Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Huiles pour moteurs

2022/S 89-245583  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Roumanie-Bucure?ti: Huiles pour moteurs 2022/S 089-245583 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA NumÈro national d'identification: RO 11054529 Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Bianca Dragomirescu Courriel: alin.munteanu@cfr.ro TÈlÈphone: +40 372843233 Fax: +40 213192401 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
LUBRIFIANTI NumÈro de rÈfÈrence: 1841
II.1.2) Code CPV principal 09211100 Huiles pour moteurs
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
CNCF CFR SA are Ón dotare un parc Ónsemnat de ma?ini ?i utilaje grele de cale tip Plasser & Theurer, Robel, Desec LTD si altele, mijloace de interven?ie, de transport auto, trenuri tehnologice ?i locomotive, pluguri de z?pad?, care necesit? consum de lubrifian?i Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire pana in a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 833 989.20 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei M40 S3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei H 60A
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211610 Liquides usage hydraulique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri hidraulice si reprezinta lubrifian?ii necesari func?ionarii instalatiilor hidrostatice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei M25W40
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei R4X15W40
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei H46A
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211610 Liquides usage hydraulique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri hidraulice si reprezinta lubrifian?ii necesari func?ionarii instalatiilor hidrostatice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei S3M100
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211610 Liquides usage hydraulique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsul solicitat este uleiul hydraulic S3 M100 sau echivalent si reprezinta lubrifiantul necesar functionarii instalatiilor de ungere ale agregatelor de burat ce echipeaza masinile de burat destinate constructiei si reparatiei infrastr.feroviare
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei transmisie T85W90 EP3
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211400 Huiles pour engrenages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsul solicitat este uleiul de transmisie T85W90 sau echivalent si reprezinta lubrifiantul necesar ungerii atacurilor de osie, cutiilor de viteza, reductoarelor ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei M30S2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
ULEI S2V46
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211610 Liquides usage hydraulique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri hidraulice si reprezinta lubrifian?ii necesari func?ionarii instalatiilor hidrostatice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei S2 G80W90
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211400 Huiles pour engrenages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsul solicitat este uleiul de transmisie S2 G8 W90 sau echivalent si reprezinta lubrifiantul necesar ungerii atacurilor de osie, cutiilor de viteza, reductoarelor ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale ( in special cele din import) destinate constructiei si reparatiei infrastr.feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei M30S3
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP ñ SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei H32A
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211610 Liquides usage hydraulique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri hidraulice si reprezinta lubrifian?ii necesari func?ionarii instalatiilor hidrostatice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei TA 32
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211400 Huiles pour engrenages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsul solicitat este uleiul de transmisie TA 32 sau echivalent si reprezinta lubrifiantul necesar ungerii transmisiilor automate ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale ( in special cele din productie indigena) destinate constructiei
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei transmisie T90EP2
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211400 Huiles pour engrenages
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsul solicitat este uleiul de transmisie T90 EP2 sau echivalent si reprezinta lubrifiantul necesar ungerii atacurilor de osie, cutiilor de viteza, reductoarelor ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale ( in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Unsoare S3 V220C 2
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09221100 Vaseline
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt unsorile consistente S3 V220 C2 sau echivalente si reprezinta unsorile necesare ungerii echipamentelor si agregatelor de lucru ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din import) destinate constructiei si reparatiei infrastr.feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei M20W40
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei motor R6M10W40
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei H41A
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211610 Liquides usage hydraulique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri hidraulice si reprezinta lubrifian?ii necesari func?ionarii instalatiilor hidrostatice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei M40S2
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09211100 Huiles pour moteurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO Rom'nia Lieu principal d'exÈcution:
DDP SRLU 1-8
II.2.4) Description des prestations:
Produsele solicitate sunt uleiuri de motor si reprezinta lubrifiantii necesari ungerii motoarelor termice ce echipeaza masinile si utilajele grele de cale (in special cele din productie indigena) destinate constructiei si reparatiei infrastructurii feroviare.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 227-598651
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 19
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 44
Lot n : 2 IntitulÈ:
Ulei M30S2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 24 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 24
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL NumÈro national d'identification: RO19737772 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 235 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100410 Pays: Roumanie Courriel: Catalin.Vieru@eu.lukoil.com TÈlÈphone: +40 244504802 Fax: +40 244504801 Adresse internet: www.lukoil-lubricants.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 375 405.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 804 161.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 22
Lot n : 3 IntitulÈ:
Ulei M40 S3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRISTA OIL ROMANIA NumÈro national d'identification: RO 10791204 Adresse postale: Strada Floreasca, Nr. 169A, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014459 Pays: Roumanie Courriel: maria.gaina@prista-oil.ro TÈlÈphone: +40 0214115515 Fax: +40 024115515 Adresse internet: www.prista-oil.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 608 058.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 563 918.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 28
Lot n : 2 IntitulÈ:
Ulei M30S2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 24 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 11 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 24
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL NumÈro national d'identification: RO19737772 Adresse postale: Strada Mihai Bravu, Nr. 235 Ville: Ploiesti Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 100410 Pays: Roumanie Courriel: Catalin.Vieru@eu.lukoil.com TÈlÈphone: +40 244504802 Fax: +40 244504801 Adresse internet: www.lukoil-lubricants.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 335 751.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 270 070.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/05/2022 Roumanie-Bucure?ti: Huiles pour moteursType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 06/05/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09211100 - Huiles pour moteurs 
09211400 - Huiles pour engrenages 
09211610 - Liquides à usage hydraulique 
09221100 - Vaseline