postal: 70004 Pays: Roumanie Courriel: seap@emag.ro TÈlÈphone: +40 212005200 Fax: +40 212005229 Adresse internet: WWW.EMAG.RO
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 609 427.40 RON Offre la plus basse: 11 582 393.94 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 11 582 393.94 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 593761
Lot n : 8 IntitulÈ:
Sta?ie de lucru fix tip 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAGUAY COMPUTERS SRL NumÈro national d'identification: RO 12167046 Adresse postale: Strada Bra?ului, Nr. 23 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Code postal: 020565 Pays: Roumanie Courriel: office@maguay.ro TÈlÈphone: +40 212103809 Fax: +40 212103809 Adresse internet: www.maguay.ro www.maguay.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 952 962.72 RON Offre la plus basse: 16 114 560.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 16 114 560.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 593763
Lot n : 9 IntitulÈ:
Sistem de operare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALTEX ROMANIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: 2864518 Adresse postale: Strada: Soseaua Bucuresti Nord, nr. 10, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 13704 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Code postal: 13704 Pays: Roumanie Courriel: seap@altex.ro TÈlÈphone: +40 757103314 / 756031254 / 757033965 Fax: +40 213199939 Adresse internet: www.altex.ro www.altex.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 089 155.68 RON Offre la plus basse: 2 944 332.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 2 944 332.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 593759
Lot n : 4 IntitulÈ:
Sta?ie de lucru portabil tip 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dataware Consulting S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 27895927 Adresse postale: Strada Bilciure?ti, Nr. 9A, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Code postal: 014012 Pays: Roumanie Courriel: office@dataware.ro TÈlÈphone: +40 212339906 Fax: +40 213300770 Adresse internet: www.dataware.ro www.dataware.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 602 780.30 RON Offre la plus basse: 5 851 613.04 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 5 851 613.04 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Ministerul Afacerilor Interne ñ Direc?ia general juridic Adresse postale: Pia?a Revolu?iei nr. 1A, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010086 Pays: Roumanie Courriel: dgj@mai.gov.ro TÈlÈphone: +40 212648707/11985 Adresse internet: www.mai.gov.ro www.mai.gov.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
48300000 - Logiciels de création de documents, de dessin, de synthèse d'images, de planification et de productivité 
48624000 - Logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel