Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 06/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti: Travaux de faÁade

2021/S 228-599301  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Roumanie-Bucure?ti: Travaux de faÁade

2021/S 228-599301

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 186-480616)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)
NumÈro national d'identification: 4420465
Adresse postale: Strada: Dude?ti, nr. 191
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 031084
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: ROBERT SORIN NEGOITA
Courriel: dmaria@primarie3.ro
TÈlÈphone: +40 213180339
Fax: +40 213180336
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primarie3.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
LUCRARI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3

NumÈro de rÈfÈrence: 4420465_2021_PAAPD1279154

II.1.2)
Code CPV principal
45443000 Travaux de faÁade

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
LUCRARI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 VALOAREA TOTALA A ACORDULUI CADRU
   2. 226.762.978,10 LEI FARA TVA VALOAREA CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT 24.162.780,06 LEI FARA TVA CANTITATILE MINIME SI MAXIME LA NIVELUL ACORDULUI CADRU, A CONTRACTELOR SUBSECVENTE SE REGASESC IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE - ANEXA CANTITATI MAXIME ACORD CADRU, ANEXA CANTITATI MINIME ACORD CADRU, ANEXA CANTITATI CEL MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT, ANEXA CANTITATI MINIME CEL MAI MIC CONTRACT SUBSECVENT. Frecventa contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 66 contracte subsecvente /4 ani. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de fondurile alocate. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia mai multe sau mai putine contracte in fiecare an. Atribuirea contractelor subsecvente Óncheierii acordului-cadru se va face f?r reluarea competi?iei (aceasta optiune fiind bifata la intocmirea prezentei documentatii de atribuire), respectiv in cascada. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 186-480616

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/11/2021

Lire:

Date: 06/12/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/11/2021

Lire:

Date: 06/12/2021

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 15/05/2022

Lire:

Date: 06/06/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Roumanie-Bucure?ti: Travaux de faÁadeType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
06/12/2021
24/11/2021
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 
45443000 - Travaux de façade