Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Pneus pour autobus

2022/S 10-022083  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Roumanie-Bucure?ti: Pneus pour autobus 2022/S 010-022083 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea de Transport Bucuresti STB SA Numéro national d'identification: 1589886 Adresse postale: Strada: Bd. Dinicu Golescu, nr. 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 7000 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ileana Rusu Courriel: dicran.costache@stbsa.ro Téléphone: +40 0213074130 Fax: +40 0213074555 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.stbsa.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Anvelope, camere ?i protectoare Numéro de référence: 1589886 / 2021 / AA 084 01
II.1.2) Code CPV principal 34352200 Pneus pour autobus
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie de Anvelope, camere ?i protectoare - 9 loturi, conform sectiunii II.2-lista loturi. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare va fi in a 11- a zi inainte de data depunerii ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatoriii economici pana la termenul limita stabilit.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 5 129 844.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CAMERE DE AER ?I PROTECTOARE AUTO PENTRU AUTOUTILITARE, TRACTOARE, MOTOSTIVUITOARE, UTILAJE DE CONSTRUCTII
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19511200 Chambres à air
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
CAMERE DE AER ?I PROTECTOARE AUTO PENTRU AUTOUTILITARE, TRACTOARE, MOTOSTIVUITOARE, UTILAJE DE CONSTRUCTII . Cantitatate totala lot: minim 174 buc., maxim 218 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 47 buc., max. 60 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 2500 lei Garantia de participare: 25 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANVELOPE RADIALE TL PENTRU AUTOUTILITARE, AUTOSPECIALE, AUTOTURISME
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34352200 Pneus pour autobus
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte, Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
ANVELOPE RADIALE TL PENTRU AUTOUTILITARE, AUTOSPECIALE, AUTOTURISME . Cantitatate totala lot: minim 292 buc., maxim 310 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 80 buc., max. 90 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 28.550 lei Garantia de participare: 285,50 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANVELOPE DIAGONALE TT SI TL RADIALE PENTRU UTILAJE DE CONSTRUCTII, TRACTOARE AUTOUTILITARE
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34352100 Pneus pour camions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Comenzi, Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
ANVELOPE DIAGONALE TT SI TL RADIALE PENTRU UTILAJE DE CONSTRUCTII, TRACTOARE AUTOUTILITARE . Cantitatate totala lot: minim 63 buc., maxim 100 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 18 buc., max. 27 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 20700 lei Garantia de participare: 207 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANVELOPE RADIALE TL (TUBELESS) PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT MARFA
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34352100 Pneus pour camions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte, Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
ANVELOPE RADIALE TL (TUBELESS) PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT MARFA . Cantitatate totala lot: minim 83 buc., maxim 96 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 23 buc., max. 27 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 38.700 lei Garantia de participare: 387 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANVELOPE DIAGONALE TT PENTRU MOTOSTIVUITOARE
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34352100 Pneus pour camions
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
ANVELOPE DIAGONALE TT PENTRU MOTOSTIVUITOARE . Cantitatate totala lot: minim 48 buc., maxim 56 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 15 buc., max. 17 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 5800 lei Garantia de participare: 58 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Anvelopa radiala TL 275/70 R22,5" 148 /145 J M+S
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34352200 Pneus pour autobus
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte, Comenzi- Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Anvelopa radiala TL 275/70 R22,5" 148 /145 J M+S. Cantitatate totala lot: minim 3949 buc., maxim 4360 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 1000 buc., max. 1100 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este:
   1. 522.200 lei Garantia de participare: 15.222 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
PROTECTOARE AUTO PENTRU AUTOTURISME, AUTOUTILITARE, TROLEIBUZE, CAMIOANE
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19511100 Flaps
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
PROTECTOARE AUTO PENTRU AUTOTURISME, AUTOUTILITARE, TROLEIBUZE, CAMIOANE . Cantitatate totala lot: minim 10 buc., maxim 12 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 4 buc., max. 6 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 400 lei Garantia de participare: 4 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ANVELOPE DIAGONALE SI RADIALE TT (TUBE TYPE) PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT, AUTOUTILITARE
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34352200 Pneus pour autobus
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte, Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
ANVELOPE DIAGONALE SI RADIALE TT (TUBE TYPE) PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT, AUTOUTILITARE . Cantitatate totala lot: minim 16 buc., maxim 20 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 5 buc., max. 7 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 11000 lei Garantia de participare: 110 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ALTE CAMERE DE AER ?I PROTECTOARE AUTO PENTRU AUTOUTILITARE, TRACTOARE, MOTOSTIVUITOARE, UTILAJE DE CONSTRUCTII
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 19511100 Flaps
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
STB SA SL - Birou Derulare Contracte Comenzi - Intrarea Vagonului nr.11, sector 2, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
ALTE CAMERE DE AER ?I PROTECTOARE AUTO PENTRU AUTOUTILITARE, TRACTOARE, MOTOSTIVUITOARE, UTILAJE DE CONSTRUCTII . Cantitatate totala lot: minim 64 buc., maxim 79 buc., conform anexa 1 model acord cadru. Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe intreaga durata a acordului cadru: min 20 buc., max. 25 buc.. Valoarea estimata este calculata pentru cantitatea max. de produse. Valoarea estimata a celui mai mare ctr. subs. este: 1600 lei Garantia de participare: 16 lei
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 182-474551
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 47-1606
Lot nº: 5 Intitulé:
ANVELOPE DIAGONALE TT SI TL RADIALE PENTRU UTILAJE DE CONSTRUCTII, TRACTOARE AUTOUTILITARE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 8 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRO TYRES S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 18399800 Adresse postale: Strada Bor?ului, Nr. 12B Ville: Oradea Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 410605 Pays: Roumanie Courriel: petre_topai@protyres.ro Téléphone: +40 259448449 Fax: +40 259237374 Adresse internet: www.protyres.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 377 862.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 5 129 844.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Societatea de Transport Bucuresti STB SA - Serviciul Juridic Contencios Adresse postale: Bdul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Ville: Bucuresti Code postal: 010861 Pays: Roumanie Téléphone: +40 213074000 Adresse internet: www.stbsa.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022 Roumanie-Bucure?ti: Pneus pour autobusType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 14/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
19511100 - Flaps 
19511200 - Chambres à air 
34352100 - Pneus pour camions 
34352200 - Pneus pour autobus