Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 29/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Services de conduite des travaux

2023/S 220-693390  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


15/11/2023
S220
Roumanie-Bucure?ti: Services de conduite des travaux

2023/S 220-693390

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 189-590624)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Numéro national d'identification: 16054368
Adresse postale: Strada: Golescu Dinicu, nr. 38
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 010873
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: NICOLAE HORIA
Courriel: horia.nicolae@andnet.ro
Téléphone: +40 212643299
Fax: +40 212643298
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro
Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicii de Supervizare pentru Contractul de Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures - Targu Neamt, Sectiunea III Leghin - Targu Neamt

Numéro de référence: 16054368/2023/3539/S/12

II.1.2)
Code CPV principal
71520000 Services de conduite des travaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului Servicii de Supervizare pentru Contractul de Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures - Targu Neamt, Sectiunea III Leghin - Targu Neamt va consta in furnizarea de servicii de supervizare de inalta calitate, atat in timpul perioadei de proiectare si executie a lucrarilor, cat si pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor, in vederea urmaririi corectei utilizari a fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca Antreprenorul proiecteaza si executa lucrarile in conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si costul proiectarii si al lucrarilor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de raspuns la clarificari a fost stabilit astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma raspunsurilor oferite de Autoritatea Contractanta. In conformitate cu prevederile art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   6. 325.153,90 lei, fara TVA, valoarea reprezentand 20% din valoarea estimata a contractului (fara sumele provizionate), iar Valoarea Estimata Totala a contractului (incluzand si serviciile similare) va fi: 41.339.000,33 lei, fara TVA. Valoarea minima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, in functie de care se va elabora si evalua oferta, iar valoarea maxima a intervalului de la Sectiunea II.1.5 reprezinta valoarea estimata ce contine atat valoarea estimata a prezentei proceduri cat si valoarea posibilelor servicii noi similare conform art. 104 alin (8) din Legea nr. 98/2016.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 189-590624

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Lire:

Date: 29/11/2023

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Lire:

Date: 29/11/2023

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 15/05/2024

Lire:

Date: 29/05/2024

VII.2)
Autres informations complémentaires: Servicii de Supervizare pentru Contractul de Proiectare si Executie Autostrada Targu Mures - Targu Neamt, Sectiunea III Leghin - Targu Neamt 29/11/2023 15/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
71520000 - Services de conduite des travaux