Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 30/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Entretien des routes nationales

2023/S 62-185703  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

28/03/2023
S62
Roumanie-Bucure?ti: Entretien des routes nationales

2023/S 062-185703

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 035-103572)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numéro national d'identification: 16054368
Adresse postale: C.N.A.I.R. S.A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri BUCURESTI,
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 061101
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: RODICA BRATU
Courriel: pregatiredocumentatii.bucuresti@andnet.ro
Téléphone: +40 213186691
Fax: +40 212643417
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bucuresti.cnadnr.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Acord cadru de lucrari avand ca obiect - Intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- anul IV, D.R.D.P. Bucuresti - Lot Sectia Autostrazi A3

Numéro de référence: 16054368/2023/350/S/1+2

II.1.2)
Code CPV principal
45233139 Entretien des routes nationales

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Acord cadru de lucrari avand ca obiect - Intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- anul IV, D.R.D.P. Bucuresti - Lot Sectia Autostrazi A3 A. Conform art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare in legatura cu Documentatia de Atribuire este: - primul termen este cu 26 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - al doilea termen este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B.Conform art. 160 alin. 2 din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta stabileste doua termene limita in care va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: - primul termen-limita este cu 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - al doilea termen-limita este cu 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In functie de complexitatea solicitarilor de clarificare adresate de operatorii economici, pentru care raspunsurile ar trebui publicate la primul termen indicat mai sus, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a publica raspunsurile la clarificarile respective la al doilea termen stabilit in Documentatia de Atribuire. Termenele de raspuns la clarificari au fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea Documentatiei de Atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. C.Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A, va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns si drept urmare se va considera TARDIVA. D. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? în SEAP (www.e-licitatie.ro).

www.e-licitatie.ro
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 035-103572

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 27/03/2023

Lire:

Date: 30/03/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 27/03/2023

Lire:

Date: 30/03/2023

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 27/09/2023

Lire:

Date: 30/09/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires: Acord cadru de lucrari avand ca obiect - Intretinere curenta pe timp de vara - Estetica rutiera si scurgerea apelor, anul I- anul IV, D.R.D.P. Bucuresti - Lot Sectia Autostrazi A3 30/03/2023 28/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45233139 - Entretien des routes nationales