Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Antihémorragiques

2021/S 65-164688  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Cluj-Napoca: Antihémorragiques 2021/S 065-164688 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Urgen? pentru Copii Cluj-Napoca Numéro national d'identification: 4426352 Adresse postale: Str. Mo?ilor nr. 68 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400370 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gu?oiu Daniela Courriel: achizitii@spitcocluj.ro Téléphone: +40 731996025 Fax: +40 264593518 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitcocluj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Antihemoragice, diverse medicamente Numéro de référence: 4426352_2020_PAAPD1122589
II.1.2) Code CPV principal 33621200 Antihémorragiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Incheierea unor acorduri-cadru furnizare medicamente pentru pacientii inclusi in Programul national de hemofilie talasemie (lot 1-8), si cei spitalizati in alte sectii ale spitalului. Toate detaliile legate de valori si cantitati estimate se regasesc in tabelul in caietul de sarcini si anexa. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: 20 de contracte subsecvente, in functie de alocarile bugetare si necesarul sectiilor. Durata acordurilor-cadru va fi de 24 de luni. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral acordul-cadru, printr-o notificare scrisa, fara nicio compensatie, de la data incheierii acordurilor-cadru de c?tre Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate centralizata de achizitii. Avand in vedere ca este nevoie urgenta de medicamentele utilizate in cadrul Programului de hemofilie talasemie, se impune reducerea termenului de depunere a ofertelor de la 30 de zile la 15 zile pentru incheierea cat mai urgenta a acordurilor-cadru [art. 74 pct. (3), Legea 98/2016]. Termenul-limita de solicitare clarificari este de noua zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Raspunsul clar si complet va fi transmis cu cel putin sase zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 656 729.46 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LEVOCARNITINUM 100mg/ml
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: sol.orala Concentratie: 100mg/ml Unitate terapeutica: flacon*10ml Cantitate min/max CS: 167 / 334 Cantitate min/max AC: 1600 / 2000 Valoare min/max CS (lei): 208,08 / 416,16 Valoare min/max AC (lei): 1993,6 / 2492 Garantie de participare (lei): 4,16
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb+solv. pt. sol. inj. Concentratie: 1000UI Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 9 / 18 Cantitate min/max AC: 84 / 105 Valoare min/max CS (lei): 53888,04 / 107776.08 Valoare min/max AC (lei): 502955.04 / 628693,8
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg /ml
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: susp. orala Concentratie: 25mg/5mg /ml Unitate terapeutica: flacon*100ml Cantitate min/max CS: 42 / 84 Cantitate min/max AC: 400 / 500 Valoare min/max CS (lei): 322,14 / 644,28 Valoare min/max AC (lei): 3068 / 3835 Garantie de participare (lei): 6,44
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 250UI
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb. + solv. pt. sol. inj. Concentratie: 250UI Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 17 / 34 Cantitate min/max AC: 160 / 200 Valoare min/max CS (lei): 10860,96 / 21721,92 Valoare min/max AC (lei): 102220,8 / 127776 Garantie de participare (lei): 217,22
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII POTASIU/MAGNEZIU (ASPACARDIN)
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: comprimat Concentratie: 39 mg/12 mg Unitate terapeutica: comprimat Cantitate min/max CS: 300 / 600 Cantitate min/max AC: 2880 / 3600 Valoare min/max CS (lei): 184,5 / 369 Valoare min/max AC (lei): 1771,2 / 2214 Garantie de participare (lei): 3,69
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ACIDUM ASCORBICUM 750mg/5ml
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: sol. inj. Concentratie: 750mg/5ml Unitate terapeutica: flacon*5ml Cantitate min/max CS: 75 / 150 Cantitate min/max AC: 720 / 900 Valoare min/max CS (lei): 306,75 / 613,5 Valoare min/max AC (lei): 2944,8 / 3681 Garantie de participare (lei): 6,14
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: crema Concentratie: 20 MG pe gram Unitate terapeutica: tub*15g Cantitate min/max CS: 17 / 34 Cantitate min/max AC: 160 / 200 Valoare min/max CS (lei): 221 / 442 Valoare min/max AC (lei): 2080 / 2600 Garantie de participare (lei): 4,42
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MESALAZINUM 500mg
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: compr. gastrorez. Concentratie: 500mg Unitate terapeutica: compr. Gastrorez. Cantitate min/max CS: 333 / 666 Cantitate min/max AC: 3200 / 4000 Valoare min/max CS (lei): 327,41 / 654,81 Valoare min/max AC (lei): 3146,24 / 3932,8 Garantie de participare (lei): 6,55
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI SI FACTOR VON WILLEBRAND 375 UI FVW (Immunate)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb.+solv. pt. sol. inj. Concentratie: 500 UI FVIII/375 UI FVW Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 21 / 42 Cantitate min/max AC: 200 / 250 V Aloare min/max CS (lei): 13451,34 / 26902,68 Valoare min/max AC (lei): 128108 / 160135 Garantie de participare (lei): 269,03
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FACTOR VIII DE COAGULARE 1000UI FVIII SI FACTOR VON WILLEBRAND 750 UI FVW (Immunate)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb.+solv. pt. sol. inj. Concentratie: 1000 UI FVIII/750 UI FVW Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 21 / 42 Cantitate min/max AC: 200 / 250 Valoare min/max CS (lei): 27852,51 / 55705,02 Valoare min/max AC (lei): 265262 / 331577,5 Garantie de participare (lei): 557,05
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 500UI
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb. + solv. pt. sol. inj. Concentratie: 500UI Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 25 / 50 Cantitate min/max AC: 240 / 300 Valoare min/max CS (lei): 30578 / 61156 Valoare min/max AC (lei): 293548,8 / 366936 Garantie de participare (lei): 611,56
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 1000UI
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb. + solv. pt. sol. inj. Concentratie: 1000UI Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 25 / 50 Cantitate min/max AC: 240 / 300 Valoare min/max CS (lei): 60172,25 / 120344,5 Valoare min/max AC (lei): 577653,6 / 722067 Garantie de participare (lei): 1203,45
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII VITAMINA B COMPLEX SIROP
Lot nº: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: sirop Concentratie: Unitate terapeutica: flacon*125ml Cantitate min/max CS: 46 / 92 Cantitate min/max AC: 440 / 550 Valoare min/max CS (lei): 445,28 / 890,56 Valoare min/max AC (lei): 4259,2 / 5324 Garantie de participare (lei): 8,91
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT (FERRUM HAUSMANN) 50 mg/ml
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: picaturi orale Concentratie: 50 mg/ml Unitate terapeutica: flacon*30ml Cantitate min/max CS: 42 / 84 Cantitate min/max AC: 400 / 500 Valoare min/max CS (lei): 453,18 / 906,36 Valoare min/max AC (lei): 4316 / 5395 Garantie de participare (lei): 9,06
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250mg
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: caps Concentratie: 250mg Unitate terapeutica: caps Cantitate min/max CS: 833 / 1666 Cantitate min/max AC: 8000 / 10000 Valoare min/max CS (lei): 767,03 / 1534,05 Valoare min/max AC (lei): 7366,4 / 9208 Garantie de participare (lei): 15,34
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII (GEL X ORAL SPRAY)
Lot nº: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: spray oral Concentratie: Unitate terapeutica: flacon*100ml Cantitate min/max CS: 12 / 24 Cantitate min/max AC: 112 / 140 Valoare min/max CS (lei): 903 / 1806 Valoare min/max AC (lei): 8428 / 10535 Garantie de participare (lei): 18,06
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb+solv. pt. sol. inj. Concentratie: 1000 UI Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 23 / 46 Cantitate min/max AC: 224 / 280 Valoare min/max CS (lei): 56120 / 112240 Valoare min/max AC (lei): 546560 / 683200 Garantie de participare (lei): 1122,4
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: unguent Concentratie: Unitate terapeutica: tub*30g Cantitate min/max CS: 25 / 50 Cantitate min/max AC: 240 / 300 Valoare min/max CS (lei): 456,25 / 912,5 Valoare min/max AC (lei): 4380 / 5475 Garantie de participare (lei): 9,13
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MONTELUKASTUM 4mg
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: compr. mast. Concentratie: 4mg Unitate terapeutica: compr. mast. Cantitate min/max CS: 133 / 266 Cantitate min/max AC: 1280 / 1600 Valoare min/max CS (lei): 261,68 / 523,36 Valoare min/max AC (lei): 2518,4 / 3148 Garantie de participare (lei): 5,23
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: sol.inj. Concentratie: 5000UI/ML Unitate terapeutica: flacon*5ml Cantitate min/max CS: 117 / 234 Cantitate min/max AC: 1120 / 1400 Valoare min/max CS (lei): 3507,66 / 7015,32 Valoare min/max AC (lei): 33577,6 / 41972 Garantie de participare (lei): 70,15
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
COMBINATII (TONOTIL -N)
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33690000 Médicaments divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb. + sol. pt. sol. orala Concentratie: 170 mg pulb. pt. sol. orala Unitate terapeutica: flacon*10ml Cantitate min/max CS: 208 / 416 Cantitate min/max AC: 2000 / 2500 Valoare min/max CS (lei): 740,48 / 1480,96 Valoare min/max AC (lei): 7120 / 8900 Garantie de participare (lei): 14,81
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 500 UI
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33621200 Antihémorragiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Farmacia nr. 1, strada Motilor, nr. 68, Cluj-Napoca Farmacia nr.2, strada Campeni, nr.2-3, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Forma farmaceutica: pulb+solv. pt. sol. inj. Concentratie: 500 UI Unitate terapeutica: flacon Cantitate min/max CS: 23 / 46 Cantitate min/max AC: 224 / 280 Valoare min/max CS (lei): 28405 / 56810 Valoare min/max AC (lei): 276640 / 345800 Garantie de participare (lei): 568,1
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 071-168521
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 19
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 183.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 183.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15-16/95
Lot nº: 18 Intitulé:
COMBINATII (TONOTIL -N)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 756.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 756.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8/94
Lot nº: 12 Intitulé:
MESALAZINUM 500mg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 510.65 RON Valeur totale du marché/du lot: 510.65 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7/92
Lot nº: 22 Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 280.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 280.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 497.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 497.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 40 650.03 RON Valeur totale du marché/du lot: 40 650.03 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14/95
Lot nº: 20 Intitulé:
COMBINATII (GEL X ORAL SPRAY)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 690.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 690.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 925.36 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 925.36 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11/95
Lot nº: 5 Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 449.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 46 449.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 152.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 152.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/94
Lot nº: 14 Intitulé:
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg /ml
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 153.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 153.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1/94
Lot nº: 14 Intitulé:
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg /ml
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 959.63 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 959.63 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 311.85 RON Valeur totale du marché/du lot: 311.85 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1/92
Lot nº: 22 Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 656.75 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 656.75 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92
Lot nº: 22 Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 683.00 RON Offre la plus basse: 14 675.00 RON / Offre la plus élevée: 14 675.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 94
Lot nº: 13 Intitulé:
MONTELUKASTUM 4mg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 524.80 RON Offre la plus basse: 16 625.00 RON / Offre la plus élevée: 16 625.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 90
Lot nº: 3 Intitulé:
FACTOR VIII DE COAGULARE 1000UI FVIII SI FACTOR VON WILLEBRAND 750 UI FVW (Immunate)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 120 406.30 RON Offre la plus basse: 913 693.80 RON / Offre la plus élevée: 913 693.80 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 41 972.00 RON Offre la plus basse: 41 972.00 RON / Offre la plus élevée: 41 972.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 600.00 RON Offre la plus basse: 2 310.00 RON / Offre la plus élevée: 2 310.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 96
Lot nº: 8 Intitulé:
MOROCTOCOG ALFA (Refacto) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Romastru Trading Numéro national d'identification: RO 6769462 Adresse postale: Strada Biharia, Nr. 67-77, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013981 Pays: Roumanie Courriel: mihaela.voicu@romastru.ro Téléphone: +40 212332760 Fax: +40 212332761 Adresse internet: www.romastru.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 216 779.00 RON Offre la plus basse: 1 101 631.00 RON / Offre la plus élevée: 1 101 631.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 95
Lot nº: 18 Intitulé:
COMBINATII (TONOTIL -N)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 12 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 048 435.00 RON Offre la plus basse: 715 446.00 RON / Offre la plus élevée: 715 446.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1/90
Lot nº: 3 Intitulé:
FACTOR VIII DE COAGULARE 1000UI FVIII SI FACTOR VON WILLEBRAND 750 UI FVW (Immunate)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 52 737.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 52 737.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2/95
Lot nº: 18 Intitulé:
COMBINATII (TONOTIL -N)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 862.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 862.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1/95
Lot nº: 4 Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 500 UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 740.80 RON Valeur totale du marché/du lot: 25 740.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 049.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 049.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3;4/95
Lot nº: 5 Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 169.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 50 169.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 299.82 RON Valeur totale du marché/du lot: 299.82 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 35 925.36 RON Valeur totale du marché/du lot: 35 925.36 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 066.68 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 066.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4/94
Lot nº: 13 Intitulé:
MONTELUKASTUM 4mg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 219.73 RON Valeur totale du marché/du lot: 219.73 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 497.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 497.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9/95
Lot nº: 5 Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 94 573.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 94 573.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10/95
Lot nº: 18 Intitulé:
COMBINATII (TONOTIL -N)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 165.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 165.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 583.35 RON Valeur totale du marché/du lot: 22 583.35 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 499.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 499.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12/95
Lot nº: 18 Intitulé:
COMBINATII (TONOTIL -N)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 825.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 825.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5/94
Lot nº: 10 Intitulé:
COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT (FERRUM HAUSMANN) 50 mg/ml
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 354.95 RON Valeur totale du marché/du lot: 354.95 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 152.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 152.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4/92
Lot nº: 22 Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 768.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 768.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 27 100.02 RON Valeur totale du marché/du lot: 27 100.02 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8/95
Lot nº: 5 Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 664.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 50 664.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 30.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7/95
Lot nº: 18 Intitulé:
COMBINATII (TONOTIL -N)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 945.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 945.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3/92
Lot nº: 22 Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 301.70 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 301.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2/92
Lot nº: 22 Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 218.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 218.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2/94
Lot nº: 14 Intitulé:
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg /ml
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 392.70 RON Valeur totale du marché/du lot: 392.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 497.30 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 497.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5/95
Lot nº: 20 Intitulé:
COMBINATII (GEL X ORAL SPRAY)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 035.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 035.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 686.25 RON Valeur totale du marché/du lot: 686.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3/94
Lot nº: 13 Intitulé:
MONTELUKASTUM 4mg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 145.64 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 145.64 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/95
Lot nº: 5 Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 1000 UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 666.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 666.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 583.35 RON Valeur totale du marché/du lot: 22 583.35 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 115.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 115.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 497.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 4 497.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5/92
Lot nº: 22 Intitulé:
COMBINATII (PANTHENOL 5 %, ECHIV. BEPANTHEN) UNGUENT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 560.20 RON Valeur totale du marché/du lot: 560.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 449.73 RON Valeur totale du marché/du lot: 449.73 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13/95
Lot nº: 4 Intitulé:
TUROCTOCOG ALFA (NovoEight) 500 UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDIPLUS EXIM Numéro national d'identification: RO 9311280 Adresse postale: Strada Ciobanului, Nr. 133 Ville: Mogosoaia Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077135 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@adpharma.com Téléphone: +40 213017464 Fax: +40 213017474 Adresse internet: http://www.mediplus.ro/ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 451.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 451.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 066.68 RON Valeur totale du marché/du lot: 18 066.68 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7/91
Lot nº: 16 Intitulé:
HEPARINUM 25000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: COMPANIA NATIONALA UNIFARM Numéro national d'identification: RO 11653560 Adresse postale: Strada S?n?tescu ?tefan, mr. av., Nr. 48 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011478 Pays: Roumanie Courriel: comercial@unifarm.ro Téléphone: +40 213192884 Fax: +40 374091477 Adresse internet: www.unifarm.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 449.73 RON Valeur totale du marché/du lot: 449.73 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9/90
Lot nº: 1 Intitulé:
EFTRENONACOG ALFA (ALPROLIX) 1000UI
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA Numéro national d'identification: RO 8955860 Adresse postale: Strada S?ndulescu C. Amilcar, Nr. 7 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060859 Pays: Roumanie Courriel: Licitatiispitale.DCI@farmexpert.ro Téléphone: +40 214077711 Fax: +40 214077712 Adresse internet: www.farmexpert.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 45 166.70 RON Valeur totale du marché/du lot: 45 166.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7/94
Lot nº: 14 Intitulé:
SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM 25mg/5mg /ml
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 10 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 10
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMEXIM S.A.
Numéro national d'identification: RO 335278 Adresse postale: Strada Rosenthal Constantin Daniel, pictor, Nr. 14 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011934 Pays: Roumanie Courriel: elicitatie@farmexim.ro Téléphone: +40 213082500 Fax: +40 374097949 Adresse internet: http://www.farmexim.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 792.10 RON Valeur totale du marché/du lot: 792.10 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6/92
Lot nº: 17 Intitulé:
ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250mg
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EUROPHARM HOLDING Numéro national d'identification: RO 6567900 Adresse postale: Strada IONESCU CRUM, Nr. 1 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500443 Pays: Roumanie Courriel: corina.plesa@eph.ro Téléphone: +40 372307507/ +40 372307508/ +40 372307532 Fax: +40 268307513 Adresse internet: www.eph.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 97.60 RON Valeur totale du marché/du lot: 97.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7/93
Lot nº: 11 Intitulé:
ACIDUM FUSIDICUM (Fucidin) 20 MG pe gram, crema
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L.
Numéro national d'identification: 3572074 Adresse postale: Strada Dorobantilor, Nr. 43 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330040 Pays: Roumanie Courriel: adriana.alexandru@remedia.ro Téléphone: +40 213230869 Fax: +40 213230869 Adresse internet: www.remediadl.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 152.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 152.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic al Spitalului Clinic de Urgen? pentru Copii Cluj-Napoca Adresse postale: Str. Mo?ilor nr. 68 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400370 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@spitcocluj.ro Téléphone: +40 264597937 Fax: +40 264597937 Adresse internet: www.pedicluj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33621200 - Antihémorragiques 
33690000 - Médicaments divers