Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Huiles pour moteurs

2023/S 186-582843  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Roumanie-Bucure?ti: Huiles pour moteurs 2023/S 186-582843 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI NumÈro national d'identification: 4265884 Adresse postale: Strada: Bd. Ghencea , nr. 43A Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061701 Pays: Roumanie Point(s) de contact: SIMION CATALIN Courriel: um1357@gmail.com TÈlÈphone: +40 214103642 Fax: +40 0214106979 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mapn.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: UNITATE MILITARA
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizitia de lubrifian?i auto, unsori consistente ?i lichide speciale NumÈro de rÈfÈrence: 4265884_2022_1
II.1.2) Code CPV principal 09211100 Huiles pour moteurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Incheierea unui acord cadru, urmat de contracte subsecvente ce vor avea ca obiect furnizarea de lubrifian?i auto, unsori consistente ?i lichide speciale.Orice operator economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferente acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor prin accesarea sectiunii dedicate ÑIntrebariî din detaliul procedurii de atribuire aflate in desfasurare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 774 362.20 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei arm?
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incehiat:
   8. 610,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei motor M 30 S 2
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat: 16.919,50 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei hidraulic ATF DEXRON III
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211000 Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat: 23.705,50 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei motor T 16 A
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat: 19.838,00RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Unsoare Rul 145 Na 3
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09221100 Vaseline
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent care ar putea fi incheiat: 32.480,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Aditiv tip AD BLUE
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24957000 Additifs chimiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat: 292.075,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei motor M 10 W 40
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat: 56.250,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei transmisie T 90 EP 2 S
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat: 43.785,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei hidraulic H 46 A
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211600 Huiles destinÈes aux systËmes hydrauliques et d'autres usages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat 11.225,50 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Unsoare UM 175 Li Ca 3
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09221100 Vaseline
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat: 29.232,00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Unsoare U 90 Ca 3
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09221100 Vaseline
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
La sediul U.M. 02280 Cote?ti, Sos. E 85, km.178, loc. Cote?ti, jud. Vrancea
II.2.4) Description des prestations:
Furnizarea reperului asociat lotului asa cum este prezentat in Anexele 1 si 2 la Caietul de sarcini cu respectarea specificatiilor, termenilor si conditiilor din Fisa de produs si Caietul de sarcini
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cant. Min si max. ale reperului ce constituie lotul in cadrul acordului cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini Cant. Min si max. ale reperelui ce constituie lotul in cadrul celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incheiat se regasesc in Anexa 2 la Caietul de sarcini Valoarea estimata, fara TVA a celui mai mare contract subsecvent ce ar putea fi incehait 19.372,50 RON
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 123-349142
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 11
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 7
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 10
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-3374
Lot n : 8 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASCHEM OIL NumÈro national d'identification: RO 32157608 Adresse postale: Strada Eroilor, Nr. 118 Ville: Voluntari Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077191 Pays: Roumanie Courriel: aschemoil@gmail.com TÈlÈphone: +40 723033481 Adresse internet: www.aschem.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 27 896.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 932.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-3372
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NEW DESIGN COMPOSITE SRL NumÈro national d'identification: RO 14564786 Adresse postale: Strada PETROCHIMISTILOR , Nr. 45 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110181 Pays: Roumanie Courriel: office@newdesigncomposite.ro TÈlÈphone: +40 248217850 Fax: +40 248615437 Adresse internet: www.newdesigncomposite.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 584 150.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 315 605.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-3373
Lot n : 5,4,2 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL NumÈro national d'identification: RO19737772 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 235 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100410 Pays: Roumanie Courriel: Catalin.Vieru@eu.lukoil.com TÈlÈphone: +40 244504802 Fax: +40 244504801 Adresse internet: www.lukoil-lubricants.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 109 071.90 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 63 286.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A 2744
Lot n : 5,4 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL NumÈro national d'identification: RO19737772 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 235 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100410 Pays: Roumanie Courriel: Catalin.Vieru@eu.lukoil.com TÈlÈphone: +40 244504802 Fax: +40 244504801 Adresse internet: www.lukoil-lubricants.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 83 565.90 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 872.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A 2745
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/06/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NEW DESIGN COMPOSITE SRL NumÈro national d'identification: RO 14564786 Adresse postale: Strada PETROCHIMISTILOR , Nr. 45 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110181 Pays: Roumanie Courriel: office@newdesigncomposite.ro TÈlÈphone: +40 248217850 Fax: +40 248615437 Adresse internet: www.newdesigncomposite.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 584 150.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 115 855.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-3511
Lot n : 8 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASCHEM OIL NumÈro national d'identification: RO 32157608 Adresse postale: Strada Eroilor, Nr. 118 Ville: Voluntari Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077191 Pays: Roumanie Courriel: aschemoil@gmail.com TÈlÈphone: +40 723033481 Adresse internet: www.aschem.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 27 896.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 27 864.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-3512
Lot n : 5,3,4,2 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL NumÈro national d'identification: RO19737772 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 235 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100410 Pays: Roumanie Courriel: Catalin.Vieru@eu.lukoil.com TÈlÈphone: +40 244504802 Fax: +40 244504801 Adresse internet: www.lukoil-lubricants.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 196 821.90 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 187 198.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A-3510
Lot n : 1 IntitulÈ:
Acord cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NEW DESIGN COMPOSITE SRL NumÈro national d'identification: RO 14564786 Adresse postale: Strada PETROCHIMISTILOR , Nr. 45 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110181 Pays: Roumanie Courriel: office@newdesigncomposite.ro TÈlÈphone: +40 248217850 Fax: +40 248615437 Adresse internet: www.newdesigncomposite.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 584 150.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 559 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A 586
Lot n : 5,2 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL NumÈro national d'identification: RO19737772 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 235 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100410 Pays: Roumanie Courriel: Catalin.Vieru@eu.lukoil.com TÈlÈphone: +40 244504802 Fax: +40 244504801 Adresse internet: www.lukoil-lubricants.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 83 302.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 884.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A 582
Lot n : 8 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ASCHEM OIL NumÈro national d'identification: RO 32157608 Adresse postale: Strada Eroilor, Nr. 118 Ville: Voluntari Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077191 Pays: Roumanie Courriel: aschemoil@gmail.com TÈlÈphone: +40 723033481 Adresse internet: www.aschem.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 27 896.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 932.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A 584
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NEW DESIGN COMPOSITE SRL NumÈro national d'identification: RO 14564786 Adresse postale: Strada PETROCHIMISTILOR , Nr. 45 Ville: Pitesti Code NUTS: RO311 Arge? Code postal: 110181 Pays: Roumanie Courriel: office@newdesigncomposite.ro TÈlÈphone: +40 248217850 Fax: +40 248615437 Adresse internet: www.newdesigncomposite.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 584 150.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 127 840.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Potentiali Ofertanti, rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibile la urmatoarea adresa: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre Autoritatea Contractanta in FDA. Orice operator economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferente acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor prin accesarea sectiunii dedicate ÑIntrebariî din detaliul procedurii de atribuire aflate in desfasurare. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Autoritatea contractant? va publica in SEAP raspunsul la solicitarile de clarificari fara a dezvalui indetitatea solicitantilor tot prin intermediul sectiunii dedicateîIntrebariî. In acelasi timp, vom publica atat raspunsurile cat si intrebarile aferente si in sectiunea ÑDocumentatie, clarificari si deciziiî din cuprinsul anuntului de participare. Depunerea DUAE impreuna cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila cf. Art.137, alin.2 lit b din HG 395/2016. DUAE este configurat, de autoritatea contractant?, direct in sec?iunea dedicata din formularul electronic de definire a documentatiei de atribuire ?i este atasat automat la documentatie ca fisier in format.xml. Operatorii economici participan?i la procedura, dup? autentificare, vor completa DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant? direct in SEAP, in sectiunea dedicata. Pentru cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile Ón care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic, se va autentifica in sistem si va accesa procedura de atribuire in vederea complet?rii DUAE, in calitatea in care a fost inclus in respectiva procedura. Este necesar ca to?i cei care trebuie sa raspunda la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori ai sistemului. In vederea evalu?rii r?spunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritatea contractant? va vizualiza direct in SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la intocmirea DUAE se reg?sesc, dup? autentificarea in sistem, in sec?iunea ìInformatii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale se vor solicita prin intermediul SEAP incarcarea electronica de noi preturi de catre operatorii economici. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent" http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI,compartimentul juridic Adresse postale: Strada Bd. Ghencea , Nr. 43A Ville: Bucuresti Code postal: 061701 Pays: Roumanie Courriel: um1357@gmail.com TÈlÈphone: +40 214103642 Fax: +40 214106979 Adresse internet: www.mapn.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 Achizitia de lubrifian?i auto, unsori consistente ?i lichide speciale 27/09/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09211000 - Huiles lubrifiantes et agents lubrifiants 
09211100 - Huiles pour moteurs 
09211600 - Huiles destinées aux systèmes hydrauliques et à d'autres usages 
09221100 - Vaseline 
24957000 - Additifs chimiques