Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucure?ti:Travaux d'irrigation

2023/S 195-610377  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Roumanie-Bucure?ti: Travaux d'irrigation 2023/S 195-610377 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE NumÈro national d'identification: RO 29275212 Adresse postale: Strada: Olteni?ei, nr. 35-37, Sector: -, Judet: Bucuresti Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041293 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Contracte Achititii Courriel: achizitii@anif.ro TÈlÈphone: +40 0213322824 Fax: +40 0213322183 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.anif.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Activitati conexe agriculturii
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑINV - 3/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investi?ii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 4 Loturi NumÈro de rÈfÈrence: 29275212/Inv3/2023
II.1.2) Code CPV principal 45232120 Travaux d'irrigation
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
INV - 3/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investi?ii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 5 Loturi Lot I - Ñ Reabilitarea sta?iilor de pompare de baz? SPB L1, SPB PS a sta?iei de repompare L2 a canalelor de aduc?iune ?i de distribu?ie din amenajarea Sadova - Corabia, jude?ul Doljî Lot II - Ñ ,Reabilitarea sta?iei de pompare de baz? SPA Dumescu, a sta?iilor de repompare SRP St?v'rna, SRP Manta ?i a canalelor de aduc?iune Cao Lunca ?i CA0 St?v'rna, din amenajarea de iriga?ii Gostinu Greaca Arge?î, jude?ul GR; Lot III ñ Elaborarea documentatiei de proiectare faza PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT la pachet cu executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ìSta?ia de pompare SPA D?mienesti - Dr?ge?ti pentru alimentarea cu ap? a ploturilor SPP1 B?tr'ne?ti ?i SPP2 D?miene?ti din amenajarea de iriga?ii D?miene?ti, jud. Bac?uî Lot IV - ÑAmenajrea terenurilor afectate de eroziune in adancime, alunecari de teren si exces de umiditae in zona Calimanesti jud Valceaî Lot V - Reabilitare conducte ingropate ce se alimenteaza din canal Vest: derivatia 1 canal Vest, derivatia 2 canal Vest, derivatia 3 canal Vest, derivatia 4 canal Vest din amenajarea de irigatii AHC Campia Buzaului - Canal Vest Valoarea estimata a obiectivelor de investitii pentru toate cele cinci loturi este de 308.927.613,75 lei fara TVA , din care: Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarifcari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 36 179 965.76 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT II Ñ Reabilitarea sta?iei de pompare de baz? SPA Dumescu, a sta?iilor de repompare SRP St?v'rna, SRP Manta ?i a canalelor de aduc?iune Cao Lunca ?i CA0 St?v'rna, din amenajarea de iriga?ii Gostinu Greaca Arge?î, jude?ul Giurgiu
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232120 Travaux d'irrigation 45247111 Travaux de construction de canaux d'irrigation 45259900 Modernisation d'installations 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO314 Giurgiu Lieu principal d'exÈcution:
FTIF Giurgiu
II.2.4) Description des prestations:

Lot II - Ñ Reabilitarea sta?iei de pompare de baz? SPA Dumescu, a sta?iilor de repompare SRP St?v'rna, SRP Manta ?i a canalelor de aduc?iune Cao Lunca ?i CA0 St?v'rna, din amenajarea de iriga?ii Gostinu Greaca Arge?î, jude?ul GR; in valoare estimata de 47.424.640 lei fara TVA din care organizarea de santier in valoare estimata de 259.295 lei fara TVA; probe tehnologice in valoare estimata de 52.200 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 47.108.550 lei fara TVA;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires garantia lucrarii 60 luni
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot V - Reabilitare conducte ingropate ce se alimenteaza din canal Vest: derivatia 1 canal Vest, derivatia 2 canal Vest, derivatia 3 canal Vest, derivatia 4 canal Vest din amenajarea de irigatii AHC Campia Buzaului - Canal Vest jud. Buzau
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232120 Travaux d'irrigation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO222 Buz?u Lieu principal d'exÈcution:
FTIF Buzau
II.2.4) Description des prestations:

Lot V - Reabilitare conducte ingropate ce se alimenteaza din canal Vest: derivatia 1 canal Vest, derivatia 2 canal Vest, derivatia 3 canal Vest, derivatia 4 canal Vest din amenajarea de irigatii AHC Campia Buzaului - Canal Vest in valoare estimata de 36.238.930 lei fara TVA din care organizarea de santier in valoare estimata de 221.705 lei fara TVA, probe tehnologice
   8. 500 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 36.008.725 lei fara TVA;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires perioada de garantie a lucrarii 60 luni
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT III - ìElaborarea documentatiei de proiectare faza PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT la pachet cu executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ìSta?ia de pompare SPA D?mienesti - Dr?ge?ti pentru alimentarea cu ap? a ploturilor SPP1 B?tr'ne?ti ?i SPP2 D?miene?ti din amenajarea de iriga?ii D?miene?ti
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232120 Travaux d'irrigation 79930000 Conception de modËles
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO211 Bac?u Lieu principal d'exÈcution:
FTIF Bacau
II.2.4) Description des prestations:

Lot III ñ ìElaborarea documentatiei de proiectare faza PAC+PAD+POE+PTE+DE+AT la pachet cu executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii ìSta?ia de pompare SPA D?mienesti - Dr?ge?ti pentru alimentarea cu ap? a ploturilor SPP1 B?tr'ne?ti ?i SPP2 D?miene?ti din amenajarea de iriga?ii D?miene?ti, jud. Bac?uî in valoare estimata de 14.523.517,56 lei fara TVA din care: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 571.801,55 lei fara TVA organizarea de santier in valoare estimata de 160.682,34 lei fara TVA, probe tehnologice in valoare estimata de ñ 14.308 lei fara TVA cheltuieli pt investitia de baza 13.776.725,67 lei fara TVA;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires garantia lucrari 60 luni
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot I - Ñ Reabilitarea sta?iilor de pompare de baz? SPB L1, SPB PS a sta?iei de repompare L2 a canalelor de aduc?iune ?i de distribu?ie din amenajarea Sadova - Corabia, jude?ul Dolj
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232120 Travaux d'irrigation 45247111 Travaux de construction de canaux d'irrigation 45259900 Modernisation d'installations
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
FTIF Dolj
II.2.4) Description des prestations:

Lot I - Ñ Reabilitarea sta?iilor de pompare de baz? SPB L1, SPB PS a sta?iei de repompare L2 a canalelor de aduc?iune ?i de distribu?ie din amenajarea Sadova - Corabia, jude?ul Doljî in valoare estimata de 195.952.322,19 lei fara TVA din care: organizarea de santier in valoare estimata de ñ 100.837,93 lei fara TVA, cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului in valoare estimata de 28.800 lei fara TVAí probe tehnologice in valoare estimata de 464.930 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza in valoare estimata de ñ 195.357.754,26 lei fara TVA;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Grafic / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires garantia lucrarii 60 luni
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot IV - ÑÑAmenajrea terenurilor afectate de eroziune in adancime, alunecari de teren si exces de umiditae in zona Calimanesti jud Valceaî î
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112500 Travaux de terrassement 45232452 Ouvrages de drainage 45246200 Travaux de protection des berges
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO415 V'lcea Lieu principal d'exÈcution:
FTIF Valcea
II.2.4) Description des prestations:

Lot IV - ÑAmenajrea terenurilor afectate de eroziune in adancime, alunecari de teren si exces de umiditae in zona Calimanesti jud Valceaî in valoare estimata de 14.788.204 lei fara TVA din care organizarea de santier in valoare estimata de 360.688 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza 14.427.516 lei fara TVA;
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Grafic / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires garantia lucrarii 60 luni
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 074-220653
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23.09.214
Lot n : 5 IntitulÈ:
INV - 3/2023 îExecu?ia lucr?rilor pentru obiectivele de investi?ii aflate in admin4istrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Iriga?ii din Romania, pentru obiectivele de investi?ii: 5 Loturiî - Lot V - Reabilitare conducte Óngropate ce se alimenteaz? din canal Vest: deriva?ia 1 canal Vest, deriva?ia 2 canal Vest, d... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CARMIN POPSTAR PROD SRL NumÈro national d'identification: RO 32814503 Adresse postale: Strada CIUCEA , Nr. 8 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 235602 Pays: Roumanie Courriel: carminpopstarprod@yahoo.com TÈlÈphone: +40 762026626
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. LAURENTIU H S.R.L. S.R.L.
NumÈro national d'identification: 4133948 Adresse postale: Strada: Unirii, nr. 33/A, Sector: -, Judet: Satu Mare, Localitate: Negresti-Oas, Cod postal: 445200 Ville: Negresti-Oas Code NUTS: RO115 Satu Mare Code postal: 445200 Pays: Roumanie Courriel: laurentiu_h_srl@yahoo.com TÈlÈphone: +40 261853690 Fax: +40 261853567 Adresse internet: www.nuare.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC FRASINUL SRL NumÈro national d'identification: RO12337680 Adresse postale: Strada Principala, Sat Anies, Nr. 59 Ville: Maieru Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 427131 Pays: Roumanie Courriel: office@frasinubn.ro TÈlÈphone: +40 0724054431 Fax: +40 0263377491 Adresse internet: www.frasinulbn.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 36 238 930.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 36 179 965.76 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 181 194.65 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Lucr?ri de instala?ii electrice MT, JT, automatizare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Incep'nd cu data de 08.04.2019 Ón Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP) este integrat Documentul Unic de Achizi?ii European (DUAE). Completarea DUAE de catre operatorii economici care particip? la procedur? va fi facuta Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Nota: Vizitarea amplasamentelor lucrarilor este recomandata insistent de Autoritatea contractanta in vederea intocmirii unor oferte cat mai conforme cu realitatea din teren. Pentru vizitarea amplasamentelor se va lua legatura cu Filialele Teritoriale Dupa efectuarea vizitei se va incheia un proces verbal in acest sens. Precizari:
   1.  Insusirea clauzelor obligatorii ale contractului este conditie de acceptare a ofertei.
   2.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la SectiuneaîIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la Sectiunea îDocumentatie si Clarificariî din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   3. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factoruii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: Ofertantii pot depune oferte pe unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptulde a atribui contracte conf prevederilor art.141 alin.(5) din Legea nr. 98/2016 (5) "Autoritatea contractant? are dreptul, chiar ?i Ón cazul Ón care pot fi depuse oferte pentru mai multe sau pentru toate loturile, s? limiteze num?rul de loturi care pot fi atribuite aceluia?i ofertant". Operatorul clasat pe locul 1 la mai multe loturi I se va atribuie lotul la care diferenta intre locul 1 si locul 2 este cea mai mare. Pentru a se asigura Autoritatea contractanta ca lucrarile se vor executa la timp. In cazul in care un ofertant participa la mai multe loturi si pe unul singur lot este singurul participant lotul care se atribui acestuia este acela pe care este singur participant. Daca se claseaza si la celelalte loturi pe primul loc nu se va aplica regula respectiv diferenta intre locul 1 si locul
   2.  Operatorul clasat pe locul 1 la mai multe loturi I se va atribuie lotul la care diferenta intre locul 1 si locul 2 este cea mai mare. In cazul in care un ofertant participa la mai multe loturi , fiind si singurul participant, i se va atribui lotul cu valoarea cea mai mare.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: AGENTIA NATIONALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE BUCURESTI Adresse postale: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4 Ville: Bucuresti Code postal: 041293 Pays: Roumanie Fax: +40 0213322183 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 ÑINV - 3/2023 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investi?ii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 4 Loturi 10/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45112500 - Travaux de terrassement 
45232120 - Travaux d'irrigation 
45232452 - Ouvrages de drainage 
45246200 - Travaux de protection des berges 
45247111 - Travaux de construction de canaux d'irrigation 
45259900 - Modernisation d'installations 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
79930000 - Conception de modèles