Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Films de radiologie

2023/S 97-303299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Roumanie-Bucure?ti: Films de radiologie 2023/S 097-303299 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" NumÈro national d'identification: 4364594 Adresse postale: Strada: Vulc?nescu Mircea, nr. 88, Sector: 1, Judet: Bucuresti Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010825 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Anca Andreea IMPARATU Courriel: serviciulachizitii@scumc.ro TÈlÈphone: +40 213115840 Fax: +40 213115840 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.suumc.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
MATERIALE SANITARE CHIRURGIE I, Laboratoare ENDOSCOPIE ?i MEDICINA NUCLEAR? NumÈro de rÈfÈrence: 4364594202175
II.1.2) Code CPV principal 32354100 Films de radiologie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru furnizare materiale sanitare CHIRURGIE I, Laboratoare ENDOSCOPIE ?i MEDICINA NUCLEAR?. Aut. contr. va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor (raspunsurile clare si complete ale tuturor solicitarilor de clarificare se vor atasa in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor). Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la sectiunea I.1 din Fisa de date. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 975 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
plasture hemostatic resorbabil pe baza de colagen 45 x 90 mm
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141112 Sparadraps
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 20 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 10 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 14.980,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
hartie termica format A4 alb/negru
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197641 Papier thermographique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 320 buc./ max. ac.
   1. 280 buc, cant. min. ctr. sub. 10 buc./ max. ctr. sub. 320 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent
   1. 984,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
sigilant chirurgical sintetic
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 50 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 25 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 53.000,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
plasture hemostatic resorbabil pe baza de colagen 27 x 27 mm
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141112 Sparadraps
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 20 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 10 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent
   3. 220,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
plasture hemostatic resorbabil pe baza de colagen 45 x 45 mm
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141112 Sparadraps
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 20 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 10 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent
   9. 500,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pensa electrochirurgie cu ultrasunete pentru sigilare vasculara 7 mm, lungime 36cm, diametru 5mm
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 300 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 150 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 427.500 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
hartie termica format A4 color
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30197641 Papier thermographique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 400 buc./ max. ac.
   1. 600 buc, cant. min. ctr. sub. 10 buc./ max. ctr. sub. 400 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent
   5. 580,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pensa electrochirurgie bipolar avansat cu falci curbe pentru sigilare vasculara 7mm, lungime 45cm, diametru 5mm
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 300 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 150 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 360.000 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
videocapsula endoscopica
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 5 buc./ max. ac. 100 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 20 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 60.060 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pensa electrochirurgie bipolar avansat cu falci curbe pentru sigilare vasculara 7mm, lungime 37cm, diametru 5mm
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 300 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 150 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 352.500 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
matrice hemostatica 5ml
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 50 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 25 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 36.250,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
turbina de unica folosinta cu piesa bucala inclusa pentru spirometrele Spirolab
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 2000 buc./ max. ac. 20.000 buc, cant. min. ctr. sub.
   1. 000 buc./ max. ctr. sub.
   5. 000 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 37.500,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pensa electrochirurgie cu ultrasunete pentru sigilare vasculara 7 mm, lungime 20cm, diametru 5mm
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 300 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 150 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 427.500 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
film termic format 20 x 25cm
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32354100 Films de radiologie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 400 buc./ max. ac.
   1. 600 buc, cant. min. ctr. sub. 10 buc./ max. ctr. sub. 400 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent
   2. 900,00 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
pensa electrochirurgie bipolar avansat cu falci curbe pentru sigilare vasculara 7mm, lungime 25cm, diametru 5mm
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Str. Mircea Vulcanescu,nr 88, sector 1, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
cant. min. ac. 1 buc./ max. ac. 300 buc, cant. min. ctr. sub. 1 buc./ max. ctr. sub. 150 buc.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Valoare maxima contract subsecvent 352.500 lei fara TVA .Garantia de participare 1% din valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 150-398501
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 14
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 15
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 12
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 13
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 7,9,6,8,10 IntitulÈ:
Contract subsecv mat sanit, chir, endos, med nucleara
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Romania SRL NumÈro national d'identification: 27452199 Adresse postale: Strada Tipografilor, Nr. 11-15, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013714 Pays: Roumanie Courriel: cholban@its.jnj.com TÈlÈphone: +40 212071800 Fax: +40 212071804 Adresse internet: http://www.janssen-romania.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 840 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 122 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 7,9,6,8,10 IntitulÈ:
Contract subsecv mat sanit chir,endos,med nicleara
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Romania SRL NumÈro national d'identification: 27452199 Adresse postale: Strada Tipografilor, Nr. 11-15, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013714 Pays: Roumanie Courriel: cholban@its.jnj.com TÈlÈphone: +40 212071800 Fax: +40 212071804 Adresse internet: http://www.janssen-romania.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 840 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 206 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 6,10 IntitulÈ:
Contract subsecv mat sanit chir, endos, med nucleara
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
25/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Romania SRL NumÈro national d'identification: 27452199 Adresse postale: Strada Tipografilor, Nr. 11-15, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013714 Pays: Roumanie Courriel: cholban@its.jnj.com TÈlÈphone: +40 212071800 Fax: +40 212071804 Adresse internet: http://www.janssen-romania.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 575 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 75 750.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 11 IntitulÈ:
Contract subsecv mat sanit, chir, endos, med nucleara
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 217930 Adresse postale: Strada: C?lu?ei, nr. 69A, Sector:
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: bmanea@temco.ro TÈlÈphone: +40 213232499 Adresse internet: https://www.temco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 300 300.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 30 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 68
Lot n : 11 IntitulÈ:
MATERIALE SANITARE CHIRURGIE I, Laboratoare ENDOSCOPIE ?i MEDICINA NUCLEAR?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 217930 Adresse postale: Strada: C?lu?ei, nr. 69A, Sector:
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO322 Ilfov Pays: Roumanie Courriel: bmanea@temco.ro TÈlÈphone: +40 213232499 Adresse internet: https://www.temco.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 300 300.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 300 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 68
Lot n : 7,9,6,8,10 IntitulÈ:
MATERIALE SANITARE CHIRURGIE I, Laboratoare ENDOSCOPIE ?i MEDICINA NUCLEAR?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Romania SRL NumÈro national d'identification: 27452199 Adresse postale: Strada Tipografilor, Nr. 11-15, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013714 Pays: Roumanie Courriel: cholban@its.jnj.com TÈlÈphone: +40 212071800 Fax: +40 212071804 Adresse internet: http://www.janssen-romania.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 840 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 675 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 7,9,6,8,10 IntitulÈ:
Contract subecvent mat.sanit.chirurgie, Lab. endoscopie si med. nucleara
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Johnson & Johnson Romania SRL NumÈro national d'identification: 27452199 Adresse postale: Strada Tipografilor, Nr. 11-15, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013714 Pays: Roumanie Courriel: cholban@its.jnj.com TÈlÈphone: +40 212071800 Fax: +40 212071804 Adresse internet: http://www.janssen-romania.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 840 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 220 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Avand in vedere ca autoritatea contractanta va semna acord cadru doar cu operatorii economici situati pe locurile I,II,III, dupa caz, modul de departajare a ofertelor cu preturi egale sa va face astfel:
   1. 11.1 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul I, autoritatea contractanta va transmite in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 3 ofertanti care au pretul cel mai scazut.
   1. 1.1 In cazul pastrarii egalitatii si dupa solicitarea de clarificari referitoare la depunerea unor noi propuneri finananciare imbunatatite in SEAP autoritatea contractanta va mai solicita maxim 2 clarificari in vederea imbunatatirii pretului ofertat. In cazul in care in urma celor 3 solicitari de clarificari privind depunerea unei noi propuneri financiare se mentine egalitatea de pret, lotul se va anula.
   1. 1.2 Noua propunere financiara se va depune/introduce in SEAP semnata cu semnatura electronica extinsa. Termenele/datele de depunere ale propunerilor finananciare se vor comunica in solicitarea transmisa in SEAP de catre autoritatea contractanta.
   1. 2 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse in SEAP, mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul II, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantul clasat pe locul I sa nu fie afectat, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul I.
   1. 2.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor superioare, aceasta nu va fi luata in considerare. Daca nu se poate face departajarea pentru locul II si III acordul cadru de va incheia cu locul I.
   1. 3 In cazul in care comisia constata ca au fost depuse mai mult de 2 oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul III, modul de departajare a acestora se va face prin solicitarea, in SEAP, a unei noi propuneri financiare imbunatatite (cu 2 zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP, astfel incat ofertantii clasati pe locul I si II sa nu fie afectati, respectiv noua propunere financiara sa nu fie egala sau mai mica decat oferta clasata pe locul II.
   1. 3.1 In cazul in care noua propunere financiara imbunatatita depusa in SEAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante primite prin intermediul SEAP, va influenta clasamentul locurilor I si II, aceasta nu va fi luata in considerare. Daca nu se poate face departajarea pentru locul II si III acordul cadru se va incheia cu operatorul economic clasat pe locul I. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului pretul cel mai scazut. Documentele se incarca in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG nr. 395/2016. ? In baza art.57 alin.(4) din Legea nr.98 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare - Ñinformatiile indicate de operatorii economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale ale ofertelor, trebuie sa fie insotite de dovada care le ofera caracterul de confidentialitate, in caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1)î. ? Prevederile contractuale nu pot fi modificate / adaptate de catre ofertanti / candidati. ? Persoana responsabila cu derularea contractului: Lt. col. farm. Bacioi Florinñ responsabil de articol bugetar.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Juridic (Sef Birou - Col. Georgescu George) Adresse postale: Str. Mircea Vulcanescu nr. 88, sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010825 Pays: Roumanie Courriel: serviciulachizitii@scumc.ro TÈlÈphone: +40 0213115840 Fax: +40 0213115840 Adresse internet: www.suumc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 MATERIALE SANITARE CHIRURGIE I, Laboratoare ENDOSCOPIE ?i MEDICINA NUCLEAR? 22/05/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
30197641 - Papier thermographique 
32354100 - Films de radiologie 
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques 
33141112 - Sparadraps 
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 
33169000 - Instruments de chirurgie